Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Διευθυντής:
Μανόλης Μαυράκης
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Κρήτη στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μ. Παρλαμά 2 & Λ. 62 Μαρτύρων 417, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ..: 2810.529 258
Fax: 2810.529 256
E-mail: dipeho@apdkritis.gov.gr
Τμήμα Γραμματείας: Αθανασάκης Εμμανουήλ      2810.529 254

Χατζηγιαννάκη Ελευθερία    2810.529 274
e-mail: e.xatzigiannaki@apdkritis.gov.gr

Χριστοδουλάκη Ευαγγελία  2810.529 255
e-mail: e.xristodoulaki@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COASTGAP

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COASTGAP - MED: Πολιτικές παράκτιας διακυβέρνησης και προσαρμογής στην Μεσόγειο - Coastal Governance and Adaptation Policies in the Mediterranean

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «COASTGAP - MED: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ - COASTAL GOVERNANCE AND ADAPTATION POLICIES IN THE MEDITERRANEAN»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CATERING ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COASTGAP

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
70ΓΨΟΡ1Θ-ΝΕΖ
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 2071/23-06-16 άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων για την Περιφέρεια Κρήτης, ως προς την αλλαγή επωνυμίας από «ΚΑΣΤΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ» σε «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΣΤΑΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ», που εδρεύει επί της οδού Επιμενίδου 30 στον Άγιο Νικόλαο, ΠΕ Λασιθίου.
13-01-2017 13:54:51    13-01-2017 13:54:51      56
7ΤΚΛΟΡ1Θ-ΖΩΘ
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για το έργο: “μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ ” απο την εταιρεία με την επωνυμία ΑΦΟΙ ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ Α.Ε στην περιοχή “Κερατίδια” Δ.Ε Αγ. Νικολάου Δήμου Αγ. Νικολάου Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου Περιφέρειας Κρήτης .
12-01-2017 11:26:36    12-01-2017 11:26:36      4295
6ΗΘΡΟΡ1Θ-ΙΤ3
Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων στερεών αποβλήτων για την Περιφέρεια Κρήτης, στην ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «ΟΡΦΑΝΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ», που εδρεύει στα Σκάρφεια Φθιώτιδας, ΠΕ Φθιώτιδας.
11-01-2017 13:19:00    11-01-2017 13:19:00      4066
Ω1Κ4ΟΡ1Θ-5Θ4
Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, εντός της Περιφέρειας Κρήτης, στην εταιρεία με την επωνυμία «Ι. & Ε. ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΙΚΕ» που εδρεύει στην οδό Πλούτωνος 13, στον Κορυδαλλό Αττικής
11-01-2017 10:03:33    11-01-2017 10:03:33      4413
66ΩΜΟΡ1Θ-3ΥΠ
Τροποποίηση (ως προς την προσθήκη του κωδικού ΕΚΑ 16.02.15*) της άδειας συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων για την Περιφέρεια Κρήτης, της εταιρεία με την επωνυμία «Creta eco phoenix Α.Ε Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Ανακύκλωσης» που εδρεύει στο ΒΙΟ.ΠΑ Νέας Αλικαρνασσού Δήμου Ηρακλείου.
11-01-2017 09:19:46    11-01-2017 09:19:46      4327
ΨΒ98ΟΡ1Θ-ΛΓΗ
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 2284/13-08-2013 άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων για την Περιφέρεια Κρήτης, ως προς την αλλαγή επωνυμίας από «JCB SECURITY AND FACILITY Α.Ε.» σε «MYSERVICES SECURITY AND FACILITY Α.Ε. – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» με δ.τ. «MYSERVICES SECURITY AND FACILITY Α.Ε.», που εδρεύει στο Δήμο Καλλιθέας Αττικής.
10-01-2017 13:21:00    10-01-2017 13:21:00      4357
68ΓΓΟΡ1Θ-ΓΒΘ
Τροποποίηση, ως προς την επωνυμία της εταιρείας και τα διαχειριζόμενα απόβλητα, της άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, για την Περιφέρεια Κρήτης, της εταιρεία «Μ. ΓΑΛΑΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» που εδρεύει στον οικισμό Μονή, Δήμου Μαλεβιζίου, Π.Ε Ηρακλείου
05-01-2017 11:15:28    05-01-2017 11:15:28      4183
7ΥΡ2ΟΡ1Θ-Φ6Φ
Τροποποίηση του ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Νεάπολης – Βραχασίου Δήμου Αγίου Νικολάου (ΦΕΚ 280/ΑΑΠ/19-12-2016)
05-01-2017 10:53:20    05-01-2017 10:53:20      3782
Ω8ΠΑΟΡ1Θ-5ΩΥ
Κύρωση τμήματος του υφιστάμενου δικτύου κοινοχρήστων χώρων σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν. 3937/11 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-11), εντός των ορίων του οικισμού Κουρνά Δήμου Γεωργιούπολης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων στη θέση «Αηλιάς». (ΦΕΚ 281/ΑΑΠ/19-12-2016)
05-01-2017 10:42:39    05-01-2017 10:42:39      3027/15
7ΓΒΩΟΡ1Θ-Ο14
Αναγνώριση οδού ως προυφιστάμενης του 1923 στην περιοχή «Ρέκτας» εκτός σχεδίου οικισμού Κουρνά, Δημοτικής Ενότητας Γεωργιούπολης, Δήμου Αποκορώνου, ΠΕ Χανίων.
04-01-2017 10:30:13    04-01-2017 10:30:13      3004