Διεύθυνση Δασών Ν. Ηρακλείου

Αναπληρωτής Διευθυντής: Παπαδόπουλος Γιώργος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η δασική ανάπτυξη, η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, οι δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τέλος ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών ασκεί τα καθήκοντα του Δημοσίου Κατηγόρου για δασικά και αγροτικά αδικήματα που τελούνται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Υπηρεσίας.

Τμήματα:

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου έχει έδρα το Ηράκλειο (πρωτεύουσα του οικείου νομού) και αποτελείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν επίσης έδρα το Ηράκλειο: 

  1. Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων
  2. Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου
  3. Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
  4. Δασονομεία νομού Ηρακλείου
  5. Δασοφυλάκεια νομού Ηρακλείου
Στοιχεία Επικοινωνίας: Ταχυδρομική Δ/νση:  Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Περιοχή Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου
Ταχυδρομικός Κώδικας:     714 10, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ταχυδρομική Θυρίδα:         2112 (Νέο Στάδιο)
Τηλέφωνα Γραμματεία::     2810 264 940
                  Επιφυλακή:      Από σταθερό τηλέφωνο 1591
                  Διευθυντής:      2810 264944
Fax: 2810 314 580
E-mail: ddh@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

Ανακοινώσεις

Διάθεση δασικών φυταρίων από το δασικό φυτώριο Φοινικιάς Ηρακλείου για το έτος 2016

Τεύχη δημοπράτησης για το έργο: «Συντήρηση - βελτίωση δασικού οδικού δικτύου περιφέρειας Δήμου Βιάννου έτους 2016»

Απόφαση για τις προϋποθέσεις διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς έτους 2015

Εκτέλεση εργασιών καλλιέργειας δασικού φυτωρίου Φοινικιάς Ηρακλείου.

Διάθεση δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς.

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
7ΦΩΕΟΡ1Θ-ΦΧ3
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Εκτέλεση εργασιών καλλιέργειας δασικού φυτωρίου Φοινικιάς Ηρακλείου».
16-01-2017 08:24:08    16-01-2017 08:24:08      148
7Ν59ΟΡ1Θ-Σ8Ω
Έγκριση περισυλλογής ξερών κατακείμενων δέντρων από δάσος, Ζαχαριουδάκης Ναπολέων από το δάσος των τρυπητών (Απεζανών), Δήμου Φαιστού και Γόρτυνας.
13-01-2017 13:46:30    13-01-2017 13:46:30      11097π.ε.
ΩΒ0ΛΟΡ1Θ-ΞΡΧ
Έγκριση υλοτομίας, Φραγκιουδάκης Γεώργιος στην θέση <<Ραβδίδες>> Άγιος Θωμάς, Δήμος Γόρτυνας
13-01-2017 12:32:57    13-01-2017 12:32:57      11444π.ε.
ΩΞΨ7ΟΡ1Θ-6ΩΒ
Έγκριση υλοτομίας, Καλογεράκης Κωνσταντίνος στην θέση <<Άγιος Νικόλαος, Ροδιάς>> στην περιοχή Ροδιά Δήμου Μαλεβιζίου.
11-01-2017 12:35:35    11-01-2017 12:35:35      10847
6ΕΘΙΟΡ1Θ-ΚΒ8
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 11997/30-12-2016 ύστερα από αίτημα του ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ στήν περιοχή 'ΚΑΡΝΤΗΡΗΜΙ"Τ.Κ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
04-01-2017 10:01:29    04-01-2017 10:01:29      11997/16
6ΓΣ2ΟΡ1Θ-4ΣΕ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ.11996/30-12-2016 ύστερα από αίτημα του ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ στήν περιοχή "ΔΡΑΠΑΝΟΣ"Τ,Κ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
04-01-2017 09:53:28    04-01-2017 09:53:28      11996
ΩΝΟΜΟΡ1Θ-ΩΨΦ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 12000/29-12-2016 ύστερα από αίτημα του ΚΟΝΤΖΕΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ στήν περιοχή "ΔΙΑ_Τ.Κ ΑΡΧΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ
04-01-2017 09:49:42    04-01-2017 09:49:42      12000/16
Ω3ΘΝΟΡ1Θ-3ΤΔ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 11995/30-12-2016 ύστερα από αίτημα του ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΟΥΡΑΝΙΑΣ στήν περιοχή "ΠΑΛΙΑΛΩΝΟ"Δ.Κ ΛΙΜΕΝΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
04-01-2017 09:42:43    04-01-2017 09:42:43      11995
ΩΗ67ΟΡ1Θ-ΧΒΧ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 11998/30-12-2016 ύστερα από αίτημα του ΦΙΤΣΑΚΗ ΑΓΓΕΛΗ στήν περιοχή "ΚΟΡΩΝΙΩ"Τ.Κ ΚΑΜΗΛΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ
04-01-2017 09:29:06    04-01-2017 09:29:06      11998/16
6ΡΟ2ΟΡ1Θ-ΔΨ8
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 11999/30-12-2016 ύστερα από αίτημα του ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ στήν περιοχή "ΣΩΠΑΤΑ_Τ.Κ ΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
04-01-2017 09:24:17    04-01-2017 09:24:17      11999/16