Ανακοίνωση 08-04-2011

Πρόσκληση εκδήλωσης εδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης ημερίδας στα πλάισια του προγράμματος «Γεωργική αξιοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων ως εναλλακτικός υδατικός πόρος»