Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Χανίων

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Βρουβάκη Αικατερίνη
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών,πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.
  2. Για τα θέματα οικονομικού περιεχομένου η οργανική αυτή μονάδα υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικού.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Θεραπευτηρίου 27, Τ.Κ. 73100, Χανιά
Τηλ.: 28210. 23804
Fax: 28210. 23830
Προσωπικό:

Κοκολογιάννη Ευγενία   28210. 23837
Μαθιουδάκης Κων/νος   28210. 23832
Μαρμαριτσάκη Μαρία    28210. 23836
Μιχαηλάκης Στυλιανός  28210. 23835
Τσιβουράκης Ιωάννης   28210. 23831
Ρούκα Δήμητρα             28210. 23834

Κελαϊδή Αικατερίνη       28210.23827

Δουλγεράκης Ιωάννης  28210.23829

 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΕ1ΚΟΡ1Θ-7ΩΔ
Εξέταση της από 14-5-2020 προσφυγής της Κωνσταντουδάκη Αικατερίνης σχετικά με τη θέση υδρονομέα άρδευσης σε Τ.Κ. του Δήμου Πλατανιά
03-07-2020 14:32:19    03-07-2020 14:32:19      689
Ω0ΦΡΟΡ1Θ-ΡΥ1
΄Ελεγχος νομιμότητας της 313/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης ΄Υδρευσης – Αποχέτευσης Χανίων ( Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ), αναφορικά με < Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 >
03-07-2020 14:01:31    03-07-2020 14:01:31      430
ΨΚ1ΡΟΡ1Θ-ΣΙ6
Ελεγχος νομιμότητας της υπ αριθμ. 302/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων περί έγκρισης της υπ αριθμ. 11/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων αναφορικά με αναμόρφωση του προυπολογισμού έτους 2020 του Νομικού Προσώπου
02-07-2020 13:31:42    02-07-2020 13:31:42      645
ΨΤΩΩΟΡ1Θ-ΡΤ8
Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αριθμ. 248/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων, αναφορικά με την κατακύρωση με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019- 2020- 2021».
02-07-2020 11:49:42    02-07-2020 11:49:42      547
ΨΣΜ3ΟΡ1Θ-44Χ
Έλεγχος νομιμότητας της υπ' αριθμ. 36/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αποκορώνου, αναφορικά με την ανάθεση της Δημόσιας Σύμβασης Εκπόνησης Μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΩΝ 13 ΚΑΙ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019».
01-07-2020 13:50:57    01-07-2020 13:50:57      667
ΩΝΥΚΟΡ1Θ-ΥΥ0
Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αρ. 253/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων.
01-07-2020 11:26:51    01-07-2020 11:26:51      560
Ω1ΠΗΟΡ1Θ-ΦΤΗ
Έγκριση της αριθμ. 160/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 250/2020 νεώτερη, αναφορικά με «Μετακινήσεις-Χωροθετήσεις Λαϊκής Αγοράς Δήμου Χανίων».
01-07-2020 09:51:29    01-07-2020 09:51:29      577
64ΛΒΟΡ1Θ-ΕΔΕ
Εξέταση προσφυγής Μιχαήλ Κωνσταντουδάκη και λοιπών 12 κατοίκων Χανίων οδού Εφέδρων Πολεμιστών, κατά της υπ αριθμ.160/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων.
01-07-2020 09:47:09    01-07-2020 09:47:09      637
6ΖΦΨΟΡ1Θ-592
Ελεγχος νομιμότητας της υπ αριθμ. 309/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων περί έγκρισης του 2ου πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης και κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου εκτέλεσης του έργου "Διαμόρφωση και οργάνωση χώρων καταφυγής πληθυσμού μετά από σεισμό στην περιοχή Β.Α.Α Δήμου Χανίων"
01-07-2020 09:44:59    01-07-2020 09:44:59      659
6ΥΧΞΟΡ1Θ-ΟΙ3
Yποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαίσιου Δράσης του Δήμου Πλατανιά για το οικονομικό έτος 2020.
30-06-2020 12:32:54    30-06-2020 12:32:54      423