Διεύθυνση Δασών Ν. Ρεθύμνου

Διευθυντής: Καργιολάκη Χαρίκλεια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Κόμβος Αμαρίου 74100, Ρέθυμνο
Τηλ: 28310.29 193
Fax: 28310.50 210
E-mail: dasireth@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου - Σύλληψη δύο ατόμων για παράνομη θήρα στην περιοχή του Δ.Δ. Αχτούντα του Δ. Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομων κυνηγών εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομου κυνηγού και κατάσχεση όπλου

Δελτίο Τύπου - Απελευθέρωση Άγριου Πτηνού

Δελτίο Τύπου - Κατάσχεση και απελευθέρωση παράνομα παγιδευμένων πουλιών

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
78ΜΡΟΡ1Θ-ΥΘΙ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΑΓΚΟΣ ΡΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΟΠΕΤΡΑΚΗ ΣΠΥΡΟ
26-04-2017 09:20:35    26-04-2017 09:20:35      2459
ΩΖΛ9ΟΡ1Θ-Λ9Σ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 1081,30 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΙΝΑ ΦΡΑΤΖΕΣΚΙΑΝΩΝ ΜΕΤΟΧΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
26-04-2017 09:06:15    26-04-2017 09:06:15      2463
Ω8ΩΒΟΡ1Θ-ΗΩΕ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 1581,54 τ.μ., 11503,52τ.μ. , 7047,81 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΛΕ ΣΑΚΤΟΥΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΑΠΙΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
25-04-2017 10:53:44    25-04-2017 10:53:44      2443
ΩΓΛΟΟΡ1Θ-ΚΒ4
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 9172,16τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΑ ΛΑΚΟΥΔΙΑ ΒΙΛΑΔΡΕΔΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΛΟΥΚΟΓΕΩΡΓΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
25-04-2017 09:00:35    25-04-2017 09:00:35      2432
Ω917ΟΡ1Θ-10Ψ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 8354,63 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΕΛΛΟΧΑΛΕΠΑ ΚΑΣΤΕΛΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩΣ
24-04-2017 11:39:17    24-04-2017 11:39:17      2375
ΩΒ7ΡΟΡ1Θ-ΖΗΠ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 2338,80 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΘΟΥΡΙΑ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΚΙΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
24-04-2017 11:32:14    24-04-2017 11:32:14      2361
6248ΟΡ1Θ-ΦΦΑ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 3703,50 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΚΙΑ ΖΩΝΙΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
24-04-2017 11:29:45    24-04-2017 11:29:45      2365
7ΗΤ9ΟΡ1Θ-6ΟΖ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 2119,79 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΗΡΥΝΟΥ ΖΩΝΙΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΥΡΗ ΑΝΔΡΕΑ
24-04-2017 11:27:13    24-04-2017 11:27:13      2363
Ω4ΗΧΟΡ1Θ-Ψ1Β
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 2051.94 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΗΡΥΝΟΥ ΖΩΝΙΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΠΑΡΑΣΥΡΗ ΑΘΗΝΑΣ
24-04-2017 11:24:14    24-04-2017 11:24:14      2359
ΩΣΗ0ΟΡ1Θ-ΔΦΒ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 3620,07 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣΚΑΛΑ ΖΩΝΙΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
24-04-2017 11:21:13    24-04-2017 11:21:13      2357