Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

Διευθύντρια:

Μυρωνάκη-Παπαδάκη Αμαλία

Τηλ: 2810-264168

Email: a.papadaki@apdkritis.gov.gr

Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης είναι αρμόδια ιδίως για την εφαρμογή της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας περί διαμονής αλλοδαπών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Ελευθέρνης & Συβρίτου 2, Τ.Κ. 71303, Ηράκλειο
Fax: 2810.264 160
E-mail: allodap@apdkritis.gov.gr
Ηλεκτρονική Υπηρεσία:

Εφαρμογή Ενημέρωσης Πορείας Φακέλου Πολίτη Τρίτης Χώρας του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Πλατφόρμα εγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου

Ραντεβού υπηρεσίας

Ανακοινώσεις

Δείτε την τοποθεσία της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης  ΕΔΩ

Για δικαιολογητικά αδειών διαμονής ακολουθήστε τον σύνδεσμο http://www.immigration.gov.gr/web/guest/katigories-adeion-diamonis-dikaiologitika

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΑΒ6ΟΡ1Θ-9Ι6
Συγκρότηση συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων, με αποζημίωση, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
26-08-2020 13:08:06    26-08-2020 13:08:06      13130
6Ε6ΝΟΡ1Θ-Μ2Σ
Συγκρότηση συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων, με αποζημίωση, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
29-07-2020 11:04:57    29-07-2020 11:04:57      11439
ΨΟ1ΣΟΡ1Θ-ΒΚΡ
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σαράντα έξι (46) υπαλλήλων που υπηρετούν στη Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το Β΄ εξάμηνο του έτους 2020 και έως 31/12/2020.
27-07-2020 13:59:05    27-07-2020 13:59:05      10645
6ΩΜ2ΟΡ1Θ-1ΤΧ
Συγκρότηση συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων, με αποζημίωση, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. Α
24-06-2020 15:41:36    15-06-2020 10:26:01      7873
9ΕΕ2ΟΡ1Θ-ΗΕΞ
Συγκρότηση συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων, με αποζημίωση, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
12-06-2020 15:30:02    12-06-2020 15:30:02      7873
9Κ20ΟΡ1Θ-ΞΦ6
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης σαράντα επτά (47) υπαλλήλων που υπηρετούν στη Δ/νση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το Α΄ εξάμηνο του έτους 2020 και έως 30/06/2020.
12-06-2020 14:37:54    12-06-2020 14:37:54      7237/25-05-2020