Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Ρεθύμνης

Προϊσταμένη: Πετρακάκη Ελένη
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών,πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.
  2. Για τα θέματα οικονομικού περιεχομένου η οργανική αυτή μονάδα υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικού.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Χορτάτση 20, Τ.Κ. 74100, Ρέθυμνο
Τηλ.: 28310.53948
Fax: 28310.53943
Προσωπικό:

Κλάδου Μαγδαληνή              28310.53949
Πενθερουδάκη Ζαχαρένια    28310.53949

Ανδρουλιδάκης Ζαχαρίας     28310.53949

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΡ20ΟΡ1Θ-2Ρ9
Τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Αγίου Βασιλείου οικονομικού έτους 2020 σε ορθή επανάληψη.
07-04-2020 10:04:53    07-04-2020 09:20:32      237
6ΠΓΛΟΡ1Θ-ΜΩΠ
Τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Αγίου Βασιλείου οικονομικού έτους 2020 σε ορθή επανάληψη.
07-04-2020 10:03:02    07-04-2020 10:03:02      239
Ψ7Η2ΟΡ1Θ-2Ω3
Tροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου Αγίου Βασιλείου οικονομικού έτους 2020.
07-04-2020 09:59:44    07-04-2020 09:59:44      238
606ΥΟΡ1Θ-ΝΗΠ
ΑΓΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
07-04-2020 09:25:41    07-04-2020 09:25:41      240
ΩΣΝΣΟΡ1Θ-ΡΕΦ
Τροποποίηση προϋπολογισμού Δ.Ε.Υ.Α. Μυλοποτάμου, οικονομικού έτους 2020.
06-04-2020 09:35:15    06-04-2020 09:35:15      243
ΨΡΓΦΟΡ1Θ-ΙΘ2
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
03-04-2020 09:46:20    03-04-2020 09:46:20      222
6Η7ΡΟΡ1Θ-ΚΗΓ
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΞΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ
01-04-2020 09:39:51    01-04-2020 09:39:51      216
ΩΒΧ0ΟΡ1Θ-4Ω8
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού Δήμου Ρεθύμνης, οικονομικού έτους 2020.
31-03-2020 09:34:36    31-03-2020 09:34:36      224
6ΗΧΙΟΡ1Θ-ΣΟ5
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ¨ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 3:ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΛΩΝΑΚΙ-ΚΡΙΑΡΗ ΠΟΛΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ" ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
30-03-2020 08:50:17    30-03-2020 08:50:17      214
ΩΛΗΟΟΡ1Θ-7ΞΛ
Έγκριση του πρακτικού του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Δ.Ε.Υ.Α. Ρεθύμνης για την εκτέλεση του έργου: «ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ANABAΘΜΙΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΟΛΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ» και κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού.
27-03-2020 12:42:55    27-03-2020 12:42:55      218