Ανακοινωση 11/01/2017

Αρχείο: 
Περιγραφή Αρχείου: 
Εκτέλεση Τακτικού Προϋπολογισμού Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης μηνός Ιουνίου 2016
Σφάλμα | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Σφάλμα

Η ιστοσελίδα αντιμετώπισε ένα αναπάντεχο σφάλμα. Παρακαλώ δοκιμάστε αργότερα.