Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-87898
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

 

Κλεισμένα ραντεβού της Διεύθυνσης Δασών Ν. Χανίων 

 

Ανακοινώσεις

Προϋποθέσεις διάθεσης δασικού φυτευτικού υλικού από το Δημόσιο Δασικό Φυτώριο Χανίων.

Ανακοίνωση - Πρόσκληση της Δ/νσης Δασών Χανίων σχετικά με την προσκόμιση ατομικών διοικητικών πράξεων στα πλαίσια της αυτεπάγγελτης αναμόρφωσης των δασικών χαρτών.

Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας έχει παρατηθεί έως:  Δευτέρα 14 Σεπτεμβριου 2020.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΥΜΟ ΛΕΥΚΩΝ ΟΡΕΩΝ».

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΛΩΡΙΔΩΝ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ», με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, με προϋπολογισμό 13.926,35€ χωρίς ΦΠΑ και 17.268,67€ (με ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία της Δ/νσης Δασών Χανίων, Χρυσοπηγή, στις 14-07-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών)

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΔΥΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ 56,15 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΦΑΡΑΓΓΙ ΘΕΡΙΣΣΟΥ» Δ.ΧΑΝΙΩΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ» .

Έγγραφα

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
60ΡΞΟΡ1Θ-76Ν
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 13.563,95 τ.μ. η οποία κείται «Βορείως οικισμού Παλαιόχωρας» της Δ.Κ. Παλαιόχωρας, Δημοτικής Ενότητας Πελεκάνου του Δήμου Καντάνου - Σελίνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.
15-01-2021 15:48:03    15-01-2021 15:48:03      10299/2020
Ω0ΥΕΟΡ1Θ-Κ7Ψ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ εμβαδού 1.970,99 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Κούκουρος» της Τ.Κ. Πλάκας, Δημοτικής Ενότητας Βάμου του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων , αίτηση του κ. Κωνσταντίνου Σοφιάκη
15-01-2021 13:29:27    15-01-2021 13:29:27      6058/2020/15-01-2021
9Ρ18ΟΡ1Θ-ΚΑΩ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ εμβαδού 8.040,69 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Αμούτσες» της Τ.Κ. Κόκκινου Χωριού, Δημοτικής Ενότητας Βάμου του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων , αίτηση της κ. Μαρίας Τζομπανάκη
15-01-2021 12:54:39    15-01-2021 12:54:39      7721/2020/15-01-2021
ΩΚΕΣΟΡ1Θ-Ι3Μ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ εμβαδού 4.090,93 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Αμούτσες» της Τ.Κ. Κόκκινου Χωριού, Δημοτικής Ενότητας Βάμου του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων , αίτηση της κ. Ελένης Αναστασάκη
15-01-2021 11:51:50    15-01-2021 11:51:50      1384/2020/15-01-2021
6ΥΛΟΟΡ1Θ-Ζ3Κ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 34.005,69 τ.μ. ευρισκόμενες σε 4 επιμέρους θέσεις: το Κ.2: Νταμιάς, το Κ.3: Ξάρηδες, το Κ.4: Κρεμαστός, το Κ.5: Χαλέπα" εκτός οικισμού Κόκκινο Χωριό, της ομώνυμης Τ.Κ., Δ.Ε. Βάμου του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατόπιν των υπ’ αριθ. 1379, 1380, 1381, 1382 /14-02-2020 αιτήσεων (συνολικά 4 αιτήσεις) της κας. Κατσανικάκη Μαρίας του Χαριλάου.
15-01-2021 11:51:30    15-01-2021 11:51:30      1379/2020
Ψ2Π4ΟΡ1Θ-ΟΩΥ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ συνολικού εμβαδού 10.875,97 τ.μ. η οποία κείται στη θέση «Αγρουλίδα ή Κρεμαστά Κεφάλια» της Τ.Κ. Βάμου, Δημοτικής Ενότητας Βάμου του Δήμου Αποκορώνου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων , αίτηση του κ. Εμμανουήλ Γωνιωτάκη
15-01-2021 10:18:07    15-01-2021 10:18:07      10283/2020/15-01-2021
6Ο8ΔΟΡ1Θ-79Ν
εγκριση υλοτομιας ξεριζωμενου δρυ στα φλωρια χανιων
15-01-2021 09:59:07    15-01-2021 09:59:07      13263πε
6ΙΧ5ΟΡ1Θ-ΦΦΡ
εγκριση υλοτομιας πριναριων και δρυός στο μπαμπακαδο χανιων
15-01-2021 09:54:46    15-01-2021 09:54:46      12214
6ΡΠΔΟΡ1Θ-Χ0Ψ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
13-01-2021 18:26:15    13-01-2021 18:26:15      12011/2020
ΩΣ47ΟΡ1Θ-Ω3Υ
ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΣΗΣ
13-01-2021 18:23:22    13-01-2021 18:23:22      12011/2020