Διεύθυνση Υδάτων

Διευθυντής:

Δρ. Μαρίνος Κριτσωτάκης
ΠΕ Γεωλόγων, MSc Τεχνική Γεωλογία, PhD Μηχανικών Περιβάλλοντος
e-mail: m.kritsotakis@apdkritis.gov.gr τηλ:2813404136

Κύριες
Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία
Επικοινωνίας:

Δ/νση: Πλ. Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813.404 158
Fax: 2813.404 194
E-mail: ydata@apdkritis.gov.gr
Στοιχεία Επικοινωνίας Υπηρεσίας

Ανακοινώσεις

Ενεργή συμμετοχή των παιδιών στην παρακολούθηση των Υδάτων

Κατάσταση υπογείων υδροφορέων Κρήτης Κριτσωτάκης - Παυλίδου 2013

Δελτίο Τύπου για Αναθεώρηση του Δικτύου Παρακολούθησης της Ποιότητας των Υδάτων Κολύμβησης Περιφέρειας Κρήτης.

Δελτίο Τύπου για την Κατάργηση της προθεσμίας της 31ης Μαϊου 2016 για την έκδοση του Δελτίου Γεωργοτεχνικών και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο1) και Υποχρεώσεις των δικαιούχων σημείων υδροληψίας που κάνουν αγροτική χρήση ύδατος.

Δελτίο Τύπου για Βροχοπτώσεις υδρολογικού έτους Σεπτεμβρίου 2015 έως Μαρτίου 2016.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
65Π6ΟΡ1Θ-ΝΥΠ
Χορήγηση ενιαίας άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – αντικατάσταση υφιστάμενης ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ με νέα και ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ χρήσης νερού, στον ΜΙΧΑΚΟ ΧΡΗΣΤΟ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, από ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΚΑΤΟΥΔΑΡΗ της ΤΚ ΑΧΛΑΔΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΛΥΓΑΡΙΑΣ Δ.Ε. ΓΑΖΙΟΥ Δήμου ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
14-02-2017 10:33:37    14-02-2017 10:33:37      3928/2016
6Ω8ΥΟΡ1Θ-6ΜΜ
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΚΡΕΜΑΣΤΑ ή ΤΡΥΠΗΤΟ ΧΑΡΑΚΙ της ΔΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Δ.Ε. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Δήμου ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ιδιοκτησίας ΔΙΑΚΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
14-02-2017 10:31:35    14-02-2017 10:31:35      3778/2016
7ΣΦΜΟΡ1Θ-ΤΥ7
Χορήγηση ενιαίας άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – αντικατάσταση υφιστάμενης ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ με νέα και ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ χρήσης νερού, στον ΒΡΥΘΙΑ ΚΛΕΑΝΘΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ στη θέση ΒΑΘΥ ΡΥΑΚΙ ή ΧΑΝΙ ΜΕΤΟΧΙ ή ΚΑΜΠΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΥΛΛΑ της ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΣΥΛΛΑ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΑΛΑΔΩΝ Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δήμου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
14-02-2017 10:28:39    14-02-2017 10:28:39      3662/2016
6Ε9ΜΟΡ1Θ-ΞΕ5
Χορήγηση άδειας ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ χρήσης νερού από υφιστάμενη ΕΦΕΔΡΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΑΖΩΓΥΡΕΣ 2 της Τ.Κ. ΓΡΑΜΒΟΥΣΗΣ Δ.Ε. ΚΙΣΣΑΜΟΥ Δήμου ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ιδιοκτησίας ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ.
14-02-2017 10:24:53    14-02-2017 10:24:53      3544/2016
7ΛΝΗΟΡ1Θ-Ψ5Ζ
Χορήγηση άδειας ΜΙΚΤΗΣ χρήσης νερού από υφιστάμενη ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΜΥΛΟΣ της Τ.Κ. ΚΑΛΑΘΕΝΩΝ Δ.Ε. ΚΙΣΣΑΜΟΥ Δήμου ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ιδιοκτησίας ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ.
14-02-2017 10:22:22    14-02-2017 10:22:22      3543/2016
ΩΒΟΤΟΡ1Θ-ΥΕ9
Χορήγηση άδειας ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ χρήσης νερού από υφιστάμενη ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΚΟΤΣΥΦΟΥ ΡΥΑΚΙ της Τ.Κ. ΦΑΛΑΣΑΡΝΑ Δ.Ε. ΚΙΣΣΑΜΟΥ Δήμου ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ιδιοκτησίας ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ.
14-02-2017 10:20:20    14-02-2017 10:20:20      3542/2016
6055ΟΡ1Θ-Ψ7Τ
Χορήγηση άδειας ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ χρήσης νερού από υφιστάμενη ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΣΟΠΟΤΟ της Τ.Κ. ΚΑΛΑΘΕΝΩΝ Δ.Ε. ΚΙΣΣΑΜΟΥ Δήμου ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ιδιοκτησίας ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ.
14-02-2017 10:18:12    14-02-2017 10:18:12      3541/2016
7Α7ΧΟΡ1Θ-Μ1Ι
Χορήγηση άδειας ΜΙΚΤΗΣ χρήσης νερού από υφιστάμενη ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΛΑΡΔΑΣ ΚΑΜΙΝΙΑ της Τ.Κ. ΓΡΑΜΒΟΥΣΑΣ Δ.Ε. ΚΙΣΣΑΜΟΥ Δήμου ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ιδιοκτησίας ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ.
14-02-2017 10:15:20    14-02-2017 10:15:20      3540/2016
Ω2Λ8ΟΡ1Θ-ΨΡΔ
Χορήγηση άδειας ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ χρήσης νερού από υφιστάμενη ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΓΡΑ ΚΕΡΑ της ΚΙΣΣΑΜΟΥ Δ.Ε. ΚΙΣΣΑΜΟΥ Δήμου ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ιδιοκτησίας ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ.
14-02-2017 10:13:13    14-02-2017 10:13:13      3539/2016
6ΠΙΣΟΡ1Θ-ΓΧΦ
Χορήγηση άδειας ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ χρήσης νερού από υφιστάμενη ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ της Τ.Κ. ΓΡΑΜΒΟΥΣΗΣ Δ.Ε. ΚΙΣΣΑΜΟΥ Δήμου ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ ιδιοκτησίας ΔΗΜΟΥ ΚΙΣΣΑΜΟΥ.
14-02-2017 10:11:02    14-02-2017 10:11:02      3538/2016