Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Χανίων

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Βρουβάκη Αικατερίνη
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών,πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.
  2. Για τα θέματα οικονομικού περιεχομένου η οργανική αυτή μονάδα υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικού.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Θεραπευτηρίου 27, Τ.Κ. 73100, Χανιά
Τηλ.: 28210. 23804
Fax: 28210. 23830
Προσωπικό:

Κοκολογιάννη Ευγενία   28210. 23837
Μαθιουδάκης Κων/νος   28210. 23832
Μαρμαριτσάκη Μαρία    28210. 23836
Μιχαηλάκης Στυλιανός  28210. 23835
Τσιβουράκης Ιωάννης   28210. 23831
Ρούκα Δήμητρα             28210. 23834

Κελαϊδή Αικατερίνη       28210.23827

Δουλγεράκης Ιωάννης  28210.23829

 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΨΓ8ΑΟΡ1Θ-6ΑΦ
Έλεγχος νομιμότητας της 123/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.X.
30-03-2020 14:51:10    30-03-2020 14:51:10      295/30-3-2020
ΩΦ6ΑΟΡ1Θ-ΔΝΛ
Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αριθμ. 25/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά αναφορικά με την κατακύρωση του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΙΚΤΥΝΝΑ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, 1ο ΥΠΟΕΡΓΟ: "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΞΕΝΩΝΑ ΔΙΚΤΥΝΝΑ"».
27-03-2020 08:56:54    27-03-2020 08:56:54      189
Ω6ΚΓΟΡ1Θ-Λ89
΄Ελεγχος νομιμότητας της 6/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καντάνου-Σελίνου.
26-03-2020 13:20:29    26-03-2020 13:20:29      294/26-3-2020
Ω987ΟΡ1Θ-ΙΜΛ
΄Ελεγχος νομιμότητας της 38/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πλατανιά, αναφορικά με < Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 >
26-03-2020 10:57:25    26-03-2020 10:57:25      263
ΨΥΩΜΟΡ1Θ-ΑΕΥ
΄Ελεγχος νομιμότητας της 37/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πλατανιά, αναφορικά με αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 λόγω της τροποποίησης της Πράξης με τίτλο ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ,
26-03-2020 10:52:47    26-03-2020 10:52:47      262
ΨΝΜΟΟΡ1Θ-2ΔΑ
Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αρ. 43/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πλατανιά.
23-03-2020 11:21:17    23-03-2020 11:21:17      264
ΩΘΜΙΟΡ1Θ-ΞΘΨ
Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αρ. 16/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε (ΟΤΑ) Χανίων.
19-03-2020 10:45:58    19-03-2020 10:45:58      196
ΩΣΦ6ΟΡ1Θ-ΝΓΛ
΄Ελεγχος νομιμότητας της 891/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης ΄Υδρευσης – Αποχέτευσης Χανίων ( Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ).
19-03-2020 09:58:24    19-03-2020 09:58:24      205/19-3-2020
ΨΚΙΧΟΡ1Θ-ΙΤΛ
Ψήφιση Προυπολογισμού Δήμου Γαύδου για το οικονομικό έτος 2020
18-03-2020 14:08:22    18-03-2020 14:08:22      204
9ΒΙΓΟΡ1Θ-71Ζ
Εξέταση προσφυγής του επικεφαλή του συνδυασμού ομάδα ανάπτυξης Γαύδου Εμμανουήλ Τσιγωνάκη κατά της αριθμ. 4/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γαύδου.
18-03-2020 14:02:58    18-03-2020 14:02:58      246