Γενικός Γραμματέας

Γενικός Γραμματέας: Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα, Ιωάννου Αναστάσιος, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων
Κύριες Αρμοδιότητες:

Το Γραφείο Γενικού Γραμματέα επικουρεί το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην άσκηση των καθηκόντων του, έχει την επιμέλεια της αλληλογραφίας του και την τήρηση των σχετικών αρχείων, οργανώνει την επικοινωνία του με τις Υπηρεσίες και τους πολίτες και μελετά ειδικά θέματα, σχετικά με το αντικείμενο της αρμοδιότητάς του. Η στελέχωση του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Στις αρμοδιότητες του Γραφείου ανήκουν επίσης:
Η πληροφόρηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης για τις δραστηριότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, η μέριμνα δημοσιογραφικής κάλυψης γεγονότων και εκδηλώσεων γενικού ενδιαφέροντος για την ενημέρωση της κοινής γνώμης, η ενημέρωση της Κεντρικής Διοίκησης για ειδήσεις και δημοσιεύματα ιδιαίτερης σημασίας, η μέριμνα για την επαφή του Γενικού Γραμματέα και των Υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτόν, με τα μέσα ενημέρωσης και η παροχή διευκολύνσεων και πληροφοριών σε δημοσιογράφους.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Πλατεία Κουντρουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλέφ.: 2813.404 102-3
Fax: 2810. 244 520

 email : ggg@apdkritis.gov.gr

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6Ο9ΓΟΡ1Θ-Χ7Ζ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ-ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΟΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
17-01-2017 08:24:15    17-01-2017 08:24:15      236
7ΗΨΚΟΡ1Θ-04Ζ
Έγκριση της αρ. 126/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας
29-12-2016 12:28:51    29-12-2016 12:28:51      16725
7ΡΒ5ΟΡ1Θ-Κ7Κ
Έγκριση της αρ. 124/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας
29-12-2016 12:23:22    29-12-2016 12:23:22      16727
ΩΙ1ΑΟΡ1Θ-9ΓΜ
Έγκριση της αρ. 125/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας
29-12-2016 12:12:06    29-12-2016 12:12:06      16728
76ΗΥΟΡ1Θ-ΑΞ3
Έγκριση της αρ. 135/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σητείας
29-12-2016 12:05:21    29-12-2016 12:05:21      16730
6ΩΘ0ΟΡ1Θ-ΙΚΝ
Έγκριση της αριθμ. 391/2016 απόφασης της Λιμενικής Επιτροπής Χανίων
29-12-2016 11:52:31    29-12-2016 11:52:31      16742
7Ν5ΣΟΡ1Θ-6ΧΙ
Έγκριση της αριθμ. 393/2016 απόφασης της Λιμενικής Επιτροπής Χανίων
29-12-2016 11:47:27    29-12-2016 11:47:27      16732
6ΔΒ9ΟΡ1Θ-13Τ
Έγκριση της αρ. 365/2016 απόφασης της Λιμενικής Επιτροπής Χανίων
29-12-2016 11:43:03    29-12-2016 11:43:03      16665
Ω5ΗΔΟΡ1Θ-ΚΡΕ
Έγκριση της αριθμ. 392/2016 απόφασης της Λιμενικής Επιτροπής Χανίων
29-12-2016 11:31:25    29-12-2016 11:31:25      16743
ΩΜΑΚΟΡ1Θ-3ΩΛ
Διορισμός του Καλαϊτζάκη Γεωργίου του Ελευθερίου
28-12-2016 09:34:26    28-12-2016 09:34:26      15496