Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-87898
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

 

Κλεισμένα ραντεβού της Διεύθυνσης Δασών Ν. Χανίων 

 

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Η Δνση Δασών Χανίων ενδιαφέρεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη την παραγωγή ενημερωτικής δίπτυχης κάρτας, στα πλαίσια του προγράμματος :"REVERSE:Περιφερειακές Ανταλλαγές και Χάραξη Πολιτικής για την Προστασία και Ανάδειξη της Βιοποικιλότητας στην Ευρώπη (Interreg IVC)"

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ: Η Δνση Δασών Χανίων προτίθεται να προχωρήσει στην αγορά αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες του προγράμματος “«REVERSE - Interreg IVC.

Έγγραφα

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
92ΠΤΟΡ1Θ-9Ρ9
ΥΛΟΤΟΜΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΔΡΥΩΝ
22-04-2021 14:30:19    22-04-2021 14:18:27      2142
ΩΖ99ΟΡ1Θ-ΓΓΖ
ΣΥΛΛΟΓΗ & ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΔΡΥΩΝ
22-04-2021 14:11:18    22-04-2021 14:11:18      3084
Ψ01ΗΟΡ1Θ-ΟΔ5
εγκριση υλοτομιας ενος δρυ στον Καμπανό Χανίων
19-04-2021 14:59:53    19-04-2021 14:59:53      2787
ΨΒΒ9ΟΡ1Θ-5Η9
εγκριση υλοτομιας 2 κυπαρισσιών στις καλαοενες χανιων
19-04-2021 14:58:32    19-04-2021 14:58:32      2788
Ψ91ΑΟΡ1Θ-ΣΗΙ
εγκριση υλοτομίας μικρων πριναριών στον Καμπανό Χανίων
19-04-2021 14:56:50    19-04-2021 14:56:50      2857
ΨΑΣ9ΟΡ1Θ-ΤΔΩ
εγκριση υλοτομίας αγριοαχλαδιας και αγριοαμυγδαλιάς στο Ροδοβάνι Χανίων
19-04-2021 14:54:36    19-04-2021 14:54:36      2330
ΨΜΦΨΟΡ1Θ-Ι7Π
Έγκριση επέμβασης επί δασικής έκτασης εμβαδού 67,14 τ.μ. έργου με τίτλο «Επέκταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από Λουτράκι προς Ψαθόγιαννο - Αποθήκες για τη βελτίωση της ποιότητας νερού σε οικισμούς του Δήμου Πλατανιά», ΠΕ Χανίων, περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Χανίων
13-04-2021 11:41:58    13-04-2021 11:41:58      2897/13-04-2021
9ΒΖ5ΟΡ1Θ-6ΝΖ
ΥΛΟΤΟΜΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ
13-04-2021 10:46:41    12-04-2021 13:14:24      1847/2021
ΨΗ1ΤΟΡ1Θ-ΙΣ7
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019 ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020 ΤΟΥ 1ου ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
08-04-2021 13:55:23    08-04-2021 13:55:23      2180
65Ι7ΟΡ1Θ-ΟΙΥ
ΣΥΜΒΑΣΗ για την παροχή της υπηρεσίας «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡ-ΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ - ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.) ΣΤΗΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ»
06-04-2021 11:56:29    02-04-2021 12:37:16      2528