Διεύθυνση Δασών Ν. Λασιθίου

Διευθυντής: Συλιγάρδος Εμμανουήλ
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ρ. Καπετανάκη 8, 72100 Αγ. Νικόλαος
Τηλ: 28410.21930,82489,82515
Fax: 28410.82 489
E-mail: dasilas@apdkritis.gov.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ω85ΙΟΡ1Θ-ΝΨΑ
Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 14/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΕΑ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΑΣΗ ΕΜΒΑΔΟΥ 14.927,95Τ.Μ. Η ΟΠΟΙΑ ΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΑΛΕΥΡΙΚΟ-ΒΙΧΑΛΟ-ΛΑΓΚΑΔΙ" ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ(Κατόπιν αντιρρήσεων των Πεπόνη Γεωργίου και Εμμανουήλ)
21-02-2017 10:59:30    21-02-2017 10:59:30      321
ΩΜΜ1ΟΡ1Θ-ΙΜΩ
Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 17/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Τ.Ε.Ε.Α.Ν.ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΑΣΗ ΕΜΒΑΔΟΥ 9.969,28Τ.Μ. Η ΟΠΟΙΑ ΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΧΑΛΕΠΑ"ΤΚ.ΜΑΡΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ(Κατόπιν αντιρρήσεων του κ. Εμμανουήλ Μουτάκη)
21-02-2017 09:44:33    21-02-2017 09:44:33      567
7ΞΞΦΟΡ1Θ-4Η0
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 1.585,04Τ.Μ. ΠΟΥ ΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΚΑΚΟ ΠΛΑΙ"Δ.Κ. ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π.Ε ΛΑΣΙΘΙΟΥ
17-02-2017 14:53:18    17-02-2017 14:53:18      119
Ψ07ΦΟΡ1Θ-693
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 4.868,30Τ.Μ. ΠΟΥ ΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ" ΤΗΣ Τ.Κ. ΧΑΜΕΖΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ(Κατόπιν αιτήσεως του κ. Καπνάκη Γεωργίου του Κων/νου)
16-02-2017 13:04:30    16-02-2017 13:04:30      257
ΩΥΖΔΟΡ1Θ-ΜΛΔ
ΚΗΡΥΞΗ ΔΑΣΩΤΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 100.088,18 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΛΕΙΒΑΔΙΑ" ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗς ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ
14-02-2017 16:25:16    14-02-2017 16:25:16      67
7ΡΠΨΟΡ1Θ-ΨΓ8
ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 257.330,11 Τ.Μ. ΣΤΙς ΘΕΣΕΙΣ "ΓΑΡΓΑΔΟΡΟΣ, ΑΛΜΥΡΟΣ, ΑΜΜΟΥΔΑΡΑ, ΣΠΗΛΙΟ, ΜΙΚΡΟ ΒΑΘΥ" ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
14-02-2017 16:09:09    14-02-2017 16:09:09      1710
73ΚΧΟΡ1Θ-12Π
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 41.448,29Τ.Μ. ΠΟΥ ΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ"Τ.Κ. ΧΑΜΕΖΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε ΛΑΣΙΘΙΟΥ(Κατόπιν αιτήσεως της κας Τζανάκη Ελένης)
14-02-2017 10:04:49    14-02-2017 10:04:49      255
ΨΠΠΞΟΡ1Θ-Δ5Γ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 5.585,79Τ.Μ. ΠΟΥ ΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΝΕΡΟΛΑΚΚΟΣ¨ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ Τ.Κ. ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ(Κατόπιν αιτήσεως του κ. Βιδάλη Νικολάου)
02-02-2017 16:12:51    02-02-2017 16:12:51      2866/2014
706ΡΟΡ1Θ-56Γ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΡΜΒΑΔΟΥ 58.098,52Τ.Μ. ΠΟΥ ΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΜΕΣΟΚΕΦΑΛΑ"Τ.Κ. ΜΕΣΑ ΜΟΥΛΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ(Κατόπιν αιτήσεως του κ. Γιαλεσάκη Εμμανουήλ)
01-02-2017 09:17:16    01-02-2017 09:17:16      16
66ΟΗΟΡ1Θ-ΩΚΣ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 25.141,63Τ.Μ. ΠΟΥ ΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΑΓΚΡΕΜΟΣ" Τ.Κ. ΜΕΣΑ ΜΟΥΛΙΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ(Κατόπιν αιτήσεως του κ. Γιαλεσάκη Εμμανουήλ)
01-02-2017 09:03:16    01-02-2017 09:03:16      17