Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

Διευθύντρια:

Μυρωνάκη-Παπαδάκη Αμαλία

Τηλ: 2810-264168

Email: a.papadaki@apdkritis.gov.gr

Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης είναι αρμόδια ιδίως για την εφαρμογή της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας περί διαμονής αλλοδαπών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Ελευθέρνης & Συβρίτου 2, Τ.Κ. 71303, Ηράκλειο
Fax: 2810.264 160
E-mail: allodap@apdkritis.gov.gr

Ε-mail για ραντεβού στην υπηρεσία: tad_hera@apdkritis.gov.gr

Με τα εξής στοιχεία: ΟΝΟΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ-ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΙ, ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΙ κλπ)

 

Πληροφορίες στα τηλέφωνα : 2813407111, 2813407122, 2813407117

 

 

Ηλεκτρονική Υπηρεσία:

Εφαρμογή Ενημέρωσης Πορείας Φακέλου Πολίτη Τρίτης Χώρας του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής

Πλατφόρμα εγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου

Ραντεβού υπηρεσίας

Ανακοινώσεις

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΛΗΣΕΩΝ

ΑΛΙΕΡΓΑΤΕΣ, ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ, ΕΠΟΧΙΚΗ, ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΗΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ, ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ, ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ.13Α

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Καθορισμός ανωτάτου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2021-2022

Παράταση ισχύος των αδειών διαμονής και των βεβαιώσεων

-

Έγγραφα

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΕΙΣΟΡ1Θ-ΓΤΧ
Συγκρότηση συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης
11-12-2020 14:01:23    11-12-2020 14:01:23      18275
ΩΞ88ΟΡ1Θ-97Υ
Συγκρότηση συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης
30-10-2020 12:22:03    29-10-2020 14:37:12      16509
64Ω5ΟΡ1Θ-3ΒΜ
Συγκρότηση συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης
30-10-2020 12:02:08    29-10-2020 14:49:23      16509
ΩΛ8ΓΟΡ1Θ-749
Συγκρότηση συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης
30-10-2020 08:46:13    29-10-2020 14:29:29      16509
9ΗΡΛΟΡ1Θ-ΕΞΒ
Συγκρότηση συνεργείων υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων, με αποζημίωση, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
28-09-2020 13:13:41    28-09-2020 13:13:41      14774