Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Αναπληρωτής Διευθυντής: Τσαγκαράκης Νίκος
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι αρμόδια ιδίως για το χειρισμό των θεμάτων της ιθαγένειας και των μητρώων αρρένων που έχουν ανατεθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για την παροχή οδηγιών σύμφωνα με τις εγκυκλίους που εκδίδονται από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο, με το οποίο οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία και να ακολουθεί τις οδηγίες του. Επίσης, είναι αρμόδια ιδίως για ζητήματα υγείας, εργασίας, κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής στο επίπεδο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες τους
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Ελευθέρνης & Συβρίτου 2, Τ.Κ. 71303, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.264177
Fax: 2810.264180
E-mail: dakky@apdkritis.gov.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Εφαρμογή Ενημέρωσης Πορείας Κτήσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών
 

Ανακοινώσεις

Ανακοινώνεται ότι, τη Παρασκευή 14/08/2015 και τη Δευτέρα 17/08/2015, η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων τόσο στην έδρα της Διεύθυνσης (Ηράκλειο) όσο και στα τμήματα των νομών Χανίων, Ρεθύμνης και Λασιθίου, θα παραμείνει κλειστή για το κοινό, λόγω αναβάθμισης του πληροφοριακού συστήματος ιθαγένειας.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
630ΛΟΡ1Θ-ΖΘΝ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
27-07-2017 10:48:53    27-07-2017 10:48:53      2017/0003319
6Α7ΖΟΡ1Θ-ΧΓΗ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
27-07-2017 10:33:49    27-07-2017 10:33:49      2017/0003300
7Δ9ΑΟΡ1Θ-9ΟΥ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΣΙΑ ΙΓΚΛΙΑΝ, ΤΣΕΝΙ ΕΛΟΝΑ, ΚΕΦΑΛΙΓΙΑ ΕΛΤΙΟΝ, ΛΑΜΕ ΑΟΥΡΕΛ
26-07-2017 12:43:21    26-07-2017 12:43:21      2017/0003449
6ΔΣΗΟΡ1Θ-Ζ4Ζ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΙΤΑ ΛΑΜΟ, ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΠΟΛΙΣΙ
26-07-2017 12:31:05    26-07-2017 12:31:05      2017/0003575
6Ρ4ΣΟΡ1Θ-ΛΙΖ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
26-07-2017 12:25:01    26-07-2017 12:25:01      2017/0003577
7ΙΡΗΟΡ1Θ-ΡΛΕ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΖΙΟΥ
26-07-2017 12:23:27    26-07-2017 12:23:27      2017/0003450
6ΓΝΗΟΡ1Θ-ΘΧΝ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΣΤΑΝΙΕΝΤΑ ΤΖΩΝ ΠΩΛ ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ, ΚΟΜΣΙΟΥ ΑΡΒΙΟ, ΜΠΡΑΧΟ ΑΝΕΣΤΗ, ΠΡΙΦΤΙ ΕΡΜΟΝΕΛΑ
26-07-2017 11:41:58    26-07-2017 11:41:58      2017/0003448
ΩΡ9ΣΟΡ1Θ-ΨΕΖ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ν4332/2015
25-07-2017 12:15:40    25-07-2017 12:15:40      2017/0003548
7Ζ60ΟΡ1Θ-ΘΒΛ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ν4332/2015 ΧΑΜΖΟΛΛΑΡΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
25-07-2017 12:12:07    25-07-2017 12:12:07      2017/0003546
75ΡΠΟΡ1Θ-ΚΡΩ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ν4332/2015 ΜΠΕΡΝΙΚΟΥ ΒΑΝΓΚΕΛΙΑ
25-07-2017 12:08:17    25-07-2017 12:08:17      2017/0003547