Διεύθυνση Δασών Ν. Ηρακλείου

Αναπληρωτής Διευθυντής: Παπαδόπουλος Γιώργος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η δασική ανάπτυξη, η προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, οι δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τέλος ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών ασκεί τα καθήκοντα του Δημοσίου Κατηγόρου για δασικά και αγροτικά αδικήματα που τελούνται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Υπηρεσίας.

Τμήματα:

Η Δ/νση Δασών Ηρακλείου έχει έδρα το Ηράκλειο (πρωτεύουσα του οικείου νομού) και αποτελείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες, οι οποίες έχουν επίσης έδρα το Ηράκλειο: 

  1. Τμήμα Προγραμματισμού, Μελετών και Εκτέλεσης Δασοτεχνικών Έργων
  2. Τμήμα Προστασίας, Διοίκησης και Διαχείρισης Δασών και Δημοσίου Κατηγόρου
  3. Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων
  4. Δασονομεία νομού Ηρακλείου
  5. Δασοφυλάκεια νομού Ηρακλείου
Στοιχεία Επικοινωνίας: Ταχυδρομική Δ/νση:  Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Περιοχή Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου
Ταχυδρομικός Κώδικας:     714 10, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ταχυδρομική Θυρίδα:         2112 (Νέο Στάδιο)
Τηλέφωνα Γραμματεία::     2810 264 940
                  Επιφυλακή:      Από σταθερό τηλέφωνο 1591
                  Διευθυντής:      2810 264944
Fax: 2810 314 580
E-mail: ddh@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία:

Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΑΡΤΗ

Ανακοινώσεις

Κανονισμός FLEGT και σύστημα FLEGIT

Ανακοίνωση ανάρτησης Δασικού Χάρτη προ-Καποδιστριακού Ο.Τ.Α. Ηρακλείου

Διάθεση δασικών φυταρίων από το δασικό φυτώριο Φοινικιάς Ηρακλείου για το έτος 2016

Τεύχη δημοπράτησης για το έργο: «Συντήρηση - βελτίωση δασικού οδικού δικτύου περιφέρειας Δήμου Βιάννου έτους 2016»

Απόφαση για τις προϋποθέσεις διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς έτους 2015

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ψ1Φ1ΟΡ1Θ-10Φ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 1300/22-02-2017 ύστερα από αίτημα του ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ στήν περιοχή "ΛΟΥΚΙΑ" Τ.Κ ΣΤΑΒΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
22-02-2017 18:38:31    22-02-2017 18:38:31      1300/17
6ΒΒ5ΟΡ1Θ-Κ1Ζ
Έγκριση υλοτομίας και κλάδευσης, Βισκαδουράκης Δημήτριος, στην θέση <<Άνω Ίντσα>> Ποταμιών, Δήμου Χερσονήσου.
21-02-2017 10:26:23    21-02-2017 10:26:23      674
6ΔΠΗΟΡ1Θ-ΝΗΕ
Έγκριση υλοτομίας και κλάδευσης, Γραμματικάκης Εμμανουήλ, στη θέση <<Ποταμίδες>> Βενεράτου, Δήμου Μαλεβιζίου.
21-02-2017 10:09:34    21-02-2017 10:09:34      610
75Ψ8ΟΡ1Θ-Δ79
Έγκριση κλάδευσης, Πασαδάκης Αντώνιος, στη θέση <<Παπαδουλάκη>> Δαμάστας, Δήμου Μαλεβιζίου.
21-02-2017 09:59:52    21-02-2017 09:59:52      818
71ΙΡΟΡ1Θ-ΜΑΝ
Έγκριση κλάδευσης, Μαρής Ευάγγελος, στην θέση <<Κουντούρης Λαγκός>> Δαμάστας, Δήμου Μαλεβιζίου.
21-02-2017 09:26:41    21-02-2017 09:26:41      1139
6ΙΜΥΟΡ1Θ-ΞΜΩ
Έγκριση περισυλλογής ξερών κατακείμενων δέντρων από δάσος, Σφακάκης Ζαχαρίας, στην θέση δάσος των Τρυπητών.
21-02-2017 09:13:49    21-02-2017 09:13:49      243
7ΘΧΥΟΡ1Θ-Π5Π
Έγκριση υλοτομίας, Μαρής Ευάγγελος, <<Χονιανός λαγκός>>, Δαμάστας, Δήμου Μαλεβιζίου.
20-02-2017 15:05:09    20-02-2017 15:05:09      1140
Ω0Ι3ΟΡ1Θ-858
Έγκριση περισυλλογής ξερών κατακείμενων δέντρων από δάσος, Λαζανάκης Χρήστος, στην θέση δάσος Τρυπητών (Απεζανών).
20-02-2017 14:30:22    20-02-2017 14:30:22      931
6ΝΟΑΟΡ1Θ-5Δ2
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 1175/16-02-2017 ύστερα από αίτημα του ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ στήν περιοχή "ΤΣΙΚΝΟΓΙΑΝΙΑΝΑ-ΚΟΥΤΣΟΥΝΑΡΙ-ΛΟΥΣΟΥΔΙ "Τ.Κ ΣΤΑΒΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ
20-02-2017 14:01:16    20-02-2017 14:01:16      1175/17
7ΞΚ3ΟΡ1Θ-7ΨΦ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν. 998-79 με αριθ.Πρωτ. 1143/16-02-2017 ύστερα από αίτημα του ΣΑΒΒΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ στήν περιοχή "ΑΧΕΡΟΣΠΗΛΟΣ-ΛΙΒΑΔΙ"Τ.Κ ΚΡΟΥΣΩΝΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
20-02-2017 13:56:06    20-02-2017 13:56:06      1143/17