Διεύθυνση Δασών Ν. Λασιθίου

Διευθυντής: Συλιγάρδος Εμμανουήλ
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ρ. Καπετανάκη 8, 72100 Αγ. Νικόλαος
Τηλ: 28410.21930,82489,82515
Fax: 28410.82 489
E-mail: dasilas@apdkritis.gov.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΒΟΟΟΡ1Θ-Φ07
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ - ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ < ΝΙΣΠΗΤΑΣ > Δ.Κ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΗΣ ΡΟΒΙΘΗΣ ΜΑΡΙΑΣ
25-04-2017 11:57:06    25-04-2017 11:57:06      1320
ΩΩΦΚΟΡ1Θ-2Υ6
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ - ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ < ΒΡΥΟΝΗΣΙ > Δ.Κ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΗΣ ΜΥΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ
25-04-2017 11:55:05    25-04-2017 11:55:05      1267
73ΙΛΟΡ1Θ-Θ5Γ
Συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής Πεζοπορικών - Ορειβατικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ο.Δ)
21-04-2017 09:24:22    21-04-2017 09:24:22      1179/12.4.2017
6ΩΨΤΟΡ1Θ-ΦΛΘ
πραξη χαρακτηρισμού αίτηση έκτασης συνολικού εμβαδού 5.074,64τ.μ. στη θέση «Μανδράκια»Ανατολής του Δήμου Ιεράπετρας, της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου
21-04-2017 09:24:20    21-04-2017 09:24:20      697/07-03-2017
ΩΧΘ2ΟΡ1Θ-ΝΛ4
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 2.900,22 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΛΑΚΟΥΡΕΣ" ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
20-04-2017 09:49:04    20-04-2017 09:49:04      147
ΨΣΓΣΟΡ1Θ-ΘΕΖ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ - ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ < ΑΧΛΙΑ > ΔΚ ΣΧΙΝΟΚΑΨΑΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΤΟΥ ΚΙΚΙΒΑΡΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ
19-04-2017 14:51:20    19-04-2017 14:51:20      1235
ΩΗΥ5ΟΡ1Θ-ΘΜΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ - ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ <ΔΙΧΑΛΑ > ΔΚ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑΣ
19-04-2017 14:49:37    19-04-2017 14:49:37      1098
65ΔΦΟΡ1Θ-Β7Ι
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ - ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ < ΚΕΦΑΛΑΡΑ> ΔΚ ΕΞΩ ΛΑΚΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΜΠΡΟΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
19-04-2017 14:43:55    19-04-2017 14:43:55      1067
6ΗΡΔΟΡ1Θ-19Ρ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ - ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ < ΚΑΜΑΡΙ> ΔΚ ΚΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΚΛΩΝΤΖΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
19-04-2017 14:41:17    19-04-2017 14:41:17      1065
7Ζ2ΕΟΡ1Θ-ΜΚΩ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ - ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ < ΜΗΤΣΟΥ> ΔΚ ΚΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΣΓΟΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
19-04-2017 14:39:21    19-04-2017 14:39:21      1066