Διεύθυνση Δασών Ν. Ρεθύμνου

Διευθυντής: Καργιολάκη Χαρίκλεια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Κόμβος Αμαρίου 74100, Ρέθυμνο
Τηλ: 28310.29 193
Fax: 28310.50 210
E-mail: dasireth@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου - Σύλληψη δύο ατόμων για παράνομη θήρα στην περιοχή του Δ.Δ. Αχτούντα του Δ. Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομων κυνηγών εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομου κυνηγού και κατάσχεση όπλου

Δελτίο Τύπου - Απελευθέρωση Άγριου Πτηνού

Δελτίο Τύπου - Κατάσχεση και απελευθέρωση παράνομα παγιδευμένων πουλιών

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΘΘΞΟΡ1Θ-ΝΔΓ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΩΡΟΙ ΚΑΤΩ ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
28-07-2017 09:27:15    28-07-2017 09:27:15      4384
75ΧΞΟΡ1Θ-8ΜΔ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ 1 ΔΑΡΙΒΙΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΛΑΓΟΥΔΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ
27-07-2017 10:42:13    27-07-2017 10:42:13      4328
7ΦΙΗΟΡ1Θ-ΡΝΘ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΡΟΥΠΑΚΙΑΣ 2 ΔΑΡΙΒΙΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥΛΑΓΟΥΔΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ
27-07-2017 10:39:17    27-07-2017 10:39:17      4329
Ω6ΩΘΟΡ1Θ-ΠΧ8
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΑΚΚΟΥΔΙΑ ΑΛΦΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΒΟΛΤΥΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
27-07-2017 10:35:57    27-07-2017 10:35:57      4326
6Ν3ΥΟΡ1Θ-Υ01
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΣΤΡΙΝΟΥ ΚΕΦΑΛΙ ΧΕΛΙΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΣΩΠΑΣΗ ΜΑΡΚΟ
27-07-2017 10:31:53    27-07-2017 10:31:53      4325
Ω6ΡΔΟΡ1Θ-Ρ9Φ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΟΥΪ ΚΟΥΤΕΛΟ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΜΒΟΥΚΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
27-07-2017 10:29:05    27-07-2017 10:29:05      4322
7ΤΥ3ΟΡ1Θ-Θ3Ι
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΑΒΕΡΝΑ ΓΑΡΑΖΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΝΙΩΤΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
27-07-2017 10:24:55    27-07-2017 10:24:55      4324
ΩΡ2ΔΟΡ1Θ-ΠΝ3
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΛΟΓΡΕ ΑΓ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΜΕΝΤΖΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
27-07-2017 10:21:51    27-07-2017 10:21:51      4327
6ΑΥΞΟΡ1Θ-ΑΗΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΝΕΒΟΣ ΑΜΠΕΛΑΚΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΛΕΝΤΖΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
27-07-2017 10:19:15    27-07-2017 10:19:15      4321
70Γ4ΟΡ1Θ-ΤΑΧ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΟΔΑΡΕΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
27-07-2017 10:15:52    27-07-2017 10:15:52      4323