Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-92287
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

Οδηγίες για τις Δασικές Πυρκαγιές

Αν βρίσκεστε στην ύπαιθρο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ αποτελεσμάτων ΣΟΧ 1/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ανάθεση εκτέλεσης έργου με λήψη εγγράφων προσφορών

Πίνακες κατάταξης  υποψηφίων για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στη Δ/νση Δασών  Χανίων .4

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΡΚΙΟΡ1Θ-7Α7
Χορήγηση πιστοποιητικού οριστικού και αμετάκλητου χαρακτήρα έκτασης της υπ’ αρ. 1/2017 Απόφασης Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Χανίων ΣΧΕΤ.: Α) Η υπ’ αριθμ. 6788/09-08-2017 αίτηση σας Β) Η υπ’ αριθμ.5418/18-11-2011 πράξη χαρακτηρισμού έκτασης. Γ) Οι υπ’ αριθμ.121 /Ε.Ε.Δ.Α/Ν.ΧΑΝΙΩΝ/21-12-2011 (Δ.Δ.Χανίων) αντιρρήσεις Δ) Η υπ' αριθμ. 37/2012 Απόφαση της Πρωτοβαθμίου Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Ν. Χανίων Ε) Η υπ' αριθμ. 7406/13-11-2012 Προσφυγή ενώπιον της Β/θμίου Ε. Ε. Δ. Α Εφετείου Κρήτης . Ζ) Η υπ’ αριθμ.. 1/2017 Απόφαση Τεχνικής Επιτροπής Εξέτασης Αντιρρήσεων Χανίων
18-08-2017 14:56:57    18-08-2017 14:56:57      6788
7ΘΦΞΟΡ1Θ-Ψ2Ε
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 1011,33 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Παναγιά» της Τ.Κ. Σιριλίου, Δημοτικής Ενότητας Πλατανιά του Δήμου Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, αίτηση των κ. Παπαδαντωνάκης Νικόλαος του Γεωργίου και Δασκαλάκη Αργυρώ
17-08-2017 13:17:33    17-08-2017 13:17:33      5924
6Κ0ΖΟΡ1Θ-ΧΗΙ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 2430,49 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Μπιχί Πλάι» της Δ.Κ. Κισάμου, Δημοτικής Ενότητας Κισσάμου του Δήμου Κισσάμου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, αίτηση του κ. Μπενιουδάκη Μιχαήλ
17-08-2017 12:45:31    17-08-2017 12:45:31      6056
6ΓΖ6ΟΡ1Θ-ΓΥΔ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ 1660/16-05-2017
17-08-2017 12:42:58    17-08-2017 12:42:58      6524/2017
69ΩΙΟΡ1Θ-ΘΦ7
Διαβίβαση Απόφασης T.E.E.Α Ν. Χανίων .32/2017
17-08-2017 12:19:50    17-08-2017 12:19:50      7162
Ψ7Ν6ΟΡ1Θ-ΣΧ7
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 11.616,01 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Σκλάβου-Παπούρι ή Σκουρέ» της Τ.Κ. Γεωργιουπόλεως, Δημοτικής Ενότητας Γεωργούπολης του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, αίτηση των κ. Μαρκάκη Χρήστο και Μαρκάκη Δέσποινα
17-08-2017 12:09:32    17-08-2017 12:09:32      3982
68Δ2ΟΡ1Θ-2ΟΟ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 2330,57 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Πλάι ή Λυκοβούνι» της Τ.Κ. Καλουδιανών, Δημοτικής Ενότητας Μηθύμνης του Δήμου Κισσάμου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, αίτηση του κ. Ρετουδάκη Νικολάου
17-08-2017 11:34:57    17-08-2017 11:34:57      4805
6ΝΒΞΟΡ1Θ-4Ο1
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 946,19 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «χορευτιανά» της Δ.Κ. Κισάμου, Δημοτικής Ενότητας Κισάμου του Δήμου Κισσάμου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, αίτηση της κ. Ταπεινάκη Γεωργία
17-08-2017 10:52:55    17-08-2017 10:52:55      6089
Ω8ΥΔΟΡ1Θ-Ο1Φ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ κατόπιν αίτησης της κ. Bamford Dawn-Angela για το χαρακτηρισμό εκτάσεων εμβαδού 183,00 τ.μ., 117,56 τ.μ. και 147,25 τ.μ. οι οποίες κείνται στη θέση «Μπούμπουρας» της Τ.Κ. Κεφαλά, Δημοτικής Ενότητας Βάμου του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων
16-08-2017 14:09:18    16-08-2017 14:09:18      983
Ω9ΧΤΟΡ1Θ-ΜΙ1
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 3.038,21 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Παπαδελιενά» της Τ.Κ. Πλάκας, Δημοτικής Ενότητας Βάμου του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, αίτηση της κ. Σαματά - Ρουκουτάκη Μαρία
16-08-2017 12:12:14    16-08-2017 12:12:14      5930