Διεύθυνση Δασών Ν. Ρεθύμνου

Διευθυντής: Καργιολάκη Χαρίκλεια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Κόμβος Αμαρίου 74100, Ρέθυμνο
Τηλ: 28310.29 193
Fax: 28310.50 210
E-mail: dasireth@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου - Σύλληψη δύο ατόμων για παράνομη θήρα στην περιοχή του Δ.Δ. Αχτούντα του Δ. Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομων κυνηγών εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομου κυνηγού και κατάσχεση όπλου

Δελτίο Τύπου - Απελευθέρωση Άγριου Πτηνού

Δελτίο Τύπου - Κατάσχεση και απελευθέρωση παράνομα παγιδευμένων πουλιών

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΚΝ4ΟΡ1Θ-ΕΕΤ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 2363,73 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΣΤΕΡΕΣ ΡΟΔΑΚΙΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΚΟΤΣΥΦΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
22-09-2017 13:47:42    22-09-2017 13:47:42      5921
6ΥΚΘΟΡ1Θ-Ν2Π
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΤΩ ΛΙΒΑΔΙΑ ΜΕΣΟΝΗΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ
22-09-2017 13:29:58    22-09-2017 13:29:58      5933
6Ψ9ΙΟΡ1Θ-0Β8
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΝΑΒΟΥΣ ΕΛΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ
22-09-2017 13:27:43    22-09-2017 13:27:43      5932
ΩΦΩΖΟΡ1Θ-2ΙΝ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 12135,48 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΛΥΣΤΕΡΝΙΑ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
21-09-2017 08:59:19    21-09-2017 08:59:19      5848
6ΙΚΕΟΡ1Θ-ΩΜ9
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 4082,90 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΑΡΚΟΤΟΠΙ ΑΚΟΥΜΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
20-09-2017 09:03:05    20-09-2017 09:03:05      5791
ΩΩΜ2ΟΡ1Θ-ΦΒΠ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
18-09-2017 12:51:58    18-09-2017 11:22:59      5627
6ΨΛΒΟΡ1Θ-7Γ4
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΤΑΓΑΚΗ ΦΥΣΙΑΝΑ ΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
18-09-2017 12:49:18    18-09-2017 11:26:18      5628
6Η7ΗΟΡ1Θ-Κ86
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΕΣΣΑΡΜΙ ΓΕΝΝΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ -ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
18-09-2017 12:41:29    18-09-2017 10:56:02      5653
6ΦΘ8ΟΡ1Θ-ΔΡΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΛΑΤΣΡΑΣ ΜΕΡΩΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΣΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
18-09-2017 12:38:29    18-09-2017 10:52:53      5654
6Ρ9ΔΟΡ1Θ-5ΦΞ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΒΑΤΣΙ ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΡΕΤΣΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
18-09-2017 12:17:24    18-09-2017 12:17:24      5428