Διεύθυνση Οικονομικού

Αναπληρωτής Διευθυντής: ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Οικονομικού είναι αρμόδια ιδίως για θέματα προϋπολογισμού, παρακολούθησης και εποπτείας των οικονομικών μεγεθών, προμηθειών, κρατικών οχημάτων, τη μέριμνα για τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών, την καταγραφή και διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και για λειτουργικά επί μέρους ζητήματα. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση:  Λεωφ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2A, Τ.Κ.71307, Ηράκλειο 
Τηλ.Διευθυντή: 2810278401, email: k.mathioudakis@apdkritis.gov.gr
Fax Υπηρεσίας: 2810390107 , email:tod@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για καθαριότητα - συλλογή και απομάκρυνση απορρυμμάτων εντός του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, έτους 2020.

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών για τις ανάγκες των ζώων (ζωοτροφών κτλ.) που εκτρέφονται στις υπηρεσίες των Διευθύνσεων Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης σε Ν. Ρεθύμνου, Ν. Λασιθίου και Ν. Χανίων, για το β’ εξάμηνο του 2020 και έως τη λήξη του έτους 2021.

Παράταση ημερομηνιών της αρ. 1157/23-4-2020 απόφασης Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και εκτυπωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και εκτυπωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. (Εμπεριέχονται διευκρινήσεις ως προς τις τιμές των i3 και i5)

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για ένα έτος (από 01/4/2020 έως 31/3/2021)

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΨ7ΞΟΡ1Θ-Ρ9Κ
ΧΕ 67634/2020
03-07-2020 09:22:14    03-07-2020 09:22:14      67634
ΨΒΣ1ΟΡ1Θ-ΛΦ7
Χ.Ε. 67632/2020
03-07-2020 09:16:41    03-07-2020 09:16:41      67632
ΨΜ2ΥΟΡ1Θ-Κ08
Εκκαθάριση δαπάνης - Εντολή της 1ης πληρωμής του έργου της ΣΑΕ584/2020 με κωδ.2014ΣΕ058400003.
01-07-2020 15:14:09    01-07-2020 15:14:09      οικ.2715
9ΤΨΗΟΡ1Θ-ΧΤΨ
ΧΕ 66312/2020
30-06-2020 14:17:36    30-06-2020 14:17:36      66312
6ΦΣΓΟΡ1Θ-Ν43
«Ανασυγκρότηση της Επιτροπής Καθορισμού Θέσεων Αμμοληψίας(άρθ.100,Π.Δ 284/1988) Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου».
29-06-2020 13:58:14    25-06-2020 09:24:47      2113
ΩΩΕΣΟΡ1Θ-ΟΟ8
ΧΕ 63201/2020
29-06-2020 09:05:18    29-06-2020 09:05:18      63201
6Σ8ΠΟΡ1Θ-81Ν
ΧΕ 63198/2020
29-06-2020 09:02:34    29-06-2020 09:02:34      63198
68ΔΔΟΡ1Θ-ΙΘΔ
Χ.Ε. 62204/2020
25-06-2020 09:01:35    25-06-2020 09:01:35      62204
65ΥΟΟΡ1Θ-Α86
ΧΕ 62205/2020
25-06-2020 08:56:31    25-06-2020 08:56:31      62205
ΩΣΧΓΟΡ1Θ-Λ4Ξ
Χ.Ε. 62207/2020
25-06-2020 08:53:27    25-06-2020 08:53:27      62207