Διεύθυνση Διοίκησης

Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Δ/νση παρέχει την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.278 400
Fax: 2810 278456
E-mail: m.delaki@apdkritis.gov.gr & e.stathoraki@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

7Κ/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ για πλήρωση με σειρά προτεραιότητας θέσεων σε φορείς του Υπουργείου Υγείας. Περισσότερα στο ΦΕΚ 14/30-12-2016, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ 

Ανάρτηση του 78/79 τεύχους (Δεκ. 2016 - Ιαν. 2017) του Δελτίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Αναπτυξιακού σχεδιασμού της Τοπικής Αυτοδ/σης 

Εκδόθηκε η 4Κ/2016 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ περί προσλήψεων προσωπικού

Επιβολή διοικητικού προστίμου

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΦΑΥΟΡ1Θ-Τ0Χ
Μετακίνηση υπαλλήλου & ορισμός αναπληρωτή Προϊσταμένου Τμήματος
17-01-2017 15:17:44    17-01-2017 15:17:44      573
ΩΙΘΡΟΡ1Θ-8ΜΚ
Έλεγχος νομιμότητας τής με αρ. 304/2016 απόφασης ΔΣ Δ. Βιάννου
17-01-2017 14:55:47    17-01-2017 14:55:47      351
ΨΡΡΑΟΡ1Θ-ΑΔΠ
Έλεγχος νομιμότητας τής με αρ. 303/2016 απόφασης ΔΣ Δ. Βιάννου
17-01-2017 14:50:38    17-01-2017 14:50:38      344
Ω1Ρ2ΟΡ1Θ-ΡΩΙ
260/2016 σε ορθή επανάληψη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Φαιστού, έλεγχος νομιμότητας
17-01-2017 14:48:25    17-01-2017 14:48:25      552
7ΚΦΔΟΡ1Θ-ΚΟΛ
196/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ, έλεγχος νομιμότητας
17-01-2017 14:36:56    17-01-2017 14:36:56      16415/2016
ΩΥΒΨΟΡ1Θ-ΟΧ5
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ ΔΕΥΑ ΣΕΛΙΝΟΥ
17-01-2017 12:38:19    17-01-2017 12:38:19      16095
7ΘΓ8ΟΡ1Θ-ΝΣΩ
ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
17-01-2017 12:32:26    17-01-2017 12:32:26      15406/2016
6ΒΛΣΟΡ1Θ-9Ο2
ΑΝΑΝΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΟΚΑΠΠΑΜ Δ. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
17-01-2017 12:24:24    17-01-2017 12:24:24      16794/2016
Ω99ΡΟΡ1Θ-ΡΓΦ
Γ. ΚΑΤΣΑΦΡΑΚΗ του Κ., Διορισμός στο Δ. Χανίων
17-01-2017 12:19:12    17-01-2017 12:19:12      16649/2016
ΩΛΣΑΟΡ1Θ-Λ7Β
ΚΟΥΡΜΟΥΛΑΚΗΣ ΖΑΧ. του Γ., ΛΥΣΗ ΥΠΑΛ/ΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ
17-01-2017 12:15:05    17-01-2017 12:15:05      16903/2016