Διεύθυνση Δασών Ν. Ηρακλείου

Αναπληρωτής Διευθυντής: Γεώργιος Παπαδόπουλος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η δασική ανάπτυξη, η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, οι δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τέλος ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών ασκεί τα καθήκοντα του Δημοσίου Κατηγόρου για δασικά και αγροτικά αδικήματα που τελούνται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Υπηρεσίας.

Τμήματα:

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου έχει έδρα το Ηράκλειο (πρωτεύουσα του οικείου νομού) και αποτελείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν επίσης έδρα το Ηράκλειο: 

  1. Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων
  2. Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου
  3. Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
  4. Δασονομεία νομού Ηρακλείου
  5. Δασοφυλάκεια νομού Ηρακλείου
Στοιχεία Επικοινωνίας: Ταχυδρομική Δ/νση:  Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Περιοχή Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου
Ταχυδρομικός Κώδικας:     714 10, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ταχυδρομική Θυρίδα:         2112 (Νέο Στάδιο)
Τηλέφωνα Γραμματεία::     2810 264 940
                  Επιφυλακή:      Από σταθερό τηλέφωνο 1591
                  Διευθυντής:      2810 264944
Fax: 2810 314 580
E-mail: ddh@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία:

Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

Ανακοινώσεις

Προϋποθέσεις  διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς για το έτος 2017

ΝΕΑ καταληκτική ημερομηνία κατά του αναρτημένου δασικού χάρτη προ-καποδιστριακού ΟΤΑ Ηρακλείου η 12η Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα.

Ενημερωτικό έντυπο για τον δασικό χάρτη

ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΟΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Θέαση των πολυγώνων του δασικού χάρτη σε Google Earth

Κανονισμός FLEGT και σύστημα FLEGIT

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ω2Ω3ΟΡ1Θ-ΙΨΑ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 9417/16-11-2017 ύστερα από αίτημα του Αεροδρόμιο Καστελλίου στήν περιοχή του Νέου Αεροδρομίου Καστελλίου Κρήτης και των οδικών συνδέσεων αυτού με ΒΟΑΚ και ΝΟΑΚ, ΤΚ Αχεντριά, ΔΕ Αστερουσίων, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων.
17-11-2017 11:42:48    17-11-2017 11:42:48      9417
7ΣΑΚΟΡ1Θ-ΟΙ2
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 9413/16-11-2017 ύστερα από αίτημα του Δουνδουλάκη Αντωνίου στην περιοχή «Τσούνας» ΤΚ Προφήτη Ηλία, ΔΕ Τεμένους, Δήμου Ηρακλείου.
17-11-2017 11:04:22    17-11-2017 11:04:22      9413
6Σ0ΡΟΡ1Θ-ΝΤΞ
Έγκριση κλάδευσης, Κοκοσάλης Αριστείδης, στην θέση «Άγιος Αντώνιος» Μεσοχωριού, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων.
17-11-2017 10:30:09    17-11-2017 10:30:09      8910
Ω4Ψ5ΟΡ1Θ-4ΚΩ
Έγκριση κλάδευσης, Πασπαράκης Στυλιανός, στην θέση «Φασούλι», Αγίου Θωμά, Δήμου Γόρτυνας.
17-11-2017 10:19:11    17-11-2017 10:19:11      8982
7Ν32ΟΡ1Θ-Ο2Π
Έγκριση κλάδευσης, Σπαντιδάκης Ιωάννης, στην θέση «Ριζικά και καταλύματα», Στόλων, Δήμου Γόρτυνας.
17-11-2017 10:08:14    17-11-2017 10:08:14      8909
ΩΔ4ΛΟΡ1Θ-4ΘΣ
Έγκριση υλοτομίας, Λαγουδάκης Αντώνιος, στην θέση «Κεφάλα», Αγίας Βαρβάρας, Δήμου Γόρτυνας.
17-11-2017 09:58:31    17-11-2017 09:58:31      8983
6ΨΤ4ΟΡ1Θ-49Μ
Έγκριση περισυλλογής ξερών κατακείμενων κλάδων από δάσος, Ανδρουλάκης Εμμανουήλ, στην θέση δάσος του ζαρού (Βροντήσι έως Σαμάρι).
17-11-2017 09:50:15    17-11-2017 09:50:15      8242
Ω6ΦΡΟΡ1Θ-ΤΩ5
Έγκριση περισυλλογής ξερών κατακείμενων δέντρων από δάσος, Λατζουράκης Θεόδωρος, δάσος των Τρυπητών (απεζανών).
17-11-2017 09:41:07    17-11-2017 09:41:07      9201
6ΨΨΗΟΡ1Θ-ΑΩΑ
Έγκριση περισυλλογής ξερών κατακείμενων κλάδων από δάσος, Φιλιουδάκης Γεώργιος, στην θέση δάσος του Ζαρού (Βροντήσι έως Σαμάρι).
17-11-2017 09:30:25    17-11-2017 09:30:25      8242
7ΚΥΘΟΡ1Θ-4ΦΙ
Έγκριση περισυλλογής ξερών κατακείμενων κλάδων από δάσος, Φιλιουδάκης Γεώργιος, στην θέση δάσος του Ζαρού (Βροντήσι έως Σαμάρι).
17-11-2017 09:20:44    17-11-2017 09:20:44      9147