Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου

Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Αγγελική Μαρτίνου, Δρ. Χημικός Μηχανικός
Κύριες Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου είναι αρμόδια ιδίως για θέματα τεχνικής υποστήριξης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, διαχείρισης ορυκτών πόρων και ελέγχου ποιότητας υλικών δημοσίων έργων. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Μενελάου Παρλαμά 2 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 417, Τ.Κ. 71 304, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.529 266  
Fax: 2810.529 289
E-mail: a.martinou@apdkritis.gov.gr

Ανακοινώσεις

Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης προς αναδειξη των μελών της επιτροπής διαγωνισμού καθαίρεσης παράνομων πινακίδων

Αποξήλωση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων κατά μήκος των εθνικών και επαρχιακών οδών της Κρήτης.

Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης προς αναδειξη των μελών της επιτροπής διαγωνισμού καθαίρεσης παράνομων πινακίδων.

Ορισμός νέας ημερομηνίας διεξαγωγής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟΝ ΑΙΓΙΑΛΟ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ Ή ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», προϋπολογισμού 245.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Έγγραφα

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
7ΘΔ8ΟΡ1Θ-Α1Ν
Συγκρότηση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης κατά τις διατάξεις της παραγρ.3α του άρθρου 51 του Ν.4407/2016 (ΦΕΚ Α 134 / 2016) για τη διετία 2017 - 2018.
17-01-2017 13:02:37    17-01-2017 13:02:37      2798
6ΘΔΒΟΡ1Θ-ΜΗΕ
Προσωρινή αναβολή εκτέλεσης των πρωτοκόλλων κατεδάφισης με αρ. 02 και 03/2008 της Κτηματικής Υπηρεσίας Χανίων, που αναφέρεται σε αυθαίρετες κατασκευές της ζώνης αιγιαλού στην περιοχή "Καλαμάκι" του Δήμου Χανίων, κατόπιν της πράξης κατάθεσης με αρ. ΑΝ3/2017 αίτησης αναστολής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Χανίων.
13-01-2017 12:37:48    13-01-2017 12:37:48      21
ΩΨΞΒΟΡ1Θ-3ΘΤ
Περίληψη τροποποίησης (4ης) της υπ' αριθμ. ΔΙΣΑ 7146/29-10-2010 Άδειας εγκατάστασης Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 3,6MW στη θέση "Κουρούπα" του Δ. Αγ. Βασιλείου Ν. Ρεθύμνης Κρήτης και (1η) τροποποίηση των Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ) του έργου
29-12-2016 12:19:45    28-12-2016 15:06:49      2828
7Ι64ΟΡ1Θ-03Η
Έγκριση εκτέλεσης εργασιών στα πλαίσια του έργου "Μελέτη για την αποκατάσταση των υφάλων λιμενικών έργων του Ενετικού Λιμένα Ρεθύμνου"
28-12-2016 12:21:23    28-12-2016 12:21:23      2765
7ΜΦΖΟΡ1Θ-Χ2Ψ
Εκτέλεση των με αρ. 3,5,6,7,8,9,10,11/2014 πρωτοκόλλων κατεδάφισης της Κτηματικής Υπηρεσίας Λασιθίου, που αναφέρονται σε αυθαίρετες κατασκευές της ζώνης αιγιαλού και παραλίας στην περιοχή της παραλίας Μιλάτου του Δήμου Αγ. Νικολάου.
23-12-2016 10:46:37    23-12-2016 10:46:37      2664
ΨΟΣΥΟΡ1Θ-9ΩΥ
Έγκριση μελέτης που αφορά προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις-εργοταξιακή σήμανση για τις ανάγκες κατασκευής υπόγειας διάβασης πεζών στον ΒΟΑΚ (Νέα Εθνική Οδό 90 - Ρεθύμνου-Χανίων) στην περιοχή Πετρέ της Δημ. Ενότητας Λαππαίων Δήμου Ρεθύμνου.
22-12-2016 13:02:47    22-12-2016 13:02:47      2808
Ω8Η0ΟΡ1Θ-ΒΙΔ
Έγκριση με διορθώσεις της μελέτης εργοταξιακής σήμανσης που αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διακοπή της κυκλοφορίας στο τμήμα "Βρύσσες-Γωργιούπολη" της Π.Ε.Ο. Χανίων-Ρεθύμνου, με σκοπό την κατασκευή αγωγού αποχέτευσης, στα πλαίσια κατασκευής του έργου "Αντλιοστάσια, φρεάτιο φόρτισης, δίκτυα αγωγών συλλογής και αγωγός τελικής διάθεσης", ως υποέργο του έργου "αποχέτευση Γεωργιούπολης και ευρύτερης περιοχής"
22-12-2016 12:10:46    22-12-2016 12:10:46      2784
601ΘΟΡ1Θ-72Ε
Έγκριση της αριθμού 84/2016 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγίου Βασιλείου που αφορά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική κοινότητα Κισσού.
21-12-2016 11:06:30    21-12-2016 11:06:30      2593
ΨΠΧ6ΟΡ1Θ-4ΞΜ
Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. ΔΤΕ/2881/28-12-2011 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης χορήγησης Άδειας Λειτουργίας για τον Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) εγκατεστημένης ισχύος 4,8 MW, στη θέση «Κουτσοτρούλης» Δήμου Μυλοποτάμου της Π.Ε. Ρεθύμνου, λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση της κατόχου της Άδειας εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΚΟΥΛΟΥΚΩΝΑΣ Α.Ε.» από την εταιρεία «ENEL GREEN POWER HELLAS Α.Ε.» και υπαγωγή του έργου σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)
20-12-2016 13:56:41    20-12-2016 13:56:41      2612