Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση 22-02-2017

1Ε/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 7/15-02-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση, εννέα (9) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Ανακοίνωση 22-02-2017

2Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 5/13-2-2017 και ΦΕΚ 8/15-2-2017 τ. Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν τριάντα πέντε (135) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες)

Ανακοίνωση 22-02-2017

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την καθαριότητα των κτιρίων που

Ανακοίνωση 16-02-2017

Τροποποίηση της 7Κ/2016 προκήρυξης του ΑΣΕΠ

Ανακοίνωση 10-02-2017

Τεύχος 80/81 του Δελτίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων & Αναπτυξιακού Σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Φεβρουάριος - Μάρτιος 2017)

Ανακοίνωση 31-01-2017

1Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 1/23-01-2017, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότηταςτετρακοσίων τεσσάρων (404) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες της χώρας).

Ανακοίνωση 31-01-2017

Ενεργή συμμετοχή των παιδιών στην παρακολούθηση των Υδάτων

Ανακοίνωση 26-01-2017

Ο ιστότοπος θα είναι ανενεργός σήμερα 26-01-2017 μεταξύ 2.30μμ έως 3.30μμ για λόγους συντήρησης.

Ανακοίνωση 25-01-2017

Δελτίο Τύπου - Σύλληψη δύο ατόμων για παράνομη θήρα στην περιοχή του Δ.Δ. Αχτούντα του Δ. Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης

Ανακοίνωση 24-01-2017

Κανονισμός FLEGT και σύστημα FLEGIT