Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-92287
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

Ανάθεση εκτέλεσης έργου με λήψη εγγράφων προσφορών

Πίνακες κατάταξης  υποψηφίων για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στη Δ/νση Δασών  Χανίων .4

Πίνακες κατάταξης  υποψηφίων για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στη Δ/νση Δασών  Χανίων .3

Πίνακες κατάταξης  υποψηφίων για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στη Δ/νση Δασών  Χανίων .2

Πίνακες κατάταξης  υποψηφίων για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στη Δ/νση Δασών  Χανίων .1

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΤΚ7ΟΡ1Θ-Φ8Π
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ
20-02-2017 14:13:34    20-02-2017 14:13:34      761/2017
ΨΠΠΗΟΡ1Θ-Κ3Κ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΚΛΑΔΟΝΟΜΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΈΝΤΡΩΝ
20-02-2017 14:11:36    20-02-2017 14:11:36      761/2017
ΨΒ10ΟΡ1Θ-ΒΧΒ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΛΑΔΟΤΟΜΗΣ
20-02-2017 13:04:57    20-02-2017 13:04:57      839/2017
ΨΞΝΗΟΡ1Θ-1ΜΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΝ.2080/1992
20-02-2017 12:52:00    20-02-2017 12:52:00      1100
Ω64ΨΟΡ1Θ-15Ω
Εγκρίνουμε την υλοτομία στην θέση “Κοπροκεφάλα” τ.κ. Παζινού δ.ε. Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων Π.Ε. Χανίων, τριών (3) τεχνητώς φυτευθέντων καλλωπιστικών κυπαρίσσων κα Γαλανάκη-Αγγελάκη Κων/να του Εμμανουήλ
20-02-2017 10:52:37    20-02-2017 10:52:37      15912πε
69ΘΓΟΡ1Θ-8ΔΙ
Εγκρίνουμε την υλοτομία στην θέση “Κοπροκεφάλα” τ.κ. Παζινού δ.ε. Ακρωτηρίου Δήμου Χανίων Π.Ε. Χανίων, τριών (3) τεχνητώς φυτευθέντων καλλωπιστικών κυπαρίσσων κα Γαλανάκη-Αγγελάκη Κων/να του Εμμανουήλ
20-02-2017 10:51:43    20-02-2017 10:51:43      15912π.ε.
ΩΧ69ΟΡ1Θ-ΚΚ1
Εγκρίνουμε την υλοτομία στην θέση “Βηκιά” τ.κ. Παλαιών Ρουμάτων δ.ε. Βουκολιών Δήμου Πλατανιά Π.Ε. Χανίων, τριών (3) πλατάνων κo Μαυριδάκη Μενέλαο του Γεωργίου
20-02-2017 10:44:00    20-02-2017 10:44:00      14726π.ε.
62ΤΑΟΡ1Θ-5ΒΘ
Εγκρίνουμε την υλοτομία στην θέση “Βηκιά” τ.κ. Παλαιών Ρουμάτων δ.ε. Βουκολιών Δήμου Πλατανιά Π.Ε. Χανίων, τριών (3) πλατάνωνκo Μαυριδάκη Μενέλαο του Γεωργίου
20-02-2017 10:22:05    20-02-2017 10:22:05      15912π.έ.
ΩΡΧΥΟΡ1Θ-ΛΚΡ
Εγκρίνουμε την κλάδευση στην θέση “Δέση” τ.κ. Χλιαρού δ.ε. Μουσούρων Δήμου Πλατανιά Π.Ε. Χανίων, δεκαπέντε (15) πλατάνωνκo Βοτζάκη Σταμάτη του Βασιλείου
20-02-2017 10:14:05    20-02-2017 10:14:05      493
7Τ6ΗΟΡ1Θ-ΦΞΟ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ
20-02-2017 10:06:19    20-02-2017 10:06:19      564/2017