Διεύθυνση Διοίκησης

Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Δ/νση παρέχει την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2A, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.278 400 (τηλ. κέντρο) 2810.278 462 (Προϊσταμένη Γραμματείας)
Fax: 2810 278456
E-mail: m.delaki@apdkritis.gov.gr (κεντρικό e-mail)

Ανακοινώσεις

Ορισμός υπαλλήλων για την αρίθμηση και τη μονογραφή των ειδικών βιβλίων πρακτικών των συμβουλίων κοινοτήτων των δήμων της Κρήτης

Τροποποίηση της υπ αριθμόν 2Ε/ 2019 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 17/17.5.2019 Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ)

Καθορισμός ωραρίου προσέλευσης και εξυπηρέτησης του κοινού για τη χορήγηση εγγράφου με την σφραγίδα της Χάγης (Apostille)

5Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 23/5.6.2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα δύο (32) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (401 ΓΣΝΑ) και στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας).

 Αναστολή διαδικασιών πρόσληψης

Η αριθ. πρωτ.: 2904.1/36924/2019/21-05-2019 Προκήρυξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής(ΑΔΑ: Ψ4Ρ44653ΠΩ-0ΛΦ )αναστέλλεται και η σχετική προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα επαναπροσδιοριστεί μετά την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
9Ε6ΠΟΡ1Θ-ΤΗΙ
Η αριθμ. 796/2019 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου,έλεγχος νομιμότητας
14-10-2019 15:38:36    14-10-2019 15:38:36      11539
ΨΠΛΟΟΡ1Θ-ΟΤ9
Η αριθμ. 791/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου, έλεγχος νομιμότητας
14-10-2019 15:35:34    14-10-2019 15:35:34      11362
ΩΥΜΙΟΡ1Θ-ΚΘ4
Η αριθμ. 242/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γόρτυνας, έλεγχος νομιμότητας
14-10-2019 15:16:24    14-10-2019 15:16:24      11109
60Ε2ΟΡ1Θ-ΣΝ0
Η αριθμ. 675/2019 σε ορθή επανάληψη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου,έλεγχος νομιμότητας
14-10-2019 15:13:42    14-10-2019 15:13:42      11287
9ΥΙΗΟΡ1Θ-ΝΑΥ
Η αριθμ. 793/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου,έλεγχος νομιμότητας
14-10-2019 15:10:53    14-10-2019 15:10:53      11415
9ΟΖΨΟΡ1Θ-ΘΝΕ
Η αριθμ. 241/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αρχανών-Αστερουσίων, έλεγχος νομιμότητας
14-10-2019 15:07:27    14-10-2019 15:07:27      11309
9ΤΛ8ΟΡ1Θ-ΡΤΟ
Η αριθμ. 237/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αρχανών-Αστερουσίων, έλεγχος νομιμότητας
14-10-2019 15:03:29    14-10-2019 15:03:29      11302
ΩΙΥ9ΟΡ1Θ-ΟΩΡ
Η αριθμ. 798/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου,έλεγχος νομιμότητας
14-10-2019 14:39:12    14-10-2019 14:39:12      11416
ΩΚΘΩΟΡ1Θ-35Ν
Η αριθμ. 240/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αρχανών-Αστερουσίων, έλεγχος νομιμότητας
14-10-2019 14:31:02    14-10-2019 14:31:02      11295
6ΦΦΘΟΡ1Θ-Κ5Η
Η αριθμ. 221/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αρχανών-Αστερουσίων, έλεγχος νομιμότητας
14-10-2019 14:28:49    14-10-2019 14:28:49      11301