Διεύθυνση Δασών Ν. Ρεθύμνου

Διευθυντής: Καργιολάκη Χαρίκλεια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Κόμβος Αμαρίου 74100, Ρέθυμνο
Τηλ: 28310.29 193
Fax: 28310.50 210
E-mail: dasireth@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου - Σύλληψη δύο ατόμων για παράνομη θήρα στην περιοχή του Δ.Δ. Αχτούντα του Δ. Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομων κυνηγών εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομου κυνηγού και κατάσχεση όπλου

Δελτίο Τύπου - Απελευθέρωση Άγριου Πτηνού

Δελτίο Τύπου - Κατάσχεση και απελευθέρωση παράνομα παγιδευμένων πουλιών

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΔΓΨΟΡ1Θ-ΧΣΚ
Απόφαση συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής έργων μη δημόσιας δασοπονίας και καταμέτρησης δασικών προϊόντων για το έτος 2017
22-03-2017 12:59:10    22-03-2017 12:59:10      1676
ΨΠΨΛΟΡ1Θ-ΖΔΛ
Τροποποίηση της υπ' αριθμ.947/19-8-1994 Απόφασης ένταξης - έγκρισης επένδυσης στο πρόγραμμα «Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών» στα πλαίσια εφαρμογής του Καν. (ΕΚ)2080/1992 του δικαιούχου Αλεφαντινού Ιωάννη.
22-03-2017 12:54:07    22-03-2017 12:54:07      1599
ΩΘ1ΑΟΡ1Θ-ΑΚ2
Τροποποίηση της υπ' αριθμ.389/26-1-1996 Απόφασης ένταξης - έγκρισης επένδυσης στο πρόγραμμα «Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών» στα πλαίσια εφαρμογής του Καν. (ΕΚ)2080/1992 του δικαιούχου Καπελώνη Στυλιανού.
22-03-2017 12:51:13    22-03-2017 12:51:13      1600
Ω58ΣΟΡ1Θ-ΠΓΖ
Τροποποίηση της υπ' αριθμ.1788/5-5-1996 Απόφασης ένταξης - έγκρισης επένδυσης στο πρόγραμμα «Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών» στα πλαίσια εφαρμογής του Καν. (ΕΚ)2080/1992 του δικαιούχου Φραγκάκη Πέτρο.
22-03-2017 12:48:49    22-03-2017 12:48:49      1601
ΩΩ9ΚΟΡ1Θ-Σ2Ζ
Τροποποίηση της υπ' αριθμ.4839/10-10-1995 Απόφασης ένταξης - έγκρισης επένδυσης στο πρόγραμμα «Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών» στα πλαίσια εφαρμογής του Καν. (ΕΚ)2080/1992 του δικαιούχου Παπαδακη Αντωνιου.
22-03-2017 12:46:22    22-03-2017 12:46:22      1602
ΩΕ5ΧΟΡ1Θ-ΡΚ7
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 3753/21-6-1999 Απόφασης ένταξης - έγκρισης επένδυσης στο πρόγραμμα «Πρώτη δάσωση γεωργικών γαιών» στα πλαίσια εφαρμογής του Καν. (ΕΚ)2080/1992 της δικαιούχου Λελεδάκη Ιωάννας του Γεωργίου.
22-03-2017 12:43:32    22-03-2017 12:43:32      1641
Ψ6ΟΘΟΡ1Θ-ΡΥΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΙΑΣΜΑΤΣΙ ΚΑΛΟΝΥΚΤΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗ ΜΑΡΚΟ
22-03-2017 12:35:31    22-03-2017 12:35:31      1664
7Μ2ΓΟΡ1Θ-ΧΦΘ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΕΦΑΛΑ ΣΑΪΤΟΥΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΣΣΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ
22-03-2017 12:31:59    22-03-2017 12:31:59      1665
7ΤΝ4ΟΡ1Θ-Α68
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 2931,72 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΡΚΟΤΌΠΙ Ή ΤΡΙΟΠΕΤΡΑ ΑΚΟΥΜΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΠΙΠΕΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
22-03-2017 12:07:13    22-03-2017 12:07:13      1670
ΩΝΨΠΟΡ1Θ-ΦΩ9
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ5039,47 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΣΙΔΟΣ ΣΚΟΥΛΟΥΦΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΛΑΚΗ ΑΝΔΡΕΑ
22-03-2017 09:11:36    22-03-2017 09:11:36      1652