Διεύθυνση Δασών Ν. Λασιθίου

Διευθυντής: Συλιγάρδος Εμμανουήλ
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ρ. Καπετανάκη 8, 72100 Αγ. Νικόλαος
Τηλ: 28410.21930,82489,82515
Fax: 28410.82 489
E-mail: dasilas@apdkritis.gov.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΘΗΣΟΡ1Θ-1ΤΡ
Συγκρότηση επιτροπής άρθρου 9 παρ. 4 του Π.Δ. 437/1981
20-03-2017 13:08:14    20-03-2017 13:08:14      572/24.2.2017
Ψ1ΡΦΟΡ1Θ-ΜΦΘ
Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΕΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΑΣΗ ΕΜΒΑΔΟΥ 6.928,55Τ.Μ. ΠΟΥ ΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΑΛΜΥΡΟΣ" Τ.Κ. ΚΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ(Κατόπιν αντιρρήσεων του κ. Μαμάκα Γεωργίου)
15-03-2017 16:20:40    15-03-2017 16:20:40      902
ΩΧΓΜΟΡ1Θ-ΓΥΓ
Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 01/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΕΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΑΣΗ ΕΜΒΑΔΟΥ 13.450,45Τ.Μ. ΠΟΥ ΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΚΑΒΟΣ"Τ.Κ. ΒΡΟΥΧΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ(Κατόπιν αντιρρησεων των ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.)
15-03-2017 16:13:36    15-03-2017 16:13:36      903
ΩΖΕΜΟΡ1Θ-5ΜΚ
Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 09/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΕΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΑΣΗ ΕΜΒΑΔΟΥ 7.335,99Τ.Μ. ΠΟΥ ΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΤΡΑΓΟΠΙΑΣΤΗΣΗ" ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΩΡΑΦΑΚΙΑ Δ.Κ. ΚΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Κατόπιν αντιρρήσεων των Τζώρτζη Ιωάννη και Αλέξανδρου)
15-03-2017 15:48:52    15-03-2017 15:48:52      905
ΩΘ6ΧΟΡ1Θ-ΕΓΛ
Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 10/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΕΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΑΣΗ ΕΜΒΑΔΟΥ 3.042,42Τ.Μ. ΠΟΥ ΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΑΛΜΥΡΟΣ"Τ.Κ. ΚΡΙΤΣΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ(Κατόπιν αντιρρήσεων του Τραντά Γεωργίου)
15-03-2017 15:39:34    15-03-2017 15:39:34      904
6ΧΜΡΟΡ1Θ-7ΦΙ
Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 06/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΕΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΑΣΗ ΕΜΒΑΔΟΥ 5.064,45Τ.Μ. ΠΟΥ ΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ " ΡΟΥΣΣΑ ΛΙΜΝΗ"Τ.Κ. ΚΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ(Κατόπιν αντιρρήσεων των Κατσούλη Ηλία και Βασιλικής)
15-03-2017 13:34:17    15-03-2017 13:34:17      871
6ΔΙ7ΟΡ1Θ-ΚΩΚ
Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 05/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΕΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΑΣΗ ΕΜΒΑΔΟΥ 771,18Τ.Μ. ΠΟΥ ΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ¨ΑΛΜΥΡΟΣ" Τ.Κ. ΚΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Κατόπιν αντιρρήσεων της Διαλυνάς Κλώντζας Μαρίας και Πολυχρονοπούλου Καλλιόπης)
15-03-2017 13:26:50    15-03-2017 13:26:50      872
ΩΔΕΤΟΡ1Θ-ΔΦ3
Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 04/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΕΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΑΣΗ ΕΜΒΑΔΟΥ 1.571,27Τ.Μ. ΠΟΥ ΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΠΕΛΕΚΗΤΗ" ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΚΑΣ Τ.Κ. ΒΡΟΥΧΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ(Κατόπιν αντιρρήσεων της κας Marie Odile Gieu)
15-03-2017 12:50:08    15-03-2017 12:50:08      868
7ΓΝ2ΟΡ1Θ-87Κ
Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 03/2017 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΕΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΑΣΗ ΕΜΒΑΔΟΥ 3.079,89Τ.Μ. ΠΟΥ ΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΚΑΜΙΝΙ"Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ(Κατόπιν αντιρρήσεων του κ. Μπρόκου Γεωργίου)
15-03-2017 11:38:59    15-03-2017 11:38:59      873
6Γ84ΟΡ1Θ-6Ν7
Η ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 13/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΕΑ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 30.012,56Τ.Μ. ΠΟΥ ΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΑΛΜΥΡΟΣ" Τ.Κ. ΚΡΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ (Κατόπιν αντιρρήσεων των Μαυρογιάννη Ολίβιας και Ακράτου Κων/νας)
15-03-2017 10:46:05    15-03-2017 10:46:05      869