Διεύθυνση Δασών Ν. Ρεθύμνου

Διευθυντής: Καργιολάκη Χαρίκλεια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Κόμβος Αμαρίου 74100, Ρέθυμνο
Τηλ: 28310.29 193
Fax: 28310.50 210
E-mail: dasireth@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομων κυνηγών εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομου κυνηγού και κατάσχεση όπλου

Δελτίο Τύπου - Απελευθέρωση Άγριου Πτηνού

Δελτίο Τύπου - Κατάσχεση και απελευθέρωση παράνομα παγιδευμένων πουλιών

Δελτίο Τύπου - Για την προστασία της κόκκινης τουλίπας στο Ν. Ρεθύμνου (Tulipa doefleri)

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΣΠΨΟΡ1Θ-ΧΤΕ
ΚΗΡΥΞΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 2547,00 τ.μ. ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΑΣ ΒΕΝΊΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ
17-01-2017 13:49:22    17-01-2017 13:49:22      6395
6Β71ΟΡ1Θ-ΤΕ3
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 12.131,16 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΟΥΔΑΡΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΜΠΙΡΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
17-01-2017 12:59:01    17-01-2017 12:59:01      110
7ΗΘΠΟΡ1Θ-ΛΘΛ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 4520,51 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΟΥΛΙΝΟΣ ΚΕΡΑΜΩΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΝΟ
17-01-2017 11:46:35    17-01-2017 11:46:35      8673
Ψ9ΩΘΟΡ1Θ-Υ1Μ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 7533,62 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΑΣΟΝΗΣΙ ΣΑΚΤΟΥΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
17-01-2017 09:53:44    12-01-2017 12:39:48      57
ΨΚΟΙΟΡ1Θ-ΝΦ7
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 7406,27 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΥΡΟΓΕΙΑ ΣΑΚΤΟΥΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
17-01-2017 09:50:12    12-01-2017 12:36:06      55
6ΩΖΟΟΡ1Θ-ΓΓ3
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΥΔΟΥΜΑΛΕ ΠΡΙΝΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΙΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
17-01-2017 09:42:47    28-12-2016 11:28:34      8664
ΩΒΚΒΟΡ1Θ-1ΛΘ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΡΜΈΝΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΥΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
12-01-2017 13:44:50    12-01-2017 13:44:50      107
ΨΘΕ2ΟΡ1Θ-ΦΒΓ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 1704,34τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΡΙΝΕΣ ΧΡΩΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
12-01-2017 13:25:01    12-01-2017 13:25:01      4
7Α9ΔΟΡ1Θ-Ν34
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 7009,51 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΠΡΑΝΑ ΑΓΓΕΛΙΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΙΛΙΓΚΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
12-01-2017 13:21:51    12-01-2017 13:21:51      97
7ΥΓΤΟΡ1Θ-ΡΣΨ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 811,24 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ Τ. Κ. ΑΡΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ
12-01-2017 13:19:03    12-01-2017 13:19:03      95