Διεύθυνση Οικονομικού

Αναπληρωτής Διευθυντής: Ανδρουλιδάκης Ιωσήφ
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Οικονομικού είναι αρμόδια ιδίως για θέματα προϋπολογισμού, παρακολούθησης και εποπτείας των οικονομικών μεγεθών, προμηθειών, κρατικών οχημάτων, τη μέριμνα για τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών, την καταγραφή και διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και για λειτουργικά επί μέρους ζητήματα. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση:  Λεωφ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2, Τ.Κ.71307, Ηράκλειο 
Τηλ.: 2810.278 426
Fax: 2810.390 107
E-mail: tod@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
65ΠΝΟΡ1Θ-ΤΑΘ
Έγκριση πρακτικού εξώδικου συμβιβασμού καταβολής αποζημίωσης προς τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.) από τροχαίο ατύχημα.
17-01-2017 14:07:34    17-01-2017 14:07:34      5216/2016
6ΞΖΘΟΡ1Θ-ΓΡΓ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ 996-21 ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ 073 ΚΑΕ 1511 ΠΟΣΟΥ 11.000,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ" ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ 01/01/2017 ΕΩΣ 28/02/2017
17-01-2017 13:40:40    17-01-2017 13:40:40      3
Ω0ΑΜΟΡ1Θ-ΘΗΘ
Έγκριση κατ' εξαίρεση οδήγησης κρατικών οχημάτων από υπαλλήλους με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.).
16-01-2017 14:16:42    16-01-2017 14:16:42      5530/2016
ΩΓΜ6ΟΡ1Θ-ΝΥΤ
Έγκριση θέσης σε κυκλοφορία δύο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου Ρεθύμνης.
16-01-2017 09:17:16    16-01-2017 09:17:16      17
6ΓΘΩΟΡ1Θ-ΚΜΥ
Έγκριση κίνησης οχήματος εκτός ορίων νομού και πέραν των εργάσιμων ημερών και ωρών του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία Χανίων.
16-01-2017 09:12:06    16-01-2017 09:12:06      36
789ΓΟΡ1Θ-ΨΛ8
Έγκριση πρακτικού εξώδικου συμβιβασμού καταβολής αποζημίωσης προς τον Μαστοράκη Εμμανουήλ του Ιωάννη από τροχαίο ατύχημα.
13-01-2017 10:00:19    13-01-2017 10:00:19      5327/2016
ΨΤ0ΦΟΡ1Θ-ΒΝ9
Έγκριση κατ' εξαίρεση οδήγησης κρατικών οχημάτων από υπαλλήλους με σύμβαση Ι.Δ.Ο.Χ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ. ΠΟΛΙΤΙ.Α. Ιεράπετρας» του Δήμου Ιεράπετρας.
04-01-2017 14:15:38    04-01-2017 14:15:38      5512/2016
ΩΝΛΩΟΡ1Θ-ΘΔΓ
Έγκριση θέσης σε κυκλοφορία ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος του Δήμου Μαλεβιζίου.
04-01-2017 12:42:13    04-01-2017 12:42:13      5531
ΩΒΑ2ΟΡ1Θ-ΛΘΡ
Έγκριση κίνησης οχήματος εκτός ορίων νομού και πέραν των εργάσιμων ημερών και ωρών του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία Ηρακλείου.
04-01-2017 12:30:05    04-01-2017 12:30:05      5529
6ΜΠΔΟΡ1Θ-9ΩΚ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΜΕΣΩ ΥΔΕ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΣΟΥ 8.733,00 ΕΥΡΩ ΣΤΟΝ ΚΑΕ 0211 Ε..Φ. 071 996-21 ΑΠΟ ΚΑΕ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
30-12-2016 14:33:25    30-12-2016 14:33:25      5467