Διεύθυνση Δασών Ν. Ηρακλείου

Αναπληρωτής Διευθυντής: Παπαδόπουλος Γιώργος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η δασική ανάπτυξη, η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, οι δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τέλος ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών ασκεί τα καθήκοντα του Δημοσίου Κατηγόρου για δασικά και αγροτικά αδικήματα που τελούνται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Υπηρεσίας.

Τμήματα:

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου έχει έδρα το Ηράκλειο (πρωτεύουσα του οικείου νομού) και αποτελείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν επίσης έδρα το Ηράκλειο: 

  1. Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων
  2. Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου
  3. Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
  4. Δασονομεία νομού Ηρακλείου
  5. Δασοφυλάκεια νομού Ηρακλείου
Στοιχεία Επικοινωνίας: Ταχυδρομική Δ/νση:  Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Περιοχή Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου
Ταχυδρομικός Κώδικας:     714 10, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ταχυδρομική Θυρίδα:         2112 (Νέο Στάδιο)
Τηλέφωνα Γραμματεία::     2810 264 940
                  Επιφυλακή:      Από σταθερό τηλέφωνο 1591
                  Διευθυντής:      2810 264944
Fax: 2810 314 580
E-mail: ddh@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία:

Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

Ανακοινώσεις

ΝΕΑ καταληκτική ημερομηνία κατά του αναρτημένου δασικού χάρτη προ-καποδιστριακού ΟΤΑ Ηρακλείου η 12η Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα.

Ενημερωτικό έντυπο για τον δασικό χάρτη

ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΟΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Θέαση των πολυγώνων του δασικού χάρτη σε Google Earth

Κανονισμός FLEGT και σύστημα FLEGIT

Ανακοίνωση ανάρτησης Δασικού Χάρτη προ-Καποδιστριακού Ο.Τ.Α. Ηρακλείου

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ω7ΠΔΟΡ1Θ-113
Έγκριση υλοτομίας και κλάδευσης, Δήμος Χερσονήσου, χώρος πρασίνου στον οικισμό Γωνιών Δήμου Χερσονήσου.
26-05-2017 12:29:37    26-05-2017 12:13:38      3966
6ΡΣΑΟΡ1Θ-Ρ76
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 3824/24-05-2017 ύστερα από αίτημα του ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗ ΗΡΑΚΛΗ στήν περιοχή "ΦΟΥΡΚΕΣ "Τ.Κ ΔΑΦΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
25-05-2017 08:38:19    25-05-2017 08:38:19      3824
ΩΡ6ΑΟΡ1Θ-Τ1Κ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 3721/22-05-2017 ύστερα από αίτημα του ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ στήν περιοχή "ΦΟΥΣΚΑΡΙ Τ.Κ ΣΤΑΥΡΑΚΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
24-05-2017 13:22:36    24-05-2017 13:22:36      3721
6Σ4ΨΟΡ1Θ-Υ9Ι
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 3720/22-05-2017 ύστερα από αίτημα του ΠΕΤΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ στήν περιοχή "ΑΚΡΩΤΗΡΙ"Τ.Κ ΑΜΙΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ
24-05-2017 13:17:17    24-05-2017 13:17:17      3720
ΨΦ0ΡΟΡ1Θ-Π1Λ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 3724/22-05-2017 ύστερα από αίτημα του MACARIA ANNA στήν περιοχή "ΤΡΟΧΑΛΟΙ"Τ.Κ ΑΜΙΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ
24-05-2017 13:11:30    24-05-2017 13:11:30      3724
ΨΗ98ΟΡ1Θ-ΣΥΙ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 3735/22-05-2017 ύστερα από αίτημα του ΔΕΥΑΜ στήν περιοχή "ΛΑΓΟΝΙΚΑ ΓΥ_ 6.1"Τ.Κ ΑΧΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
24-05-2017 12:54:35    24-05-2017 12:54:35      3735
ΩΤ0ΙΟΡ1Θ-ΛΨΟ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ.3647/22-05-2017 ύστερα από αίτημα του ΔΕΥΑΜ στήν περιοχή "ΒΡΥΣΙΔΑ ΔΥ _06.5"Τ.Κ ΑΧΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
24-05-2017 12:50:17    24-05-2017 12:50:17      3647
68ΒΡΟΡ1Θ-1Ω4
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ.3714/22-05-2017 ύστερα από αίτημα του ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ στήν περιοχή "ΣΚΑΠΕΤΑΡΙΑ"Τ.Κ ΠΙΤΣΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ
24-05-2017 12:43:41    24-05-2017 12:43:41      3714
ΩΔ22ΟΡ1Θ-ΑΜΡ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 3722/22-05-2017 ύστερα από αίτημα του ΔΕΥΑΜ στήν περιοχή "ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΥ_ 06.9 "Τ.Κ ΑΧΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
24-05-2017 12:39:32    24-05-2017 12:39:32      3722
62ΤΖΟΡ1Θ-Φ6Α
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 3643/22-05-2017 ύστερα από αίτημα του ΔΕΥΑΜ στήν περιοχή "ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΛΑΓΟΝΙΚΑΣ ΓΥ_06.6"Τ.Κ ΑΧΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
24-05-2017 12:22:27    24-05-2017 12:22:27      3643