Διεύθυνση Δασών Ν. Λασιθίου

Διευθυντής: Συλιγάρδος Εμμανουήλ
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ρ. Καπετανάκη 8, 72100 Αγ. Νικόλαος
Τηλ: 28410.21930,82489,82515
Fax: 28410.82 489
E-mail: dasilas@apdkritis.gov.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

 

Κλεισμένα ραντεβού της Διεύθυνσης Δασών Ν. Λασιθίου 

 

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσίας για τη ΄΄Μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων για την βελτίωση-συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Νομού Λασιθίου΄΄, προϋπολογισμού 12.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΔ7ΔΟΡ1Θ-ΡΞΠ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ << ΤΣΟΥΡΛΑ- ΧΑΥΓΑ>> ΤΚ ΦΟΥΡΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΗΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΑΣ
01-07-2020 12:53:34    01-07-2020 12:53:34      1696
Ψ71ΑΟΡ1Θ-9ΜΛ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ << ΡΟΓΔΙΟ >> ΔΚ ΚΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΜΑΝΘΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
01-07-2020 12:27:17    01-07-2020 12:27:17      1773
Ω2ΓΜΟΡ1Θ-ΗΒΔ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ- ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ << ΚΑΡΑΒΕΛΑ>> ΤΚ ΜΕΣΑ ΠΟΤΑΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
01-07-2020 12:07:26    01-07-2020 12:07:26      1905
Ψ07ΣΟΡ1Θ-1Κ1
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 6.669,96 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΧΟΙΡΟΜΑΝΔΡΕΣ" ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
30-06-2020 11:40:23    30-06-2020 11:40:23      1744
64Α1ΟΡ1Θ-Γ16
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΑΒΔΟΥ 53.163,43 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ¨ΒΛΥΧΑΔΑ ΠΛΑΚΟΥ" ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
30-06-2020 10:36:09    30-06-2020 10:36:09      1602
Ω70ΣΟΡ1Θ-9Η7
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
29-06-2020 14:01:44    29-06-2020 14:01:44      1918
6Μ8ΒΟΡ1Θ-66Χ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
29-06-2020 13:54:49    29-06-2020 13:54:49      1910
657ΖΟΡ1Θ-ΜΧΤ
Έγκριση πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού παρόχου υπηρεσίας.
26-06-2020 09:20:52    26-06-2020 09:20:52      1757
63ΖΨΟΡ1Θ-ΜΤ7
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ << ΤΣΟΥΡΛΑ - ΧΑΥΓΑ >> ΤΚ ΦΟΥΡΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
25-06-2020 10:53:33    25-06-2020 10:53:33      1684
ΨΡΞΗΟΡ1Θ-Β21
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ << ΒΡΩΜΟΝΕΡΟ>> ΤΚ ΠΛΑΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΗΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΩΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
25-06-2020 09:05:30    25-06-2020 09:05:30      1678