Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-92287
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

Ανάθεση εκτέλεσης έργου με λήψη εγγράφων προσφορών

Πίνακες κατάταξης  υποψηφίων για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στη Δ/νση Δασών  Χανίων .4

Πίνακες κατάταξης  υποψηφίων για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στη Δ/νση Δασών  Χανίων .3

Πίνακες κατάταξης  υποψηφίων για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στη Δ/νση Δασών  Χανίων .2

Πίνακες κατάταξης  υποψηφίων για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στη Δ/νση Δασών  Χανίων .1

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΙΙΩΟΡ1Θ-Δ89
Διαβίβαση Απόφασης Τ Ε.Ε. Α. 8/2017
27-04-2017 09:41:08    27-04-2017 09:41:08      3042
6ΙΘΒΟΡ1Θ-26Λ
Χορήγηση πιστοποιητικού οριστικού και αμετάκλητου χαρακτήρα έκτασης της υπ’ αρ. 90/2010 Απόφασης της Πρωτοβαθμίου Επιτροπής Επιλύσεως Δασικών Αμφισβητήσεων Νομού Χανίων ΣΧΕΤ.: Α) Η υπ’ αριθμ. 2517/07-04-2017 αίτηση σας Β) Η υπ’ αριθμ.3724/24-08-2007 πράξη χαρακτηρισμού έκτασης. Γ) Οι υπ’ αριθμ.486/Ε.Ε.Δ.Α/Ν.ΧΑΝΙΩΝ/19-10-2007 (Δ.Δ.Χανίων) αντιρρήσεις Δ) Η υπ’ αριθμ. 90/2010 Απόφαση της Α/θμίου Ε.Ε.Δ.Α Ν. Χανίων Ε)Η υπ’ αριθμ.7272/26-11-2010 Προσφυγή Ενώπιον της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Εφετείου Κρήτης κατά της υπ’ αριθμ. 90/2010 Απόφασης της Α/θμίου Ε.Ε.Δ.Α Ν. Χανίων. Ζ) Η υπ’ αριθμ.7/2017 Απόφαση από το Διοικητικό Εφετείο Χανίων ( Ακυρωτική Διαδικασία)
27-04-2017 09:32:36    27-04-2017 09:32:36      2517
68ΙΦΟΡ1Θ-Λ25
ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
26-04-2017 14:20:10    26-04-2017 14:20:10      3061
7ΦΙΩΟΡ1Θ-ΓΟΑ
Εγκριση Απολογισμού 2016 και προυπολογισμού 2017 Κυνηγετικού Συλλογου Βρυσών
26-04-2017 13:03:12    26-04-2017 13:03:12      2324
7ΞΓΒΟΡ1Θ-ΥΟ8
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ εμβαδού 935,31τ.μ. στη θέση «"Γιαννίκι"» της Τ.Κ. Αγίας Μαρίνας, Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας, Δήμου Χανίων, Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν αιτήσεως του κ. Λυτινάκη Θεοδώρου του Ιωάννη
26-04-2017 12:35:20    26-04-2017 12:35:20      1421
ΩΠΔ2ΟΡ1Θ-ΨΔΖ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ εμβαδού 20.090,37τ.μ. στη θέση «Λάκκοι Σκαλωτής» της Τ.Κ. Σκαλωτής, Δήμου Σφακίων, Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αιτήσεως της κ. Κατάκη Ευαγγελίας του Μανούσου
26-04-2017 11:33:42    26-04-2017 11:33:42      458
6ΙΙ8ΟΡ1Θ-3Μ6
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ 91/18-01-2017
25-04-2017 15:01:40    25-04-2017 15:01:40      2414/2017
ΩΑΚΡΟΡ1Θ-Ψ3Φ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
25-04-2017 12:40:13    25-04-2017 12:40:13      12278/2016
6Β24ΟΡ1Θ-5ΥΞ
αρνητικη απαντηση για την υλοτομια 2 κυπαρισιων και εγκριση υλοτομιας των 2 μικρων πλατανων στο κεραμαρι καλαθαινες κισσάμου χανιων
25-04-2017 12:34:31    25-04-2017 12:34:31      1537
65Ο0ΟΡ1Θ-93Θ
Εγκρίνουμε την κοπή στο ύψος του ενάμιση μέτρου των έξι (6) μικρών πρίνων ως και των έξι (6) μικρών δρυών, στη θέση ¨Μουρί¨ τ.κ. Καράνου δ.ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά Π.Ε. Χανίων, κο Μαρινάκη Βασίλειο του Κων/νου
25-04-2017 12:29:58    25-04-2017 12:29:58      1431