Διεύθυνση Οικονομικού

Αναπληρωτής Διευθυντής: Ανδρουλιδάκης Ιωσήφ
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Οικονομικού είναι αρμόδια ιδίως για θέματα προϋπολογισμού, παρακολούθησης και εποπτείας των οικονομικών μεγεθών, προμηθειών, κρατικών οχημάτων, τη μέριμνα για τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών, την καταγραφή και διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και για λειτουργικά επί μέρους ζητήματα. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση:  Λεωφ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2, Τ.Κ.71307, Ηράκλειο 
Τηλ.: 2810.278 426
Fax: 2810.390 107
E-mail: tod@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την καθαριότητα των κτιρίων που
στεγάζονται οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το χρονικό διάστημα από την

Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτών υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των
Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το έτος 2017.

Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΡΘΤΟΡ1Θ-ΙΩ7
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 3.052,35 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΣΟΠΟΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 996-21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 073 ΚΑΕ 1725 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΤΗΛΕΠΟΙΚΙΝΩΝΙΑΚΟΥ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ"
22-02-2017 13:48:33    22-02-2017 13:48:33      621
69Σ6ΟΡ1Θ-5Ω8
Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την καθαριότητα των κτιρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μέχρι 28/2/2018
21-02-2017 14:08:44    21-02-2017 14:08:44      683
ΨΠ9ΙΟΡ1Θ-ΠΔΧ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 2.050,48 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΣΟΠΟΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 996-21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 071 ΚΑΕ 1121 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΩΝ, ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ"
21-02-2017 12:24:01    21-02-2017 12:24:01      608
6Γ7ΤΟΡ1Θ-ΙΚΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 40.000,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΣΟΠΟΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 996-21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 071 ΚΑΕ 2751"ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ (ΑΡΘΡΟ 27 Ν. 3016/2002)"
21-02-2017 12:12:19    21-02-2017 12:12:19      622
75ΡΧΟΡ1Θ-8Λ2
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 359,60 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΣΟΠΟΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 996-21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 073 ΚΑΕ 0851 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ"
21-02-2017 12:06:02    21-02-2017 12:06:02      625
6Υ20ΟΡ1Θ-ΞΛΨ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 62,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΣΟΠΟΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 996-21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 071 ΚΑΕ 0861 "ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ"
21-02-2017 12:01:36    21-02-2017 12:01:36      606
68Ω0ΟΡ1Θ-ΛΜΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 125,35 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΣΟΠΟΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 996-21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 071 ΚΑΕ 1321 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΕΝΙΚΑ"
21-02-2017 11:58:01    21-02-2017 11:58:01      607
6115ΟΡ1Θ-ΤΗΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 372,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΣΟΠΟΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 996-21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 071 ΚΑΕ 1321 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΕΝΙΚΑ"
21-02-2017 11:55:13    21-02-2017 11:55:13      609
6Φ2ΔΟΡ1Θ-ΔΩΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 49,97 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΣΟΠΟΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 996-21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 071 ΚΑΕ 1321 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ ΓΕΝΙΚΑ"
21-02-2017 11:48:03    21-02-2017 11:48:03      610
7ΘΤΙΟΡ1Θ-8ΜΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΥΨΟΥΣ 968,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΙΣΟΠΟΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017 ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 996-21 ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ 073 ΚΑΕ 1311 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ"
21-02-2017 11:42:22    21-02-2017 11:42:22      624