Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Αναπληρωτής Διευθυντής: Τσαγκαράκης Νίκος
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι αρμόδια ιδίως για το χειρισμό των θεμάτων της ιθαγένειας και των μητρώων αρρένων που έχουν ανατεθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για την παροχή οδηγιών σύμφωνα με τις εγκυκλίους που εκδίδονται από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο, με το οποίο οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία και να ακολουθεί τις οδηγίες του. Επίσης, είναι αρμόδια ιδίως για ζητήματα υγείας, εργασίας, κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής στο επίπεδο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες τους
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Ελευθέρνης & Συβρίτου 2, Τ.Κ. 71303, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.264177
Fax: 2810.264180
E-mail: dakky@apdkritis.gov.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Εφαρμογή Ενημέρωσης Πορείας Κτήσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών
 

Ανακοινώσεις

Ανακοινώνεται ότι, τη Παρασκευή 14/08/2015 και τη Δευτέρα 17/08/2015, η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων τόσο στην έδρα της Διεύθυνσης (Ηράκλειο) όσο και στα τμήματα των νομών Χανίων, Ρεθύμνης και Λασιθίου, θα παραμείνει κλειστή για το κοινό, λόγω αναβάθμισης του πληροφοριακού συστήματος ιθαγένειας.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΑ2ΧΟΡ1Θ-Ξ4Α
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ν4332/2015 ΤΣΟΥΠΙ ΚΡΙΣΟΥΛΑ, ΑΛΛΑ ΤΖΟΑΝΑ, ΠΛΑΚΟΥ ΕΣΜΕΡΑΛΝΤΟ, ΑΛΛΑ ΑΡΜΠΑΝ
16-01-2017 12:59:57    16-01-2017 12:59:57      2016/0008650
6ΨΓΜΟΡ1Θ-1Τ0
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ν4332/2015
16-01-2017 12:55:38    16-01-2017 12:55:38      2016/0008652
6Λ1ΗΟΡ1Θ-Δ2Λ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ν4332/2015 ΑΛΛΚΑΪ ΡΟΒΕΝΑ
16-01-2017 12:53:43    16-01-2017 12:53:43      2016/0008652
ΩΑΝΦΟΡ1Θ-ΚΥΩ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΤΣΕΛΕΣΤΕ ΣΙΜΠΑ ΚΑΙ ΙΛΛΙΑ ΣΑΒΕΝΚΟ
13-01-2017 08:59:42    13-01-2017 08:59:42      2016/0008495
7ΤΓΥΟΡ1Θ-ΚΧΙ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ν.4332/2015 ΦΡΟΚΟΥ ΝΤΑΝΙΕΛΑ, ΦΡΟΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ, ΜΑΡΚΟΥ ΕΜΙΛΙΑΝ, ΛΕΣΙ ΚΕΒΙ, ΛΟΥΣΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
12-01-2017 09:46:23    12-01-2017 09:46:23      2016/0008419
7Γ44ΟΡ1Θ-Ρ6Τ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ν4332/2015 ΓΙΟΥΝΙΓΚΕΡ ΧΑΣΜΟΥΓΙΑΪ
12-01-2017 09:45:38    12-01-2017 09:45:38      2016/0008527
ΩΠΥ0ΟΡ1Θ-94Ψ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ : ΑΛΜΠΙ ΤΖΑΦΑ, ΜΑΡΙΑΝΑ ΚΑΤΟΥΝΤΙ, ΝΙΚΟ ΚΑΤΟΥΝΤΙ, ΓΙΟΕΛΙ ΤΣΕΠΕΛΕ
12-01-2017 09:31:14    12-01-2017 09:31:14      2016/0008530
Ω21ΨΟΡ1Θ-ΝΣΥ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕΜΑΚΗ ΝΑΝΤΙΑ
12-01-2017 09:27:57    12-01-2017 09:27:57      2016/0007942
ΩΩ75ΟΡ1Θ-Ω6Μ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ν.4332/2015 ΠΡΙΦΤΙ ΙΩΑΝΝΑ, ΓΚΟΥΒΕΛΙ ΤΖΟΝ,
12-01-2017 09:23:23    12-01-2017 09:23:23      2016/0008418
Ω4ΕΩΟΡ1Θ-ΛΣΜ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ν.4332/2015 ΤΣΙΛΙ ΟΛΙΓΚΕΡΣ
12-01-2017 09:20:35    12-01-2017 09:20:35      2016/0008470