Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-92287
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση των εργασιών «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ ΞΕΡΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΤΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΙΩΝ ΣΤΟ ΔΑΣIKO ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΑΔΑΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ»

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ  ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ ΞΕΡΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΤΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΙΩΝ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΑΝΩΠΟΛΗΣ», με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, με προϋπολογισμό 12.373,50 € χωρίς ΦΠΑ και 15.343,14 € (με ΦΠΑ).

Οδηγίες για τις Δασικές Πυρκαγιές

Αν βρίσκεστε στην ύπαιθρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ αποτελεσμάτων ΣΟΧ 1/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
63ΣΟΟΡ1Θ-Κ9Β
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 3.162,49 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «εκτός οικισμού» της Τ.Κ. Παϊδοχωρίου, Δημοτικής Ενότητας Φρε του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, αίτηση του Δήμου Αποκορώνου
16-10-2017 14:19:23    16-10-2017 14:19:23      6423
ΩΦΓΜΟΡ1Θ-48Λ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 1850,49 τ.μ., στη θέση «Φτεριανή Κορφή» της Τ.Κ. Επανωχωρίου, Δημοτικής Ενότητας Ανατολικού Σελίνου, Δήμου Καντάνου - Σελίνου, Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν αιτήσεως του κ. Φιωτοδημητράκη Νικολάου του Ευτυχίου
16-10-2017 14:16:38    16-10-2017 14:16:38      6359
ΩΧΨΜΟΡ1Θ-Ι8Ρ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 893,68 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «εκτός οικισμού» της Τ.Κ. Γαβαλοχωρίου, Δημοτικής Ενότητας Βάμου του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, αίτηση του Δήμου Αποκορώνου
16-10-2017 14:15:51    16-10-2017 14:03:24      6421
ΨΠΕΚΟΡ1Θ-509
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού Τμήμα 03: 458,15 τ.μ. Τμήμα 04: 1.882,74 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «εκτός οικισμού» της Τ.Κ. Κεφαλά, Δημοτικής Ενότητας Βάμου του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, αίτηση του Δήμου Αποκορώνου
16-10-2017 14:15:50    16-10-2017 13:56:22      6417
72ΣΤΟΡ1Θ-9ΥΛ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού Τμήμα 01: 3.571,83 τ.μ. Τμήμα 02: 1.266,98 τ.μ. & Τμήμα 03: 3.594,15 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «εκτός οικισμού» της Τ.Κ. Νίππους, Δημοτικής Ενότητας Κρυονερίδας του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, αίτηση του Δήμου Αποκορώνου
16-10-2017 14:10:46    16-10-2017 14:09:16      6422
70ΚΦΟΡ1Θ-ΜΙΕ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
16-10-2017 14:01:26    16-10-2017 14:01:26      10435/2017
78ΛΩΟΡ1Θ-2ΗΥ
Οριστικός και αμετάκλητος χαρακτηρισμός, της υπ’ αριθμ 47/2001 απόφασης Β/θμίου Ε.Ε.Δ.Α. Εφετείου Κρήτης.
16-10-2017 13:58:36    16-10-2017 13:58:36      12410
ΩΝΑΙΟΡ1Θ-Σ1Λ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ 1114/12-05-2017
16-10-2017 13:55:22    16-10-2017 13:55:22      12225/2017
ΨΠ59ΟΡ1Θ-ΙΨΓ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ 1270/21-04-2005
16-10-2017 13:49:39    16-10-2017 13:49:39      12227/2017
Ω2Ξ6ΟΡ1Θ-Ο3Β
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ εμβαδού 601,14 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Ταμπακαριά -Βιβιλάκη 23-25» της Δ.Κ. Χανίων, Δημοτικής Ενότητας Χανίων του Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπι αιτήσεως της ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗΣ Ι.Κ.Ε.
16-10-2017 13:28:00    16-10-2017 13:28:00      11757