Διεύθυνση Διοίκησης

Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Δ/νση παρέχει την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2A, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.278 400 (τηλ. κέντρο) 2810.278 462 (Προϊσταμένη Γραμματείας)
Fax: 2810 278456
E-mail: m.delaki@apdkritis.gov.gr (κεντρικό e-mail)

Ανακοινώσεις

Περίληψη απόφασης επιβολής προστίμου

Περίληψη απόφασης επιβολής προστίμου

Περίληψη απόφασης επιβολής προστίμου

η 6Κ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 37/4-10-2019/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση εβδομήντα πέντε (75)  θέσεων τακτικού προσωπικού Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Ορισμός υπαλλήλων για την αρίθμηση και τη μονογραφή των ειδικών βιβλίων πρακτικών των συμβουλίων κοινοτήτων των δήμων της Κρήτης

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΖ8ΤΟΡ1Θ-Ο7Υ
Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αρ. 243/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων
06-12-2019 08:57:06    06-12-2019 08:57:06      12962
6Κ5ΦΟΡ1Θ-ΟΑ6
Έλεγχος της αριθμ. 33/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαχείρισης Περιβάλλοντος των Δήμων Ν.Καζαντζάκη-Αρχανών-Τεμένους
05-12-2019 14:51:50    05-12-2019 14:51:50      13195
ΨΟ5ΔΟΡ1Θ-ΗΘΛ
Έλεγχος νομιμότητας της αρ. 154/2019 απόφασης της Ε.Ε. του ΕΣΔΑΚ
05-12-2019 14:29:12    05-12-2019 14:29:12      13007
ΩΘΩΝΟΡ1Θ-369
Έλεγχος νομιμότητας της αρ. 1589/2019 απόφασης της Ο.Ε. της Περιφέρειας Κρήτης
05-12-2019 14:07:04    05-12-2019 14:07:04      12994
6ΑΚ0ΟΡ1Θ-1ΡΔ
Έλεγχος νομιμότητας της αρ. 1537/2019 απόφασης σε ορθή επανάληψη της Ο.Ε. της Περιφέρειας Κρήτης
05-12-2019 08:30:03    05-12-2019 08:30:03      13146
67ΦΤΟΡ1Θ-ΤΥΕ
Έλεγχος της αριθμ. 38/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαχείρισης Περιβάλλοντος Δήμων Ν.Καζαντζάκη-Αρχανών-Τεμένους
04-12-2019 15:01:41    04-12-2019 15:01:41      13122
ΩΣΡΕΟΡ1Θ-ΔΝΕ
Έλεγχος της αριθμ. 129/2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης
04-12-2019 10:50:24    04-12-2019 10:50:24      13045
6ΔΦΧΟΡ1Θ-36Δ
Έλεγχος της αριθμ. 16/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβούλιου του ΔΟΠΑΠ του Δήμου Μίνωα Πεδιάδας
04-12-2019 10:45:50    04-12-2019 10:45:50      13042
62Λ8ΟΡ1Θ-ΝΑΛ
Έλεγχος της αριθμ. 940/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου
03-12-2019 13:38:24    03-12-2019 13:38:24      13177
6Χ6ΘΟΡ1Θ-ΟΛΤ
Έλεγχος της αριθμ. 941/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου
03-12-2019 13:36:09    03-12-2019 13:36:09      13176