Γενικός Γραμματέας

Γενικός Γραμματέας: Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα, Ιωάννου Αναστάσιος, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων
Κύριες Αρμοδιότητες:

Το Γραφείο Γενικού Γραμματέα επικουρεί το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην άσκηση των καθηκόντων του, έχει την επιμέλεια της αλληλογραφίας του και την τήρηση των σχετικών αρχείων, οργανώνει την επικοινωνία του με τις Υπηρεσίες και τους πολίτες και μελετά ειδικά θέματα, σχετικά με το αντικείμενο της αρμοδιότητάς του. Η στελέχωση του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Στις αρμοδιότητες του Γραφείου ανήκουν επίσης:
Η πληροφόρηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης για τις δραστηριότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, η μέριμνα δημοσιογραφικής κάλυψης γεγονότων και εκδηλώσεων γενικού ενδιαφέροντος για την ενημέρωση της κοινής γνώμης, η ενημέρωση της Κεντρικής Διοίκησης για ειδήσεις και δημοσιεύματα ιδιαίτερης σημασίας, η μέριμνα για την επαφή του Γενικού Γραμματέα και των Υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτόν, με τα μέσα ενημέρωσης και η παροχή διευκολύνσεων και πληροφοριών σε δημοσιογράφους.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Πλατεία Κουντρουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλέφ.: 2813.404 102-3
Fax: 2810. 244 520

 email : ggg@apdkritis.gov.gr

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΣΠ1ΟΡ1Θ-ΓΩΟ
Χορήγηση προσωρινής άδειας καταλληλότητας - λειτουργίας Αθλητικής Εγκατάστασης του «MINOAN CAMP» ΑΟ , που βρίσκεται στη θέση «ΘΟΛΟΙ» ΜΕΛΕΣΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ, για προπονήσεις – αγώνες ποδηλασίας ( “BMX RACING” -- “BMX FOUR CROSS” (τετραπλό)).
24-03-2017 14:28:54    24-03-2017 14:28:54      179
ΨΟ5ΠΟΡ1Θ-Ψ1Γ
Χορήγηση προσωρινής άδειας λειτουργίας της Δημοτικής Αθλητικής Εγκατάστασης του Κλειστού Γυμναστηρίου Μελεσσών, στις Μελέσσες του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων ,μέγιστης χωρητικότητας 300 θεατών.
03-03-2017 12:35:47    03-03-2017 12:35:47      151
6ΛΛΩΟΡ1Θ-0ΣΘ
Χορήγηση προσωρινής άδειας λειτουργίας της Δημοτικής Αθλητικής Εγκατάστασης του Κλειστού Γυμναστηρίου Αρχανών, στις Αρχάνες του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων ,μέγιστης χωρητικότητας 300 θεατών.
03-03-2017 11:56:53    03-03-2017 11:56:53      108
ΩΠΤΛΟΡ1Θ-ΨΛ3
Χορήγηση άδειας λειτουργίας Αθλητικής Εγκατάστασης χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του κόλπου Ηρακλείου, του Δήμου Ηρακλείου για διεξαγωγή ιστιοπλοϊκών αγώνων τις 4- 5/3/2017, 7/5/2017, 27-28/5/2017, 14-15/10/2017, 5/11/2017, 11- 12/11/2017, 2- 3/12/2017.
02-03-2017 10:15:28    02-03-2017 10:15:28      135
7Τ30ΟΡ1Θ-04Χ
Χορήγηση προσωρινής άδειας καταλληλότητας - λειτουργίας Αθλητικής Εγκατάστασης του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Ηρακλείου Κρήτης, στη χερσαία και θαλάσσια ζώνη του λιμένα Ηρακλείου, του Δήμου Ηρακλείου, για προπονήσεις ιστιοπλοΐας.
02-03-2017 10:10:21    02-03-2017 10:10:21      134