Διεύθυνση Δασών Ν. Ρεθύμνου

Διευθυντής: Καργιολάκη Χαρίκλεια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Κόμβος Αμαρίου 74100, Ρέθυμνο
Τηλ: 28310.29 193
Fax: 28310.50 210
E-mail: dasireth@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου - Σύλληψη δύο ατόμων για παράνομη θήρα στην περιοχή του Δ.Δ. Αχτούντα του Δ. Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομων κυνηγών εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομου κυνηγού και κατάσχεση όπλου

Δελτίο Τύπου - Απελευθέρωση Άγριου Πτηνού

Δελτίο Τύπου - Κατάσχεση και απελευθέρωση παράνομα παγιδευμένων πουλιών

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΘΥΩΟΡ1Θ-ΕΗ6
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 650,49 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΚΩΤΗ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΤΣΙΝΤΖΑΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
16-11-2017 13:36:04    16-11-2017 13:36:04      7484
6ΗΖΙΟΡ1Θ-7ΕΓ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΡΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑΣ
15-11-2017 11:03:25    15-11-2017 11:03:25      7469
Ω1ΧΦΟΡ1Θ-ΓΕΘ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΑΜΑΝΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΝΝΑΣ
15-11-2017 11:01:13    15-11-2017 11:01:13      7468
ΩΤΙΡΟΡ1Θ-1Ι2
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΩΠΑΤΕΣ ΑΝΩ ΜΕΡΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΑΚΗ ΑΝΔΡΕΑ
15-11-2017 10:56:42    15-11-2017 10:56:42      7099
ΩΘ1ΣΟΡ1Θ-ΒΑΚ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΤΩ ΦΟΥΚΑΣ ΑΝΩ ΜΕΡΟΥΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
15-11-2017 10:54:27    15-11-2017 10:54:27      7042
ΩΙ0ΑΟΡ1Θ-ΝΩΕ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗΑΛΩΝΑΚΙ ΚΟΥΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΚΡΥΔΑΚΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ
15-11-2017 10:51:53    15-11-2017 10:51:53      7394
ΩΕ6ΡΟΡ1Θ-ΠΜΟ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΦΑΚΑ ΑΓ ΠΕΛΑΓΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΚΟΚΟΤΣΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ
15-11-2017 10:49:09    15-11-2017 10:49:09      7398
62ΘΝΟΡ1Θ-ΚΞΕ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΡΓΙΩΔΗ ΚΙΣΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
15-11-2017 10:46:40    15-11-2017 10:46:40      7399
Ω194ΟΡ1Θ-ΝΣΚ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΓΡΑΜΠΕΛΕ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΓΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ
15-11-2017 10:43:23    15-11-2017 10:43:23      7391
ΩΞΩΩΟΡ1Θ-ΤΔΨ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΙΠΙΖΥΓΟ ΜΟΥΡΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
15-11-2017 10:41:08    15-11-2017 10:41:08      7392