Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Αγγελική Μαρτίνου, Δρ. Χημικός Μηχανικός
Κύριες Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου είναι αρμόδια ιδίως για θέματα τεχνικής υποστήριξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, διαχείρισης ορυκτών πόρων και ελέγχου ποιότητας υλικών δημοσίων έργων. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μενελάου Παρλαμά 2 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.529 266  
Fax: 2810.529 289
E-mail: a.martinou@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Διευκρινίσεις για το διαγωνισμό του έργου "ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΔ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΒΡΙΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΙΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΣΑΝΙΔΩΝ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ"

Συμβατικά τεύχη διαγωνισμού κατεδάφισης αποθήκης - εργασίες αποξήλωσης - διάθεσης αμιάντου

Κλήρωση μελών επιτροπής έργων για το έτος 2017 της Δ/νσης Τεχμνικού Ελέγχου της Αποκεντωμένης Διοίκησης Κρήτης

Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης προς αναδειξη των μελών της επιτροπής διαγωνισμού καθαίρεσης παράνομων πινακίδων

Αποξήλωση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων κατά μήκος των εθνικών και επαρχιακών οδών της Κρήτης.

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
738ΚΟΡ1Θ-ΝΙΠ
Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης, για την εκτέλεση εργασιών άμεσης επέμβασης (τοπική αποκατάσταση φθορών, περισυλλογή αντικειμένων από το κατάστρωμα της οδού, κλαδοκοπή επείγοντος χαρακτήρα, οδοφωτισμού κ.λ.π.) σε τμήματα του Επαρχιακού οδικού δικτύου Ηρακλείου - Βιάννου με αυτεπιστασία από συνεργεία της Περιφέρειας Κρήτης, με σκοπό τη διατήρηση της ασφάλειας της οδού σε ικανοποιητικό επίπεδο.
13-10-2017 08:53:20    13-10-2017 08:53:20      1888
6ΝΤ1ΟΡ1Θ-Ε70
Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου: "Αποχέτευση Ακαθάρτων και επεξεργασία λυμάτων οικισμού Γουρνών Δήμου Γουβών της ΔΕΥΑ Χερσονήσου Δήμου Χερσονήσου", και συγκεκριμένα για: α)κατά μήκος τομή οδοστρώματος για διέλευση καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης στην Παλαιά Εθνική Οδό (Π.Ε.Ο.) Ηρακλείου-Αγ. Νικολάου εντός του οικισμού Γουβών και β)κάθετη τομή στον Ισόπεδο Κόμβο Γουρνών και σε δύο συντρέχοντες δρόμους στην περιοχή Γουβών.
10-10-2017 13:05:05    10-10-2017 13:05:05      1919
6ΠΚΥΟΡ1Θ-ΘΥΙ
Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) του Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), ισχύος 4,8 MW στη θέση "ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ Ι" του Δήμου Σητείας Π.Ε. Λασιθίου, της εταιρείας «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.».
09-10-2017 10:30:03    09-10-2017 10:30:03      1784
70ΠΒΟΡ1Θ-ΨΨΟ
Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης στο έργο: "Γούρνες-Χερσόνησος", με σκοπό την κατάργηση της εισόδου / εξόδου του βόρειου κλάδου του ΒΟΑΚ επί του Α/Κ Καστελίου του έργου "ΓΟΥΡΝΕΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ
05-10-2017 13:52:38    05-10-2017 13:52:38      1875
6Β5ΒΟΡ1Θ-ΣΔΝ
Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής τεχνικών υπαλλήλων για την παραλαβή του λατομικού χώρου αδρανών υλικών που βρίσκεται σε δημόσια δασική έκταση εμβαδού 300 στρ. στη θέση «Αμαργολιός» εντός της Α΄ λατομικής περιοχής Δαμάστας, Δ.Ε. Τυλίσου, Δήμου Μαλεβιζίου, Ν. Ηρακλείου από την εταιρεία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΔΑΜΑΣΤΑΣ Α.Ε.».
03-10-2017 11:29:42    03-10-2017 11:29:42      1612
78Χ3ΟΡ1Θ-ΓΘΥ
Αυτοδίκαιη λύση σύμβασης μίσθωσης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας «ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΔΑΜΑΣΤΑΣ Α.Ε.» για την εκμετάλλευση δημόσιας δασικής έκτασης και λειτουργία λατομείου αδρανών υλικών εντός του Α' Λατομικού χώρου της λατομικής περιοχής Δαμάστας, Δ.Ε. Τυλίσου, Δήμου Μαλεβιζίου, Ν. Ηρακλείου.
03-10-2017 09:50:42    03-10-2017 09:50:42      1878
ΩΑΘΣΟΡ1Θ-ΦΑ5
Έγκριση μέρους απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου(915/2015-ΑΔΑ:7ΜΗΞΩ0Ο-ΝΓΑ) που αφορά μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οδού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Δήμου Ηρακλείου Κρήτης
26-09-2017 09:00:19    26-09-2017 09:00:19      81
ΩΔΖΦΟΡ1Θ-Τ6Ν
Έγκριση της με αρ 146/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ιεράπετρας που αφορά ρύθμιση κυκλοφορίας στην πλατεία της τοπικής κοινότητας Σταυροχωρίου
25-09-2017 08:42:29    25-09-2017 08:42:29      1677
9ΒΔΟΟΡ1Θ-Β7Ι
Έγκριση μελέτης εργοταξιακής ρύθμισης εργοταξιακού χαρακτήρα, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια κατασκευής του έργου "Εργασίες κατασκευής οπτικής ίνας της εταιρείας CYTA στην περιοχή της Κρήτης" και συγκεκριμένα στην είσοδο του οικισμού Βιάνννου Ηρακλείου (επαρχ.οδός Ηράκλειο - Βιάννος ή όπως αναφέρεται στη μελέτη Καλλονή-Γδόχια) και συγκεκριμένα στον κυκλικό κόμβο περιοχής κοιμητηρίου Α.Βιάννου).
22-09-2017 15:14:49    22-09-2017 15:14:49      1750
ΩΩ9ΤΟΡ1Θ-ΕΓΑ
Δημοσίευση Περίληψης Διακηρύξεως Ανοιχτής Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου: :«ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΛΙΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΔ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΒΡΙΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΙΝΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΦΥΛΛΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΣΑΝΙΔΩΝ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ» προϋπολογισμού 143.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).
19-09-2017 13:48:45    19-09-2017 13:48:45      οικ. 1761