Δελτίο Τύπου 16-11-2016

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης με ΑΔΑ:6Β4ΜΟΡ1Θ-Λ79