Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Αγγελική Μαρτίνου, Δρ. Χημικός Μηχανικός
Κύριες Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου είναι αρμόδια ιδίως για θέματα τεχνικής υποστήριξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, διαχείρισης ορυκτών πόρων και ελέγχου ποιότητας υλικών δημοσίων έργων. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μενελάου Παρλαμά 2 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.529 266  
Fax: 2810.529 289
E-mail: a.martinou@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Διευκρινίσεις για το διαγωνισμό του έργου "ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΔ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΒΡΙΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΙΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΣΑΝΙΔΩΝ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ"

Συμβατικά τεύχη διαγωνισμού κατεδάφισης αποθήκης - εργασίες αποξήλωσης - διάθεσης αμιάντου

Κλήρωση μελών επιτροπής έργων για το έτος 2017 της Δ/νσης Τεχμνικού Ελέγχου της Αποκεντωμένης Διοίκησης Κρήτης

Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης προς αναδειξη των μελών της επιτροπής διαγωνισμού καθαίρεσης παράνομων πινακίδων

Αποξήλωση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων κατά μήκος των εθνικών και επαρχιακών οδών της Κρήτης.

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΞ99ΟΡ1Θ-ΘΜΣ
Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης, για την εκτέλεση εργασιών μικρής διάρκειας για το έργο: Κατά πλάτος τομή (εγκάρσια) οδοστρώματος, για διέλευση αγωγού άρδευσης στην (Π.Ε.Ο.) Παλαιά Εθνική Οδό Ηρακλείου – Αγ. Νικολάου στην περιοχή Μαλίων και συγκεκριμένα στη θέση διασταύρωση Παλαιάς Εθνικής Οδού με παράκαμψη προς αρχαιολογικό χώρο Μαλίων.
12-12-2017 12:32:25    12-12-2017 12:32:25      2520
62ΛΗΟΡ1Θ-1ΧΔ
Έγκριση τροποποίησης του τεχνικού φακέλου του έργου "Αντιδιαβρωτική προστασία του κόλπου Δερματά" κατά τις διατάξεις της εγκυκλίου 203913/19-12-2012 της ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ (Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων επείγοντος Χαρακτήρα), με σκοπό την λήψη πρόσθετων μέτρων προστασίας
08-12-2017 14:38:38    08-12-2017 14:38:38      2410
632ΜΟΡ1Θ-7ΜΠ
Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: "Διαμόρφωση οδών άξονα Δικαιοσύνης, Ίδης, Λ. Καλοκαιρινού", 1η Φάση, του Δήμου Ηρακλείου, και συγκεκριμένα για: αποκλεισμό της οδού Ίδης, τμήματος της Λεωφ. Καλοκαιρινού και τμήματος της οδού Ψαρομηλίγκων από την κυκλοφορία, με ταυτόχρονη λήψη μέτρων για εκτροπή της κυκλοφορίας από άλλες υφιστάμενες δημοτικές οδούς.
06-12-2017 09:51:13    06-12-2017 09:51:13      2471
6ΟΦ0ΟΡ1Θ-0ΟΗ
Ορισμός επιβλέποντα μηχανικού και βοηθού του έργου: « ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΔ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΒΡΙΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΙΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΣΑΝΙΔΩΝ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ », προϋπολογισμού 143.000,00 € ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε».
05-12-2017 10:33:59    05-12-2017 10:33:59      2365
ΩΞΤΦΟΡ1Θ-ΡΗΛ
Συγκρότηση επιτροπής με σκοπό την πιστοποίηση των έργων υποδομής (παρ.8,9, άρθρο 5, Ν.4280/2014) για τη δημιουργία οικισμού β΄ κατοικίας στη θέση Πάρναμος του Δ. Γεροποτάμου, Ν. Ρεθύμνης από τη "ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ Α.Ο.Ε"
05-12-2017 09:40:07    05-12-2017 09:40:07      2298
6ΓΒ8ΟΡ1Θ-Ω1Ε
Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης, για την εκτέλεση εργασιών μικρής διάρκειας για το έργο: κατά πλάτος τομή (εγκάρσια) οδοστρώματος για διέλευση αγωγού αποχέτευσης όμβριων στην (Π.Ε.Ο.) Παλαιά Εθνική Οδό Ηρακλείου – Αγ. Νικολάου στον οικισμό Καρτερό και στις θέσεις: α. Σε απόσταση 4,30 km από διασταύρωση Π.Ε.Ο. με Λ. Ικάρου και β. Σε απόσταση 4,65 km από διασταύρωση Π.Ε.Ο. με Λ. Ικάρου.
01-12-2017 13:09:44    01-12-2017 13:09:44      2389
6ΡΛΨΟΡ1Θ-ΓΙΩ
: Έγκριση της με αρ.314/2017 Απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου Δήμου Αγίου Νικολάου που αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή “Μύλος”
27-11-2017 10:06:11    27-11-2017 10:06:11      1958
ΨΝ4ΘΟΡ1Θ-ΜΛ4
Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για τις ανάγκες κατασκευής του έργου : "Αναβάθμιση της Γ.Μ. 150-Υ/Σ Μοιρών - Υ/Σ Ιεράπετρας" στην περιοχή του Νομού Ηρακλείου και Νομού Λασιθίου" συνολικής εκτάσεως 9.380 μ²
21-11-2017 15:05:11    21-11-2017 15:05:11      1696
6Υ59ΟΡ1Θ-ΩΘΙ
Ε Ρ Γ Ο Λ Α Β Ι Κ Η Σ Υ Μ Β Α Σ Η: « ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΔ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΒΡΙΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΙΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΣΑΝΙΔΩΝ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ », προϋπολογισμού 143.000,00 € ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).
17-11-2017 12:14:48    17-11-2017 12:14:48      οικ. 2358
ΩΖΕΔΟΡ1Θ-ΘΛΠ
Αναβολή εκτέλεσης εργασιών κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών της ζώνης αιγιαλού στην περιοχή «Καλαμάκι» του Δήμου Χανίων, σε εκτέλεση των αριθμ. 2/2008 και 3/2008 πρωτοκόλλων κατεδάφισης της τότε Κτηματικής Υπηρεσίας Χανίων
16-11-2017 15:55:19    16-11-2017 15:55:19      2354