Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Διευθυντής:
Μανόλης Μαυράκης
Κύριες Αρμοδιότητες: Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού είναι αρμόδια ιδίως για τον προγραμματισμό και την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, χωροταξικής και πολεοδομικής πολιτικής στην Κρήτη στο πλαίσιο των αρχών και εθνικών κατευθύνσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μ. Παρλαμά 2 & Λ. 62 Μαρτύρων 417, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ..: 2810.529 258
Fax: 2810.529 256
E-mail: dipeho@apdkritis.gov.gr
Τμήμα Γραμματείας: Αθανασάκης Εμμανουήλ      2810.529 254

Χατζηγιαννάκη Ελευθερία    2810.529 274
e-mail: e.xatzigiannaki@apdkritis.gov.gr

Χριστοδουλάκη Ευαγγελία  2810.529 255
e-mail: e.xristodoulaki@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COASTGAP

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COASTGAP - MED: Πολιτικές παράκτιας διακυβέρνησης και προσαρμογής στην Μεσόγειο - Coastal Governance and Adaptation Policies in the Mediterranean

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «COASTGAP - MED: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ - COASTAL GOVERNANCE AND ADAPTATION POLICIES IN THE MEDITERRANEAN»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ CATERING ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ COASTGAP

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
78Ρ1ΟΡ1Θ-ΜΝΛ
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για την εγκατάσταση αποτέφρωσης νεκρών ζώων εκτροφής και συντροφιάς καθώς και Ζωικών Υποπροϊόντων (ΖΥΠ) απο την εταιρεία με την επωνυμία “V And L Waste Management I.K.E” στην Οδό Ρ της ΒΙΠΕ Ηρακλείου Δήμου Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης.
28-07-2017 13:16:04    28-07-2017 13:16:04      2152
60ΡΚΟΡ1Θ-ΤΔΛ
Τροποποίηση της με αρ.πρωτ. 4523/19-2-2015 (ΑΔΑ: Ω31ΡΟΡ1Θ-ΤΓΥ) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, όπως τροποποιήθηκε με την με αρ.πρωτ. 2775/12-8-2016 (ΑΔΑ: 6ΟΘΤΟΡ1Θ-3Δ9) Απόφαση, για το έργο κατασκευής και λειτουργίας νέου σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο ισχύος 500 kWe, ιδιοκτησίας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΕΕ», εντός της ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, Δ.Ε. Νέας Αλικαρνασσού, Δ. Ηρακλείου, Π.Ε. Ηρακλείου, Περιφέρειας Κρήτης
28-07-2017 12:54:23    28-07-2017 12:54:23      1919
ΩΒΝΩΟΡ1Θ-0Μ6
Ανανέωση- επικαιροποίηση της αρ. πρ. 3775/29.9.2006 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) όπως έχει παραταθεί και ισχύει με την αρ. πρ. 2018/7.6.2012 Απόφαση απο τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για την υφιστάμενη μονάδα αποθήκευσης εκρηκτικών υλών, ιδιοκτησίας Κοκολάκη Ερμιόνης στην θέση “Τραπεζούντα” Τοπικού Διαμερίσματος Πισκοκεφαλίου Δήμου Σητείας Π.Ε Λασιθίου Περιφέρειας Κρήτης.
28-07-2017 12:34:37    28-07-2017 12:34:37      2052
7Γ2ΕΟΡ1Θ-81Κ
Ανανέωση της αρ. πρ. 3285/14.10.2011 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) απο τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για την υφιστάμενη μονάδα αποθήκευσης εκρηκτικών υλών, ιδιοκτησίας Κωνσταντινομανωλάκη Νικολάου στην θέση “Θύμους” Τοπικού Διαμερίσματος Μαρδατίου Δήμου Αγ. Νικολάου Π.Ε Λασιθίου Περιφέρειας Κρήτης.
28-07-2017 12:26:11    28-07-2017 12:26:11      2127
ΨΠΝΤΟΡ1Θ-6ΞΥ
Εξαίρεση από την κατεδάφιση τμημάτων τριώροφης οικοδομής στην οδό Γαρύπας ΟΤ 470 Μεσαμπελιές, ιδιοκτησίας Αλεξάνδρου Τζωρτζακάκη
28-07-2017 12:11:32    28-07-2017 12:11:32      2210
ΩΑ5ΖΟΡ1Θ-Ο8Β
Κύρωση τμήματος δικτύου κοινοχρήστων χώρων , εντός ορίων οικισμού Πρινέ Δήμου Ρεθύμνης σύμφωνα με το άρθρο 35 του Ν.3937/2011/ΦΕΚ/60/Α όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
28-07-2017 09:58:53    28-07-2017 09:58:53      4289π.ε.
7ΜΨΠΟΡ1Θ-ΣΛΔ
Κύρωση τμήματος δικτύου κοινοχρήστων χώρων στη θέση Καμίνι εντός ορίων οικισμού Μαυρικιανό Δ.Κ. Ελούντας Δ.Αγ.Νικολάου.
28-07-2017 09:51:32    28-07-2017 09:51:32      1951
674ΒΟΡ1Θ-ΦΝΑ
Μείωση απόστασης γραμμής δόμησης από τον άξονα πρωτεύοντος επαρχιακού οδικού δικτύου και συγκεκριμένα, της με αρ. 12 Ψυχρό-Δικταίον Άντρο πρωτεύουσας επαρχιακής οδού σε γήπεδο εντός οικισμού Ψυχρού φερόμενου ιδιοκτήτη Χρονάκη Νικόλαου.
28-07-2017 09:42:31    28-07-2017 09:42:31      1772
6ΨΔΚΟΡ1Θ-ΒΟ1
Αναγνώριση οδού ως προϋφιστάμενη του ‘23 εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού, στη θέση «Κυανή Ακτή» της Κτηματικής Περιφέρειας Καλυβών της Δ.Ε. Αρμένων του Δ. Αποκορώνου.
28-07-2017 09:35:32    28-07-2017 09:35:32      2097
75Η8ΟΡ1Θ-Υ7Β
Διόρθωση της με α.π. 2867/2012 απόφασης Γενικού Γραμματέα Απ/νης Δ/σης Κρήτης (ΦΕΚ305/ΑΑΠ/2012 έγκρισης Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου, «Ανέγερση Σχολικού συγκροτήματος στη θέση Τίμιος Σταυρός Δ. Ρεθύμνου».
28-07-2017 09:16:16    28-07-2017 09:16:16      1162