Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-92287
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ αποτελεσμάτων ΣΟΧ 1/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/ 2017 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ανάθεση εκτέλεσης έργου με λήψη εγγράφων προσφορών

Πίνακες κατάταξης  υποψηφίων για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στη Δ/νση Δασών  Χανίων .4

Πίνακες κατάταξης  υποψηφίων για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στη Δ/νση Δασών  Χανίων .3

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ψ861ΟΡ1Θ-ΠΑΦ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΣΙΜΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
23-06-2017 14:46:30    23-06-2017 14:46:30      4995/2017
Ψ0Φ1ΟΡ1Θ-ΗΙ6
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
23-06-2017 14:30:16    23-06-2017 14:30:16      2945
ΩΣΒΦΟΡ1Θ-ΧΜΚ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ εμβαδού (Τ16: 187,90 Τ17a: 411,34 Τ17.b: 611,27 Τ18a: 759,80 Τ18b: 1.171,09 Τ18c: 69,50 Τ18d: 360,80 Τ19: 120,03 Τ20: 26,55 Τ21: 46,88 Τ22: 947,33 Τ23: 34,94 Τ24: 19,46 Τ25: 733,75 Τ26: 40,83 Τ27: 53,75 Τ28: 67,14 Τ30: 99,45 Τ31: 35,84 Τ32b: 54,83) τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Δήμος Καντάνου Σελίνου» της Δ.Κ. Παλαιόχωρας, Δημοτικής Ενότητας Πελεκάνου του Δήμου Καντάνου - Σελίνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων , αίτηση του Δήμου Καντάνου - Σελίνου
23-06-2017 13:51:20    23-06-2017 13:51:20      196
ΨΗ7ΝΟΡ1Θ-Β4Μ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ εμβαδού Τμήμα 10: 1840,83 τ.μ., Τμήμα 11: 456,44 τ.μ., Τμήμα 12.b: 2375,48 τ.μ., Τμήμα 13: 14,67 τ.μ., Τμήμα 14: 19,71 τ.μ., Τμήμα 15: 10160,97 τ.μ. τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Δήμος Καντάνου Σελίνου» της Τ.Κ. Σκλαβοπούλας, Δημοτικής Ενότητας Πελεκάνου του Δήμου Καντάνου - Σελίνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, αίτηση του Δήμου Καντάνου - Σελίνου
23-06-2017 13:18:32    23-06-2017 13:18:32      15207/2016
Ω18ΑΟΡ1Θ-Τ39
Πράξη χαρακτηρισμού έκτασης συνολικού εμβαδού 151.198,76 η οποία κείται εκτός οικισμού Σφηναρίου της Τ.Κ. Πλατάνου, Δημοτικής Ενότητας Κισάμου του Δήμου Κισάμου σε συνέχεια της με αριθμό πρωτ.10689/19-9-2016 υποβληθείσας αίτησης της κ. Ελένης Τζουγανάκη- Κοκκινάκη
23-06-2017 12:45:54    23-06-2017 12:45:54      10689/2016
Ψ6ΦΝΟΡ1Θ-ΗΦΠ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ 15025/2016/16-03-2017
23-06-2017 12:44:38    23-06-2017 12:44:38      4694/23-06-2017
ΨΞΟΠΟΡ1Θ-ΟΘ3
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ 1140/23-03-2017
23-06-2017 12:41:09    23-06-2017 12:41:09      4639/22-06-2017
6ΑΑΒΟΡ1Θ-ΠΦΙ
«Άδεια συλλογής μαλοτήρας για εμπόριο, εντός περιοχής του δικτύου Natura 2000 »κo Βοτζάκη Χρήστο του Αντωνίου
23-06-2017 12:07:57    23-06-2017 12:07:57      4484
7Θ6ΧΟΡ1Θ-79Κ
«Συλλογή αυτοφυών Α.Φ.Φ.Ε. , (φασκόμηλου, ρίγανης και μαλοτήρας) για εμπόριο »κo Δρακάκη Δράκο του Εμμανουήλ
23-06-2017 12:05:13    23-06-2017 12:05:13      3498
6Η7ΧΟΡ1Θ-ΔΑΚ
«Άδεια συλλογής Α.Φ.Φ.Ε. (ματζουράνας και ρίγανης) για εμπόριο »κo Μαυριλιδάκη Δημήτριο του Νικολάου
23-06-2017 11:53:55    23-06-2017 11:53:55      4698
Σφάλμα | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Σφάλμα

Η ιστοσελίδα αντιμετώπισε ένα αναπάντεχο σφάλμα. Παρακαλώ δοκιμάστε αργότερα.