Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Αναπληρωτής Διευθυντής: Τσαγκαράκης Νίκος
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι αρμόδια ιδίως για το χειρισμό των θεμάτων της ιθαγένειας και των μητρώων αρρένων που έχουν ανατεθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για την παροχή οδηγιών σύμφωνα με τις εγκυκλίους που εκδίδονται από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο, με το οποίο οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία και να ακολουθεί τις οδηγίες του. Επίσης, είναι αρμόδια ιδίως για ζητήματα υγείας, εργασίας, κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής στο επίπεδο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες τους
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Ελευθέρνης & Συβρίτου 2, Τ.Κ. 71303, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.264177
Fax: 2810.264180
E-mail: dakky@apdkritis.gov.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Εφαρμογή Ενημέρωσης Πορείας Κτήσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών
 

Ανακοινώσεις

Ανακοινώνεται ότι, τη Παρασκευή 14/08/2015 και τη Δευτέρα 17/08/2015, η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων τόσο στην έδρα της Διεύθυνσης (Ηράκλειο) όσο και στα τμήματα των νομών Χανίων, Ρεθύμνης και Λασιθίου, θα παραμείνει κλειστή για το κοινό, λόγω αναβάθμισης του πληροφοριακού συστήματος ιθαγένειας.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΠ55ΟΡ1Θ-ΔΞΝ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΕΝΚΕΛΕΝΤΑ ΑΛΤΣΑΝΙ, ΣΙΝΤΟΡΕΛΑ ΣΟΥΛΑΪ, ΣΟΝΙΛΑ ΣΟΥΛΑΪ
22-09-2017 13:58:41    22-09-2017 13:58:41      2017/0004568
ΨΩ64ΟΡ1Θ-Ξ91
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΓΙΟΥΓΚΕΛ ΣΠΑΤΑ, ΜΑΤΙΓΙΑ ΣΤΕΒΟΒΙΤΣ, ΙΛΙΑ ΤΣΑΜΑ
22-09-2017 13:57:07    22-09-2017 13:57:07      2017/0004555
7ΞΟΔΟΡ1Θ-ΑΚ6
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΖΟΝΙ ΜΟΥΚΑ, ΜΑΝΤΕΣΤΑ ΜΟΥΡΑΤΙ, ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ ΡΟΛΙ
22-09-2017 13:41:54    22-09-2017 13:41:54      2017/0004557
ΨΥΘ8ΟΡ1Θ-245
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΙΣΚΑ ΜΑΡΙΝΑ, ΒΑΣΙΛΕΒΑ ΖΛΑΤΙΝΑ
22-09-2017 13:26:58    22-09-2017 13:26:58      2017/0004562
6Μ65ΟΡ1Θ-89Ρ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΖΓΚΙΑΝΑ ΜΑΡΣΙΝΤΑ
15-09-2017 11:26:50    15-09-2017 11:26:50      2017/0004238
ΩΔΨΟΟΡ1Θ-4ΛΕ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΜΟΥΤΣΑ ΝΕΡΤΙΛΑ
15-09-2017 11:22:39    15-09-2017 11:22:39      2017/0004449
7ΔΡ2ΟΡ1Θ-ΕΩΘ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΛΑΡΑ ΜΕΝΑΪ, ΙΛΙΡΓΙΑΝ ΚΟΥΡΤΙ, ΣΤΕΛΑ ΚΟΥΡΤΙ, ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ ΚΟΥΡΤΙ, ΡΕΝΙΣ ΓΚΙΟΣΙ
15-09-2017 08:05:23    15-09-2017 08:05:23      2017/0004342
7ΝΓΒΟΡ1Θ-Α9Β
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ν4332/2015 ΜΠΑΣΑ ΕΛΒΙΣ, ΧΑΛΙΛΑΪ9 ΜΑΤΕΟ- ΝΙΚΟΛΑΣ, ΧΑΛΙΛΑΪ ΚΡΙΣΤΙΑΝ
13-09-2017 10:37:42    13-09-2017 10:37:42      2017/0003952
6ΛΥΞΟΡ1Θ-ΘΗ6
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ν4332/2015 ΧΑΛΙΛΙ ΚΛΑΡΑ-ΜΑΡΙΑ, ΧΑΛΙΛΑΪ ΛΟΡΙΝΤ
13-09-2017 10:24:38    13-09-2017 10:24:38      2017/0004347
Ω60ΕΟΡ1Θ-8ΧΝ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ν4332/2015 ΛΕΦΤΕΡ ΑΝΤΡΕΕΑ- ΛΑΚΡΑΜΙΟΑΡΑ, ΦΟΥΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
13-09-2017 10:12:39    13-09-2017 10:12:39      2017/0004344