Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-92287
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

Ανάθεση εκτέλεσης έργου με λήψη εγγράφων προσφορών

Πίνακες κατάταξης  υποψηφίων για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στη Δ/νση Δασών  Χανίων .4

Πίνακες κατάταξης  υποψηφίων για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στη Δ/νση Δασών  Χανίων .3

Πίνακες κατάταξης  υποψηφίων για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στη Δ/νση Δασών  Χανίων .2

Πίνακες κατάταξης  υποψηφίων για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στη Δ/νση Δασών  Χανίων .1

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΣΗΒΟΡ1Θ-ΕΣΧ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ εμβαδού 1.621,45 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Πλατυβόλα Μαλάξας» της Τ.Κ. Μαλάξας, Δημοτικής Ενότητας Κεραμειών του Δήμου Χανίων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων , αίτηση της κ. Ευλαμπίας Κουτσάκη
23-03-2017 08:21:50    23-03-2017 08:21:50      1140
ΩΘΚΑΟΡ1Θ-ΑΩΕ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ εμβαδού 2.991,98 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Πίσω Μεριά» της Τ.Κ. Κακοδικίου, Δημοτικής Ενότητας Καντάνου του Δήμου Καντάνου - Σελίνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων , αίτηση της κ. Χρυσής Μποτονάκη
22-03-2017 15:19:31    22-03-2017 15:19:31      264
6ΜΑ4ΟΡ1Θ-ΡΓ0
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ εμβαδού 19.878.81 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΓΕΡΑΝΙ» της Τ.Κ. Γερανίου, Δημοτικής Ενότητας Πλατανιά του Δήμου Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αιτήσεως της Γ. Σ. ΒΑΡΟΥΞΑΚΗΣ Α.Ε.
22-03-2017 14:30:43    22-03-2017 14:30:43      495
7Μ46ΟΡ1Θ-ΑΞΨ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ εμβαδού 4.059,00 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «ΝΤΟΛΑΠΗ» της Τ.Κ. Κοντομαρίου, Δημοτικής Ενότητας Πλατανιά του Δήμου Πλατανιά της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων κατόπιν αιτήσεως των κ. Περράκη Ελένης, Βουρδουμπά Άννας και Βουρδουμπά Στυλιανού.
22-03-2017 13:35:49    22-03-2017 13:35:49      10273/2016
ΩΨΞΓΟΡ1Θ-ΣΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ 6375/09-11-2005
22-03-2017 11:45:02    22-03-2017 11:45:02      1774/21-03-2017
6ΞΥ2ΟΡ1Θ-9ΨΘ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ & ΚΛΑΔΟΤΟΜΗ, ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ
22-03-2017 11:35:05    22-03-2017 11:35:05      1648/2017
ΩΔ2ΛΟΡ1Θ-ΑΘΞ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ
22-03-2017 11:30:42    22-03-2017 11:30:42      1773/2017
ΩΓ9ΨΟΡ1Θ-712
Ανανεώνουμε έγκριση κορμοτόμισης των τριών (3) πλατάνων στη θέση «Αχλάδα» κτηματικής περιφέρειας του χωριού Αποθήκες του Δήμου Πλατανιά για τους οποίους είχατε λάβει έγκριση με την αριθμ. 2280/27-6-2012 απόφασή μας και η οποία δεν υλοποιήθηκε εντός διετίας. κo Περβολιανάκη Θεμιστοκλή κάτοικος Αποθηκών
22-03-2017 09:25:52    22-03-2017 09:25:52      1772
6Ι72ΟΡ1Θ-ΗΡΝ
Διαβίβαση Απόφασης Τ Ε.Ε..Α. 33/2016
22-03-2017 09:12:14    22-03-2017 09:12:14      1840
ΩΓΨΙΟΡ1Θ-2Ο3
: Χορήγηση πιστοποιητικού οριστικού και αμετάκλητου χαρακτήρα έκτασης της υπ’ αρ. 70/2016 Aπόφασης Τ.Ε.Ε.Α Χανίων ΣΧΕΤ: Α) Η υπ’ αριθμ. 1724/13-03-2017 Αίτηση σας. Β) Η υπ’ αριθμ. 11010/2014/14-10-2015 πράξη χαρακτηρισμού έκτασης. Γ) Οι υπ’ αριθμ.12437/11-11-2015, υπ’ αριθμ12435/18-10-2016 (Δ.Δ.Χανίων) αντιρρήσεις
22-03-2017 08:59:54    22-03-2017 08:59:54      1724