Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αποτελεί βαθμίδα της Eλληνικής Δημόσιας Διοίκησης, η οποία συστάθηκε το 2011, όταν τέθηκε σε ισχύ η νέα διοικητική διαίρεση του Προγράμματος "Καλλικράτης".

Σύμφωνα με το άρθρο 101, παρ. 1 του Συντάγματος «Η διοίκηση του Κράτους οργανώνεται σύμφωνα με το αποκεντρωτικό σύστημα» και της τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 102, παρ. 1, εδάφιο πρώτο του Συντάγματος «Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού». Επομένως, η σύσταση και λειτουργία των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων προκύπτει ως Συνταγματική Επιταγή.

Το Θεσμικό Πλαίσιο οργάνωσης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ορίζεται στο Π.Δ. 136/2010 (ΦΕΚ. 229 Α' /27.12.2010)

Ανακοίνωση 24-05-2016

Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων, που εδρεύει στο Νομό Χανίων.

Δελτίο Τύπου - Ζώνες Εκγύμνασης Σκύλων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Της 20/5/2016

Η Διεύθυνση Δασών Ρεθύμνου με την 2063/22-04-2003 απόφασή της είχε καθορίσει τρεις (3) εκτάσεις στο Νομό Ρεθύμνης ειδικά για την εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων. Οι ζώνες αυτές βρίσκονται σε επιλεγμένες για το σκοπό περιοχές και είναι αποκλειστικά οι μόνες περιοχές εντός του Νομού Ρεθύμνης όπου επιτρέπεται η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων.

Ανακοίνωση 19-05-2016

Δελτίο τύπου για τα αρωματικά φυτά

Μάρτιος 2016

Ανακοίνωση 10-05-2016

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας για την προμήθεια αεροπορικών εισητηρίων για εκπαίδευση στελεχών στη Μάλτα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PACEs. 

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων, που εδρεύει στο Νομό Χανίων.

Δελτίο τύπου για τα αρωματικά φυτά

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας για την προμήθεια αεροπορικών εισητηρίων για εκπαίδευση στελεχών στη Μάλτα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος PACEs. 

Δελτίο τύπου για παράνομη υλοτομία στο Τζιτζιφέ Αποκορώνου

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου