Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Αγγελική Μαρτίνου, Δρ. Χημικός Μηχανικός
Κύριες Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου είναι αρμόδια ιδίως για θέματα τεχνικής υποστήριξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, διαχείρισης ορυκτών πόρων και ελέγχου ποιότητας υλικών δημοσίων έργων. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μενελάου Παρλαμά 2 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.529 266  
Fax: 2810.529 289
E-mail: a.martinou@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης προς αναδειξη των μελών της επιτροπής διαγωνισμού καθαίρεσης παράνομων πινακίδων

Αποξήλωση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων κατά μήκος των εθνικών και επαρχιακών οδών της Κρήτης.

Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης προς αναδειξη των μελών της επιτροπής διαγωνισμού καθαίρεσης παράνομων πινακίδων.

Ορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ Ή ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», προϋπολογισμού 245.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ψ92ΕΟΡ1Θ-ΛΦ8
Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης για την εκτέλεση εργασιών επαναδιαγράμμισης του άξονα τμήματος της Εθνικής Οδού 97: Ηράκλειο-Αγία Γαλήνη, στην περιοχή Γιόφυρος Ηρακλείου.
08-03-2017 14:54:58    08-03-2017 14:54:58      264
Ψ8Ε2ΟΡ1Θ-7ΨΙ
Καθορισμός ύψους εγγυητικής επιστολής για τη διασφάλιση καταβολής τυχόν οφειλομένων μισθωμάτων της εταιρείας ''ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.'' σε περίπτωση που ήθελε κριθεί τελεσίδικα ότι έκταση 142.078,00 τ.μ. στη θέση ''Αλτσί'' Δ.Δ. Λάστρου Δ. Σητείας Ν. Λασιθίου Κρήτης, είναι δημόσια δασική ή χορτολιβαδική.
02-03-2017 09:30:07    01-03-2017 14:42:01      189
ΨΘΜΕΟΡ1Θ-ΕΧ1
Έγκριση της μελέτης κυκλοφοριακής ρύθμισης εργοταξιακού χαρακτήρα, με σκοπό την εκτέλεση του έργου "Ανάπλαση οικισμού με πεζοδρόμηση κεντρικού άξονα Δημοτικής Ενότητας Αγ. Βαρβάρας του Δήμου Γόρτυνας", αναδόχου ΑΦΟΙ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΑΕΤΕ.
01-03-2017 14:10:00    01-03-2017 14:10:00      203