Διεύθυνση Υδάτων

Αναπλ.

Προΐσταμένη

Διεύθυνσης:

Αγγελική Μαρτίνου, MSc, PhD
ΠΕ Μηχανικών, με Α' βαθμό


e-mail: a.martinou@apdkritis.gov.gr τηλ:2813 404136

Κύριες
Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία
Επικοινωνίας:

Δ/νση: Πλ. Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813.404 136
Fax: 2813.404 194
E-mail: ydata@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών της α.π. 1377/27-03-2020 Διακήρυξης με θέμα: "Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην εφαρμογή του προγράμματος μπέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Κρήτης" με κωδικό ΟΠΣ 5029380 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη 2014-2020"

Προκήρυξη διαγωνισμού για την "Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης και παροχής υπηρεσιών  υποστήριξης στην εφαρμογή του προγράμματος μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Κρήτης"

Παράταση ημερομηνίας υποβολής προσφορών της αρ. 869/28-1-2020 Διακήρυξης με θέμα «Ενημέρωση κοινού σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης περιφέρειας Κρήτης σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029425 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014- 2020»

Προκήρυξη Διαγωνισμού για τη Δράση: "Ενημέρωση του κοινού σχετικά με το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της περιφέρειας Κρήτης (σύμφωνα με την Οδηγία 2006/7/ΕΚ)"

Βροχοπτώσεις υδρολογικού έτους 2018-2019, σύγκριση με στοιχεία προηγούμενων ετών
 

Diavgeia image
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΡΖ8ΟΡ1Θ-ΛΞΖ
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από πηγάδι στη θέση ΡΕΔΕΣΗ της Δ./Τ. Κοινότητας ΦΟΔΕΛΕ της Δ.Ε. ΓΑΖΙΟΥ του Δήμου ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στην ΟΜΑΔΑ ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ.
02-03-2021 13:32:08    02-03-2021 13:32:08      927/2017/1-3-2021
93ΡΦΟΡ1Θ-ΓΣΞ
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από πηγάδι στη θέση ΓΑΖΑΝΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ της Δ./Τ. Κοινότητας ΓΑΖΙΟΥ της Δ.Ε. ΓΑΖΙΟΥ του Δήμου ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στον ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
02-03-2021 13:29:07    02-03-2021 13:29:07      924/2017/1-3-2021
ΩΝΞΜΟΡ1Θ-ΔΨΝ
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από πηγάδι στη θέση ΦΟΔΕΛΙΑΝΟ ΜΕΤΟΧΙ της Δ./Τ. Κοινότητας ΓΑΖΙΟΥ της Δ.Ε. ΓΑΖΙΟΥ του Δήμου ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στον ΠΑΓΩΜΕΝΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
02-03-2021 13:26:36    02-03-2021 13:26:36      923/2017/1-3-2021
9ΡΡΨΟΡ1Θ-5ΓΞ
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από πηγάδι στη θέση ΜΠΙΜΠΙΚΙ ΜΕΤΟΧΙ της Δ./Τ. Κοινότητας ΓΑΖΙΟΥ της Δ.Ε. ΓΑΖΙΟΥ του Δήμου ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στην ΟΜΑΔΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
02-03-2021 13:24:09    02-03-2021 13:24:09      922/2017/1-3-2021
ΨΙΓΝΟΡ1Θ-Χ2Α
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από πηγάδι στη θέση ΣΚΑΦΙΔΑΡΑ της Δ./Τ. Κοινότητας ΓΑΖΙΟΥ της Δ.Ε. ΓΑΖΙΟΥ του Δήμου ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στον ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
02-03-2021 13:21:27    02-03-2021 13:21:27      921/2017/1-3-2021
60ΚΚΟΡ1Θ-Χ43
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από πηγάδι στη θέση ΚΑΜΠΟΣ ΚΙΘΑΡΙΔΑΣ της Δ./Τ. Κοινότητας ΣΑΡΧΟΥ της Δ.Ε. ΚΡΟΥΣΩΝΑ του Δήμου ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στην ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ
02-03-2021 13:18:03    02-03-2021 13:18:03      919/2017/1-3-2021
ΨΕ9ΧΟΡ1Θ-ΖΙΗ
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από πηγάδι στη θέση ΚΑΤΩ ΚΑΜΠΟΣ ή ΜΟΥΡΝΙΕΣ της Δ./Τ. Κοινότητας ΠΟΤΑΜΙΩΝ της Δ.Ε. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ του Δήμου ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στην ΟΜΑΔΑ ΡΟΔΙΤΑΚΗ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ του ΔΑΥΙΔ και στον ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ.
02-03-2021 13:14:07    02-03-2021 13:14:07      711/2017/2-3-2021
ΨΔΔΔΟΡ1Θ-Ν18
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από πηγάδι στη θέση ΜΠΕΛΙΚΙΚΟ ΠΗΓΑΔΙ της Δ./Τ. Κοινότητας ΠΟΤΑΜΙΩΝ της Δ.Ε. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ του Δήμου ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στην ΟΜΑΔΑ ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ του ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ
02-03-2021 13:10:08    02-03-2021 13:10:08      723/2017/2-3-2021
ΨΗ3ΕΟΡ1Θ-4ΒΚ
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από πηγάδι στη θέση ΑΠΟΣΕΛΕΜΗΣ της Δ./Τ. Κοινότητας ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ της Δ.Ε. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ του Δήμου ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στην ΟΜΑΔΑ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
02-03-2021 13:06:52    02-03-2021 13:06:52      726/2017/2-3-2021
997ΓΟΡ1Θ-ΓΟΨ
Χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από πηγάδι στη θέση ΚΑΡΡΕΣ της Δ./Τ. Κοινότητας ΠΟΤΑΜΙΩΝ της Δ.Ε. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ του Δήμου ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, στην ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ
02-03-2021 13:03:13    02-03-2021 13:03:13      724/2017/2-3-2021