Διεύθυνση Δασών Ν. Λασιθίου

Διευθυντής: Συλιγάρδος Εμμανουήλ
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ρ. Καπετανάκη 8, 72100 Αγ. Νικόλαος
Τηλ: 28410.21930,82489,82515
Fax: 28410.82 489
E-mail: dasilas@apdkritis.gov.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσίας για τη ΄΄Μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων για την βελτίωση-συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Νομού Λασιθίου΄΄, προϋπολογισμού 12.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΚΖΣΟΡ1Θ-2Ξ2
Έγκριση εκτέλεσης επειγουσών εργασιών για την ολοκλήρωση παροχής υπηρεσίας.
15-10-2019 10:05:54    15-10-2019 10:05:54      4623
ΨΤ8ΗΟΡ1Θ-8ΝΗ
η υπ' αριθ. 38/2019 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 118.730,20 τμ που κείται στη θέση " Πεζά" Δημοτικής Κοινότητας Νεάπολης, Δ.Ε. Νεάπολης, του Δήμου Αγίου Νικολάου της Π.Ε. Λασιθίου τ ( κατόπιν αντιρρήσεων των Δόξα Καστρινάκη – Ζερβού, Ευαγγελία Χαλκιαδάκη- Ζερβού και Αργυρώ Κρεμμυδιώτη- Ζερβού)
09-10-2019 11:07:25    09-10-2019 11:07:25      4531
66Χ7ΟΡ1Θ-ΦΩΝ
η υπ' αριθ. 50/2019 απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Λασιθίου για έκταση εμβαδού 665.000,07 τμ που κείται στη θέση " Σαμπίλι Λάκκος- Κάτω Λάμια - Πάνω Λάμια &Βελανούρι" της Δημοτικής Κοινότητας Ιεράπετρας του Δήμου Ιεράπετρας, Δ.Ε. Ιεράπετρας, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου ( κατόπιν αντιρρήσεων του Λαμπράκη Ευθυμίου)
08-10-2019 13:03:29    08-10-2019 13:03:29      4532
6ΘΓΡΟΡ1Θ-ΓΧΒ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 14.982,33 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΑΣΠΡΟΥΓΑΣ - ΜΑΝΤΗΛΙΑ" ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
08-10-2019 12:39:43    08-10-2019 12:39:43      4479
6ΩΠΖΟΡ1Θ-60Κ
ΣΥΜΒΑΣΗ για την ανάθεση των εργασιών «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ»
08-10-2019 09:50:48    08-10-2019 09:50:48      4447
6Χ2ΑΟΡ1Θ-ΛΤ9
Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης Παραλαβής για την πραγματοποίηση της δημόσιας σύμβασης «Εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών έως και την κύρωση τους στην Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ».
01-10-2019 11:55:20    01-10-2019 11:55:20      4399
Ω3ΑΒΟΡ1Θ-704
Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών και εισήγησης ανάθεσης για την πραγματοποίηση της δημόσιας σύμβασης: «Εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, συμπλήρωσης και διόρθωσης των δασικών χαρτών και λοιπών εργασιών έως και την κύρωση τους στην Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ».
27-09-2019 14:21:13    17-09-2019 10:01:10      4128
7Μ1ΩΟΡ1Θ-ΦΜΛ
Ανάθεση προμήθειας υλικών
26-09-2019 14:14:14    26-09-2019 14:14:14      4319
ΨΠΡΤΟΡ1Θ-ΧΙ5
ΕΓΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ -ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ( ΠΕΤΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΖΑΡΜΑ ΤΚ ΜΑΛΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΤΟΥ ΠΕΥΚΙΑΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
26-09-2019 13:56:48    26-09-2019 13:56:48      4203
ΨΛΞΖΟΡ1Θ-Τ9Λ
Απόφαση έγκρισης υλοτομίας- κλάδευσης τριών νεαρών (3) πεύκων, που βρίσκονται εντός ιδιόκτητης έκτασης, στη θέση « Φραμμός», Τοπικής Κοινότητας Ορεινού, περιφέρειας Δήμου Ιεράπετρας κατόπιν αιτήσεως του Κουρμουλάκη Εμμανουήλ.
22-09-2019 10:38:56    22-09-2019 10:38:56      4192