Διεύθυνση Δασών Ν. Λασιθίου

Διευθυντής: Συλιγάρδος Εμμανουήλ
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ρ. Καπετανάκη 8, 72100 Αγ. Νικόλαος
Τηλ: 28410.21930,82489,82515
Fax: 28410.82 489
E-mail: dasilas@apdkritis.gov.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΑΟ1ΟΡ1Θ-ΙΦΘ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 63,12Τ.Μ. ΠΟΥ ΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΑΡΕ-ΚΕΦΑΛΑ"Τ.Κ. ΖΗΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ(Κατόπιν αιτήσεως της VODAFON-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ.)
17-01-2017 13:44:27    17-01-2017 13:44:27      100
ΩΗ2ΔΟΡ1Θ-ΛΗΚ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 9.035,70Τ.Μ. Η ΟΠΟΙΑ ΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ " ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ" Τ.Κ, ΧΑΜΕΖΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ(Κατόπιν αιτήσεως της κας Τζανάκη Ελένης)
16-01-2017 15:20:12    16-01-2017 15:20:12      4401/11-01-2017
Ω4ΕΔΟΡ1Θ-Ψ3Κ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 2.795,47Τ.Μ. Η ΟΠΟΙΑ ΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ¨" ΓΡΑΣ ΧΩΡΑΦΙΑ-ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ"Τ.Κ. ΣΚΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ(Κατόπιν αιτήσεως της κας Λαγουδάκη Ιωάννας)
16-01-2017 15:03:56    16-01-2017 15:03:56      4450/2016
ΩΘΠ3ΟΡ1Θ-ΨΥ3
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΜΕ ΧΙΟΝΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016-2017
11-01-2017 09:59:48    11-01-2017 09:59:48      53
77ΝΗΟΡ1Θ-ΕΓΞ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ- ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ < ΚΙΜΟΥΡΙΩΤΗΣ > Δ.Κ ΣΚΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΛΥΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
04-01-2017 14:35:45    04-01-2017 14:35:45      4661
ΨΠ64ΟΡ1Θ-Χ2Γ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ- ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ < ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ ΣΠΗΛΙΑΡΙ > Δ.Κ ΚΑΤΩ ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΟΥ ΧΑΤΖΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
04-01-2017 14:33:41    04-01-2017 14:33:41      4652
7ΜΒΓΟΡ1Θ-ΙΙΞ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ- ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ < ΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΓΙΑΝΟΥ > Δ.Κ ΚΡΟΥΣΤΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
04-01-2017 14:31:43    04-01-2017 14:31:43      4651
ΩΘΒΣΟΡ1Θ-9ΒΟ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ- ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ < ΚΕΦΑΛΙ > Δ.Κ ΚΑΤΩ ΜΕΤΟΧΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
04-01-2017 14:27:52    04-01-2017 14:27:52      4650
Ψ86ΧΟΡ1Θ-ΒΓ1
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ- ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ < ΤΣΙΠΡΑΓΑ > Δ.Κ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΞΑΚΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ ΤΟΥ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗ
04-01-2017 14:25:03    04-01-2017 14:25:03      1
ΨΓΞΛΟΡ1Θ-ΚΑΥ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 6.930,44Τ.Μ. ΠΟΥ ΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ"ΚΟΥΤΣΟΥΝΑΡΙ"Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ(Κατόπιν αιτήσεως της κας Καββουσανάκη Δέσποινας)
03-01-2017 13:29:15    03-01-2017 13:29:15      4461