Διεύθυνση Δασών Ν. Ρεθύμνου

Διευθυντής: Καργιολάκη Χαρίκλεια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Κόμβος Αμαρίου 74100, Ρέθυμνο
Τηλ: 28310.29 193
Fax: 28310.50 210
E-mail: dasireth@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου - Σύλληψη δύο ατόμων για παράνομη θήρα στην περιοχή του Δ.Δ. Αχτούντα του Δ. Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομων κυνηγών εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομου κυνηγού και κατάσχεση όπλου

Δελτίο Τύπου - Απελευθέρωση Άγριου Πτηνού

Δελτίο Τύπου - Κατάσχεση και απελευθέρωση παράνομα παγιδευμένων πουλιών

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΛΤ6ΟΡ1Θ-6ΛΠ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 285,97 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΥΚΗ ΣΙΣΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΩΝ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ & ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗΣ
26-05-2017 12:51:07    26-05-2017 12:51:07      3155
6Φ9ΔΟΡ1Θ-7Ω9
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 764,28 τ.μ. ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ Jones Penelope- Anne
26-05-2017 11:35:06    26-05-2017 11:35:06      3173
Ψ757ΟΡ1Θ-ΚΗ2
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΨΕΣ ΚΑΤΩ ΒΑΛΣΑΜΟΝΕΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΜΕΝΙΟΥΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
26-05-2017 11:12:55    26-05-2017 11:12:55      3125
6ΗΓΞΟΡ1Θ-66Ν
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΡΚΑΛΟΒΟΥΝΟ ΚΙΣΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΔΙΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
26-05-2017 11:08:35    26-05-2017 11:08:35      3131
ΨΟΚΖΟΡ1Θ-33Θ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΥΤΣΟΜΥΤΕΣ ΜΟΥΡΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥΚΑΝΔΥΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
26-05-2017 11:03:33    26-05-2017 11:03:33      3130
ΩΒΣ2ΟΡ1Θ-2ΚΟ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΛΑΔΟΝΟΜΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΑΓΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΓΕΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
26-05-2017 11:00:51    26-05-2017 11:00:51      3127
6Ι58ΟΡ1Θ-ΩΜΧ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΡΟΥΜΕΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ
26-05-2017 10:58:08    26-05-2017 10:58:08      3126
6ΛΗΞΟΡ1Θ-ΝΑΙ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΥΒΑΡΕΔΙΝΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΟΝΗ ΟΛΓΑΣ
26-05-2017 10:55:32    26-05-2017 10:55:32      3123
7ΗΓ5ΟΡ1Θ-Α63
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΦΟΥΣΤΑΛΙΕΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
26-05-2017 10:51:24    26-05-2017 10:51:24      3122
7ΙΝΕΟΡ1Θ-Ε3Κ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
26-05-2017 09:30:25    26-05-2017 09:30:25      3124