Διεύθυνση Οικονομικού

Αναπληρωτής Διευθυντής: Ανδρουλιδάκης Ιωσήφ
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Οικονομικού είναι αρμόδια ιδίως για θέματα προϋπολογισμού, παρακολούθησης και εποπτείας των οικονομικών μεγεθών, προμηθειών, κρατικών οχημάτων, τη μέριμνα για τη στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών, την καταγραφή και διαχείριση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς και για λειτουργικά επί μέρους ζητήματα. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση:  Λεωφ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2, Τ.Κ.71307, Ηράκλειο 
Τηλ.: 2810.278 401
Fax: 2810.390 107
E-mail: tod@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με ϑέμα «Καϑαριότητα - Συλλογή και Απομάκρυνση Απορριμάτων εντός του Εϑνικού Δρυμού Σαμαριάς έτους 2017».

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με ϑέμα «Καϑαριότητα - Συλλογή και Απομάκρυνση Απορριμάτων εντός του Εϑνικού Δρυμού Σαμαριάς έτους 2017».

Διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού με ϑέμα «Καϑαριότητα - Συλλογή και Απομάκρυνση Απορριμάτων εντός του Εϑνικού Δρυμού Σαμαριάς έτους 2017».

Εκδήλωση ενδιαφέροντος Προμηϑευτή για τη συντήρηση μονοπατιού και υποδομών του Εϑνικού Δρυμού Σαμαριάς ενόψει της λειτουργίας του για το 2017

Επανάληψη διαγωνισμού καθαριότητας

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΟ65ΟΡ1Θ-ΜΥΗ
Έγκριση κατ' εξαίρεση οδήγησης κρατικών οχημάτων του Δήμου Πλατανιά από Αιρετό και ιδιώτες εθελοντές, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2017.
26-05-2017 12:36:00    26-05-2017 12:36:00      1945
6Ω9ΜΟΡ1Θ-ΛΜΛ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ 996-21 072 ΚΑΕ 0719 ΚΑΙ 0721 ΠΟΣΟΥ 230,00 ΕΥΡΩ
25-05-2017 08:04:38    25-05-2017 08:04:38      2027
ΨΒΒΔΟΡ1Θ-ΓΦ1
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ 996-21 073 ΚΑΕ 0352 ΠΟΣΟΥ 72.000,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕς ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
23-05-2017 12:59:22    23-05-2017 12:59:22      2015
7Δ46ΟΡ1Θ-4ΙΙ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑΣ 996-21 073 ΚΑΕ 0342 ΠΟΣΟΥ 198.000,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
23-05-2017 12:53:19    23-05-2017 12:53:19      1236
ΩΣΣ4ΟΡ1Θ-ΑΘΥ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ 996-21 ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 071 ΚΑΕ 0869 ΠΟΣΟΥ 37,20 ΕΥΡΩ ΓΙΑ "ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ"
23-05-2017 12:47:05    23-05-2017 12:47:05      1980
ΩΓΩΠΟΡ1Θ-ΕΙ6
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ 996-21 ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 071 ΚΑΕ 1329 ΠΟΣΟΥ 20,00 ΕΥΡΩ ΓΙΑ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ"
23-05-2017 12:44:05    23-05-2017 12:44:05      1979
Ω6ΧΧΟΡ1Θ-ΦΒΔ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΦΟΡΕΑ 996-21 ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 071 ΚΑΕ 1699 ΠΟΣΟΥ 564,20 ΕΥΡΩ ΓΙΑ "ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ"
23-05-2017 12:10:17    23-05-2017 12:10:17      1978
ΩΤΚΥΟΡ1Θ-Ψ9Ω
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 996-21 ΕΙΔ. ΦΟΡΕΑ 071 ΚΑΕ 1699 ΠΟΣΟΥ 310,10 ΕΥΡΩ ΓΙΑ "ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ"
23-05-2017 11:39:47    23-05-2017 11:39:47      1996
78ΨΦΟΡ1Θ-8ΓΦ
Έγκριση κατ' εξαίρεση οδήγησης κρατικών οχημάτων από τον Δήμαρχο, Αντιδημάρχους και υπαλλήλους του Δήμου Σητείας.
23-05-2017 11:25:48    23-05-2017 11:25:48      1848
ΩΕΓΡΟΡ1Θ-Ο5Ο
Έγκριση κατ' εξαίρεση οδήγησης κρατικού οχήματος από υπάλληλο του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιού Λασιθίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης.
23-05-2017 11:13:44    23-05-2017 11:13:44      1891