Διεύθυνση Δασών Ν. Λασιθίου

Διευθυντής: Συλιγάρδος Εμμανουήλ
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ρ. Καπετανάκη 8, 72100 Αγ. Νικόλαος
Τηλ: 28410.21930,82489,82515
Fax: 28410.82 489
E-mail: dasilas@apdkritis.gov.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ψ6ΚΧΟΡ1Θ-Δ2Υ
Δασική Αστυνομική Ρυθμιστική Διάταξη Θήρας για το έτος 2017-2018
17-08-2017 15:05:02    17-08-2017 15:05:02      2604
Ω135ΟΡ1Θ-01Ρ
ΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ΄΄
09-08-2017 09:13:00    09-08-2017 09:13:00      2427
6Ο9ΨΟΡ1Θ-Π0Ζ
Εγκριση πρακτικου επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη για την εκτέλεση του έργου΄΄ Καταπολέμηση του ρυγχοφόρου των φοινικοειδών (Rhynchoforus ferrugineus) στο φοινικόδασος Βαι περιφέρειας Τ.Κ. Παλαικάστρου Δήμνου Σητείας.
04-08-2017 10:57:42    04-08-2017 10:57:42      2442
ΨΧΜΙΟΡ1Θ-8ΜΨ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 4.281,02 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΠΕΚΙΑΡΗ" Τ.Κ. ΒΡΟΥΧΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
03-08-2017 15:38:46    03-08-2017 15:38:46      2217
Ψ6ΜΓΟΡ1Θ-2Θ8
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 18.932,96 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ:"ΡΟΥΣΣΑ ΛΙΜΝΗ" ΚΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
03-08-2017 14:37:51    03-08-2017 14:37:51      2218
ΒΓΣΜΟΡ1Θ-Θ1Χ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 36/2012 Β'ΘΜΙΑΣ Ε.Ε.Δ.Α. ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΕΚΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 25.545,10 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΘΟΛΟΣ" Τ.Κ. ΚΑΒΟΥΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
03-08-2017 13:33:00    03-08-2017 13:33:00      777
6ΜΓ3ΟΡ1Θ-ΛΡΥ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΡΙΣΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2017 2018
31-07-2017 15:27:41    31-07-2017 15:27:41      2386
ΩΝΨΑΟΡ1Θ-4Σ7
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄΄ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΥΓΧΟΦΟΡΟΥ ΤΩΝ ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΩΝ (Rhynchoforus ferrugineus) στο φοινικόδασος Βαι, περιφέρειας Τ.Κ.Παλαικάστρου Δήμου Σητείας.
24-07-2017 11:41:38    24-07-2017 11:41:38      2321
6Ζ9ΟΟΡ1Θ-0ΣΦ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΥΓΧΟΦΟΡΟΥ ΤΩΝ ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΩΝ (Rhynchoforus ferrugineus) ΣΤΟ ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ ΒΑΙ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ.
24-07-2017 11:15:28    24-07-2017 11:15:28      2294
6ΖΒΥΟΡ1Θ-Χ94
ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΄΄ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
21-07-2017 11:09:45    21-07-2017 11:09:45      2287