Ανακοίνωση 29-03-2013

Ανακοίνωση για παροχή επίσημου δείπνου για την τελική συνάντηση του Προγράμματος FREIGHT4ALL