Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Διευθυντής:

 

 

Ευφροσύνη Τσαγκαράκη-Μαυράκη

Χημικός Μηχανικός

e-mail: a.tsagaraki@apdkritis.gov.gr

Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Κρήτη στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μ. Παρλαμά 2 & Λ. 62 Μαρτύρων, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ..: 2810.529 258
Fax: 2810.529 256
e-mail: dipeho@apdkritis.gov.gr
Τμήμα Γραμματείας: Αθανασάκης Εμμανουήλ      2810.529 254

Χατζηγιαννάκη Ελευθερία    2810.529 274
e-mail: e.xatzigiannaki@apdkritis.gov.gr

Χριστοδουλάκη Ευαγγελία  2810.529 255
e-mail: e.xristodoulaki@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης τη 11-04-2019, για την επιτροπή συνοπτικών διαγωνισμών έτους 2019 της ΑΠΔ Κρήτης.

Διακήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση τεχνικής υπηρεσίας «Αποκατάσταση / κατεδάφιση αυθαίρετης κατασκευής (βόθρου) προς εκτέλεση της με αρ.πρωτ. 39946/25-11-2016 απόφασης κατεδάφισης του Δήμου Ηρακλείου

Κλήρωση μελών κοινής επιτροπής κλήρωσης των υποσυστημάτων ΚΗΣΚ και ΜΗΜΕΔ, για τους διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων της ΑΠΔ Κρήτης έτους 2019.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΦΖ8ΟΡ1Θ-ΗΞΖ
Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών ασφαλτόστρωσης επί του ΒΟΑΚ πλησίον του κόμβου Αεροδρομίου Ηρακλείου στο τμήμα από χ.θ.140+550 έως χ.θ.141+000 στα πλαίσια του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Κρήτης», αναδόχου ΜΑΡΜΙΤΕΛ Α.Ε. υπό την επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης .
30-03-2020 13:07:56    30-03-2020 13:07:56      1034
ΩΨΒ9ΟΡ1Θ-ΤΩΜ
Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων-εργοταξιακής σήμανσης για την εκτέλεση εργασιών ασφαλτόστρωσης επί του ΒΟΑΚ (Κακό όρος) στο τμήμα από χ.θ.144+700 έως χ.θ.148+000 στα πλαίσια του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφέρειας Κρήτης», αναδόχου ΜΑΡΜΙΤΕΛ Α.Ε. υπό την επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης .
30-03-2020 13:02:36    30-03-2020 13:02:36      1032
ΨΓΨΕΟΡ1Θ-ΧΚΞ
Επαναδημοσίευση της με αρ. 8154/13-06-1989 Απόφασης Νομάρχη Χανίων (ΦΕΚ Δ'457) με το συνημμένο διάγραμμα αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.3756/2009.
30-03-2020 12:18:10    30-03-2020 12:18:10      4301 ΠΕ
6ΙΞ9ΟΡ1Θ-8ΜΥ
Συγκρότηση Β Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου (ΣΥΠΟΘΑ Β ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ)
27-03-2020 11:07:37    27-03-2020 11:07:37      1102
ΩΧΓΨΟΡ1Θ-2ΣΙ
Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων-εργοταξιακής σήμανσης, όπως αυτά διορθώθηκαν με κόκκινο χρώμα, για τις εργασίες φρεζαρίζματος και ασφαλτόστρωσης στη με αρ. 97 ε.ο. στην περιοχή Γιοφύρου από την Λ. 62 Μαρτύρων έως τη διασταύρωση προς ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. (πρώην Τ.Ε.Ι.) , στα πλαίσια του έργου «Συντήρηση του Ε.Ο.Δ. 97 στην περιοχή του Γιοφύρου και επεμβάσεις στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο πλησίον της πόλεως Ηρακλείου » αναδόχου ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε. υπό την επίβλεψη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Κρήτης , με στένωση λωρίδας κυκλοφορίας .
26-03-2020 12:13:08    26-03-2020 12:13:08      3717 π.ε.
69Β9ΟΡ1Θ-Θ54
Συγκρότηση Α Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (ΣΥΠΟΘΑ Α ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ)
19-03-2020 12:08:54    19-03-2020 12:08:54      1057
ΨΖ0ΑΟΡ1Θ-4ΞΙ
Συγκρότηση Α Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (ΣΥΠΟΘΑ Α ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)
19-03-2020 12:05:55    19-03-2020 12:05:55      1059
6ΒΦ7ΟΡ1Θ-ΤΗΨ
Συγκρότηση Α Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου (ΣΥΠΟΘΑ Α ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ)
19-03-2020 12:02:32    19-03-2020 12:02:32      1060
679ΨΟΡ1Θ-2ΒΕ
Συγκρότηση Α Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου (ΣΥΠΟΘΑ Α ΠΕ ΡΕΘΥΜΝΟΥ)
19-03-2020 11:58:02    19-03-2020 11:58:02      1058
6Ρ3ΙΟΡ1Θ-ΤΨΜ
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για το έργο «Υφιστάμενη Μονάδα Παραγωγής Ετοίμου Σκυροδέματος ιδιοκτησίας ΜΠΕΤΟΔΟΜΗ Ο.Ε.» στη θέση Λατζιμάς, Δ.Ε. Αρκαδίου, Δήμου Ρεθύμνου.
17-03-2020 13:42:59    17-03-2020 13:42:59      449