Γενικός Γραμματέας

Γενικός Γραμματέας: Ασκών Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα, Ιωάννου Αναστάσιος, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων
Κύριες Αρμοδιότητες:

Το Γραφείο Γενικού Γραμματέα επικουρεί το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην άσκηση των καθηκόντων του, έχει την επιμέλεια της αλληλογραφίας του και την τήρηση των σχετικών αρχείων, οργανώνει την επικοινωνία του με τις Υπηρεσίες και τους πολίτες και μελετά ειδικά θέματα, σχετικά με το αντικείμενο της αρμοδιότητάς του. Η στελέχωση του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Στις αρμοδιότητες του Γραφείου ανήκουν επίσης:
Η πληροφόρηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης για τις δραστηριότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, η μέριμνα δημοσιογραφικής κάλυψης γεγονότων και εκδηλώσεων γενικού ενδιαφέροντος για την ενημέρωση της κοινής γνώμης, η ενημέρωση της Κεντρικής Διοίκησης για ειδήσεις και δημοσιεύματα ιδιαίτερης σημασίας, η μέριμνα για την επαφή του Γενικού Γραμματέα και των Υπηρεσιών που υπάγονται σ’ αυτόν, με τα μέσα ενημέρωσης και η παροχή διευκολύνσεων και πληροφοριών σε δημοσιογράφους.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Πλατεία Κουντρουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλέφ.: 2813.404 102-3
Fax: 2810. 244 520

 email : ggg@apdkritis.gov.gr

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΒ6ΥΟΡ1Θ-Π5Η
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
17-02-2017 14:52:59    17-02-2017 14:52:59      1215/2017
6ΝΙΜΟΡ1Θ-Ρ2Ν
Χορήγηση προσωρινής άδειας καταλληλότητας - λειτουργίας Αθλητικής Εγκατάστασης του Ναυταθλητικού Ομίλου Γαζίου Κρήτης, στη χερσαία και θαλάσσια ζώνη του όρμου Παντάνασσας, του Δήμου Μαλεβιζίου, για προπονήσεις ιστιοπλοΐας.
10-02-2017 11:32:16    10-02-2017 11:32:16      92