Διεύθυνση Δασών Ν. Ρεθύμνου

Διευθυντής: Καργιολάκη Χαρίκλεια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Κόμβος Αμαρίου 74100, Ρέθυμνο
Τηλ: 28310.29 193
Fax: 28310.50 210
E-mail: dasireth@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου - Σύλληψη δύο ατόμων για παράνομη θήρα στην περιοχή του Δ.Δ. Αχτούντα του Δ. Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομων κυνηγών εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομου κυνηγού και κατάσχεση όπλου

Δελτίο Τύπου - Απελευθέρωση Άγριου Πτηνού

Δελτίο Τύπου - Κατάσχεση και απελευθέρωση παράνομα παγιδευμένων πουλιών

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ψ6ΛΥΟΡ1Θ-ΨΦ9
Απόφαση ανάθεσης για την προμήθεια καυσίμων για την υλοποίηση του «Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας για την Αντιπυρική Προστασία των Δασών»
16-10-2019 13:52:56    16-10-2019 13:52:56      7037
6ΦΛΛΟΡ1Θ-8Ι4
Έγκριση Υλοτομίας & Κλαδονομής του Πανταγιά Ιωάννη στη θέση Ασφεντομούρη του οικισμού Χάρκια του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
16-10-2019 13:37:36    16-10-2019 13:37:36      7008
784ΤΟΡ1Θ-ΣΘΨ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΡΥΑΔΕΣ ΚΑΡΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΑΚΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ
16-10-2019 12:48:53    16-10-2019 12:48:53      6883
ΨΞ2ΟΟΡ1Θ-Β9Χ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΓΥΠΑΡΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
16-10-2019 12:46:33    16-10-2019 12:46:33      6884
6ΗΑ9ΟΡ1Θ-Χ7Κ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΒΑΔΕΣ ΣΠΗΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΝΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ
16-10-2019 12:14:29    16-10-2019 12:14:29      7013
ΩΛΚΒΟΡ1Θ-Α78
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 3684,94 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΥΚΟΛΙΔΙ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΝΤΑΓΙΑΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
16-10-2019 10:23:23    16-10-2019 10:23:23      6904
ΨΚ1ΨΟΡ1Θ-ΝΗΧ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 1718,89τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΑΡΟΥΠΙΔΙΑ ΔΑΜΟΒΟΛΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥΔΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
16-10-2019 10:20:39    16-10-2019 10:20:39      6906
ΩΧΝ6ΟΡ1Θ-ΑΥ2
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ1599,26 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΦΑΛΑ ΚΑΡΙΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
16-10-2019 10:17:49    16-10-2019 10:17:49      6902
6ΙΑΣΟΡ1Θ-82Λ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 2992,36 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΩΝΙ ΑΧΛΑΔΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΜΟΥΝΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
16-10-2019 10:15:16    16-10-2019 10:15:16      6908
Ω73ΘΟΡ1Θ-Θ7Δ
Έγκριση Υλοτομίας του Ζερβού Χαράλαμπου στη θέση Αγρουλιδόσκαλα του οικισμού Ζωνιανών του Δήμου Μυλοποτάμου Π. Ε. Ρεθύμνου.
16-10-2019 10:08:26    16-10-2019 10:08:26      6621