Ανακοίνωση 08-03-2013

Ανακοίνωση για ενοικίαση υποδομών ταυτόχρονης διερμηνείας για την τελική συνάντηση του Προγράμματος FREIGHT4ALL