Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Λασιθίου

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Γιωργαλάκη Ιωάννα
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών,πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.
  2. Για τα θέματα οικονομικού περιεχομένου η οργανική αυτή μονάδα υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικού.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Ρ. Καπετανάκη 8, T.K. 72100, Αγ. Νικόλαος
Τηλ.: 28410.25402, 28410.23824
Fax: 28410.26352
Προσωπικό:

Γάλλος Στέφανος      28410.23562
Μπετεινάκη Ιωάννα  28410.24793

Στάμου Λαμπρινή      28410.24793

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΤΙ0ΟΡ1Θ-ΚΨΛ
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ. 106/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγίου Νικολάου».
08-10-2019 14:35:03    08-10-2019 14:35:03      806
6ΖΤΖΟΡ1Θ-Π0Π
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ.82/2019 απόφασης σε ορθή επανάληψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αγίου Νικολάου (Δ.Ε.Υ.Α .Α.Ν), καθώς και της με αριθ.129/2019 απόφασης».
08-10-2019 14:30:12    08-10-2019 14:30:12      824
ΨΦ67ΟΡ1Θ-1Ρ7
Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ. 201/2019 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Αγίου Νικολάου
27-09-2019 11:44:25    27-09-2019 11:44:25      780
6Θ2ΣΟΡ1Θ-8ΟΕ
«Αυτοδίκαιη έκπτωση εκλεγμένης Συμβούλου της Τοπικής Κοινότητας Παχειάς Άμμου του Δήμου Ιεράπετρας».
27-09-2019 10:53:27    27-09-2019 10:53:27      785
ΩΒΤΧΟΡ1Θ-ΒΙΩ
«Έλεγχος νομιμότητας του με αριθ. 23/22-9-2019 πρακτικού εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ιεράπετρας».
27-09-2019 09:42:51    27-09-2019 09:42:51      812
ΩΤ2ΒΟΡ1Θ-Φ1Ρ
«Έλεγχος νομιμότητας του με αριθ. 24/22-9-2019 πρακτικού εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σητείας».
27-09-2019 09:11:13    27-09-2019 09:11:13      814
ΩΚΦ2ΟΡ1Θ-ΥΣΥ
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ. 160/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας».
27-09-2019 09:01:52    27-09-2019 09:01:52      739
ΨΣΔΣΟΡ1Θ-3ΧΥ
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ.115/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου».
26-09-2019 13:59:09    26-09-2019 13:59:09      791
ΩΔΗΖΟΡ1Θ-ΔΒΜ
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ. 125/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σητείας».
26-09-2019 11:38:04    26-09-2019 11:38:04      756
7Ν01ΟΡ1Θ-Ρ32
«Έλεγχος νομιμότητας της με αριθ. 143/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ιεράπετρας».
24-09-2019 08:45:39    24-09-2019 08:45:39      733