Διεύθυνση Δασών Ν. Ρεθύμνου

Διευθυντής: Καργιολάκη Χαρίκλεια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Κόμβος Αμαρίου 74100, Ρέθυμνο
Τηλ: 28310.29 193
Fax: 28310.50 210
E-mail: dasireth@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου - Σύλληψη δύο ατόμων για παράνομη θήρα στην περιοχή του Δ.Δ. Αχτούντα του Δ. Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομων κυνηγών εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομου κυνηγού και κατάσχεση όπλου

Δελτίο Τύπου - Απελευθέρωση Άγριου Πτηνού

Δελτίο Τύπου - Κατάσχεση και απελευθέρωση παράνομα παγιδευμένων πουλιών

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
7ΤΘ5ΟΡ1Θ-6ΩΕ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 839,49 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΣΕΛΛΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗΣ
16-02-2017 13:42:11    16-02-2017 13:42:11      888
ΩΦΨΕΟΡ1Θ-ΚΙΛ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 5616,84 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ ΑΚΟΥΜΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΒΕΡΓΙΤΣΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
16-02-2017 13:39:41    16-02-2017 13:39:41      907
Ω6ΚΨΟΡ1Θ-ΠΞΗ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 182.023,00 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΡΑΓΜΑ ΠΟΤΑΜΩΝ ΧΑΡΚΙΩΝ ΚΑΙ ΒΟΛΕΩΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΔΗΜΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΚΑΙ ΑΜΑΡΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ
16-02-2017 09:41:12    16-02-2017 09:41:12      875
7ΚΣ5ΟΡ1Θ-ΓΓΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΤΣΙΡΙΔΑ ΔΑΦΝΕΔΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΡΟΥΣΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
15-02-2017 13:38:06    15-02-2017 13:38:06      752
7Κ5ΘΟΡ1Θ-ΕΣΟ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΦΛΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑΣ
15-02-2017 13:34:49    15-02-2017 13:34:49      748
6Ν4ΛΟΡ1Θ-ΜΝΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΟΥΒΑΡΗ ΣΚΕΠΑΣΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΥΒΙΑΝΑΚΗ ΠΑΥΛΟ
15-02-2017 13:32:37    15-02-2017 13:32:37      731
6ΠΟΦΟΡ1Θ-0ΘΝ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΛΙΑΟΥΤΗ ΧΑΝΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
15-02-2017 13:30:21    15-02-2017 13:30:21      657
ΩΓΩΡΟΡ1Θ-ΥΤΧ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΛΩΝΙ ΚΙΣΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΡΟΥΣΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
15-02-2017 13:27:33    15-02-2017 13:27:33      751
63ΛΡΟΡ1Θ-7ΟΑ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΡΑΚΟΝΙ ΚΑΡΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΝΑΚΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
15-02-2017 13:24:52    15-02-2017 13:24:52      653
ΩΩ2ΒΟΡ1Θ-ΡΣΔ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΛΑΚΑΛΩΝΙ ΠΑΛΑΙΛΗΜΝΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΚΛΑΠΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
15-02-2017 13:22:18    15-02-2017 13:22:18      772