Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Διευθυντής:
Μανόλης Μαυράκης
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Κρήτη στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μ. Παρλαμά 2 & Λ. 62 Μαρτύρων 417, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ..: 2810.529 258
Fax: 2810.529 256
E-mail: dipeho@apdkritis.gov.gr
Τμήμα Γραμματείας: Αθανασάκης Εμμανουήλ      2810.529 254

Χατζηγιαννάκη Ελευθερία    2810.529 274
e-mail: e.xatzigiannaki@apdkritis.gov.gr

Χριστοδουλάκη Ευαγγελία  2810.529 255
e-mail: e.xristodoulaki@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COASTGAP

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COASTGAP - MED: Πολιτικές παράκτιας διακυβέρνησης και προσαρμογής στην Μεσόγειο - Coastal Governance and Adaptation Policies in the Mediterranean

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «COASTGAP - MED: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ - COASTAL GOVERNANCE AND ADAPTATION POLICIES IN THE MEDITERRANEAN»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CATERING ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COASTGAP

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΖΖΣΟΡ1Θ-ΑΦ6
Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-03), για την Περιφέρεια Κρήτης, στην επιχείρηση του Κωνσταντίνου Δαμανάκι που εδρεύει στην οδό Ι. Κονδυλάκη 52 στο Ρέθυμνο
22-03-2017 13:20:46    22-03-2017 13:20:46      774
6ΤΟ2ΟΡ1Θ-ΠΤ0
Επικύρωση καθορισμού των οριογραμμών τμήματος ρέματος στην θέση «Κάτω Σφακορυάκι» Αγίου Παύλου, Δ.Δ. Σακτουρίων Δ.Ε. Λάμπης, Δήμου Αγ. Βασιλείου, Π.Ε. Ρεθύμνης.
21-03-2017 12:44:12    21-03-2017 12:44:12      4475
7ΥΓΙΟΡ1Θ-Ε21
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (τροποποιητική) υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης «ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ 1406068», ιδιοκτησίας «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.», πλησίον οικισμού Άνω Πόλης, Δήμου Σφακίων, Ν. Χανίων
21-03-2017 09:14:01    21-03-2017 09:14:01      710
7ΝΛΝΟΡ1Θ-Σ2Υ
Χορήγηση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/Β/22-12-03) (στο εξής: απόβλητα) εντός της Περιφέρειας Κρήτης στην επιχείρηση με την επωνυμία «CITIPOST ΙΚΕ», που εδρεύει επί της οδού Καλλιρόης 23, στον Νέο Κόσμο, Αττικής.
20-03-2017 09:31:41    20-03-2017 09:31:41      173
6ΚΔΩΟΡ1Θ-ΗΚ3
Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 953/02-04-2014 άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727 (ΦΕΚ 1909/Β/22- 12-03) (στο εξής: απόβλητα), ως προς την προσθήκη του κωδικού ΕΚΑ 19.10.04 και τη διόρθωση του εσφαλμένα αναγραφόμενου κωδικού ΕΚΑ 16 0101 σε 16 01 03 εντός της Περιφέρειας Κρήτης στην επιχείρηση «ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ», που εδρεύει στη Σχολή Ασωμάτων, Δ.Αμαρίου ΠΕ Ρεθύμνου.
20-03-2017 09:19:33    20-03-2017 09:19:33      76
Ψ26ΩΟΡ1Θ-9Χ2
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο) του έργου: «Αναβάθμιση επαρχιακής οδού Ρέθυμνο – Αγία Γαλήνη. Τμήμα Αρμένοι – Παλέ» από το Γενικό Διευθυντή Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, με την οποία τροποποιείται η με αρ. πρωτ. 2147/14-06-2011 Τροποποιητική - Συμπληρωματική (Α.Ε.Π.Ο) του παραπάνω έργου, με φορέα υλοποίησης τη Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ρεθύμνου της Περιφέρειας Κρήτης, στο Νομό Ρεθύμνου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου Περιφέρειας Κρήτης, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.
17-03-2017 14:53:42    17-03-2017 14:53:42      695
ΩΜ7ΒΟΡ1Θ-75Χ
Διακοπή της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και Επιστροφή Φακέλου του έργου: «Βελτίωση της συμβολής αδιεξόδου τμήματος της Δημοτικής οδού (πρώην Π.Ε.Ο.) με τη Ν.Ε.Ο. στη θέση Πλατάνι Δ.Ε. Σούδας Δήμου Χανίων» στο Νομό Χανίων , στην Π.Ε. Χανίων, στην Περιφέρεια Κρήτης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.
16-03-2017 14:08:43    16-03-2017 14:08:43      3279/16
ΩΗ3ΖΟΡ1Θ-ΑΓΠ
Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Ετοιμορρόπων Κατασκευών της παρ. 2 του άρθρου 7 του ΠΔ 13-4-1929 (ΦΕΚ 153/Α/1929), για τον Δήμο Σητείας, Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου
16-03-2017 11:47:22    16-03-2017 11:47:22      500
6ΞΥΙΟΡ1Θ-3Ν2
Συγκρότηση «Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων» (ΣΥΠΟΘΑ ΧΑΝΙΩΝ)
14-03-2017 12:19:58    14-03-2017 12:19:58      716
6Η2ΧΟΡ1Θ-ΖΜΚ
Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τη λειτουργία του έργου: Υφιστάμενη Μονάδα Παραγωγής και Εμπορίας μικροφυκών Σπιρουλίνας ‘Spirulina’, δυναμικότητας ενός τόνου ξηρής βιομάζας/έτος, σε χερσαίες εγκαταστάσεις, ιδιοκτησίας «Σπιρουλίνα Κρήτης Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.» στη θέση Πριναρέ εκτός ορίων οικισμού Μαρουλά Δήμου Ρεθύμνου Π.Ε. Ρεθύμνης
14-03-2017 11:21:20    14-03-2017 11:21:20      359