Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών

Διευθυντής:
Ιωάννου Αναστάσιος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών έχει ιδίως αρμοδιότητα το συντονισμό, την εποπτεία και τον έλεγχο όλων των δασικών Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και του προσωπικού τους. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών ασκεί καθήκοντα Επιθεωρητή Δασών.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Περιοχή ΤΕΙ Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Τ.Κ. 71410, Τ.Θ. 2069, Νέο Στάδιο, Ηράκλειο
Τηλέφ.: 2810.264 964
Fax: 2810.264 956
E-mail: a.ioannou@apdkritis.gov.gr, dsed@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή Εξωτερικού Συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο) για την υλοποίηση Δράσεων του έργου LIFE 13 INF/GR/000188 «Οι οικολογικές υπηρεσίες, τα κοινωνικά οφέλη και η οικονομική αξία των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων στις περιοχές NATURA 2000 στην Κρήτη» (“The ecological services, social benefits and economic value of the Ecosystem Services in NATURA 2000 sites in Crete”/Ακρωνύμιο: LIFENatura2000ValueCrete).

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΖΘ5ΟΡ1Θ-ΤΡ9
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού της Δ/ντριας Δασών Ρεθύμνης
20-06-2017 12:39:17    20-06-2017 12:39:17      1137
ΩΡ9ΚΟΡ1Θ-ΞΟΡ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού της Δ/ντριας Δασών Χανίων
20-06-2017 12:35:02    20-06-2017 12:35:02      992
73ΖΥΟΡ1Θ-Η0Ξ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού του Δ/ντή Δασών Ηρακλείου
20-06-2017 12:28:43    20-06-2017 12:28:43      1100
ΩΠ58ΟΡ1Θ-ΦΗΩ
Μη άσκηση αντιρρήσεων επί Πράξεων χαρακτηρισμού του Δ/ντή Δασών Λασιθίου
20-06-2017 12:16:54    20-06-2017 12:16:54      1201
ΩΣ4ΓΟΡ1Θ-ΩΚΥ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντή Δασών Ηρακλείου
29-05-2017 08:19:11    29-05-2017 08:19:11      948
ΩΕΚΨΟΡ1Θ-0ΑΑ
Μη άσκηση αντιρρήσεων κατά Πράξεων χαρακτηρισμού Δ/ντή Δασών Ηρακλείου
29-05-2017 07:50:05    29-05-2017 07:50:05      940
Ω0ΜΓΟΡ1Θ-Ο86
'Εγκριση μελέτης "Συντήρηση - Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου Νομού Λασιθίου" της Δ/νσης Δασών Λασιθίου.
26-05-2017 10:23:22    26-05-2017 10:23:22      1088
7ΚΞ0ΟΡ1Θ-Ψ1Φ
Έγκριση έκτακτης εισφοράς μελών του Κυνηγετικού Συλλόγου Καστελλίου για το Κυνηγετικό έτος 2017-2018.
26-05-2017 08:17:31    26-05-2017 08:17:31      1106
Σφάλμα | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Σφάλμα

Η ιστοσελίδα αντιμετώπισε ένα αναπάντεχο σφάλμα. Παρακαλώ δοκιμάστε αργότερα.