Διεύθυνση Δασών Ν. Λασιθίου

Διευθυντής: Συλιγάρδος Εμμανουήλ
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ρ. Καπετανάκη 8, 72100 Αγ. Νικόλαος
Τηλ: 28410.21930,82489,82515
Fax: 28410.82 489
E-mail: dasilas@apdkritis.gov.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσίας για τη ΄΄Μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων για την βελτίωση-συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Νομού Λασιθίου΄΄, προϋπολογισμού 12.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
9ΩΧΧΟΡ1Θ-2Κ2
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ <<ΑΓΚΑΛΗ>> ΤΚ ΦΟΥΡΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
16-01-2020 13:06:57    16-01-2020 13:06:57      5714
620ΘΟΡ1Θ-ΛΛ2
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ << ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ -ΣΙΣΙΟΥ>> ΤΚ ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΤΣΙΚΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
15-01-2020 11:28:56    15-01-2020 11:28:56      5624
ΨΨΣΞΟΡ1Θ-Λ1Ν
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ << ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ -ΣΙΣΙΟΥ>> ΤΚ ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΤΣΙΚΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
15-01-2020 11:26:54    15-01-2020 11:26:54      5623
65ΕΕΟΡ1Θ-ΦΙΠ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ <<ΑΓΙΟ ΦΑΝΟΥΡΓΙΟ>> ΤΚ ΚΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΠΑΓΑΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
15-01-2020 10:34:02    15-01-2020 10:34:02      5715
6ΝΥΣΟΡ1Θ-75Υ
Κήρυξη αναδασωτέας έκτασης συνολικού εμβαδού 50.410,51 τ.μ. στη θέση «Κοπάνες – Γαβρίλη» Τ.Κ. Μύρτους Δήμου Ιεράπετρας ΠΕ Λασιθίου λόγω πυρκαγιάς
14-01-2020 11:07:23    14-01-2020 11:07:23      4763
6ΖΦΠΟΡ1Θ-9ΝΓ
Απόφαση έγκρισης υλοτομίας- κλάδευσης ενός (1) ξερού πρίνου, που βρίσκεται εντός γεωργικής έκτασης (ελαιόφυτο), στη θέση «Λαγκάδες» ΤΚ Λάστρου, ΔΕ Σητείας, του Δήμου Σητείας, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. κατόπιν αιτήσεως της Μαυροματάκη Ειρήνης.
24-12-2019 12:05:43    24-12-2019 12:05:43      5727
Ω6Τ1ΟΡ1Θ-4Γ8
Απόφαση έγκρισης υλοτομίας- κλάδευσης ενός (1) ευκαλύπτου, που βρίσκεται εντός γεωργικής έκτασης, στη θέση «Μερτίδια» ΤΚ Παλαικάστρου, ΔΕ Ιτάνου, του Δήμου Σητείας, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου κατόπιν αιτήσεως του Μπονατσάκη Κων/νου
24-12-2019 12:01:10    24-12-2019 12:01:10      5728