Διεύθυνση Δασών Ν. Ηρακλείου

Αναπληρωτής Διευθυντής: Παπαδόπουλος Γιώργος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η δασική ανάπτυξη, η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, οι δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τέλος ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών ασκεί τα καθήκοντα του Δημοσίου Κατηγόρου για δασικά και αγροτικά αδικήματα που τελούνται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Υπηρεσίας.

Τμήματα:

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου έχει έδρα το Ηράκλειο (πρωτεύουσα του οικείου νομού) και αποτελείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν επίσης έδρα το Ηράκλειο: 

  1. Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων
  2. Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου
  3. Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
  4. Δασονομεία νομού Ηρακλείου
  5. Δασοφυλάκεια νομού Ηρακλείου
Στοιχεία Επικοινωνίας: Ταχυδρομική Δ/νση:  Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Περιοχή Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου
Ταχυδρομικός Κώδικας:     714 10, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ταχυδρομική Θυρίδα:         2112 (Νέο Στάδιο)
Τηλέφωνα Γραμματεία::     2810 264 940
                  Επιφυλακή:      Από σταθερό τηλέφωνο 1591
                  Διευθυντής:      2810 264944
Fax: 2810 314 580
E-mail: ddh@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία:

Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

Ανακοινώσεις

ΝΕΑ καταληκτική ημερομηνία κατά του αναρτημένου δασικού χάρτη προ-καποδιστριακού ΟΤΑ Ηρακλείου η 12η Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα.

Ενημερωτικό έντυπο για τον δασικό χάρτη

ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΟΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Θέαση των πολυγώνων του δασικού χάρτη σε Google Earth

Κανονισμός FLEGT και σύστημα FLEGIT

Ανακοίνωση ανάρτησης Δασικού Χάρτη προ-Καποδιστριακού Ο.Τ.Α. Ηρακλείου

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΩΞ9ΟΡ1Θ-ΜΙΡ
Έγκριση υλοτομίας, Στεφανάκης Εμμανουήλ, στην θέση <<Πελαλήματα>> Ευαγγελισμού, Δήμου Μινώα Πεδιάδας.
25-04-2017 08:41:21    25-04-2017 08:41:21      2409
73Χ9ΟΡ1Θ-79Π
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Επανατοποθέτηση κατεστραμμένων πινακίδων σήμανσης Καταφυγίων Άγριας Ζωής Ηρακλείου»
25-04-2017 08:29:26    25-04-2017 08:29:26      2933
ΩΖΤΨΟΡ1Θ-0ΑΥ
Έγκριση υλοτομίας, Κενδριστάκης Δημήτριος, στην θέση <<Παπαγιαννιού Γούλα>> Μιλλιαράδων, Δήμου Βιάννου.
25-04-2017 08:28:31    25-04-2017 08:28:31      1034
ΨΡ1ΖΟΡ1Θ-Λ2Σ
Έγκριση υλοτομίας, Μαργαριτάκη Ελβίρα, στην θέση <<Κουρεμένος>> Εμπάρου, Δήμου Βιάννου.
24-04-2017 15:03:55    24-04-2017 15:03:55      1033
Ω53ΑΟΡ1Θ-ΧΙ0
Έγκριση υλοτομίας, Παπαδάκης Βασίλειος, στην θέση <<Πατητήρι>> Κατωφυγίου, Δήμου Βιάννου.
24-04-2017 14:45:23    24-04-2017 14:45:23      2831
ΨΝΣ6ΟΡ1Θ-Χ55
Έγκριση υλοτομίας, Παπαδάκης Βασίλειος, στην θέση <<Μέσα Λακουδάκια>> Κατωφυγίου, Δήμου Βιάννου.
24-04-2017 14:37:54    24-04-2017 14:37:54      2832
6ΘΞ5ΟΡ1Θ-8Ι3
Έγκριση υλοτομίας, Παπαδάκης Βασίλειος, θέση <<Δρυς>> Κατωφυγίου, Δήμου Βιάννου.
24-04-2017 14:24:20    24-04-2017 14:24:20      2830
ΩΥΛ3ΟΡ1Θ-ΔΡΥ
Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 180/20-1-2017 απόφασης “Ανάρτηση δασικού χάρτη 1ης Δημοτικής Κοινότητας, 2ης Δημοτικής Κοινότητας, 3ης Δημοτικής Κοινότητας, 4ης Δημοτικής Κοινότητας, και της τοπικής κοινότητας Βασιλειών του δήμου Ηρακλείου (προ Καποδιστριακός Ο.Τ.Α. Ηρακλείου) Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.”
24-04-2017 14:04:32    24-04-2017 14:04:32      2866
ΩΜΕΟΟΡ1Θ-ΙΨΟ
Έγκριση κλάδευσης, Μουντράκης Μιχαήλ, στην θέση <<Κουρή>> Σταβιών, Δήμου Γόρτυνας.
24-04-2017 13:50:47    24-04-2017 13:50:47      2508
ΨΨΙ2ΟΡ1Θ-52Μ
Έγκριση κλάδευσης, Μπενέτος Νικόλαος, στην θέση <<Σόχωρα>> Αγ. Θωμά, Δήμου Γόρτυνας.
24-04-2017 13:40:20    24-04-2017 13:40:20      2561