Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Χανίων

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Βρουβάκη Αικατερίνη
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Την τήρηση των στοιχείων των υπηρετούντων στο νομό υπαλλήλων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την έκδοση πιστοποιητικών των υπηρεσιακών τους μεταβολών, τη χορήγηση αδειών,πλην εκείνων, για τις οποίες απαιτείται σύμφωνη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, την αποστολή στοιχείων στο Τμήμα Εκκαθάρισης Αποδοχών, την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας και γενικά δευτερεύουσας φύσης θέματα.
  2. Για τα θέματα οικονομικού περιεχομένου η οργανική αυτή μονάδα υπάγεται στη Διεύθυνση Οικονομικού.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Θεραπευτηρίου 27, Τ.Κ. 73100, Χανιά
Τηλ.: 28210. 23804
Fax: 28210. 23830
Προσωπικό:

Κοκολογιάννη Ευγενία   28210. 23837
Μαθιουδάκης Κων/νος   28210. 23832
Μαρμαριτσάκη Μαρία    28210. 23836
Μιχαηλάκης Στυλιανός  28210. 23835
Τσιβουράκης Ιωάννης   28210. 23831
Ρούκα Δήμητρα             28210. 23834

Κελαϊδή Αικατερίνη       28210.23827

Δουλγεράκης Ιωάννης  28210.23829

 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΩΣΥΖΟΡ1Θ-ΧΔ4
«Τροποποίηση προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. τρέχοντος έτους»
17-10-2019 13:58:03    17-10-2019 13:58:03      1077
651ΕΟΡ1Θ-745
«Αποδοχή χρηματοδότησης – Αναμόρφωση προϋπολογισμού και προγράμματος εκτελεστέων έργων τρέχοντος έτους»
17-10-2019 13:55:03    17-10-2019 13:55:03      1143
Ω0Μ9ΟΡ1Θ-ΟΝΩ
Ελεγχος νομιμότητας της υπ αριθμ. 55/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σφακίων περί έγκρισης του πρακτικού κατακύρωσης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου του έργου "Αγροτική οδός από δυτικό όριο σχεδίου πόλεως Αγ.Ρουμέλης ως περιοχή εκφόρτωσης αγροτικών προιόντων δυτικού τμήματος Λευκών Ορέων Δήμου Σφακίων"
16-10-2019 13:59:30    16-10-2019 13:59:30      1126
ΩΙΨΚΟΡ1Θ-8ΝΓ
«΄Ελεγχος νομιμότητας της αριθμ. 178/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κισσάμου».
16-10-2019 11:50:19    16-10-2019 11:50:19      1131
ΩΩΝ7ΟΡ1Θ-ΗΤΓ
Έλεγχος υπ' αριθμ. 124/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά αναφορικά με την κατακύρωση του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ, 2o ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΕ Τ.Κ ΜΟΔΙΟΥ Δ.Ε. ΠΛΑΤΑΝΙΑ»
15-10-2019 11:27:39    15-10-2019 11:27:39      1034
ΨΓ4ΩΟΡ1Θ-ΣΛΒ
΄Ελεγχος νομιμότητας της 161/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καντάνου-Σελίνου, αναφορικά με < Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους >
14-10-2019 14:05:22    14-10-2019 14:05:22      1115
ΨΕ16ΟΡ1Θ-ΚΜΗ
΄Ελεγχος νομιμότητας της 227/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Πλατανιά.
14-10-2019 13:55:33    14-10-2019 13:55:33      1122
ΨΒΨΟΟΡ1Θ-ΝΑΛ
΄Ελεγχος νομιμότητας της 163/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Καντάνου-Σελίνου.
14-10-2019 13:53:23    14-10-2019 13:53:23      1117
ΨΒΟΡΟΡ1Θ-ΞΥΒ
΄Ελεγχος νομιμότητας της 224/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Πλατανιά.
14-10-2019 13:50:15    14-10-2019 13:50:15      1123
9467ΟΡ1Θ-ΦΩ5
΄Ελεγχος νομιμότητας της 168/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Αποκορώνου.
14-10-2019 13:26:38    14-10-2019 13:26:38      1108