Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Διευθυντής:
Μανόλης Μαυράκης
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Κρήτη στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μ. Παρλαμά 2 & Λ. 62 Μαρτύρων 417, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ..: 2810.529 258
Fax: 2810.529 256
E-mail: dipeho@apdkritis.gov.gr
Τμήμα Γραμματείας: Αθανασάκης Εμμανουήλ      2810.529 254

Χατζηγιαννάκη Ελευθερία    2810.529 274
e-mail: e.xatzigiannaki@apdkritis.gov.gr

Χριστοδουλάκη Ευαγγελία  2810.529 255
e-mail: e.xristodoulaki@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COASTGAP

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COASTGAP - MED: Πολιτικές παράκτιας διακυβέρνησης και προσαρμογής στην Μεσόγειο - Coastal Governance and Adaptation Policies in the Mediterranean

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «COASTGAP - MED: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ - COASTAL GOVERNANCE AND ADAPTATION POLICIES IN THE MEDITERRANEAN»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CATERING ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COASTGAP

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
62ΔΞΟΡ1Θ-Ε7Τ
Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-03) (στο εξής: απόβλητα) εντός της Περιφέρειας Κρήτης στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΤΣΙΑΛΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.», που εδρεύει, στα αγροτεμάχια με αρ. 255 και 256, Ν.Ευκαρπίας 7ο χλμ. Θεσ/κης – Λαγκαδά, Δ. Παύλου Μελά, Π.Ε. Θεσσαλονίκης.
17-11-2017 11:08:36    17-11-2017 11:08:36      3835
Ψ8Μ3ΟΡ1Θ-ΧΛΦ
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για το υφιστάμενο πυρηνελαιουργείο απο την εταιρεία “Χ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Α.Ε” στην τοπική κοινότητα Κορφάλωνα Δήμου Κισσάμου Π.Ε Χανίων Περιφέρειας Κρήτης.
16-11-2017 15:06:26    16-11-2017 14:57:20      3715
ΩΡΑ9ΟΡ1Θ-ΝΜ7
Ανανέωση – τροποποίηση της άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-03 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), για την Περιφέρεια Κρήτης, της εταιρείας με την επωνυμία «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ Α.Ε.» και διακριτικό τίτλο «ANSY A.E.», που εδρεύει στην οδό Νικολάου Πλαστήρα 119, στη Νέα Σμύρνη Αττικής
14-11-2017 10:03:33    14-11-2017 10:03:33      3051
ΩΓ0ΔΟΡ1Θ-ΤΩ3
Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-03 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), για την Περιφέρεια Κρήτης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΚΑΝΤΕΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ», που εδρεύει στις Βρύσες, Δήμου Αποκορώνου, ΠΕ Χανίων
14-11-2017 09:53:18    14-11-2017 09:53:18      2881
ΩΨΙΞΟΡ1Θ-ΝΧΠ
Τροποποίηση της απόφασης 3512/2016 ΓΓΑΔΚ «Συγκρότηση Επιτροπής του άρθρου 12 του ν. 4178/2013 του Δ. Ρεθύμνου »
10-11-2017 13:13:40    10-11-2017 13:13:40      οικ.3820
6Ζ25ΟΡ1Θ-2Ο8
Τροποποίηση της απόφασης 25/2016 ΓΓΑΔΚ «Συγκρότηση Επιτροπής του άρθρου 12 του ν. 4178/2013 του Δ. Ιεράπετρας »
10-11-2017 13:11:05    10-11-2017 13:11:05      οικ.3823
7ΗΘΛΟΡ1Θ-ΟΜΧ
Τροποποίηση της απόφασης 2554/2016 ΓΓΑΔΚ «Συγκρότηση Επιτροπής του άρθρου 12 του ν. 4178/2013 του Δ. Ηρακλείου »
10-11-2017 13:03:12    10-11-2017 13:03:12      οικ.3824
ΨΒ3ΠΟΡ1Θ-Ο7Γ
Τροποποίηση της απόφασης 3402/2013 ΓΓΑΔΚ «Συγκρότηση Επιτροπής του άρθρου 12 του ν. 4178/2013 του Δ. Αγίου Νικολάου»
10-11-2017 12:52:03    10-11-2017 12:52:03      οικ.3822
71ΙΛΟΡ1Θ-ΚΨ2
Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-03) (στο εξής: απόβλητα), εντός της Περιφέρειας Κρήτης στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΓΕΝΝΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ », που εδρεύει επί της οδούς Μεγάλου Σπηλαίου 17, Αθήνα Αττικής.
10-11-2017 09:54:44    10-11-2017 09:54:44      2944
6ΦΥ6ΟΡ1Θ-Σ7Χ
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Βελτίωση δρόμου ΠΑ.Γ.Ν.Η. - Σταυράκια », με φορέα υλοποίησης το Δήμο Ηρακλείου, στο Δήμο Ηρακλείου, στο Νομό Ηρακλείου, στην Π.Ε. Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.
10-11-2017 09:27:15    10-11-2017 09:27:15      οικ. 3810/17