Διεύθυνση Δασών Ν. Ηρακλείου

Αναπληρωτής Διευθυντής: Γεώργιος Παπαδόπουλος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η δασική ανάπτυξη, η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, οι δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τέλος ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών ασκεί τα καθήκοντα του Δημοσίου Κατηγόρου για δασικά και αγροτικά αδικήματα που τελούνται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Υπηρεσίας.

Τμήματα:

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου έχει έδρα το Ηράκλειο (πρωτεύουσα του οικείου νομού) και αποτελείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν επίσης έδρα το Ηράκλειο: 

  1. Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων
  2. Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου
  3. Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
  4. Δασονομεία νομού Ηρακλείου
  5. Δασοφυλάκεια νομού Ηρακλείου
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ταχυδρομική Δ/νση:  Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Περιοχή Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου
Ταχυδρομικός Κώδικας:     714 10, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ταχυδρομική Θυρίδα:         2112 (Νέο Στάδιο)
Τηλέφωνα Γραμματεία::     2810 264 940
                  Επιφυλακή:      Από σταθερό τηλέφωνο 1591
                  Διευθυντής:      2810 264944
Fax: 2810 314 580
E-mail: ddh@apdkritis.gov.gr

 

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΧΑΡΤΗΣ GOOGLE)

Ηλεκτρονική Υπηρεσία:

Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΩΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

Ανακοινώσεις

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΦΟΙΝΙΚΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΦΥΤΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΑΣΙΚΟ ΦΥΤΩΡΙΟ ΦΟΙΝΙΚΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500 ανέργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς

Προϋποθέσεις διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς Ηρακλείου για το έτος 2018

Προϋποθέσεις  διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς για το έτος 2017

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΔΕΒΟΡ1Θ-ΑΝΗ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 244/17-01-2020 ύστερα από αίτημα της Αναπολιωτάκη Μαρίας στήν περιοχή «Βίλλα», οικισμού Σταλίδας, κτηματικής περιφέρειας Κοινότητας Μοχού, Δήμου Χερσονήσου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
17-01-2020 12:05:03    17-01-2020 12:05:03      244
6839ΟΡ1Θ-ΗΙ3
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 247/16-01-2020 ύστερα από αίτημα του Δήμου Χερσονήσου στήν περιοχή «Κοψάς», κτηματικής περιφέρειας Κοινότητας Ανωπόλεως, Δ.Ε. Γουβών, Δήμου Χερσονήσου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
17-01-2020 08:22:39    17-01-2020 08:22:39      247
6ΝΡΞΟΡ1Θ-ΜΥ1
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 197/15-01-2020 ύστερα από αίτημα του Τσιλιβή Γεωργίου στήν περιοχή «Αρμυρόλακκος» εκτός ορίων οικισμού Μαλίων, κτηματικής περιφέρειας Κοινότητας Μαλίων, Δημοτικής Ενότητας Μαλίων, Δήμου Χερσονήσου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
15-01-2020 12:38:38    15-01-2020 12:38:38      197
Ω7Ρ1ΟΡ1Θ-ΥΒΚ
Έγκριση υλοτομίας, Γαλετάκη Εμμανουήλ, στη θέση «Πηγαϊδάκια», Τ.Κ. Λύττου, Δήμου Μινώα Πεδιάδας.
15-01-2020 11:30:20    15-01-2020 11:30:20      9471
Ψ5Ι8ΟΡ1Θ-ΑΑ3
Έγκριση κλάδευσης, Βυνιχάκη Γεωργίου, στην θέση «Λύκου την Ελιά», Τ.Κ. Γωνιών, Δ. Χερσονήσου.
15-01-2020 11:22:20    15-01-2020 11:22:20      9898
ΩΛ1ΚΟΡ1Θ-ΔΧ5
Έγκριση υλοτομίας και κλάδευσης, Βυνιχάκη Γεωργίου, στην θέση «Φραματάκι», Τ.Κ. Κρασίου, Δ. Χερσονήσου.
15-01-2020 11:13:53    15-01-2020 11:13:53      9899
ΨΛΙΧΟΡ1Θ-8Α2
Έγκριση υλοτομίας και κλάδευσης, Ζουριδάκη Ιωάννη, στη θέση «Στενοφάραγγο», Τ.Κ. Ασκών, Δ. Μινώα Πεδιάδας.
15-01-2020 10:33:46    15-01-2020 10:33:46      10403
Ω2ΔΘΟΡ1Θ-0ΦΔ
Έγκριση υλοτομίας, Βασιλάκη Κωνσταντίνου, στην θέση «Κάραβος», Τ.Κ. Αβδού, Δ. Χερσονήσου.
15-01-2020 10:18:57    15-01-2020 10:18:57      10452
6ΠΙ2ΟΡ1Θ-Π70
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 23/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
14-01-2020 14:24:56    13-01-2020 13:50:31      10758
ΩΓΣΔΟΡ1Θ-Θ7Γ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 21/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
14-01-2020 10:10:20    14-01-2020 10:10:20      10757π.ετ.