Διεύθυνση Δασών Ν. Ηρακλείου

Αναπληρωτής Διευθυντής: Γεώργιος Παπαδόπουλος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η δασική ανάπτυξη, η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, οι δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τέλος ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών ασκεί τα καθήκοντα του Δημοσίου Κατηγόρου για δασικά και αγροτικά αδικήματα που τελούνται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Υπηρεσίας.

Τμήματα:

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου έχει έδρα το Ηράκλειο (πρωτεύουσα του οικείου νομού) και αποτελείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν επίσης έδρα το Ηράκλειο: 

  1. Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων
  2. Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου
  3. Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
  4. Δασονομεία νομού Ηρακλείου
  5. Δασοφυλάκεια νομού Ηρακλείου
Στοιχεία Επικοινωνίας: Ταχυδρομική Δ/νση:  Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Περιοχή Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου
Ταχυδρομικός Κώδικας:     714 10, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ταχυδρομική Θυρίδα:         2112 (Νέο Στάδιο)
Τηλέφωνα Γραμματεία::     2810 264 940
                  Επιφυλακή:      Από σταθερό τηλέφωνο 1591
                  Διευθυντής:      2810 264944
Fax: 2810 314 580
E-mail: ddh@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία:

Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

Ανακοινώσεις

ΝΕΑ καταληκτική ημερομηνία κατά του αναρτημένου δασικού χάρτη προ-καποδιστριακού ΟΤΑ Ηρακλείου η 12η Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα.

Ενημερωτικό έντυπο για τον δασικό χάρτη

ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΟΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Θέαση των πολυγώνων του δασικού χάρτη σε Google Earth

Κανονισμός FLEGT και σύστημα FLEGIT

Ανακοίνωση ανάρτησης Δασικού Χάρτη προ-Καποδιστριακού Ο.Τ.Α. Ηρακλείου

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ψ1ΙΘΟΡ1Θ-Λ0Φ
5/2017 ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΒΟΣΚΗΣ
27-07-2017 15:01:57    18-07-2017 14:40:34      5662/18-07-2017
6ΕΙΛΟΡ1Θ-9ΩΥ
«Ορισμός Ταμία και τρίτου μέλους Ελεγκτικής Επιτροπής 3ου Κυνηγετικού Συλλόγου- Βιάννου»
27-07-2017 11:52:49    27-07-2017 11:52:49      4807
ΩΩ9ΩΟΡ1Θ-31Ο
Έγκριση συλλογής αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών και εδώδιμων καρπών ειδών αυτοφυούς χλωρίδας
25-07-2017 13:26:19    25-07-2017 13:26:19      5790
6ΞΓΙΟΡ1Θ-ΥΓΧ
Έγκριση υλοτομίας, Αναθρεπτάκη Χαρίκλεια, στην θέση <<Λειβαδάκι>> Ξενιακού, Δήμου Βιάννου.
24-07-2017 08:28:42    21-07-2017 13:17:46      5151
7ΖΙΥΟΡ1Θ-ΧΗ2
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2017
21-07-2017 14:14:37    18-07-2017 12:22:35      5646
6ΩΘΩΟΡ1Θ-0ΞΘ
Έγκριση υλοτομίας, Καλαράκης Λεωνίδας, στην θέση <<Μύλος>> Πολυθέας, Δήμος Μινώα Πεδιάδας.
21-07-2017 13:07:41    21-07-2017 13:07:41      4924
ΨΗΧΠΟΡ1Θ-1Φ2
Έγκριση κλάδευσης, Σινάνης Κωνσταντίνος, στην θέση <<Κάτω Βρύση>> Αστριτσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων.
21-07-2017 12:53:07    21-07-2017 12:53:07      5156
7ΥΩΔΟΡ1Θ-ΨΡ5
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
21-07-2017 11:18:13    21-07-2017 11:18:13      5769
6ΙΔΛΟΡ1Θ-Ψ08
Άρση της αριθ. 525/15-02-1988 απόφασης Νομάρχη Ηρακλείου, ΦΕΚ206/Δ/1998: «Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης 300 στρεμ. στη θέση «ΣΑΝΙΔΑ» περιφέρειας κοινότητας Μαγαρικαρίου επαρχίας Πυργιωτίσσης Νομού Ηρακλείου», λόγω αποκατάστασης
21-07-2017 10:27:38    21-07-2017 10:27:38      5046/30-06-2017
78ΖΘΟΡ1Θ-Ι3Ρ
Έγκριση αλλαγής στοιχείων επένδυσης στα πλαίσια του Καν. (Ε.Ο.Κ) 2080/92.
19-07-2017 10:06:56    19-07-2017 10:06:56      5491