Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Αναπληρωτής Διευθυντής: Τσαγκαράκης Νίκος
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι αρμόδια ιδίως για το χειρισμό των θεμάτων της ιθαγένειας και των μητρώων αρρένων που έχουν ανατεθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για την παροχή οδηγιών σύμφωνα με τις εγκυκλίους που εκδίδονται από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο, με το οποίο οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία και να ακολουθεί τις οδηγίες του. Επίσης, είναι αρμόδια ιδίως για ζητήματα υγείας, εργασίας, κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής στο επίπεδο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες τους
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Ελευθέρνης & Συβρίτου 2, Τ.Κ. 71303, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.264177
Fax: 2810.264180
E-mail: dakky@apdkritis.gov.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Εφαρμογή Ενημέρωσης Πορείας Κτήσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών
 

Ανακοινώσεις

Ανακοινώνεται ότι, τη Παρασκευή 14/08/2015 και τη Δευτέρα 17/08/2015, η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων τόσο στην έδρα της Διεύθυνσης (Ηράκλειο) όσο και στα τμήματα των νομών Χανίων, Ρεθύμνης και Λασιθίου, θα παραμείνει κλειστή για το κοινό, λόγω αναβάθμισης του πληροφοριακού συστήματος ιθαγένειας.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΗΙΔΟΡ1Θ-Ψ1Ψ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ν4332/2015 ΧΟΤΖΑ ΤΖΟΥΑΝΑ
24-04-2017 11:10:44    24-04-2017 11:10:44      2017/0001986
6ΛΝΖΟΡ1Θ-ΥΓΔ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ν4332/2015 ΣΚΟΖΑ ΙΜΕΛΝΤΑ, ΣΟΥΛΚΑΗ ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ, ΧΑΛΙΛΙ, ΜΙΓΚΕΝΑ, ΧΟΤΖΑ ΚΕΒΙ, ΜΕΤΑ ΚΛΕΒΙΣ
20-04-2017 10:28:10    20-04-2017 10:28:10      2017/0001983
ΩΤΙ8ΟΡ1Θ-ΩΝΣ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΧΕΚΟΥΡΑΝ ΣΟΡΡΑ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΕΡΜΠΙΑΝΑ, ΙΛΛΙΑΝΑ ΒΕΡΜΠΙΑΝΑ
06-04-2017 08:23:27    06-04-2017 08:23:27      2017/0001706
614ΞΟΡ1Θ-Ω8Ψ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΛΕΜΕΓΙΑ ΚΑΣΤΡΙΟΤ, ΜΑΡΚΟΥ ΓΙΟΖΕΦΙΝΑ,ΧΑΛΙΛΑΪ ΑΛΜΑ,ΜΑΡΡΑ ΒΙΟΛΑ,ΡΙΤΣΑ ΑΟΥΡΕΛ
05-04-2017 12:31:47    05-04-2017 12:31:47      2017/0001740
6ΖΣΤΟΡ1Θ-ΕΚΡ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
05-04-2017 12:02:40    05-04-2017 12:02:40      2017/0001510
73ΦΠΟΡ1Θ-944
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ν4332/2015 ΝΤΕΝΤΟΛΙ ΛΕΑΝΤΡΟ
05-04-2017 11:22:15    05-04-2017 11:22:15      2017/0001661
ΩΛ2ΒΟΡ1Θ-ΝΞ7
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ν4332/2015 ΤΟΥΣΑ ΚΡΙΣΤΙΝΑ, ΜΠΙΤΖΕΚΟΥ ΕΡΑΛΝΤΙ, ΝΤΟΝΤΑΪ ΑΡΣΕΛΑΪΝΤΑ, ΝΤΟΝΤΑΪ ΡΟΜΑΡΙΟ
05-04-2017 11:16:10    05-04-2017 11:16:10      2017/0001659
7ΗΛΨΟΡ1Θ-ΛΦΤ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ν4332/2015 ΠΕΚΙ ΑΝΤΖΕΛΑ, ΤΖΕΛΙΛΙ ΡΑΜΠΟΙΓΕ, ΒΟΤΣΙ ΒΙΛΣΟΝ, ΝΤΟΚΟ ΜΑΡΙΟΣ, ΝΟΚΑΊ ΜΑΡΙΟΣ
05-04-2017 11:10:21    05-04-2017 11:10:21      2017/0001656
6ΘΝΘΟΡ1Θ-ΕΣΩ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ν4332/2015 ΚΟΥΛΛΑΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
05-04-2017 11:02:53    05-04-2017 11:02:53      2017/0001748
7ΗΙΣΟΡ1Θ-ΙΑΤ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ν4332/2015 ΚΙΟΣΚΟΥ ΑΝΙΤΑ, ΛΟΥΛΙ ΑΛΕΚΣΙΑΝΑ
05-04-2017 10:57:27    05-04-2017 10:57:27      2017/0001749