Διεύθυνση Υδάτων

Διευθυντής:

Δρ. Μαρίνος Κριτσωτάκης
ΠΕ Γεωλόγων, MSc Τεχνική Γεωλογία, PhD Μηχανικών Περιβάλλοντος
e-mail: m.kritsotakis@apdkritis.gov.gr τηλ:2813404136

Κύριες
Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία
Επικοινωνίας:

Δ/νση: Πλ. Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813.404 158
Fax: 2813.404 194
E-mail: ydata@apdkritis.gov.gr
Στοιχεία Επικοινωνίας Υπηρεσίας

Ανακοινώσεις

Ενεργή συμμετοχή των παιδιών στην παρακολούθηση των Υδάτων

Κατάσταση υπογείων υδροφορέων Κρήτης Κριτσωτάκης - Παυλίδου 2013

Δελτίο Τύπου για Αναθεώρηση του Δικτύου Παρακολούθησης της Ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης Περιφέρειας Κρήτης.

Δελτίο Τύπου για την Κατάργηση της προθεσμίας της 31ης Μαϊου 2016 για την έκδοση του Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο1) και Υποχρεώσεις των δικαιούχων σημείων υδροληψίας που κάνουν αγροτική χρήση ύδατος.

Δελτίο Τύπου για Βροχοπτώσεις υδρολογικού έτους Σεπτεμβρίου 2015 έως Μαρτίου 2016.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΣΖ4ΟΡ1Θ-ΥΨΓ
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΚΑΦΙΔΑΡΑ της Δ.Κ. ΓΑΖΙΟΥ Δ.Ε. ΓΑΖΙΟΥ Δήμου ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ιδιοκτησίας ΟΜΑΔΑΣ ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ.
25-04-2017 09:38:55    25-04-2017 09:38:55      7007/2015
7ΦΤΑΟΡ1Θ-ΡΞΙ
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΠΟΤΑΜΟΣ της Τ.Κ. ΚΑΛΕΣΙΩΝ Δ.Ε. ΓΑΖΙΟΥ Δήμου ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ιδιοκτησίας ΟΜΑΔΑΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΕΜΜ.
25-04-2017 09:37:16    25-04-2017 09:37:16      7006/2015
7Χ6ΘΟΡ1Θ-7Θ3
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο ΠΑΡΟΧΘΙΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ στη θέση ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΕΤΟΧΙ της Τ.Κ. ΚΕΡΑΜΟΥΤΣΙΟΥ Δ.Ε. ΤΥΛΙΣΟΥ Δήμου ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ιδιοκτησίας ΧΟΡΕΥΤΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΙΩΣΗΦ
25-04-2017 09:35:13    25-04-2017 09:35:13      7005/2015
6950ΟΡ1Θ-Η0Ω
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΚΟΥΝΤΟΥΡΙ ΣΠΗΛΙΟΣ ή ΟΡΝΙΑ της Τ.Κ. ΡΟΔΙΑΣ Δ.Ε. ΓΑΖΙΟΥ Δήμου ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ιδιοκτησίας ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΚΩΝ/ΝΟΥ.
25-04-2017 09:32:15    25-04-2017 09:32:15      7004/2015
7335ΟΡ1Θ-ΓΞ3
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΜΠΙΜΠΙΚΙ της Δ.Κ. ΓΑΖΙΟΥ Δ.Ε. ΓΑΖΙΟΥ Δήμου ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ιδιοκτησίας ΣΤΡΑΤΗΓΗ ΜΗΝΑ του ΕΜΜ.
25-04-2017 09:30:36    25-04-2017 09:30:36      7003/2015
ΩΛΝΦΟΡ1Θ-ΟΕΘ
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ της Τ.Κ. ΡΟΔΙΑΣ Δ.Ε. ΓΑΖΙΟΥ Δήμου ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ιδιοκτησίας ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
25-04-2017 09:28:54    25-04-2017 09:28:54      7002/2015
7ΚΞ4ΟΡ1Θ-ΥΓΗ
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενη ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΟΡΝΙΑ της Τ.Κ. ΡΟΔΙΑΣ Δ.Ε. ΓΑΖΙΟΥ Δήμου ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ιδιοκτησίας ΣΜΑΡΑΓΔΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗ του ΜΙΧΑΗΛ.
25-04-2017 09:27:18    25-04-2017 09:27:18      7000/2015
7ΗΛΠΟΡ1Θ-ΚΤ9
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο ΠΑΡΟΧΘΙΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ στη θέση ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΣΚΟΥΛΑ ΜΕΤΟΧΙ της Τ.Κ. ΚΕΡΑΜΟΥΤΣΙΟΥ Δ.Ε. ΤΥΛΙΣΟΥ Δήμου ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ιδιοκτησίας ΣΚΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΜΙΧΑΗΛ.
25-04-2017 09:25:52    25-04-2017 09:25:52      6999/2015
71ΜΖΟΡ1Θ-ΡΣ6
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΧΟΝΔΡΟ ΧΑΡΑΚΙ της Τ.Κ. ΡΟΔΙΑΣ Δ.Ε. ΓΑΖΙΟΥ Δήμου ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ιδιοκτησίας ΣΚΕΠΕΤΑΡΑΚΗ ΣΟΦΙΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ.
25-04-2017 09:24:09    25-04-2017 09:24:09      6998/2015
7ΤΘΠΟΡ1Θ-Ζ9Α
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενη ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΜΕΓΑΛΟΣ ΛΑΚΚΟΣ της Δ.Κ. ΓΑΖΙΟΥ Δ.Ε. ΓΑΖΙΟΥ Δήμου ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ιδιοκτησίας ΣΓΟΥΡΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ.
25-04-2017 09:22:47    25-04-2017 09:22:47      6997/2015