Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Αγγελική Μαρτίνου, Δρ. Χημικός Μηχανικός
Κύριες Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου είναι αρμόδια ιδίως για θέματα τεχνικής υποστήριξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, διαχείρισης ορυκτών πόρων και ελέγχου ποιότητας υλικών δημοσίων έργων. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μενελάου Παρλαμά 2 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.529 266  
Fax: 2810.529 289
E-mail: a.martinou@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης προς αναδειξη των μελών της επιτροπής διαγωνισμού καθαίρεσης παράνομων πινακίδων

Αποξήλωση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων κατά μήκος των εθνικών και επαρχιακών οδών της Κρήτης.

Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης προς αναδειξη των μελών της επιτροπής διαγωνισμού καθαίρεσης παράνομων πινακίδων.

Ορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ Ή ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», προϋπολογισμού 245.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
7ΦΩ9ΟΡ1Θ-6ΤΨ
Έγκριση της αρ. 89/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αποκορώνου που αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική κοινότητα Καλυβών.
26-04-2017 12:14:16    26-04-2017 12:14:16      1235
Ω2Δ4ΟΡ1Θ-ΔΙΜ
Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης στο έργο: "Γούρνες-Χερσόνησος", για τροποποίηση της σήμερα ισχύουσας εργοταξιακής σήμανσης με ακύρωση της εκτροπής στην Παλαιά Εθνική Οδό (Π.Ε.Ο.) Ηρακλείου-Αγίου Νικολάου και επαναφορά της κυκλοφορίας στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ) με περιορισμένο πλάτος (και τα δύο ρεύματα συνεπτυγμένα στον Νότιο Κλάδο του ΒΟΑΚ).
12-04-2017 10:21:23    12-04-2017 10:21:23      618
7ΜΦ0ΟΡ1Θ-Χ84
Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης, όπως συμπληρώθηκε με κόκκινο χρώμα, για την εκτέλεση εργασιών άμεσης επέμβασης (τοπική αποκατάσταση φθορών, περισυλλογή αντικειμένων από το κατάστρωμα της οδού, κλαδοκοπή επείγοντος χαρακτήρα, οδοφωτισμού κ.λ.π ) σε τμήματα του Β.Ο.Α.Κ με αυτεπιστασία από συνεργεία της Περιφέρειας Κρήτης, με σκοπό τη διατήρηση της ασφάλειας της οδού σε ικανοποιητικό επίπεδο.
10-04-2017 12:48:20    10-04-2017 12:48:20      549
62ΡΛΟΡ1Θ-ΞΑΑ
Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης, για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής του υποέργου "Κατασκευή σιδηράς πεζογέφυρας στο Γουβιανό ποταμό" του έργου "Ασφαλτόστρωση παράπλευρων δρόμων & αποκατάσταση παλαιών υφιστάμενων δρόμων σε οδικούς άξονες και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας"
10-04-2017 12:31:16    10-04-2017 12:31:16      529
6ΛΨΛΟΡ1Θ-7ΒΗ
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : <<Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κατασκευών στον αιγιαλό, παραλία και λοιπούς κοινόχρηστους κοινωφελείς και δημόσιους χώρους, περιφέρειας Κρήτης, σε εκτέλεση πρωτοκόλλων ή αποφάσεων κατεδάφισης των αρμοδίων υπηρεσιών», προϋπολογισμού 245.000,00€ , της ΣΑΕΠ 502 ΚΑ:2014ΕΠ50200004.
30-03-2017 09:33:08    30-03-2017 09:33:08      485