Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-92287
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

Ανάθεση εκτέλεσης έργου με λήψη εγγράφων προσφορών

Πίνακες κατάταξης  υποψηφίων για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στη Δ/νση Δασών  Χανίων .4

Πίνακες κατάταξης  υποψηφίων για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στη Δ/νση Δασών  Χανίων .3

Πίνακες κατάταξης  υποψηφίων για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στη Δ/νση Δασών  Χανίων .2

Πίνακες κατάταξης  υποψηφίων για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στη Δ/νση Δασών  Χανίων .1

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
7ΦΠΔΟΡ1Θ-8ΞΚ
Πιστοποιητικό περί του οριστικού και αμετάκλητου χαρακτηρισμού εν μέρει της υπ’ αριθμ. 7995πε/15-02-2005 πράξης χαρακτηρισμού έκτασης
17-01-2017 11:59:44    17-01-2017 11:59:44      318
ΨΞΣΑΟΡ1Θ-Ρ2Ψ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998/79 (9786/2016/16-1-2017) ύστερα από αίτημα της κ. Φλεμετάκη Στέλλας για το χαρακτηρισμό έκτασης συνολικού εμβαδού 626,66 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Φοινικιά» του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων
16-01-2017 14:56:27    16-01-2017 14:56:27      9786/2016/16-1-2017
61Ι9ΟΡ1Θ-ΒΥΣ
Πράξη χαρακτηρισμού εδαφικής έκτασης σύμφωνα με το άρθρο 14 Ν.998/79 (5941/2016/16-01-2017) ύστερα από αίτημα του κ. Μπογιαντζή Κωνσταντίνου για το χαρακτηρισμό έκτασης συνολικού εμβαδού 768,63 τ.μ. η οποία κείται εκτός οικισμού Αγιάς, Δημοτικής Ενότητας Θερίσου του Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων
16-01-2017 14:26:42    16-01-2017 14:26:42      5941/2016/16-01-2017
76ΑΦΟΡ1Θ-Ψ1Ρ
Τελεσιδικία εν μέρει της υπ’ αρ. 2299/15-06-1999 πράξεως χαρακτηρισμού έκτασης
16-01-2017 10:54:19    03-07-2015 10:11:12      4271
ΩΖΝ7ΟΡ1Θ-ΜΔ1
Ορισμός των μελών της Επιτροπής Οριστικής παραλαβής
16-01-2017 10:21:13    16-01-2017 10:21:13      293
671ΠΟΡ1Θ-ΖΤΣ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ εμβαδού 511,70 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Αλώνι» της Τ.Κ. Κοντόπουλων, Δημοτικής Ενότητας Κεραμειών του Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, αίτηση της κ. Αρτεμησίας Βουράκη
13-01-2017 15:01:14    13-01-2017 15:01:14      14911/2016
6ΥΦΧΟΡ1Θ-ΗΦΞ
ΠΙΣΤΟΠΟΙHΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ 196/15-01-1991
13-01-2017 14:13:57    13-01-2017 14:13:57      162/12-01-2017
ΩΥΣ3ΟΡ1Θ-906
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ έκτασης συνολικού εμβαδού 5.281,85 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Κατσαμπά - Αγιος Αντώνιος» της Δ.Κ. Γαλατά, Δημοτικής Ενότητας Νέας Κυδωνίας του Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αίτησης του κ. Εμμ/ήλ Ντουντουλάκη
13-01-2017 11:59:46    13-01-2017 11:59:46      127
6Μ6ΗΟΡ1Θ-ΚΛ3
Χορήγηση πιστοποιητικού οριστικού και αμετάκλητου χαρακτήρα έκτασης της υπ. αριθμ. . 38/2016 Τ.Ε.Ε.Α Χανίων . ΣΧΕΤ.: Α) Η υπ’ αριθμ.15077 /06-12-2016 αίτηση σας Β) Η υπ’ αριθμ. 2026/26-05-2004 πράξη χαρακτηρισμού έκτασης Γ) Οι υπ’ αριθμ. 5003/2016 αντιρρήσεις των κ .CAINE ALAIN &PATRICIA Ενώπιον της Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Ν. Χανίων . Δ) Η υπ’ αριθμ. 5302/05-07-2016 αναφορά της δασολόγου Α. Μπιζούρα Ε) Η υπ’ αριθμ. 5302/18-07-2016 εισήγηση της Δ/νσης Δασών Χανίων
13-01-2017 10:24:46    13-01-2017 10:24:46      15077/Π.Ε/2016/11-01-2017
Ω9ΘΞΟΡ1Θ-61Ξ
ΠΙΣΤΟΠΟΙHΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ 8819/31-10-2016
13-01-2017 09:48:54    13-01-2017 09:48:54      136/12-01-2017