Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-87898
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

 

Κλεισμένα ραντεβού της Διεύθυνσης Δασών Ν. Χανίων 

 

Ανακοινώσεις

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΛΩΡΙΔΩΝ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ», με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, με προϋπολογισμό 13.926,35€ χωρίς ΦΠΑ και 17.268,67€ (με ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Χανίων, Χρυσοπηγή, στις 14-07-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών)

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 56,15 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΦΑΡΑΓΓΙ ΘΕΡΙΣΣΟΥ» Δ.ΧΑΝΙΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ» .

Αίτηση διάθεσης δασικών φυτών από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Χανίων.

Προϋποθέσεις διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Χανίων.

 H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ανακοινώνει τα αποτελέσματα πρόσληψης προσωπικού "Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019", για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Εθνικό Πάρκο), που εδρεύει στο Νομό Χανίων. 

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΔ9ΥΟΡ1Θ-ΠΞ4
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ εμβαδού 2.358,27 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Πεζούλες - Γιοφύρια» της Τ.Κ. Αγίας Μαρίνας, Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας του Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων , αίτηση του κ. Κωνσταντίνου Κατσούλη
05-07-2020 13:18:12    05-07-2020 13:18:12      3276/05-07-2020
ΩΓΣΡΟΡ1Θ-ΒΓΖ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ εμβαδού 4.390,75 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Πεζούλες - Γιοφύρια» της Τ.Κ. Αγίας Μαρίνας, Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας του Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, αίτηση του κ. Κωνσταντίνου Κατσούλη
05-07-2020 12:43:37    05-07-2020 12:43:37      3275/05-07-2020
65ΖΟΟΡ1Θ-Ο66
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ εμβαδού α) Τμήμα Α: 2.788,17 τ.μ., β) Τμήμα Β: 3.113,94 τ.μ., γ) Τμήμα Γ: 0,34 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Κόκκινο Χωριό» της Τ.Κ. Κόκκινου Χωριού, Δημοτικής Ενότητας Βάμου του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, αίτηση του κ. Αντώνιου Πετρουλάκη
05-07-2020 12:00:00    05-07-2020 12:00:00      2568/05-07-2020
ΨΟΕΒΟΡ1Θ-ΘΡΚ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ εμβαδού 9.375,05 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Σανίδες» της Τ.Κ. Κόκκινου Χωριού, Δημοτικής Ενότητας Βάμου του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων , αίτηση της κ. Ελένης Αναστασάκη
05-07-2020 11:37:30    05-07-2020 11:37:30      1383/05-07-2020
6ΜΗΤΟΡ1Θ-Ι1Ι
ΕΓΚΡΙΝΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
03-07-2020 13:30:03    03-07-2020 13:30:03      4131
ΨΑΤΨΟΡ1Θ-ΜΣΦ
ΕΓΚΡΙΝΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
03-07-2020 13:16:54    03-07-2020 13:16:54      3811
Ω723ΟΡ1Θ-3ΡΑ
EΝΚΡΙΝΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
03-07-2020 12:19:40    03-07-2020 12:19:40      4313
6ΦΖΖΟΡ1Θ-3ΡΤ
ΕΓΚΡΙΝΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
03-07-2020 11:01:00    03-07-2020 11:01:00      4538
6ΟΛ7ΟΡ1Θ-ΡΦΔ
ΕΓΚΡΙΝΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
03-07-2020 10:48:28    03-07-2020 10:48:28      3480
62Κ5ΟΡ1Θ-9ΓΜ
ΕΓΚΡΙΝΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
03-07-2020 10:32:48    03-07-2020 10:32:48      4474