Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Διευθυντής:
Μανόλης Μαυράκης
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Κρήτη στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μ. Παρλαμά 2 & Λ. 62 Μαρτύρων 417, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ..: 2810.529 258
Fax: 2810.529 256
E-mail: dipeho@apdkritis.gov.gr
Τμήμα Γραμματείας: Αθανασάκης Εμμανουήλ      2810.529 254

Χατζηγιαννάκη Ελευθερία    2810.529 274
e-mail: e.xatzigiannaki@apdkritis.gov.gr

Χριστοδουλάκη Ευαγγελία  2810.529 255
e-mail: e.xristodoulaki@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COASTGAP

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COASTGAP - MED: Πολιτικές παράκτιας διακυβέρνησης και προσαρμογής στην Μεσόγειο - Coastal Governance and Adaptation Policies in the Mediterranean

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «COASTGAP - MED: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ - COASTAL GOVERNANCE AND ADAPTATION POLICIES IN THE MEDITERRANEAN»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CATERING ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COASTGAP

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6Α15ΟΡ1Θ-ΡΥΖ
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για το υφιστάμενο πυρηνελαιουργείο απο την εταιρεία “ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ ΝΟΤΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΕ” στην θέση “Γαζέπι Μύλος” Δημοτικής Κοινότητας Αρκαλοχωρίου του Δήμου Μινώα Πεδιάδας Π.Ε Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης.
22-09-2017 14:32:58    22-09-2017 14:32:58      2080
6ΚΔΗΟΡ1Θ-ΩΕΞ
Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ρέματος που βρίσκεται εκτός οικισμού Γαβαλοχωρίου Δ.Ε. Βάμου Δήμου Αποκόρωνα Π.Ε. Χανίων
20-09-2017 14:46:51    20-09-2017 14:46:51      2516
75Υ1ΟΡ1Θ-ΔΩΣ
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Νότιος Οδικός Άξονας Κρήτης (Οδικά τμήματα εντός Ν. Ρεθύμνου): Τμήμα Σπήλι - Ακούμια», με φορέα υλοποίησης τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, στο Νομό Ρεθύμνου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου Περιφέρειας Κρήτης, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.
20-09-2017 13:24:48    20-09-2017 13:24:48      1750
6ΚΖΥΟΡ1Θ-0ΚΧ
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 491/14-2-17 απόφασης "Συγκρότηση Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου" (ΣΥΠΟΘΑ ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) {ΑΔΑ Κ0ΛΟΡ1Θ-ΟΧ0}
15-09-2017 19:09:25    15-09-2017 19:09:25      2987
Ψ5Ξ4ΟΡ1Θ-0ΒΘ
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 495/14-2-17 απόφασης "Συγκρότηση Συμβουλίου Πολεοδομικών θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου" (ΣΥΠΟΘΑ ΠΕ ΛΑΣΙΘΟΥ) [ΑΔΑ 6Ψ80ΟΡ1Θ-ΞΘΞ{
15-09-2017 19:04:27    15-09-2017 19:04:27      54
Ψ9ΘΨΟΡ1Θ-9ΩΟ
Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-03 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), για την Περιφέρεια Κρήτης, στην εταιρεία με την επωνυμία «Υπηρεσίες Εφοδιαστικής Αλυσίδας το Δελφίνι Α.Ε.» και δ.τ. «DLS Α.Ε.», που εδρεύει στη θέση «Βιολί Χαράκι» του Δήμου Ρεθύμνου της Π.Ε. Ρεθύμνου
12-09-2017 11:55:13    12-09-2017 11:55:13      2238
639ΕΟΡ1Θ-ΠΙΕ
Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-03 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), για την Περιφέρεια Κρήτης, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΝ 3PL ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «DELATOLAS EXPRESS CARGO Α.Ε.», που εδρεύει στη θέση «Ρείκια» του Δήμου Ασπροπύργου της Π.Ε. Δυτικής Αττικής
12-09-2017 10:50:12    12-09-2017 10:50:12      2208
7Τ1ΤΟΡ1Θ-ΣΛΩ
Ανανέωση της άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, για την Περιφέρεια Κρήτης, της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ» που εδρεύει στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 47 στη Δάφνη Αττικής
12-09-2017 10:25:08    12-09-2017 10:25:08      2298
7ΧΗΘΟΡ1Θ-Ξ07
Ανανέωση – τροποποίηση (ως προς τα διαχειριζόμενα απόβλητα), της άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, για την Περιφέρεια Κρήτης, της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΦΛΩΡΟΥ Α.Ε.» και δ.τ. «ΦΑΜΙΛΥ ΜΕΤΑΛ ΣΚΡΑΜΠ Α.Ε.» που εδρεύει στο 8ο χλμ Επ. Οδού Λάρισας Συκουρίου, θέση «Αμπελότοποι», Τ.Κ. Ομορφοχωρίου, Δ.Ε Πλατυκάμπου, Δήμου Κιλελέρ, Π.Ε. Λάρισας
12-09-2017 10:06:09    12-09-2017 10:06:09      2028
61ΚΟΟΡ1Θ-ΧΟΤ
Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-03 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), για την Περιφέρεια Κρήτης, στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΧΑΪΔΑΡΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ», που εδρεύει στην οδό 25ης Μαρτίου 10, της ΔΕ Ελευθερίου-Κορδελιού, του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, της ΠΕ Θεσσαλονίκης
12-09-2017 09:25:07    12-09-2017 09:25:07      2337