Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών

Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Καλλιόπη Φιλοξενίδη
Κύριες Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών είναι αρμόδια ιδίως για θέματα εποπτείας, εκκαθάρισης και διαχείρισης ιδρυμάτων, κληροδοτημάτων και σχολαζουσών κληρονομιών. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
 
Κοινωφελείς Περιουσίες ( Απολογισμοί - Ισολογισμοί, Προϋπολογισμοί, Υποτροφίες)
 
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Λεωφ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2, Τ.Κ. 71307, Ηράκλειο 
Τηλ.: 2810.278 448 και 278 449
Fax: 2810.278 480
E-mail: dek@apdkritis.gov.gr

 

 

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΩΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΦΩΚΙΩΝΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΓΙΑ 45 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ 21-3-2017)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΩΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΚΑΨΩΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ 45 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ 21/3/2017)

Αίτηση για ερμηνεία διαθήκης του κοινωφελούς ιδρύματος Περικλή Βλαχάκη

Πίνακας προτεραιότητας διορισμού εκτελεστών διαθηκών, εκκκαθαρίστων, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών ο οποίος προέκυψε κατόπιν της διενέργειας δημόσιας κλήρωσης της 15-7-2016 ενώπιον του συμβουλίου κοινωφελών περιουσιών

Πρόσκληση για αξίωση κληρονομικού δικαιώματος επί της κληρονομιάς Ελένης χήρας Στεφάνου Τζινόγλου (θα παραμείνει αναρτημένη για 45 ημέρες από 17-12-2015).

Ανακοινώσεις Δημοσιότητας

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΠΔΣΟΡ1Θ-ΒΒ4
πρόσκληση για αναγγελία κληρονομικού δικαιώματος στην κληρονομιαία περιουσία Φωκίωνος Παπαδάκη του Γεωργίου και της Έλλης
21-03-2017 09:28:59    21-03-2017 09:28:59      334
Ω9ΤΣΟΡ1Θ-Λ4Ν
πρόσκληση για αναγγελία κληρονομικού δικαιώματος στην κληρονομιαία περιουσία Σπυρίδωνος Καψωμένου του Εμμανουήλ και της Ειρήνης
21-03-2017 09:25:27    21-03-2017 09:25:27      333