Διεύθυνση Δασών Ν. Ρεθύμνου

Διευθυντής: Καργιολάκη Χαρίκλεια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Κόμβος Αμαρίου 74100, Ρέθυμνο
Τηλ: 28310.29 193
Fax: 28310.50 210
E-mail: dasireth@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

 

Κλεισμένα ραντεβού της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ρεθύμνου  

Ανακοινώσεις

Προκήρυξη διαγωνισμού για την "Εκτέλεση υποστηρικτικών εργασιών αναμόρφωσης  δασικού χάρτη ΠΕ Ρεθύμνου".

Ανακοίνωση - Πρόσκληση της Δ/νσης Δασών Ρεθύμνου σχετικά με την προσκόμιση ατομικών διοικητικών πράξεων στα πλαίσια της αυτεπάγγελτης αναμόρφωσης των δασικών χαρτών.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας έχει παρατηθεί έως: Δευτέρα 14 Σεπτεμβριου 2020.

Δελτίο Τύπου - Σύλληψη δύο ατόμων για παράνομη θήρα στην περιοχή του Δ.Δ. Αχτούντα του Δ. Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομων κυνηγών εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομου κυνηγού και κατάσχεση όπλου

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΗΗ9ΟΡ1Θ-Τ6Ρ
Η Δ/νση Δασών Ρεθύμνου, προκηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του νόμου 4412/2016), για ανάδειξη παρόχου της υπηρεσίας, «εκτέλεση υποστηρικτικών εργασιών αναμόρφωσης, θεώρησης και ανάρτησης δασικών χαρτών περιοχών αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Ρεθύμνου»
30-09-2020 09:01:02    30-09-2020 09:01:02      5446
ΩΘ6ΣΟΡ1Θ-ΕΥΞ
Έγκριση Υλοτομίας του Κατικά Εμμανουήλ στη θέση Τζιγκούνια του οικισμού Χάρκια του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
25-09-2020 07:54:59    25-09-2020 07:54:59      5325
6Β66ΟΡ1Θ-ΗΙΟ
Έγκριση Υλοτομίας του Κατικά Εμμανουήλ στη θέση Δρυάδες του οικισμού Χάρκια του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
25-09-2020 07:50:19    25-09-2020 07:50:19      5326
Ω1ΞΨΟΡ1Θ-ΖΨΓ
Έγκριση Υλοτομίας του Μακρυπόδη Ιωάννη στη θέση Σπαρθιάς του οικισμού Κατεριανά-Βενί του Δήμου Μυλοποτάμου Π. Ε. Ρεθύμνου.
25-09-2020 07:46:02    25-09-2020 07:46:02      5327
ΨΣΠΚΟΡ1Θ-ΣΕΛ
Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού – τεύχους δημοπράτησης.
24-09-2020 13:43:15    24-09-2020 13:43:15      5320
ΩΘΡ6ΟΡ1Θ-ΜΞ3
Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών, για έργα, εργασίες και υπηρεσίες της Δ/νσης Δασών Ρεθύμνου για έτος 2020 (N. 4412/2016,άρθρο 221 παρ.1 & 8α).
24-09-2020 13:22:46    24-09-2020 13:22:46      5318
Ω5ΣΑΟΡ1Θ-Ν3Ο
Έγκριση Υλοτομίας του Πιοτογιαννάκη Μιχαήλ στη θέση Λίμνη του οικισμού Όρος του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
21-09-2020 11:44:47    21-09-2020 11:44:47      5223
ΩΧΚΓΟΡ1Θ-ΩΤ2
Έγκριση Υλοτομίας του Μαγκαφουράκη Ελευθερίου στη θέση Λαγγός του οικισμού Πρασσές του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
21-09-2020 11:39:01    21-09-2020 11:39:01      5224
ΩΤ5ΤΟΡ1Θ-ΡΒ9
Έγκριση Υλοτομίας του Καπετανάκη Μιχαήλ στη θέση Κάμπος-Δρακώνι του οικισμού Καρές του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
21-09-2020 11:31:53    21-09-2020 11:31:53      5225
6Σ00ΟΡ1Θ-ΩΩΖ
Έγκριση Υλοτομίας του Γουμενάκη Νικολάου στη θέση Μερμήγκι του οικισμού Γουλεδιανά του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
21-09-2020 11:24:28    21-09-2020 11:24:28      5222