Διεύθυνση Δασών Ν. Λασιθίου

Διευθυντής: Συλιγάρδος Εμμανουήλ
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ρ. Καπετανάκη 8, 72100 Αγ. Νικόλαος
Τηλ: 28410.21930,82489,82515
Fax: 28410.82 489
E-mail: dasilas@apdkritis.gov.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
62Χ8ΟΡ1Θ-Ζ2Ν
΄απόφαση έγκρισης υλοτομίας - κλάδευσης ενός πλατάνου στη θέση"Περιβόλι" ΤΚ Ορεινού του Δήμου Ιεράπετρας
20-06-2017 13:42:10    20-06-2017 13:42:10      1952
Ψ37ΛΟΡ1Θ-ΨΚΙ
απόφαση έγκρισης υλοτομίας - κλάδευσης ενός πλατάνου στη θέση " Μέσα Μύλος" ΤΚ Ορεινού του Δήμου Ιεράπετρας
20-06-2017 13:38:51    20-06-2017 13:38:51      1953
Ω6ΠΡΟΡ1Θ-8ΘΙ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 3.153,52 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΙΟΠΡΙΝΙ Τ.Κ. ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
20-06-2017 09:54:59    20-06-2017 09:54:59      1908
ΩΒΔΓΟΡ1Θ-ΞΡ0
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 13.172,78 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΚΕΦΑΛΑ - ΣΚΟΥΡΑΦΙ" ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
15-06-2017 14:21:38    15-06-2017 14:21:38      1771
6ΟΟ6ΟΡ1Θ-Φ1Ω
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ-ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ < ΤΟΥΡΚΙΣΕΣ > ΔΚ ΚΡΟΥΣΤΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗ ΙΩΑΝΝΗ
14-06-2017 14:47:30    14-06-2017 14:47:30      1812
ΨΞΑΜΟΡ1Θ-ΣΑ7
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ-ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ < ΔΡΑΣΙ> ΔΚ ΒΡΥΣΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΚΑΜΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
14-06-2017 14:45:45    14-06-2017 14:45:45      1847
ΩΤ1ΛΟΡ1Θ-ΜΘΘ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 159.624,18 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΤΩ ΖΑΚΡΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
13-06-2017 16:02:49    13-06-2017 16:02:49      1746
ΨΦΠ5ΟΡ1Θ-8ΞΗ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 16.126,59 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ: ΚΑΚΟ ΠΛΑΪ Τ.Κ. ΒΡΟΥΧΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
13-06-2017 15:20:46    13-06-2017 15:20:46      1715
ΩΔΖΑΟΡ1Θ-9ΔΠ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 (αρ.πρ. 1495/18-5-2017) ύστερα από αίτημα του Κυριακάκη Ιωάννου στην περιοχή « Ρ΄ούσα Χωράφια» ,της Τοπικής Κοινότητας Σφάκας , Δημοτικής Ενότητας Σητείας του Δήμου Σητείας της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου
12-06-2017 12:35:53    12-06-2017 12:35:53      1495
ΩΟ20ΟΡ1Θ-ΡΙΑ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998-79 (αρ.πρ. 556/01-03-2017) ύστερα από αίτημα της Λουκάκη -Χαρούλη Αθηνάς στην περιοχή « Πιάστα Μερτοχίου» ,της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου , Δημοτικής Ενότητας Αγίου Νικολάου του Δήμου Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου.
12-06-2017 12:08:28    12-06-2017 12:08:28      556
Σφάλμα | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Σφάλμα

Η ιστοσελίδα αντιμετώπισε ένα αναπάντεχο σφάλμα. Παρακαλώ δοκιμάστε αργότερα.