Διεύθυνση Υδάτων

Αναπλ.

Προΐσταμένη

Διεύθυνσης:

Αγγελική Μαρτίνου, MSc, PhD
ΠΕ Μηχανικών, με Α' βαθμό


e-mail: a.martinou@apdkritis.gov.gr τηλ:2813 404136

Κύριες
Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία
Επικοινωνίας:

Δ/νση: Πλ. Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813.404 136
Fax: 2813.404 194
E-mail: ydata@apdkritis.gov.gr
 

Ανακοινώσεις

Βροχοπτώσεις υδρολογικού έτους 2018-2019, σύγκριση με στοιχεία προηγούμενων ετών
 

Χρήση χαρτογραφικής πλατφόρμας για την εύρεση στοιχείων της 1ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Κρήτης

Προκήρυξη διαγωνισμού για την "Ανάπτυξη Συστήματος Παρακολούθησης και παροχή υπηρεσιών  υποστήριξης στην εφαρμογή του προγράμματος μέτρων του Σχεδίου Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Κρήτης"

Κάλυψη πηγαδιών για την ασφάλεια ανθρώπων και ζώων

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για τη ΣΥΜΒΑΣΗ "Κατάρτιση Σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση ξηρασίας-λειψυδρίας στην Περιφέρεια Κρήτης"

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
69ΖΨΟΡ1Θ-ΥΞ3
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ υφιστάμενης ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ με νέα, στη θέση ΑΜΑΤΙ της Τ.Κ. ΚΟΡΦΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ στο δήμο ΜΑΛΕΒΥΖΙΟΥ.
22-11-2019 12:44:02    22-11-2019 12:44:02      2475/19
ΩΝΟΓΟΡ1Θ-ΜΥΝ
Χορήγηση παράτασης της με αριθμ. πρωτ.2188/11-10-2018 (ΑΔΑ:7ΥΙ80Ρ1Θ-ΧΡΤ) άδειας εκτέλεσης έργου - αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ γεώτρησης στον ΤΟΕΒ ΖΑΡΟΥ στη θέση ΑΪ ΓΙΩΡΓΗΣ της Δ.Κ. ΖΑΡΟΥ, Δ.Ε. ΖΑΡΟΥ του Δήμου ΦΑΙΣΤΟΥ, Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
22-11-2019 10:42:24    22-11-2019 10:42:24      2364/19
6Ω58ΟΡ1Θ-ΠΙΨ
Χορήγηση παράτασης της με αριθμ. πρωτ.1460/10-10-2018 (ΑΔΑ:Ω01ΛΟΡ1Θ-ΞΧΟ) άδειας εκτέλεσης έργου - αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στον ΔΗΜΟ ΓΟΡΤΥΝΑΣ και στη θέση ΠΕΡΒΟΛΑ(1), της Τ.K. ΒΑΓΙΟΝΙΑΣ, Δ.Ε. Γόρτυνας, Δήμου Γόρτυνας, Π.Ε. Ηρακλείου.
22-11-2019 10:39:03    22-11-2019 10:39:03      2360/19
6ΘΨΛΟΡ1Θ-Σ70
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΣΤΕΙΡΟΜΑΝΤΡΕΣ της ΤΚ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Δ.Ε. ΝΕΑΣ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ Δήμου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ στον ΚOKOΛΟΓΙΑΝΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ και ΥΙΟΙ ΑΕΞΤΕ.
18-11-2019 14:12:41    08-11-2019 13:44:37      3043/2018
Ω1Ι4ΟΡ1Θ-ΣΝ8
Χορήγηση άδειας αρδευτικής χρήσης και μεταφοράς νερού από ΠΗΓΗ στη θέση ΠΗΓΗ ΖΑΚΡΟΥ της ΤΚ ΖΑΚΡΟΥ Δ.Ε. ΙΤΑΝΟΥ Δήμου ΣΗΤΕΙΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ στον ΤΟΕΒ ΖΑΚΡΟΥ.
06-11-2019 09:06:00    06-11-2019 09:06:00      1755/19
6Θ4ΖΟΡ1Θ-Μ3Γ
Τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 3150/2014/13-08-2015 (ΑΔΑ: 7ΛΚ7ΟΡ1Θ-5ΩΖ) «Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΛΥΜΠΙΝΕΣ οικισμού ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ της Τ.Κ. ΓΕΡΑΝΙΟΥ Δ.Ε. ΠΛΑΤΑΝΙΑ Δήμου Πλατανιά Π.Ε. Χανίων ιδιοκτησίας ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Αντωνίου», ως προς τον δικαιούχο σε ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ του Νικολάου και ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ του Νικολάου.
01-11-2019 13:59:52    01-11-2019 13:59:52      2281/18
6ΩΥ3ΟΡ1Θ-0Η5
Χορήγηση παράτασης της με αριθμ. πρωτ.2154/12-10-2018 (ΑΔΑ:Ψ7ΙΧΟΡ1Θ-ΥΝ4) άδειας εκτέλεσης έργου - αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ (εφεδρικής) για ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ χρήση στην Δ.Ε.Υ.Α.Χανίων, στη θέση «ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΠΘ2 ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΑΓΥΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ».
01-11-2019 09:47:15    01-11-2019 09:47:15      2154/18
ΩΕΤΝΟΡ1Θ-ΧΝ1
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ υφιστάμενης ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ (D5) με νέα, στη θέση ΓΩΝΙΑ της Τ.Κ. ΜΕΣΑ ΛΑΚΩΝΙΩΝ, Δήμου ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ, Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ στον ΤΟΕΒ ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ.
31-10-2019 12:11:01    31-10-2019 12:11:01      2344/19