Διατελέσαντες

Γενικοί Γραμματείς Περιφέρειας Κρήτης έως 31/12/2010

Λουκάκης Εμμανουήλ
Από 24-06-1987 Έως 02-08-1989
Μαλλιαράκης Δημήτριος
Από 03-08-1989  Έως 23-05-1990
Σενετάκης Γεώργιος
Από 24-05-1990 Έως 08-11-1993
Καμπέλης Σταύρος
Από 09-11-1993  Έως 18-06-1997
Βαλασόπουλος Βασίλειος
Από 19-06-1997 Έως 21-05-2000
Καρούντζος Αθανάσιος
Από 22-05-2000  Έως 08-04-2004
Τσόκας Σεραφείμ
Από 09-04-2004  Έως 01-11-2009
Καρούντζος Αθανάσιος
Από 01-11-2009 Έως 31-12-2010

Γενικοί Γραμματείς Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Καρούντζος Αθανάσιος
Από 22-05-2000  Έως 08-04-2004
Γεώργιος Δεικτάκης
Από 06-08-2012 Έως 05-05-2014
Ροκαδάκης Γρηγόρης
Από 05-05-2014 Έως 06-02-2015