Διεύθυνση Δασών Ν. Χανίων

Διευθύντρια: Σκλαβάκη Πολύμνια
Κύριες Αρμοδιότητες:

1.  Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2.  Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Χρυσοπηγής ΤΚ:73100, Χανιά
Τηλ: 28210-84209, 28210-84210
Fax: 28210-87898
E-mail: dasichan@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)

 

Κλεισμένα ραντεβού της Διεύθυνσης Δασών Ν. Χανίων 

 

Ανακοινώσεις

Ανάρτηση δασικού χάρτη των περιοχών προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας, Νεροκούρου, Περιβολίων, Σούδας, Χανίων και Γαύδου της Π.Ε. Χανίων.

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης για τις «Επιμέρους εργασίες από την ανάρτηση έως και την κύρωση του Δασικού Χάρτη προ Καποδιστριακών ΟΤΑ Κουνουπιδιανών, Μουρνιών, Νέας Κυδωνίας, Νεροκούρου, Περιβολίων, Σούδας, Χανίων και Γαύδου της Π.Ε. Χανίων»

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση των εργασιών «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ ΞΕΡΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΤΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΙΩΝ ΣΤΟ ΔΑΣIKO ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΡΑΔΑΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ»

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ  ΚΑΥΣΙΜΗΣ ΥΛΗΣ ΞΕΡΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΤΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΙΩΝ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ ΑΝΩΠΟΛΗΣ», με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, με προϋπολογισμό 12.373,50 € χωρίς ΦΠΑ και 15.343,14 € (με ΦΠΑ).

Οδηγίες για τις Δασικές Πυρκαγιές

Αν βρίσκεστε στην ύπαιθρο

Έγγραφα

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΜΦΨΟΡ1Θ-Ι7Π
Έγκριση επέμβασης επί δασικής έκτασης εμβαδού 67,14 τ.μ. έργου με τίτλο «Επέκταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από Λουτράκι προς Ψαθόγιαννο - Αποθήκες για τη βελτίωση της ποιότητας νερού σε οικισμούς του Δήμου Πλατανιά», ΠΕ Χανίων, περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Χανίων
13-04-2021 11:41:58    13-04-2021 11:41:58      2897/13-04-2021
9ΒΖ5ΟΡ1Θ-6ΝΖ
ΥΛΟΤΟΜΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ
13-04-2021 10:46:41    12-04-2021 13:14:24      1847/2021
ΨΗ1ΤΟΡ1Θ-ΙΣ7
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019 ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020 ΤΟΥ 1ου ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
08-04-2021 13:55:23    08-04-2021 13:55:23      2180
65Ι7ΟΡ1Θ-ΟΙΥ
ΣΥΜΒΑΣΗ για την παροχή της υπηρεσίας «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡ-ΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ - ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.) ΣΤΗΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ»
06-04-2021 11:56:29    02-04-2021 12:37:16      2528
ΩΔΨΦΟΡ1Θ-2ΕΩ
εγκριση κορμοτομης δρυων και κλαδευση πλατανου στα σημαντηριανα Μαλαθυρου Χανίων
02-04-2021 12:25:17    02-04-2021 12:25:17      1974
ΩΤ2ΤΟΡ1Θ-ΒΗΩ
εγκριση υλοτομιας 2 κυπαρισιων στον προφητη ηλια Μουστάκου χανιων
02-04-2021 12:23:33    02-04-2021 12:23:33      1795
9ΤΚ3ΟΡ1Θ-292
ΕΓΚΡΙΝΌΜΕΝΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑ
01-04-2021 14:13:57    01-04-2021 14:13:57      2319
6Π6ΨΟΡ1Θ-ΥΟΡ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ
31-03-2021 14:17:16    31-03-2021 14:17:16      1654
6Χ96ΟΡ1Θ-ΒΜ8
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ
31-03-2021 14:15:29    31-03-2021 14:15:29      1799
Ψ5Σ9ΟΡ1Θ-ΚΧΤ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ
31-03-2021 14:13:27    31-03-2021 14:13:27      1949