Διεύθυνση Οικονομικού

Αναπληρωτής Διευθυντής: ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Οικονομικού είναι αρμόδια ιδίως για θέματα προϋπολογισμού, παρακολούθησης και εποπτείας των οικονομικών μεγεθών, προμηθειών, κρατικών οχημάτων, τη μέριμνα για τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών, την καταγραφή και διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και για λειτουργικά επί μέρους ζητήματα. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση:  Λεωφ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2A, Τ.Κ.71307, Ηράκλειο 
Τηλ.Διευθυντή: 2810278401, email: k.mathioudakis@apdkritis.gov.gr
Fax Υπηρεσίας: 2810390107 , email:tod@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για τήρηση υγειονομικού πρωτόκολλου Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς έτους 2020 και εργασιών απολύμανσης για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό για τις ανάγκες των κτιρίων Εθνικού Δρυμού Λευκών Ορέων και των λοιπών κτιριακών υποδομών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για καθαριότητα - συλλογή και απομάκρυνση απορρυμμάτων εντός του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς, έτους 2020.

Διακήρυξη συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών για τις ανάγκες των ζώων (ζωοτροφών κτλ.) που εκτρέφονται στις υπηρεσίες των Διευθύνσεων Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης σε Ν. Ρεθύμνου, Ν. Λασιθίου και Ν. Χανίων, για το β’ εξάμηνο του 2020 και έως τη λήξη του έτους 2021.

Παράταση ημερομηνιών της αρ. 1157/23-4-2020 απόφασης Διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και εκτυπωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών και εκτυπωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. (Εμπεριέχονται διευκρινήσεις ως προς τις τιμές των i3 και i5)

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΔΛΤΟΡ1Θ-ΙΕΘ
AAY 1906 999.0300000 2420989001 ΠΟΣΟΥ 77,50 ΕΥΡΩ
18-09-2020 13:35:16    18-09-2020 13:35:16      4134
ΩΡ3ΠΟΡ1Θ-9ΤΔ
«Επανακαθορισμός αιγιαλού-καθορισμός παλαιού αιγιαλού στη θέση Ενετικό Λιμάνι Ηρακλείου,Ν.Ηρακλείου».
18-09-2020 10:56:31    18-09-2020 10:56:31      3508+2810
614ΕΟΡ1Θ-Σ3Ψ
ΑΑΥ 1906 999.0300000 2410989899 ΠΟΣΑ 2.100,00 ΕΥΡΩ
16-09-2020 08:48:28    16-09-2020 08:48:28      3756
6ΘΥ8ΟΡ1Θ-Ι2Κ
ΑΑΥ 1906 999.0100000 2410989002 ΠΟΣΟΥ 1.163,12 ΕΥΡΩ
11-09-2020 15:15:40    11-09-2020 15:15:40      3955
Ψ5ΤΞΟΡ1Θ-ΟΓΦ
Ορισμός υπαλλήλων σε συνεργείο υπερωριακής απασχόλησης της Δ/νσης Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
11-09-2020 14:19:54    11-09-2020 14:19:54      4092
ΨΨΡΓΟΡ1Θ-ΡΒΝ
AAY 1906 999.0300000 2410989899 2.207,20 ΕΥΡΩ
09-09-2020 08:28:32    09-09-2020 08:28:32      4018
6Λ4ΦΟΡ1Θ-Ζ3Ζ
ΑΑΥ 1906 999.0300000 3120102001 ΠΟΣΟΥ 2.132,80 ΕΥΡΩ
07-09-2020 14:38:05    07-09-2020 14:35:23      3920
9ΩΙΡΟΡ1Θ-ΓΣΒ
ΑΑΥ 1906 999.0200000 2420189001 ΠΟΣΟΥ 41,00 ΕΥΡΩ
02-09-2020 13:27:34    02-09-2020 13:27:34      3996
6Κ5ΩΟΡ1Θ-ΑΕ2
AAY 1906 999.0200000 2420404001 ΠΟΣΟΥ 300,00 ΕΥΡΩ ΑΑΥ 1906 999.0200000 2420403001 ΠΟΣΟΥ 4.000,00 ΓΙΑ ΤΙς ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2020
31-08-2020 09:08:18    31-08-2020 08:44:14      3890
ΨΠ71ΟΡ1Θ-ΓΩΗ
ΑΑΥ 1906 999.0100000 2420403001 ΠΟΣΟΥ 700,00 ΕΥΡΩ
31-08-2020 08:57:25    31-08-2020 08:57:25      3901