Διεύθυνση Υδάτων

Διευθυντής:

Δρ. Μαρίνος Κριτσωτάκης
ΠΕ Γεωλόγων, MSc Τεχνική Γεωλογία, PhD Μηχανικών Περιβάλλοντος
e-mail: m.kritsotakis@apdkritis.gov.gr τηλ:2813404136

Κύριες
Αρμοδιότητες:
Η Διεύθυνση Υδάτων είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Κρήτη και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Τμήματα:
Στοιχεία
Επικοινωνίας:

Δ/νση: Πλ. Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813.404 158
Fax: 2813.404 194
E-mail: ydata@apdkritis.gov.gr
Στοιχεία Επικοινωνίας Υπηρεσίας

Ανακοινώσεις

Περιεχόμενο Συνάντησης Εργασίας (Τετάρτη 14/06/2017)

Πρόσκληση-Συνάντηση Εργασίας

''Μελέτες Οριοθέτησης ρεμάτων με αναφορά στο Ν.4258/14 και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που ισχύουν με βάση την Απόφαση 140055/13-01-2017, ΦΕΚ 428Β΄'/15-02-2017''

Πρόγραμμα " ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ- AQUAMAN"  http://aquaman.tuc.gr/gr/

Ενεργή συμμετοχή των παιδιών στην παρακολούθηση των Υδάτων

Κατάσταση υπογείων υδροφορέων Κρήτης Κριτσωτάκης - Παυλίδου 2013

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
7ΙΟ4ΟΡ1Θ-ΒΒΖ
Χορήγηση άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ υφιστάμενου ΠΗΓΑΔΙΟΥ με νέο, στη θέση ΚΑΘΑΡΑΣ της Τ.Κ. ΠΥΡΓΟΥ, Δ.Ε. ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ του Δήμου ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ιδιοκτησίας ΒΕΛΕΓΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΕΜΜ.
09-10-2017 13:41:23    09-10-2017 13:41:23      1648/2017
7Χ8ΑΟΡ1Θ-Π70
Χορήγηση ενιαίας άδειας εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων – αντικατάσταση υφιστάμενου πηγαδιού (εκβάθυνση) με ΓΕΩΤΡΗΣΗ και ΑΓΡΟΤΙΚΗ χρήση νερού, στον ΧΑΛΑΜΠΑΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, στη θέση ΛΕΙΒΑΔΙΑ της ΤΚ ΣΚΙΝΙΑ/ΛΑΓΟΥΤΑ Δ.Ε. ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.
09-10-2017 13:38:21    09-10-2017 13:38:21      678/2017
Ω3ΜΟΟΡ1Θ-6Υ6
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενη ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΠΟΡΤΙ της ΤΚ ΑΝΩ ΜΟΥΛΙΩΝ Δ.Ε. ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ Δήμου ΓΟΡΤΥΝΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ιδιοκτησίας ΚΟΡΝΙΛΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΜΙΧΑΗΛ.
06-10-2017 10:27:11    06-10-2017 10:27:11      1909/2017
7359ΟΡ1Θ-ΨΝΨ
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ της Τ.Κ. ΛΥΤΤΟΥ Δ.Ε. ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ιδιοκτησίας ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ ΑΡΓΥΡΗ και ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ του ΕΜΜ.
06-10-2017 10:24:03    06-10-2017 10:24:03      210/2016
7ΖΞΕΟΡ1Θ-Δ1Ο
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΓΕΡΑΚΑΡΙ της Τ.Κ. ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ Δ.Ε. ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Δήμου ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ιδιοκτησίας ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ.
06-10-2017 10:21:30    06-10-2017 10:21:30      208/2016
ΩΜΦΨΟΡ1Θ-ΨΤ4
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ της Δ.Κ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΟΙΚΣΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ Δ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Δήμου ΦΑΙΣΤΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ιδιοκτησίας ΚΑΛΛΙΟΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΟΥ.
06-10-2017 10:19:01    06-10-2017 10:19:01      207/2016
Ω1ΟΤΟΡ1Θ-2ΩΧ
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενη ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΣΜΑΪΛΙ της Τ.Κ. ΑΜΠΕΛΟΥΖΟΥ Δ.Ε. ΓΟΡΤΥΝΑΣ Δήμου ΓΟΡΤΥΝΑΣ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ιδιοκτησίας ΞΗΜΕΡΑΚΗ ΧΑΡΙΔΗΜΟΥ του ΙΩΑΝΝΟΥ
06-10-2017 10:09:54    06-10-2017 10:09:54      206/2016
7ΤΚ3ΟΡ1Θ-8ΗΛ
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο ΠΗΓΑΔΙ στη θέση ΜΑΚΡΥΜΑΛΛΙΑΝΑ της Δ.Κ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Δ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Δήμου ΦΑΙΣΤΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ιδιοκτησίας ΧΡΙΣΤΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜ.
06-10-2017 10:06:52    06-10-2017 10:06:52      201/2016
7Ξ65ΟΡ1Θ-ΝΒ0
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενο ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΑΦΡΑΘΙΑΣ - ΝΕΟΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ της ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Δ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Δήμου ΦΑΙΣΤΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ιδιοκτησίας ΚΟΥΚΟΥΛΑΚΗ ΕΜΜ. του ΙΩΑΝΝΟΥ
06-10-2017 10:03:04    06-10-2017 10:03:04      200/2016
ΩΩΒΒΟΡ1Θ-Ν4Χ
Χορήγηση άδειας χρήσης νερού από υφιστάμενη ΓΕΩΤΡΗΣΗ στη θέση ΡΥΓΙΑΚΑ της Τ.Κ. ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ Δ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ Δήμου ΦΑΙΣΤΟΥ Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ιδιοκτησίας ΟΜΑΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΣΑΒΒΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
06-10-2017 09:55:06    06-10-2017 09:55:06      199/2016