Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

Διευθυντής:
Ιωάννου Αναστάσιος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών έχει ιδίως αρμοδιότητα το συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και του προσωπικού τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ασκεί καθήκοντα Επιθεωρητή Δασών.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Περιοχή ΤΕΙ Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Τ.Κ. 71410, Τ.Θ. 2069, Νέο Στάδιο, Ηράκλειο
Τηλέφ.: 2810.264 964
Fax: 2810.264 956
E-mail: a.ioannou@apdkritis.gov.gr, dsed@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) για την υλοποίηση Δράσεων του έργου LIFE 13 INF/GR/000188 «Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη» (“The ecological services, social benefits and economic value of the Ecosystem Services in NATURA 2000 sites in Crete”/Ακρωνύμιο: LIFENatura2000ValueCrete).

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΘΤΥΟΡ1Θ-ΥΛΗ
Έγκριση του σχεδίου: «Εμπλουτισμού βιοτόπων από τον K.Σ. Σητείας στις περιοχές των Δήμων Ιτάνου, Σητείας,Μακρυγιαλού, Λεύκης Π.Ε.Λασιθίου.
26-04-2017 08:36:06    26-04-2017 08:36:06      878
6ΕΣΟΟΡ1Θ-6ΝΗ
Έγκριση του σχεδίου: «Εμπλουτισμού βιοτόπων από τον K.Σ. Ιεράπετρας στις περιοχές των Δ.Δ.: Ρίζας, Μάλες, Καλαμαύκας, Μακρυλιάς και Αγίου Ιωάννου Π.Ε. Λασιθίου»
26-04-2017 08:28:01    26-04-2017 08:28:01      877
Ω259ΟΡ1Θ-7ΚΤ
Έγκριση του σχεδίου: «Εμπλουτισμού βιοτόπων από τον K.Σ.Νεάπολης σε περιοχές Επικράτειας Κ.Σ.Νεαπόλεως (Αγάδικα, Ξερά Ξύλα, Αγόροι, Βίγλα κ.λ.π)Π.Ε. Λασιθίου»
26-04-2017 08:02:56    26-04-2017 08:02:56      876
ΩΟΧΣΟΡ1Θ-334
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά της αρίθ. 856/2014/06-03-2017 Πράξης χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
26-04-2017 07:57:39    26-04-2017 07:57:39      603
ΩΞΖΣΟΡ1Θ-Σ9Ο
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά της αρίθ. 15409/2016/07-03-2017 Πράξης χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
26-04-2017 07:55:52    26-04-2017 07:55:52      599
ΩΚΩΗΟΡ1Θ-6ΩΣ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά της αρίθ. 15265/2016/03-03-2017 Πράξης χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
26-04-2017 07:53:52    26-04-2017 07:53:52      598
ΩΤΓΔΟΡ1Θ-ΑΨΜ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά της αρίθ. 604/23-02-2017 Πράξης χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
26-04-2017 07:52:06    26-04-2017 07:52:06      683
ΩΕΙ4ΟΡ1Θ-Φ1Ε
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά της αρίθ. 283/16-03-2017 Πράξης χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
26-04-2017 07:50:10    26-04-2017 07:50:10      681
Ω7ΜΓΟΡ1Θ-ΘΙΘ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά της αρίθ. 720/16-03-2017 Πράξης χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
26-04-2017 07:48:10    26-04-2017 07:48:10      680
ΩΔ0ΘΟΡ1Θ-ΗΗΟ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά της αρίθ. 15025/2016/16-03-2017 Πράξης χαρακτηρισμού Δ/ντριας Δασών Χανίων
26-04-2017 07:46:40    26-04-2017 07:46:40      679