Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-92287
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης για τις «Επιμέρους εργασίες από την ανάρτηση έως και την κύρωση του Δασικού Χάρτη προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας, Νεροκούρου, Περιβολίων, Σούδας, Χανίων και Γαύδου της Π.Ε. Χανίων»

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση των εργασιών «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ ΞΕΡΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΤΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΙΩΝ ΣΤΟ ΔΑΣIKO ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΑΔΑΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ»

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ  ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ ΞΕΡΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΤΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΙΩΝ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΑΝΩΠΟΛΗΣ», με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, με προϋπολογισμό 12.373,50 € χωρίς ΦΠΑ και 15.343,14 € (με ΦΠΑ).

Οδηγίες για τις Δασικές Πυρκαγιές

Αν βρίσκεστε στην ύπαιθρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ αποτελεσμάτων ΣΟΧ 1/2017

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
7ΦΚΙΟΡ1Θ-ΜΜΚ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ εμβαδού 17.751,42 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Σαρακίνικο» της Τ.Κ. Γαύδου, Δημοτικής Ενότητας Γαύδου του Δήμου Γαύδου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτησης του κ. Ευτύχη Γιαλινάκη
11-12-2017 14:35:09    11-12-2017 14:35:09      10253
6ΦΣ5ΟΡ1Θ-Ζ2Φ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ εμβαδού 995,24 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «εκτός οικισμού ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΩΝ» της Δ.Κ. Κουνουπιδιανών, Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτησης του κ.Ταμπακάκη Γεώργιου
11-12-2017 13:25:19    11-12-2017 13:25:19      2086
ΨΓΖΕΟΡ1Θ-ΚΙΨ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ
11-12-2017 13:05:00    11-12-2017 13:00:44      13911/2017
Ω0Α0ΟΡ1Θ-00Φ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ εμβαδού 561,93 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΜΑΚΡΥΣ ΤΟΙΧΟΣ-πλησιον Οικισμού ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ» της Δ.Κ. Κουνουπιδιανών, Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτησης του κ. Μανταδάκη Ηρακλή
11-12-2017 12:24:42    11-12-2017 12:24:42      8685
ΩΒ3ΕΟΡ1Θ-ΨΦ9
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ
11-12-2017 12:23:38    11-12-2017 12:23:38      13961/2017
ΩΠΚΑΟΡ1Θ-ΠΕΩ
Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης συνολικού εμβαδού 4051,14 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Καμίνι» της Δ.Κ. Κουνουπιδιανών, Δημοτικής Ενότητας Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων σε συνέχεια της με αριθμό 11906/30-10-2015 υποβληθείσαςς αίτηση της κ. Μάρσης Βολάνη
11-12-2017 11:55:13    11-12-2017 11:55:13      11906/2015
75ΚΕΟΡ1Θ-ΠΡΛ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ εμβαδού 4.448, 42 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΦΡΟΥΔΙΑ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ» της Δ.Κ. Χανίων, Δημοτικής Ενότητας Χανίων του Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτησης των κ. Βαλάκη Ευαγγελία και Βαλάκη Ευτυχία- Εμμανουέλα
11-12-2017 11:34:20    11-12-2017 11:34:20      975
Ω6ΤΓΟΡ1Θ-Η4Ν
Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης εμβαδού 986,69 τμ η οποία κείται στη θέση "Σταυρός" Χωραφακίων της Τ.Κ. Κουνουπιδιανών της Δ.Ε. Ακρωτηρίου του Δήμου Χανίων σε συνέχεια της με αριθμό 12948/25-10-2017 υποβληθείσας αίτησης του Νανάκη Στυλιανού
11-12-2017 11:28:51    11-12-2017 11:28:51      12948
Ω040ΟΡ1Θ-Υ9Λ
Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης συνολικού εμβαδού 7.702,337 τ.μ. η οποία κείται στη θέση "ΞΥΛΟΚΑΜΑΡΑ" της Δ.Κ. Νεροκούρου της Δ.Ε Ελ. Βενιζέλου του Δήμου Χανίων σε συνέχεια της με αριθμό 12513/18-10-2017 υποβληθείσας αίτησης του Φουσταλιεράκη Ανδρέα
11-12-2017 11:05:28    11-12-2017 11:05:28      12513
6ΤΒΟΟΡ1Θ-ΩΧΤ
Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης εμβαδού 1.143,87 τμ η οποία κείται στη θέση "ΜΑΚΡΥΣ ΤΟΙΧΟΣ" της Τ.Κ. Δαράτσου της Δ.Ε. Νέας Κυδωνίας του Δήμου Χανίων 8 σε συνέχεια της με αριθμό 14210/24-11-2017 υποβληθείσας αίτηση της Ολγας Μαλανδράκη
11-12-2017 10:57:16    11-12-2017 10:57:16      14418