Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση 04-06-2020

Απολογισμός έτους 2019, Καλλιατάκειος Επιχ/ση

Ανακοίνωση 04-06-2020

Απολογισμός και Ισολογισμός έτους 2019 για το Κληροδότημα Ελ. Καλαντζοπούλου

Ανακοίνωση 04-06-2020

Απολογισμός έτους 2019 Μελισσείδιου Πνευματικού Κέντρου

Ανακοίνωση 04-06-2020

Απολογισμός και Ισολογισμός για το 2019 - Ίδρυμα Κων/νου και Μαίρης Τζερμιά

Ανακοίνωση 04-06-2020

Απολογισμός και Ισολογισμός έτους 2019, για το Ίδρυμα Ν. Εμμ. Φαφούτη

Ανακοίνωση 04-06-2020

Απολογισμός και Ισολογισμός έτους 2019 για το Κληροδότημα Χ. & Α. Καρύδη

Ανακοίνωση 04-06-2020

Απολογισμός και Ισολογισμός έτους 2019 για το Κληροδότημα Μαρίας Μιχ. Μανασσάκη

Ανακοίνωση 04-06-2020

Απολογισμός και Ισολογισμός έτους 2019 για το Κληροδότημα Εμμ. Σακλαμπάνη

Ανακοίνωση 04-06-2020

Ισολογισμός του Κληροδοτήματος Γεωργίου Κοζύρη χρήσης 2019