Διεύθυνση Δασών Ν. Ηρακλείου

Αναπληρωτής Διευθυντής: Γεώργιος Παπαδόπουλος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η δασική ανάπτυξη, η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, οι δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τέλος ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών ασκεί τα καθήκοντα του Δημοσίου Κατηγόρου για δασικά και αγροτικά αδικήματα που τελούνται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Υπηρεσίας.

Τμήματα:

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου έχει έδρα το Ηράκλειο (πρωτεύουσα του οικείου νομού) και αποτελείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν επίσης έδρα το Ηράκλειο: 

  1. Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων
  2. Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου
  3. Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
  4. Δασονομεία νομού Ηρακλείου
  5. Δασοφυλάκεια νομού Ηρακλείου
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ταχυδρομική Δ/νση:  Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Περιοχή Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου
Ταχυδρομικός Κώδικας:     714 10, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ταχυδρομική Θυρίδα:         2112 (Νέο Στάδιο)
Τηλέφωνα Γραμματεία::     2810 264 940
                  Επιφυλακή:      Από σταθερό τηλέφωνο 1591
                  Διευθυντής:      2810 264944
Fax: 2810 314 580
E-mail: ddh@apdkritis.gov.gr

 

ΔΑΣΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΧΑΡΤΗΣ GOOGLE)

Ηλεκτρονική Υπηρεσία:

Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΩΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

Ανακοινώσεις

Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500 ανέργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς

Προϋποθέσεις διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς Ηρακλείου για το έτος 2018

Προϋποθέσεις  διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς για το έτος 2017

ΝΕΑ καταληκτική ημερομηνία κατά του αναρτημένου δασικού χάρτη προ-καποδιστριακού ΟΤΑ Ηρακλείου η 12η Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα.

Ενημερωτικό έντυπο για τον δασικό χάρτη

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΨΜΣΟΡ1Θ-Φ5Λ
Έγκριση κλάδευσης, Μανιού Φανούριου, σε πρανές ρυακιού όριο με γεωργική έκταση στην θέση Άί Γιάννης στην περιοχή οικ. Κιθαρύδας, δ.κ. Κρουσώνα του Δ. Μαλεβιζίου.
21-08-2019 14:55:35    21-08-2019 14:55:35      1931
6ΕΗΖΟΡ1Θ-Ν2Σ
Έγκριση πρακτικού λήψης έγγραφων προσφορών, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας: «Συντήρηση – Βελτίωση Δασικού Οδικού Δικτύου ΠΕ Ηρακλείου 2019»
21-08-2019 11:40:14    21-08-2019 11:40:14      6642
ΩΜΚΣΟΡ1Θ-ΜΣΙ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 6570/19-08-2019 ύστερα από αίτημα της Πανταρτζή Κυριακής στήν περιοχή «Τρουλιδιανό» Τοπικής Κοινότητας Χάρακα, Δημοτικής Ενότητας Αστερουσίων, περιφέρειας του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, Π.Ε. Ηρακλείου.
21-08-2019 09:06:22    21-08-2019 09:06:22      6570
6ΥΥ7ΟΡ1Θ-3ΥΔ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 6566/19-08-2019 ύστερα από αίτημα του Πανταρτζή Νικολάου στήν περιοχή «Τρουλιδιανό» Τοπικής Κοινότητας Χάρακα, Δημοτικής Ενότητας Αστερουσίων, περιφέρειας του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, Π.Ε. Ηρακλείου.
20-08-2019 13:54:06    20-08-2019 13:54:06      6566
ΩΓΟΝΟΡ1Θ-Κ9Λ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 6568/19-08-2019 ύστερα από αίτημα του Μιχελάκη Πέτρου στήν περιοχή «Δυο Βολάκοι» Τοπικής Κοινότητας Παρανύμφων, Δημοτικής Ενότητας Αστερουσίων, περιφέρειας του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, Π.Ε. Ηρακλείου.
20-08-2019 11:39:52    20-08-2019 11:39:52      6568
6ΟΕΡΟΡ1Θ-Υ6Ρ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 6569/19-08-2019 ύστερα από αίτημα της Δασκαλάκη Ελευθερίας στήν περιοχή «Πλατανιάς» Τοπικής Κοινότητας Παρανύμφων, Δημοτικής Ενότητας Αστερουσίων, περιφέρειας του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, Π.Ε. Ηρακλείου.
20-08-2019 10:07:38    20-08-2019 10:07:38      6569
Ω21ΤΟΡ1Θ-ΔΕΜ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 6567/19-08-2019 ύστερα από αίτημα του Αντωνάκη Κωνσταντίνου στήν περιοχή «Πατέλα, εκτός οικισμού Μουρνιά» Τοπικής Κοινότητας Πύργου, Δημοτικής Ενότητας Αστερουσίων, περιφέρειας του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, Π.Ε. Ηρακλείου.
20-08-2019 08:57:38    20-08-2019 08:57:38      6567
61ΘΞΟΡ1Θ-ΔΑΚ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998/79 με αριθ. πρωτ. 6468/14-08-2019 ύστερα από αίτημα του Ζαχαριουδάκη Νικολάου στην θέση «Αγγιναριάς», περιφέρειας Τ.Κ. Πηγαϊδακίων, Δήμου Φαιστού, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου
14-08-2019 12:17:27    14-08-2019 12:17:27      6468/14-08-2019
ΨΒΕΨΟΡ1Θ-ΨΒ1
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998/79 με αριθ. πρωτ. 6469/14-08-2019 ύστερα από αίτημα του Ζαχαριουδάκη Δημητρίου στην θέση «Αγγιναριάς», περιφέρειας Τ.Κ. Πηγαϊδακίων, Δήμου Φαιστού, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.
14-08-2019 11:51:53    14-08-2019 11:51:53      6469/14-08-2019
ΨΠΞΒΟΡ1Θ-ΙΙ0
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.πρωτ. 6430/13-08-2019 ύστερα από αίτημα του Διαμαντάκη Ιωάννη στη θέση «Κατσοπρινιά Καζάνι» ή «Τυρί», περιφέρειας Τ.Κ. Σάρχου, Δήμου Μαλεβιζίου και Τ.Κ. Κάτω Ασιτών, Δήμου Ηρακλείου, της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου
14-08-2019 09:53:39    14-08-2019 09:53:39      6430/13-08-2019