Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Αναπληρωτής Διευθυντής: Τσαγκαράκης Νίκος
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι αρμόδια ιδίως για το χειρισμό των θεμάτων της ιθαγένειας και των μητρώων αρρένων που έχουν ανατεθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για την παροχή οδηγιών σύμφωνα με τις εγκυκλίους που εκδίδονται από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο, με το οποίο οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία και να ακολουθεί τις οδηγίες του. Επίσης, είναι αρμόδια ιδίως για ζητήματα υγείας, εργασίας, κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής στο επίπεδο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες τους
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Ελευθέρνης & Συβρίτου 2, Τ.Κ. 71303, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.264177
Fax: 2810.264180
E-mail: dakky@apdkritis.gov.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Εφαρμογή Ενημέρωσης Πορείας Κτήσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών
 

Ανακοινώσεις

Ανακοινώνεται ότι, τη Παρασκευή 14/08/2015 και τη Δευτέρα 17/08/2015, η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων τόσο στην έδρα της Διεύθυνσης (Ηράκλειο) όσο και στα τμήματα των νομών Χανίων, Ρεθύμνης και Λασιθίου, θα παραμείνει κλειστή για το κοινό, λόγω αναβάθμισης του πληροφοριακού συστήματος ιθαγένειας.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΖΚΖΟΡ1Θ-ΦΟΕ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΑΜΑΡΙΛΝΤΟ ΜΠΑΛΑΣΙ, ΑΡΙΟΡΝΤΙ ΠΙΛΛΑΤΙ
26-05-2017 12:10:27    26-05-2017 12:10:27      2017/0002709
ΩΟ97ΟΡ1Θ-8Γ8
Τροποποίηση της αρ. 8632/2016/05-01-2017 απόφασής, περί συγκρότησης της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου
26-05-2017 10:50:18    26-05-2017 10:50:18      2017/0002743
6Ο4ΖΟΡ1Θ-ΨΤΙ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣΑ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΠΑΜΕΛΑ ΡΟΥΚΑ, ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΛΛΕΣΑΪ
22-05-2017 11:47:53    22-05-2017 11:47:53      2017/0002708
68ΩΙΟΡ1Θ-ΔΘ7
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟΓΙΑΝΙ ΜΠΑΡΔΟΚ
19-05-2017 10:55:56    19-05-2017 10:55:56      2017/0002176
ΩΝΛ1ΟΡ1Θ-727
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΑΛΙΣΙΑ ΜΑΤΣΑΪ, ΝΤΑΝΙΕΛ ΠΙΤΣΑ, ΝΤΙΕΓΚΟ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
19-05-2017 10:30:24    19-05-2017 10:30:24      2017/0002575
ΩΚ1ΣΟΡ1Θ-2ΔΨ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ν4332/2015 1680ΚΟΤΣΙ ΠΑΜΕΛΑ, ΚΟΛΑΪ ΜΙΚΕΛΙΑΝΟ, ΟΥΚΠΕΡΑΊ ΦΕΪΣΑΛ
19-05-2017 09:18:16    19-05-2017 09:18:16      2017/0002577
670ΒΟΡ1Θ-8Ω5
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ν4332/2015 ΖΕΝΕΛΑΪ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΙΝΤΡΙ ΑΛΚΕΤΑ, ΤΑΦΧΑΣΙ ΜΕΡΙΝΑ, ΚΟΤΣΑΚΙ ΜΑΤΙΑ
19-05-2017 09:10:23    19-05-2017 09:10:23      2017/0002576
7ΜΕ5ΟΡ1Θ-ΠΤ3
Τροποποίηση της αρ. 756/07-02-2017 απόφασής μας, περί συγκρότησης της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για τις Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου.
12-05-2017 12:58:15    12-05-2017 12:58:15      2017/0002578/12-05-2017
Ω2ΧΡΟΡ1Θ-ΑΩ2
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΖΕΝΕΛΙ ΑΛΒΙ
11-05-2017 11:04:19    11-05-2017 11:04:19      2017/0002349
6ΓΚΔΟΡ1Θ-ΣΟΟ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΖΟΑΝΑ ΛΙΚΑ, ΙΝΙΝΤΑ ΛΙΚΑ, ΑΝΤΖΕΛΑ ΧΙΝΤΑ,
11-05-2017 11:01:00    11-05-2017 11:01:00      2017/0002351