Διεύθυνση Δασών Ν. Ηρακλείου

Αναπληρωτής Διευθυντής: Γεώργιος Παπαδόπουλος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η δασική ανάπτυξη, η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, οι δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τέλος ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών ασκεί τα καθήκοντα του Δημοσίου Κατηγόρου για δασικά και αγροτικά αδικήματα που τελούνται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Υπηρεσίας.

Τμήματα:

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου έχει έδρα το Ηράκλειο (πρωτεύουσα του οικείου νομού) και αποτελείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν επίσης έδρα το Ηράκλειο: 

  1. Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων
  2. Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου
  3. Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
  4. Δασονομεία νομού Ηρακλείου
  5. Δασοφυλάκεια νομού Ηρακλείου
Στοιχεία Επικοινωνίας: Ταχυδρομική Δ/νση:  Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Περιοχή Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου
Ταχυδρομικός Κώδικας:     714 10, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ταχυδρομική Θυρίδα:         2112 (Νέο Στάδιο)
Τηλέφωνα Γραμματεία::     2810 264 940
                  Επιφυλακή:      Από σταθερό τηλέφωνο 1591
                  Διευθυντής:      2810 264944
Fax: 2810 314 580
E-mail: ddh@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία:

Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

Ανακοινώσεις

ΝΕΑ καταληκτική ημερομηνία κατά του αναρτημένου δασικού χάρτη προ-καποδιστριακού ΟΤΑ Ηρακλείου η 12η Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα.

Ενημερωτικό έντυπο για τον δασικό χάρτη

ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΟΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Θέαση των πολυγώνων του δασικού χάρτη σε Google Earth

Κανονισμός FLEGT και σύστημα FLEGIT

Ανακοίνωση ανάρτησης Δασικού Χάρτη προ-Καποδιστριακού Ο.Τ.Α. Ηρακλείου

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΘΞ5ΟΡ1Θ-5Θ0
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 7052/20-09-2017 ύστερα από αίτημα της ΚΛΑΔΟΥ ΞΑΝΘΙΠΗΣ στήν περιοχή "ΤΑΥΚΑΚΙ"Τ.Κ ΑΣΤΙΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
21-09-2017 12:08:25    21-09-2017 12:08:25      7052
Ω3ΨΩΟΡ1Θ-7ΩΓ
08/2017 ΔΑΣΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΒΟΣΚΗΣ
19-09-2017 11:03:22    19-09-2017 11:03:22      7557/18-09-2017
71ΘΚΟΡ1Θ-ΓΦ5
Έγκριση πρακτικού εξέτασης των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Εκτέλεση εργασιών καλλιέργειας δασικού φυτωρίου Φοινικιάς Ηρακλείου»
19-09-2017 10:40:40    19-09-2017 10:40:40      7512/18-09-2017
6Σ5ΝΟΡ1Θ-ΘΛΟ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 7524/18-09-2017 ύστερα από αίτημα του Δραμουντάνη Νικολάου στήν περιοχή «Καλυβάκι - Λαχανιά» ΤΚ Ροδιάς, ΔΕ Γαζίου, Δήμος Μαλεβιζίου.
18-09-2017 14:21:31    18-09-2017 14:21:31      7524
ΩΦ74ΟΡ1Θ-Ι66
Έγκριση υλοτομίας, Ανυφαντάκης Ιωάννης, στην θέση «Κουτσουράς» Αβδού, Δήμου Χερσονήσου.
18-09-2017 13:30:36    18-09-2017 13:30:36      7076
Ω61ΦΟΡ1Θ-6ΟΑ
Έγκριση υλοτομίας, Σηφάκης Εμμανουήλ, στην θέση «Κρεββατάς» Κεφαλοβρυσίου, Δήμου Βιάννου.
18-09-2017 13:22:02    18-09-2017 13:22:02      7075
6Ι6ΧΟΡ1Θ-8ΜΖ
Έγκριση υλοτομίας, Αποστολάκης Γεώργιος, στην θέση «Βαθιάς» Θραψανού, Δήμος Μινώα Πεδιάδας.
18-09-2017 13:12:37    18-09-2017 13:12:37      7077
7Μ48ΟΡ1Θ-Μ6Ο
Έγκριση κλάδευσης, Σεληνιωτάκης Σοφοκλής, στην θέση «Πετραδιά», Άγιος Θωμάς, Δήμος Γόρτυνας.
18-09-2017 11:32:29    18-09-2017 11:32:29      7393
6Ξ0ΓΟΡ1Θ-Ξ3Ξ
Έγκριση κλάδευσης, Λαντζουράκης Δημήτριος, στην θέση «Καμπιθιανά», Αγίου Θωμά, Δήμος Γόρτυνας.
18-09-2017 11:24:14    18-09-2017 11:24:14      7392
6ΖΘΓΟΡ1Θ-ΙΥΣ
Έγκριση υλοτομίας, Γαβαλάς Περικλής, στην θέση «Καρδιώτισσα», Αγίου Θωμά, Δήμου Γόρτυνας.
18-09-2017 11:15:35    18-09-2017 11:15:35      7190