Διεύθυνση Διοίκησης

Διευθύντρια: Αμανάκη Μαρία
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Διεύθυνση Διοίκησης είναι αρμόδια ιδίως για τη διαχείριση θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, των υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το σχεδιασμό προγραμμάτων βελτίωσης της διοικητικής οργάνωσης των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, καθώς και για τη μελέτη και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση των διαδικασιών και την ταχεία διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Δ/νση παρέχει την Επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille). Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2A, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.278 400 (τηλ. κέντρο) 2810.278 462 (Προϊσταμένη Γραμματείας)
Fax: 2810 278456
E-mail: m.delaki@apdkritis.gov.gr (κεντρικό e-mail)

Ανακοινώσεις

 H  2ΓΔ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 2/5-2-2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Δ.Ε.

η 1ΓΤ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 3/7-2-2020/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Τ.Ε.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της υπ’ αριθ. 1ΓΕ/2019 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 45/24.12.2019/τ. ΑΣΕΠ), που αφορά στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70 και ΠΕ73, και Δευτεροβάθμιας, κλάδου ΠΕ79, Γενικής Εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και ανά μουσική ειδίκευση, κατηγορίας Π.Ε.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ  (578/2020)

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (577/2020)  

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΩΨΕΟΡ1Θ-ΟΑΟ
Μεταβίβαση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του 1ου Γυμνασίου Ηρακλείου του 1ου Γενικού Λυκείου και του Εσπερινού Γυμνασίου Ηρακλείου του Σχολικού Συγκροτήματος “Καπετανάκειο” στον Δήμο Ηρακλείου.
27-02-2020 10:55:36    27-02-2020 10:55:36      408
6ΞΑΑΟΡ1Θ-ΟΘ2
Η αριθμ. 59/2020 απόφασης της Λιμενικής Επιτροπής Χανίων, έλεγχος νομιμότητας
27-02-2020 10:52:39    27-02-2020 10:52:39      1811
Ω89ΘΟΡ1Θ-9ΟΚ
Η αριθμ. 81/2020 απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής Χανίων,έλεγχος νομιμότητας
27-02-2020 10:48:49    27-02-2020 10:48:49      1821
Ω51ΞΟΡ1Θ-94Ψ
Έλεγχος νομιμότητας πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου στoν Δήμο Χερσονήσου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους.
27-02-2020 10:45:53    27-02-2020 10:45:53      1695
ΩΚΔΙΟΡ1Θ-3ΦΖ
Έλεγχος νομιμότητας την αριθμ. 42/2020 απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής Χανίων.
27-02-2020 10:40:13    27-02-2020 10:40:13      1241
ΨΤΞΤΟΡ1Θ-ΣΚΘ
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 38/2020 απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής Χανίων,
27-02-2020 10:34:21    27-02-2020 10:34:21      1815
ΨΘΥΦΟΡ1Θ-Ι7Α
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 41/2020 απόφαση σε ορθή επανάληψη της Λιμενικής Επιτροπής Χανίων,
27-02-2020 10:26:14    27-02-2020 10:26:14      1593
6ΡΜΔΟΡ1Θ-81Σ
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 31/2020 απόφασης της Λιμενικής Επιτροπής Χανίων
27-02-2020 10:20:12    27-02-2020 10:20:12      1594
6Β02ΟΡ1Θ-5ΑΟ
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 143/2019 απόφασης της Λιμενικής Επιτροπής Χανίων
27-02-2020 09:58:58    27-02-2020 09:58:58      1866
96ΠΜΟΡ1Θ-7ΨΑ
Έλεγχος νομιμότητας της αριθμ. 352/2019 απόφασης της Λιμενικής Επιτροπής Χανίων
26-02-2020 15:36:54    26-02-2020 15:36:54      966