Διεύθυνση Δασών Ν. Ρεθύμνου

Διευθυντής: Καργιολάκη Χαρίκλεια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Κόμβος Αμαρίου 74100, Ρέθυμνο
Τηλ: 28310.29 193
Fax: 28310.50 210
E-mail: dasireth@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

Ανακοινώσεις

Δελτίο Τύπου - Σύλληψη δύο ατόμων για παράνομη θήρα στην περιοχή του Δ.Δ. Αχτούντα του Δ. Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομων κυνηγών εντός Καταφυγίου Άγριας Ζωής

Δελτίο Τύπου - σύλληψη παράνομου κυνηγού και κατάσχεση όπλου

Δελτίο Τύπου - Απελευθέρωση Άγριου Πτηνού

Δελτίο Τύπου - Κατάσχεση και απελευθέρωση παράνομα παγιδευμένων πουλιών

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΠΟΥΟΡ1Θ-ΨΡΡ
Έγκριση Υλοτομίας του Βερδινάκη Στυλιανού στη θέση Αγκακάκι του οικισμού Γερακαρίου του Δήμου Αμαρίου Π. Ε. Ρεθύμνου.
21-01-2020 13:04:07    21-01-2020 13:04:07      277
Ω7Ξ5ΟΡ1Θ-335
Έγκριση Υλοτομίας του Βερδινάκη Στυλιανού στη θέση Φούντωμα του οικισμού Γερακαρίου του Δήμου Αμαρίου Π. Ε. Ρεθύμνου.
21-01-2020 12:57:35    21-01-2020 12:57:35      278
ΨΔΤΠΟΡ1Θ-Ν2Ω
Έγκριση Υλοτομίας του Καλομενοπούλου Εμμανουήλ στη θέση Σταυρός του οικισμού Αμαρίου του Δήμου Αμαρίου Π. Ε. Ρεθύμνου.
21-01-2020 12:47:37    21-01-2020 12:47:37      279
Ω7ΗΝΟΡ1Θ-93Θ
Έγκριση (Καυσοξύλευσης) του Πολιτάκη Μιχαήλ στη θέση Καθαρές-Εγκουσάτη του οικισμού Ελένες του Δήμου Αμαρίου Π. Ε. Ρεθύμνου.
21-01-2020 12:41:43    21-01-2020 12:41:43      280
ΩΥΣΤΟΡ1Θ-ΛΕΝ
Έγκριση Υλοτομίας του Βολιτάκη Γεωργίου στη θέση Λεμονιάκης του οικισμού Ορθέ του Δήμου Μυλοποτάμου Π. Ε. Ρεθύμνου.
21-01-2020 12:31:19    21-01-2020 12:31:19      276
6ΒΚ1ΟΡ1Θ-27Ξ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 3037,59 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΘΑΡΑΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΤΣΙΝΤΑΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
21-01-2020 12:06:10    21-01-2020 12:06:10      290
6Ε2ΣΟΡ1Θ-ΑΓΖ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 7392,29 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΠΗΛΙΑ ΣΙΡΙΠΙΔΙΑΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ -Π.Ε.ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΗΣ ΔΑΦΕΡΜΟΥ ΑΝΝΑΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΣ
20-01-2020 10:31:22    20-01-2020 10:31:22      243
6ΛΛ3ΟΡ1Θ-2ΚΜ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 2646,78 τ.μ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΡΑ ΣΕΛΛΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΟΥ ΒΟΥΡΒΑΧΗ ΜΑΡΚΟ
20-01-2020 10:05:12    20-01-2020 10:05:12      200
6813ΟΡ1Θ-Ψ0Α
Έγκριση Υλοτομίας και καθαρισμού Περιαστικών Δασών Δήμου Ρεθύμνης στη θέση Ευληγιά Προφήτη Ηλία Μασταμπά Παλιά δεξαμενή και Παλιά Χωματερή του Δήμου Ρεθύμνης Π. Ε. Ρεθύμνου.
17-01-2020 14:36:28    17-01-2020 14:36:28      173
Ω8Λ0ΟΡ1Θ-ΥΤΙ
Έγκριση Υλοτομίας του Καραγιαννάκη Ιωσήφ στη θέση Διχαλοπόταμα του οικισμού Κοξαρέ του Δήμου Αγ. Βασιλείου Π. Ε. Ρεθύμνου.
17-01-2020 14:17:29    11-07-2019 13:30:52      4224