Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

Διευθυντής:
Ιωάννου Αναστάσιος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών έχει ιδίως αρμοδιότητα το συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και του προσωπικού τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ασκεί καθήκοντα Επιθεωρητή Δασών.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Περιοχή ΤΕΙ Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Τ.Κ. 71410, Τ.Θ. 2069, Νέο Στάδιο, Ηράκλειο
Τηλέφ.: 2810.264 964
Fax: 2810.264 956
E-mail: a.ioannou@apdkritis.gov.gr, dsed@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) για την υλοποίηση Δράσεων του έργου LIFE 13 INF/GR/000188 «Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη» (“The ecological services, social benefits and economic value of the Ecosystem Services in NATURA 2000 sites in Crete”/Ακρωνύμιο: LIFENatura2000ValueCrete).

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΕΞΕΟΡ1Θ-ΩΚ3
Έγκριση έκτακτης εισφοράς μελών του Κυνηγετικού Συλλόγου Βρυσών Αποκορώνου για το Κυνηγετικό έτος 2017-2018
17-08-2017 14:06:10    17-08-2017 14:06:10      1877
ΩΦ6ΡΟΡ1Θ-Ο7Ο
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Ρεθύμνης
16-08-2017 12:59:23    16-08-2017 12:59:23      1833
ΩΘΚΑΟΡ1Θ-ΡΤ0
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
16-08-2017 10:53:36    16-08-2017 10:53:36      1831
7ΙΩΒΟΡ1Θ-Ο1Ι
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντή Δασών Ηρακλείου
16-08-2017 10:40:08    16-08-2017 10:40:08      1839
Ω43ΒΟΡ1Θ-8ΑΑ
Αποφαση εγκρισης επέμβασης επι υπαγόμενης στις διαταξεις της δασικής νομοθεσίας έκτασης εμβαδού 4001,95 τμ για την υλοποίηση του εργου :Εγκατασταση ανεμογεννήτριας Δήμου Σητείας στη θεση Μαδάρα ΤΚ Ζήρου ΠΕ Λασιθίου
14-08-2017 09:52:06    14-08-2017 09:52:06      1372
Ω1ΗΟΟΡ1Θ-0ΣΔ
Έγκριση έκτακτης εισφοράς μελών του Κυνηγετικού Συλλόγου Αγίου Νικολάου για το Κυνηγετικό έτος 2017-2018
10-08-2017 09:01:22    10-08-2017 09:01:22      1846
65Ρ6ΟΡ1Θ-Κ89
Έγκριση έκτακτης εισφοράς μελών του Κυνηγετικού Συλλόγου Νεάπολης για το Κυνηγετικό έτος 2017-2018
09-08-2017 12:50:03    09-08-2017 12:50:03      1818
6ΙΡΔΟΡ1Θ-Ζ73
Έγκριση έκτακτης εισφοράς μελών του Κυνηγετικού Συλλόγου Ιεράπετρας για το Κυνηγετικό έτος 2017-2018
09-08-2017 12:41:12    09-08-2017 12:41:12      1819
6Ε2ΔΟΡ1Θ-5Ε9
Έγκριση έκτακτης εισφοράς μελών του Κυνηγετικού Συλλόγου Σητείας για το Κυνηγετικό έτος 2017-2018
09-08-2017 12:37:16    09-08-2017 12:37:16      1817
ΩΟΗ0ΟΡ1Θ-ΑΦΣ
Τροποποίηση της αριθ. 55/20-1-2017 απόφασης ''Συγκρότηση Σημείου Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη 1ης Δημοτικής Κοινότητας, 2ης Δημοτικής Κοινότητας, 3ης Δημοτικής Κοινότητας, 4ης Δημοτικής Κοινότητας και της τοπικής κοινότητας Βασιλειών Ηρακλείου Δήμου Ηρακλείου, Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου''
09-08-2017 12:18:06    09-08-2017 12:18:06      1788