Ανάρτηση Δασικού Χάρτη προ-Καποδιστριακού Ο.Τ.Α. Ηρακλείου

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης δια της Διεύθυνσης Δασών Ηρακλείου αναρτά από σήμερα Παρασκευή 20-01-2017 τον Δασικό Χάρτη της 1ης Δημοτικής Κοινότητας, 2ης Δημοτικής Κοινότητας, 3ης Δημοτικής Κοινότητας, 4ης Δημοτικής Κοινότητας, και της Τοπικής Κοινότητας Βασιλειών του Δήμου Ηρακλείου (προ-Καποδιστριακός Ο.Τ.Α. Ηρακλείου) Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Η ανάρτηση του Δασικού Χάρτη είναι αποτέλεσμα συνεργασίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με τη Δ/νση Δασών Ηρακλείου, την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση Κρήτης και την Ε.Κ.Χ.Α. A.Ε. Ο ανωτέρω Δασικός Χάρτης είναι προσβάσιμος για τους πολίτες στην ιστοσελίδα της Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. (http://www.ktimatologio.gr/). Επίσης, στις ιστοσελίδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης (http://www.apdkritis.gov.gr/) και του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας έχει αναρτηθεί σχετικός σύνδεσμος (link).
Η υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη αρχίζει την  Παρασκευή 03-02-2017 και λήγει τη Δευτέρα 12-06-2017, για δε τους κατοίκους
εξωτερικού η λήξη παρεκτείνεται μέχρι τη Δευτέρα 03-07-2017.


Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Κ.Χ.Α. Α.Ε. (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx) ΜΕ ΤΗ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.), με έδρα στο κτίριο των γραφείων της Δ/νσης Δασών Ηρακλείου (τηλ. 2810 264962 & 264959 και e-mail:syadx@apdkritis.gov.gr).

Συνημ. Η αριθ. 180/20-1-2017 ανακοίνωση ανάρτησης της Δ.Δ.Ηρακλείου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ