Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Αναπληρωτής Διευθυντής: Τσαγκαράκης Νίκος
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι αρμόδια ιδίως για το χειρισμό των θεμάτων της ιθαγένειας και των μητρώων αρρένων που έχουν ανατεθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για την παροχή οδηγιών σύμφωνα με τις εγκυκλίους που εκδίδονται από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο, με το οποίο οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία και να ακολουθεί τις οδηγίες του. Επίσης, είναι αρμόδια ιδίως για ζητήματα υγείας, εργασίας, κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής στο επίπεδο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες τους
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Ελευθέρνης & Συβρίτου 2, Τ.Κ. 71303, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.264177
Fax: 2810.264180
E-mail: dakky@apdkritis.gov.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Εφαρμογή Ενημέρωσης Πορείας Κτήσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών
 

Ανακοινώσεις

Ανακοινώνεται ότι, τη Παρασκευή 14/08/2015 και τη Δευτέρα 17/08/2015, η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων τόσο στην έδρα της Διεύθυνσης (Ηράκλειο) όσο και στα τμήματα των νομών Χανίων, Ρεθύμνης και Λασιθίου, θα παραμείνει κλειστή για το κοινό, λόγω αναβάθμισης του πληροφοριακού συστήματος ιθαγένειας.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΖΦΖΟΡ1Θ-ΡΝΓ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ν4332/2015 ΜΠΙΤΡΑΪ ΑΝΤΖΕΛΟΣ, ΜΠΙΤΡΑΪ ΡΟΛΑΝΤΟ, ΧΙΝΤΑ ΜΑΡΙΝΕΛΑ, ΧΙΝΤΑ ΚΛΑΪΝΤΙ
22-03-2017 11:31:58    22-03-2017 11:31:58      2017/0001222
ΨΠ9ΟΟΡ1Θ-8Ν8
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΝΕΙΑΣ Ν4332/2015 ΡΡΑΠΙ ΝΤΑΝΙΕΛ
22-03-2017 11:28:04    22-03-2017 11:28:04      2017/0001475
6Γ76ΟΡ1Θ-ΥΚ0
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ν4332/2015 ΤΣΟΥΠΙ ΤΖΕΣΙΚΑ, ΤΑΜΠΑΚΟΥ ΤΕΛΑΪΝΤΑ, ΜΠΡΕΣΑΝΙ ΕΛΙΣΑ, ΜΑΝΟ ΕΛΙΟΝ
22-03-2017 11:25:36    22-03-2017 11:25:36      2017/0001478
7Α5ΧΟΡ1Θ-77Ζ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ν4332/2015 ΤΣΟΥΠΙ ΤΖΕΣΙΚΑ, ΤΑΜΠΑΚΟΥ ΤΕΛΑΪΝΤΑ, ΜΠΡΕΣΑΝΙ ΕΛΙΖΑ, ΜΑΝΟ ΕΛΙΟΝ
22-03-2017 11:20:42    22-03-2017 11:20:42      2017/0001478
6ΦΒΧΟΡ1Θ-ΚΩΨ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΝΕΙΑΣ Ν4332/2015 ΜΑΡΚΟΥ ΝΤΟΡΙΑΝ, ΚΟΥΣΤΑ ΚΙΕΣΙ, ΚΟΥΣΤΑ ΕΝΓΚΙΕΛ, ΜΑΡΚΟΥ ΑΝΤΡΙΑΝΑ, ΑΛΛΑ ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ
22-03-2017 11:16:57    22-03-2017 11:16:57      2017/0001479
6ΥΟΙΟΡ1Θ-0ΝΝ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΡΙΝΕΣΙΟ ΚΑΤΙΛΛΑΡΙ, ΜΑΡΚΟ ΡΑΧΙ, ΕΜΙΛΙΑΝΟ ΤΣΟΥΛΛΧΑΪ,ΝΤΙΟΝΙΣΙ ΡΕΚΑ,ΡΕΝΑΤΟ ΡΑΧΙ, ΑΝΓΚΕΛΟΣ ΡΑΧΙ
22-03-2017 10:33:25    22-03-2017 10:33:25      2017/0001415
ΩΨΑΑΟΡ1Θ-7ΞΥ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΤΣΑΝΙ
22-03-2017 10:16:22    22-03-2017 10:16:22      2017/0001170
Ω4ΦΤΟΡ1Θ-ΣΛΤ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ ΚΟΝΟΜΙ, ΓΙΟΥΝΤΕΣ ΤΖΕΛΙΛΙ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΡΕΚΑ
22-03-2017 09:51:10    22-03-2017 09:51:10      2017/0001413
ΩΕΥ7ΟΡ1Θ-47Γ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΡΙΖΑ ΤΖΑΦΑ, ΑΡΤΙΟΛΑ ΤΑΜΠΑΚΟΥ,ΤΖΟΑΝΑ ΝΟΚΑ, ΑΝΤΕΛΙΝΑ ΝΤΙΣΑ, ΡΙΓΚΕΛΣΑ ΓΚΙΟΥΤΣΙ,ΕΡΙΝΑ ΝΤΙΣΑ, ΜΑΡΙΝΕΛ ΓΚΙΟΥΤΣΙ, ΑΝΤΟΝΙΟ ΤΣΟΥΠΑ
22-03-2017 08:46:49    22-03-2017 08:46:49      2017/0001168
7Σ86ΟΡ1Θ-ΚΘΓ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΧΥΣΕΝΑΙ ΝΤΟΝΑΛΝΤ, ΜΠΙΤΖΕΚΟΥ ΑΪΝΤΑ
22-03-2017 08:09:13    22-03-2017 08:09:13      2017/0001169