Διεύθυνση Δασών Ν. Ηρακλείου

Αναπληρωτής Διευθυντής: Παπαδόπουλος Γιώργος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η δασική ανάπτυξη, η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, οι δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τέλος ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών ασκεί τα καθήκοντα του Δημοσίου Κατηγόρου για δασικά και αγροτικά αδικήματα που τελούνται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Υπηρεσίας.

Τμήματα:

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου έχει έδρα το Ηράκλειο (πρωτεύουσα του οικείου νομού) και αποτελείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν επίσης έδρα το Ηράκλειο: 

  1. Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων
  2. Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου
  3. Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
  4. Δασονομεία νομού Ηρακλείου
  5. Δασοφυλάκεια νομού Ηρακλείου
Στοιχεία Επικοινωνίας: Ταχυδρομική Δ/νση:  Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Περιοχή Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου
Ταχυδρομικός Κώδικας:     714 10, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ταχυδρομική Θυρίδα:         2112 (Νέο Στάδιο)
Τηλέφωνα Γραμματεία::     2810 264 940
                  Επιφυλακή:      Από σταθερό τηλέφωνο 1591
                  Διευθυντής:      2810 264944
Fax: 2810 314 580
E-mail: ddh@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία:

Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

Ανακοινώσεις

Ενημερωτικό έντυπο για τον δασικό χάρτη

ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΟΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Θέαση των πολυγώνων του δασικού χάρτη σε Google Earth

Κανονισμός FLEGT και σύστημα FLEGIT

Ανακοίνωση ανάρτησης Δασικού Χάρτη προ-Καποδιστριακού Ο.Τ.Α. Ηρακλείου

Διάθεση δασικών φυταρίων από το δασικό φυτώριο Φοινικιάς Ηρακλείου για το έτος 2016

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΑΝΟΟΡ1Θ-6ΥΛ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ Αριθ. 7/2016
22-03-2017 11:00:28    22-03-2017 11:00:28      7/2016
Ω9Ω8ΟΡ1Θ-07Ψ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 1889/20-03-2017 ύστερα από αίτημα του ΡΟΥΚΟΥΝΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ στήν περιοχή "ΡΕΧΤΡΑ"Δ.Κ ΜΟΙΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ
22-03-2017 09:37:58    22-03-2017 09:37:58      1889
ΨΩ0ΓΟΡ1Θ-ΞΨ7
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 1890/20-03-2017 ύστερα από αίτημα του ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ στήν περιοχή "ΣΤΑΥΡΟΣ"Τ.Κ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ Δ.Ε ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ
21-03-2017 16:40:45    21-03-2017 16:40:45      1890
ΩΛ40ΟΡ1Θ-9ΑΥ
Έγκριση υλοτομίας, Δήμος Χερσονήσου, στην θέση <<Παιδικής εξοχής Κοκκίνι Χάνι του Δήμου Χερσονήσου>> Γουρνών, Δήμου Χερσονήσου.
20-03-2017 14:20:24    20-03-2017 14:20:24      1979
ΨΕ9ΚΟΡ1Θ-ΖΘ9
Έγκριση υλοτομίας, Γαρεφαλάκης Εμμανουήλ, στη θέση <<Παντάνασσα>> Αβδού, Δήμου Χερσονήσου.
20-03-2017 12:04:20    20-03-2017 12:04:20      980
ΩΩΒΥΟΡ1Θ-1ΥΦ
Έγκριση υλοτομίας, Ζαϊμάκης Κωνσταντίνος, στην θέση <<Καραφυλάτο>> Αμαριανού, Δήμου Μινώα Πεδιάδας.
20-03-2017 11:57:20    20-03-2017 11:57:20      887
ΩΓΗ8ΟΡ1Θ-ΛΚ2
Έγκριση υλοτομίας, Τσιριγωτάκης Δημήτριος, στην θέση <<Βιγλί>> Καστελλίου, Δήμου Μινώα Πεδιάδας.
20-03-2017 11:49:22    20-03-2017 11:49:22      1553
ΩΧ0ΧΟΡ1Θ-ΝΨΜ
Έγκριση υλοτομίας, Ψυλλάκη Κυριακή, στην θέση <<Ρογαλίδι>> Κασταμονίτσας, Δήμου Μινώα Πεδιάδας.
20-03-2017 11:41:35    20-03-2017 11:41:35      1250
71ΟΕΟΡ1Θ-Ξ4Χ
Έγκριση υλοτομίας, Βαρδιάμπαση Αλίκη, στην θέση <<Κάτω Κάμπος>> Ποταμιών, Δήμου Χερσονήσου.
20-03-2017 11:31:18    20-03-2017 11:31:18      1681
60Χ6ΟΡ1Θ-3ΓΗ
Έγκριση υλοτομίας, Ανδρουλάκης Ιωάννης, στην θέση <<Δρυάλια>> Ευαγγελισμού, Δήμου Μινώα Πεδιάδας.
20-03-2017 11:19:21    20-03-2017 11:19:21      1379