Διεύθυνση Δασών Ν. Λασιθίου

Διευθυντής: Συλιγάρδος Εμμανουήλ
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ρ. Καπετανάκη 8, 72100 Αγ. Νικόλαος
Τηλ: 28410.21930,82489,82515
Fax: 28410.82 489
E-mail: dasilas@apdkritis.gov.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΞΟΟΟΡ1Θ-4ΒΚ
Απόφαση έγκρισης υλοτομίας- κλάδευσηςυλοτομία ενός (1) ππεύκου, που βρίσκεται εντός γεωργικής έκτασης (ελαιόφυτο), στην Τοπικής Κοινότητας Χρυσοπηγής, περιφερείας Δήμου Σητείας κατόπιν αιτήσεως του Δερμιτζάκη Νεκτάριου.
16-10-2017 14:34:13    16-10-2017 14:34:13      3490
ΩΑΨ7ΟΡ1Θ-ΗΧ7
απόφαση έγκρισης υλοτομίας- κλάδευσης ενός (1) πρίνου, που βρίσκεται εντός γεωργικής έκτασης (ελαιόφυτο), στη θέση «Λειβάδια» Σκορδίλου, Τοπικής Κοινότητας Κρυών, περιφερείας Δήμου Σητείας κατόπιν αιτήσεως της Σκαρβελάκη Μαρίας
16-10-2017 13:00:26    16-10-2017 13:00:26      3382
6ΞΚΟΟΡ1Θ-ΣΘΕ
απόφαση έγκρισης υλοτομίας- κλάδευσης ενός (1) πεύκου ξερού, που βρίσκεται εντός γεωργικής έκτασης (ελαιόφυτο), στη θέση « Κήπος», Τοπικής Κοινότητας Σχινοκαψάλων, περιφερείας Δήμου Ιεράπετρας κατόπιν αιτήσεως του Παπαδάκη Νικολάου
16-10-2017 12:55:18    16-10-2017 12:55:18      3380
7ΖΕΔΟΡ1Θ-ΟΝΚ
απόφαση έγκρισης υλοτομίας- κλάδευσης μίας (1) αγριελιάς και μίας αγριοχαρουπιάς, που βρίσκεται εντός γεωργικής έκτασης (ελαιόφυτο), στη θέση «Αγριλίδα», Τοπικής Κοινότητας Παπαγιαννάδων, περιφερείας Δήμου Σητείας κατόπιν αιτήσεως του κ. Τζανάκη Αριστοτέλη
16-10-2017 12:50:29    16-10-2017 12:50:29      3378
ΩΞΞΠΟΡ1Θ-ΞΙ6
Έγκριση υλοτομίας- κλάδευσηςυλοτομία πέντε (5) σκίνων, που βρίσκεται εντός γεωργικής έκτασης (ελαιόφυτο), στη περιοχή, Τοπικής Κοινότητας Σχινοκαψάλων, περιφερείας Δήμου Ιεράπετρας κατόπιν αιτήσεως του Χατζάκη Νικολάου
16-10-2017 12:38:53    16-10-2017 12:38:53      3381
61ΡΡΟΡ1Θ-ΛΓΑ
Έγκριση υλοτομίας- κλάδευσηςυλοτομία ενός (1) πλατάνου ξερού, που βρίσκεται εντός γεωργικής έκτασης (ελαιόφυτο), στη θέση « Συκιά», Τοπικής Κοινότητας Σχινοκαψάλων, περιφερείας Δήμου Ιεράπετρας κατόπιν αιτήσεως του Γουλιέλμου Μιχαήλ
16-10-2017 12:26:23    16-10-2017 12:26:23      3379
6ΞΞ3ΟΡ1Θ-8ΔΑ
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΡΥΓΧΟΦΟΡΟΥ ΤΩΝ ΦΟΙΝΙΚΟΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΦΟΙΝΙΚΟΔΑΣΟΣ ΒΑΙ Τ.Κ ΠΑΛΑΙΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ
16-10-2017 08:39:38    16-10-2017 08:39:38      3255
7ΜΥΤΟΡ1Θ-Ν0Ρ
μισθωση χωματουργικων μηχανηματων για την εκτελεση του εργου ΄΄συντηρηση δασικού οδικού δικτύου Ν.Λασιθίου
16-10-2017 08:28:07    16-10-2017 08:28:07      3376/6.10.2017
6ΙΦΝΟΡ1Θ-ΦΣΟ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 2.994,06 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΑΛΕΥΡΙΚΟ ΔΙΣΚΟΥ" Δ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
12-10-2017 14:13:00    12-10-2017 14:13:00      3275
6ΒΠΥΟΡ1Θ-ΩΑΥ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΗ - ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΣΗ ΕΜΒΑΔΟΥ 2.900,22 Τ.Μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΛΑΚΟΥΡΕΣ" ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
06-10-2017 15:24:16    06-10-2017 15:24:16      3345