Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Αγγελική Μαρτίνου, Δρ. Χημικός Μηχανικός
Κύριες Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου είναι αρμόδια ιδίως για θέματα τεχνικής υποστήριξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, διαχείρισης ορυκτών πόρων και ελέγχου ποιότητας υλικών δημοσίων έργων. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μενελάου Παρλαμά 2 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.529 266  
Fax: 2810.529 289
E-mail: a.martinou@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης προς αναδειξη των μελών της επιτροπής διαγωνισμού καθαίρεσης παράνομων πινακίδων

Αποξήλωση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων κατά μήκος των εθνικών και επαρχιακών οδών της Κρήτης.

Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης προς αναδειξη των μελών της επιτροπής διαγωνισμού καθαίρεσης παράνομων πινακίδων.

Ορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ Ή ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», προϋπολογισμού 245.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
7ΙΚΩΟΡ1Θ-Ξ3Ν
Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 4,5 MW στη θέση "Χώνος" του Δήμου Σητείας Π.Ε. Λασιθίου, της εταιρείας «IWECO ΧΩΝΟΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.».
17-08-2017 10:50:00    17-08-2017 10:50:00      1485
Ω5ΜΜΟΡ1Θ-ΚΤΝ
Έγκριση μελέτης εργοταξιακής ρύθμισης με τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης, με σκοπό τη διατήρηση των συνθηκών ασφάλειας της κυκλοφορίας σε ικανοποιητικό επίπεδο, εξαιτίας του πρόσθετου φόρτου που προέρχεται από την εκτέλεση του έργου "Ολοκλήρωση κατασκευής της οδού Αγ. Βαρβάρα - Απομαρμά (Χ.Θ.22+170 - Χ.Θ. 29+990"
09-08-2017 14:24:12    09-08-2017 14:24:12      1504
ΩΩΖ8ΟΡ1Θ-61Ρ
Μερική έγκριση της με αρ.154/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρεθύμνου που αφορά κυκλοφορία ζωήλατης άμαξας, στο βόρειο παράδρομο της Π.Ε.Ο στο Σταυρωμένο
31-07-2017 08:55:07    31-07-2017 08:55:07      1326
ΩΓ4ΙΟΡ1Θ-59Η
Έγκριση της με αρ.129/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μαλεβιζίου που αφορά κυκλοφοριακή ρύθμιση στην περιοχή Μονοναύτη Αγίας Πελαγίας πέριξ των εγκαταστάσεων του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Blue Bay Resort
31-07-2017 08:52:58    31-07-2017 08:52:58      904
ΩΑ15ΟΡ1Θ-Ε28
Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 2,5 MW στη θέση "Πλατύβολο" του Δήμου Σητείας Π.Ε. Λασιθίου, της εταιρείας «ENERCON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.».
28-07-2017 14:27:35    28-07-2017 14:27:35      1312
ΩΘΤ6ΟΡ1Θ-Κ35
Αναβολή εκτέλεσης εργασιών κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών της ζώνης αιγιαλού στην περιοχή «Καλαμάκι» του Δήμου Χανίων, σε εκτέλεση των αριθμ. 2/2008 και 3/2008 πρωτοκόλλων κατεδάφισης της τότε Κτηματικής Υπηρεσίας Χανίων.
26-07-2017 16:25:33    26-07-2017 16:25:33      1519