Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Αναπληρωτής Διευθυντής: Τσαγκαράκης Νίκος
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι αρμόδια ιδίως για το χειρισμό των θεμάτων της ιθαγένειας και των μητρώων αρρένων που έχουν ανατεθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για την παροχή οδηγιών σύμφωνα με τις εγκυκλίους που εκδίδονται από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο, με το οποίο οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία και να ακολουθεί τις οδηγίες του. Επίσης, είναι αρμόδια ιδίως για ζητήματα υγείας, εργασίας, κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής στο επίπεδο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τα καθ’ ύλην αρμόδια Υπουργεία για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες τους
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Ελευθέρνης & Συβρίτου 2, Τ.Κ. 71303, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.264177
Fax: 2810.264180
E-mail: dakky@apdkritis.gov.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Εφαρμογή Ενημέρωσης Πορείας Κτήσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών
 

Ανακοινώσεις

Ανακοινώνεται ότι, τη Παρασκευή 14/08/2015 και τη Δευτέρα 17/08/2015, η Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Υποθέσεων τόσο στην έδρα της Διεύθυνσης (Ηράκλειο) όσο και στα τμήματα των νομών Χανίων, Ρεθύμνης και Λασιθίου, θα παραμείνει κλειστή για το κοινό, λόγω αναβάθμισης του πληροφοριακού συστήματος ιθαγένειας.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ω9Β4ΟΡ1Θ-ΒΝ0
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ: ΝΤΕΝΙΣΑ ΛΑΜΑΪ
09-11-2017 09:06:43    09-11-2017 09:06:43      2017/0005382
ΩΡΦΞΟΡ1Θ-Ω0Π
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ: ΣΑΛΛΑ ΚΛΕΝΤΙ, ΜΙΡΟΪΟΥΙΟΑΝΑ, ΧΟΥΠΙ ΒΙΛΣΟΝ, ΣΕΛΑΜΑΪ ΓΙΟΥΛΙΑΝ
09-11-2017 09:00:03    09-11-2017 09:00:03      2017/0005375
6ΡΚ9ΟΡ1Θ-ΒΦΠ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ: ΦΑΜΠΙΑΝ ΣΑΧΟΥ, ΜΑΡΙΟ ΣΑΧΟΥ, ΡΑΦΑΗΛ ΛΕΣΑΪ, ΑΛΕΣΙΟ ΛΕΣΑΪ
09-11-2017 08:57:49    09-11-2017 08:57:49      2017/0005260
ΩΓΨΗΟΡ1Θ-ΒΙΧ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ: ΑΟΥΡΟΡΑ ΜΟΥΣΑΚΟΥ, ΑΛΝΤΟ ΣΕΛΙΜΙ, ΡΑΝΙΑ ΣΕΛΙΜΙ
09-11-2017 08:55:36    09-11-2017 08:55:36      2017/0005261
ΩΜΩ1ΟΡ1Θ-ΥΤΣ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΠΡΕΓΚΟΥ ΕΝΤΡΙ, ΜΠΑΛΛΟΛΛΙ ΝΤΙΖΙΑΝΑ
08-11-2017 08:47:38    08-11-2017 08:47:38      2017/0005374
ΩΜΙΟΟΡ1Θ-3ΙΤ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΡΙΣΤΙΝΑ ΤΖΑΦΑ, ΚΛΕΡΙΑ ΝΤΡΑΓΚΟΤΙ
08-11-2017 08:41:11    08-11-2017 08:41:11      2017/0005234
Ω2ΥΞΟΡ1Θ-ΕΑΛ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΡΕΝΙΣΑ ΒΑΓΓΕΛΙΟΥ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΓΓΕΛΙΟΥ,
08-11-2017 08:38:52    08-11-2017 08:38:52      2017/0005235
ΩΨΩΤΟΡ1Θ-ΜΘ4
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΠΕΚΙΝΙ ΝΤΡΙΝΙ, ΕΦΙΜΕΤΣ ΡΟΥΣΛΑΝ
08-11-2017 08:36:20    08-11-2017 08:36:20      2017/0005344
6Π6ΠΟΡ1Θ-ΞΟΟ
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΗΛΙΑΝ
08-11-2017 08:24:48    08-11-2017 08:24:48      2017/4938
7ΜΡΓΟΡ1Θ-Ν62
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ Ν4332/2015 ΣΕΪΤΑΪ ΚΛΑΟΥΝΤΙΟ
07-11-2017 12:38:33    07-11-2017 12:38:33      2017/0005271