Διεύθυνση Υδάτων

Διευθυντής:

Δρ. Μαρίνος Κριτσωτάκης
ΠΕ Γεωλόγων, MSc Τεχνική Γεωλογία, PhD Μηχανικών Περιβάλλοντος
e-mail: m.kritsotakis@apdkritis.gov.gr τηλ:2813404136

Κύριες
Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία
Επικοινωνίας:

Δ/νση: Πλ. Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813.404 158
Fax: 2813.404 194
E-mail: ydata@apdkritis.gov.gr
Στοιχεία Επικοινωνίας Υπηρεσίας

Ανακοινώσεις

Περιεχόμενο Συνάντησης Εργασίας (Τετάρτη 14/06/2017)

Πρόσκληση-Συνάντηση Εργασίας

''Μελέτες Οριοθέτησης ρεμάτων με αναφορά στο Ν.4258/14 και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που ισχύουν με βάση την Απόφαση 140055/13-01-2017, ΦΕΚ 428Β΄'/15-02-2017''

Πρόγραμμα " ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ- AQUAMAN"  http://aquaman.tuc.gr/gr/

Ενεργή συμμετοχή των παιδιών στην παρακολούθηση των Υδάτων

Κατάσταση υπογείων υδροφορέων Κρήτης Κριτσωτάκης - Παυλίδου 2013

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΙΛΩΟΡ1Θ-8Λ9
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη νέο ΠΗΓΑΔΙ (ΠΗ3) για ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ χρήση ιδιοκτησίας ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ στη θέση ΦΟΙΝΙΚΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ της Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του Δήμου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
20-06-2017 12:13:02    20-06-2017 11:29:25      313/2017
Ω0ΗΨΟΡ1Θ-ΞΔΝ
Χορήγηση εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – αντικατάσταση υφιστάμενης γεώτρησης με νέα, στον ΤΟΠΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΒΟΡΩΝ Α΄ΖΩΝΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ, από ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση "Ν1" ΜΑΓΕΙΡΟΣ της ΔΚ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Δ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Δήμου ΦΑΙΣΤΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
20-06-2017 11:37:34    20-06-2017 11:37:34      803/2017
Ω79ΧΟΡ1Θ-ΗΟΝ
Χορήγηση ενιαίας άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – αντικατάσταση υφιστάμενης γεώτρησης με νέα, στον ΤΟΠΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ - ΒΟΡΩΝ Α΄ΖΩΝΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ, από ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση "Ν6" ΑΡΓΟΥΛΙΑΣ της ΔΚ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Δ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Δήμου ΦΑΙΣΤΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
20-06-2017 11:35:36    20-06-2017 11:35:36      800/2017
Ω4ΞΧΟΡ1Θ-ΩΑ2
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη νέο ΠΗΓΑΔΙ για ΑΓΡΟΤΙΚΗ χρήση ιδιοκτησίας ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ στη θέση ΜΩΡΑΚΙ της ΤΚ ΚΑΤΩ ΑΡΧΑΝΩΝ Δ.Ε. ΑΡΧΑΝΩΝ του Δήμου ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
20-06-2017 11:33:35    20-06-2017 11:33:35      789/2017
ΩΣΛΔΟΡ1Θ-8ΗΣ
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη νέας ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ για ΑΓΡΟΤΙΚΗ χρήση ιδιοκτησίας ΟΜΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ στη θέση ΤΡΑΠΕΖΑ της ΔΚ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ (ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΒΑΪΝΙΑΣ) Δ.Ε. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ του Δήμου ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Π.Ε. ΛΑΣΙΘΙΟΥ
20-06-2017 11:31:39    20-06-2017 11:31:39      751/2017
66ΓΡΟΡ1Θ-ΒΥΡ
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη νέας ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ (ΓΕ1) για ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ χρήση ιδιοκτησίας ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ στη θέση ΦΟΙΝΙΚΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ της Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του Δήμου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
20-06-2017 11:27:46    20-06-2017 11:27:46      311/2017
ΩΛΑ3ΟΡ1Θ-ΑΓ9
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη νέο ΠΗΓΑΔΙ (ΠΗ1) για ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ χρήση ιδιοκτησίας ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ στη θέση ΦΟΙΝΙΚΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ της Δ.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του Δήμου ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
20-06-2017 11:25:34    20-06-2017 11:25:34      310/2017
7ΦΠΖΟΡ1Θ-7ΨΚ
Επαναχορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – αντικατάσταση υφιστάμενης ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ με νέα για χρήση ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ιδιοκτησίας ΤΟΕΒ ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑΣ και στη θέση ΒΟΛΑΚΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΚΑΛΙΤΙΣΣΑΣ της Τ.Κ. ΒΑΘΗΣ Δ.Ε. ΙΝΑΧΩΡΙΟΥ του Δήμου ΚΙΣΣΑΜΟΥ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ.
20-06-2017 11:06:08    20-06-2017 11:06:08      1142/2017
ΩΛΑΒΟΡ1Θ-Γ53
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη νέας ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ για ΑΓΡΟΤΙΚΗ χρήση ιδιοκτησίας ΤΟΕΒ ΓΕΡΓΕΡΗΣ στη θέση ΒΟΪΔΟ της ΤΚ ΓΕΡΓΕΡΗΣ Δ.Ε. ΡΟΥΒΑ του Δήμου ΓΟΡΤΥΝΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
20-06-2017 11:04:34    20-06-2017 11:04:34      3780/2016
Ω2ΚΣΟΡ1Θ-ΡΟΗ
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ανόρυξη νέας ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ για ΑΓΡΟΤΙΚΗ χρήση ιδιοκτησίας ΤΟΕΒ ΓΕΡΓΕΡΗΣ στη θέση ΓΟΥΛΑ της ΤΚ ΓΕΡΓΕΡΗΣ Δ.Ε. ΡΟΥΒΑ του Δήμου ΓΟΡΤΥΝΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
20-06-2017 11:02:49    20-06-2017 11:02:49      1127/2017
Σφάλμα | Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Σφάλμα

Η ιστοσελίδα αντιμετώπισε ένα αναπάντεχο σφάλμα. Παρακαλώ δοκιμάστε αργότερα.