Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-92287
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

Αίτηση διάθεσης δασικών φυτών από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Χανίων.

Προϋποθέσεις διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Χανίων.

 H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ανακοινώνει τα αποτελέσματα πρόσληψης προσωπικού "Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2019", για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων (Εθνικό Πάρκο), που εδρεύει στο Νομό Χανίων. 

Η Διεύθυνση Δασών Χανίων προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ», με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, με προϋπολογισμό 12.637,57 € χωρίς ΦΠΑ και 15.670,58 € (με ΦΠΑ).

Στις 5 Ιουνίου ο πλανήτης γιορτάζει την Παγκόσμια  Ημέρα Περιβάλλοντος. 

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ψ3Ε7ΟΡ1Θ-3Α9
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 2.827,33 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Βουλίστρα» της Τ.Κ. Γραμβούσας, Δημοτικής Ενότητας Κισσάμου του Δήμου Κισσάμου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν αιτήματος του κ. Λαμπάκη Γεωργίου του Νικολάου.
07-12-2019 21:33:10    07-12-2019 21:33:10      2913
6ΣΓΜΟΡ1Θ-Μ3Β
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 36,29 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Άνω Σοχωράκι» της Τ.Κ. Πλάκας, Δημοτικής Ενότητας Βάμου του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν αιτήματος του κ. COLSON PETER του GEORGE FREDERICK (υπήκοος Ηνωμένου Βασιλείου)
07-12-2019 20:37:57    07-12-2019 20:37:57      1201
Ψ4ΜΤΟΡ1Θ-4ΓΔ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 290,89 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Γερολάκκος» Τ.Κ. Παπαδιανών, Δημοτικής Ενότητας Κεραμειών του Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν αιτήματος του κ. Παπαφιλιππάκη Εμμανουήλ του Ιωάννη.
07-12-2019 20:20:15    07-12-2019 20:20:15      1486
ΩΕ36ΟΡ1Θ-Φ7Σ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 10.429,19 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Αχλάδες» της Τ.Κ. Λουσακιών, Δημοτικής Ενότητας Κισάμου του Δήμου Κισάμου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν αιτήματος του κ. Λουβιτάκη Βασιλείου του Σταύρου.
07-12-2019 20:08:08    07-12-2019 20:08:08      3564
9Δ5ΝΟΡ1Θ-ΖΔΑ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 1.385,67 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Ξεροκάμπια Φαλάσαρνας» της Τ.Κ. Πλατάνου, Δημοτικής Ενότητας Κισάμου του Δήμου Κισάμου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν αιτήματος του κ. Τσαλαπάκη Ιωάννη του Χαραλάμπους.
07-12-2019 19:53:30    07-12-2019 19:53:30      6778
Ρ6Ζ0ΟΡ1Θ-Ι9Ρ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 585,49 τ.μ. η οποία κείται εκτός οικισμού «Άνυδροι» της Δ.Κ. Παλαιόχωρας, Δημοτικής Ενότητας Πελεκάνου, Δήμου Καντάνου-Σελίνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν αιτήματος της κας. Παπακωνσταντή Δήμητρας του Γεωργίου
07-12-2019 19:39:23    07-12-2019 19:39:23      7270
97ΣΩΟΡ1Θ-Σ33
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 2.375,90 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Κουτσικάς» της Τ.Κ. Πλάκας, Δημοτικής Ενότητας Βάμου του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν αιτήματος του κ. Βογιατζάκη Γεωργίου του Εμμανουήλ
07-12-2019 18:57:52    07-12-2019 18:57:52      7784
Ψ5Τ0ΟΡ1Θ-4ΙΝ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 417,80 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Μπαμπακιά» της Τ.Κ. Καλαμιτσίου Αμυγδάλου, Δημοτικής Ενότητας Γεωργούπολης του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν αιτήματος του κ. Βοτζάκη Παύλου του Ανδρέα
07-12-2019 18:45:39    07-12-2019 18:45:39      4610
9ΨΜΟΟΡ1Θ-33Σ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 2.216,55 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Ρούματα» της Τ.Κ. Στερνών, Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν αιτήματος της κας. Λακιωτάκη Αικατερίνης του Κων/νου το γένος Τσαγράκη.
07-12-2019 18:19:20    07-12-2019 18:19:20      4043
ΩΜΛΧΟΡ1Θ-ΕΔΓ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
06-12-2019 14:47:39    06-12-2019 14:47:39      12904