Τμήμα Προμηϑειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη: Ευστρατίου Ειρήνη
Τηλ.: 2810278417
e-mail: e.efstratiou@apdkritis.gov.gr
Κύριες Αρμοδιότητες:
  1. Tην κατάρτιση και παρακολούθηση εκτέλεσης του προγράμματος προμηθειών, καθώς και για λοιπά ζητήματα προμηθειών αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
  2. Την έγκριση για εγκατάσταση τηλεφωνικών συνδέσεων.
  3. Τη μέριμνα για τη στέγαση και μεταστέγαση των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
  4. Την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων λειτουργικών υποδομών τους, καθώς και για θέματα στέγασης δημοσίων υπηρεσιών.
  5. Θέματα που αφορούν στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
  6. Την κατ' εξαίρεση εγκριση οδήγησης αυτοκινήτων από υπαλλήλους που έχουν την απαιτούμενη κατά προτίμηση άδεια οδήγησης.
  7. Θέματα που αφορούν σε τροχαία  ατυχήματα προκαλούμενα από μηχανοκίνητα οχήματα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
  8. Την τήρηση μητρώου για όλα τα οχήματα και αυτοκινούμενα μηχανήματα των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και την μέριμνα των οχημάτων αυτής.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Λ. Ικάρου & Στ. Σπανάκη 2Α, Τ.Κ.71307, Πόρος Ηράκλειο
Τηλ.: 2810-278417
E-mail: tod@apdkritis.gov.gr
Φάξ: 2810-341648 και 2810-390107
Προσωπικό:

Αργυροπούλου Ευφροσύνη
Τηλ.: 2810-371022
e-mail: e.argyropoulou@apdkritis.gov.gr

Βουλγαράκη Μαρία
Τηλ.: 2810-278447
e-mail: m.voulgaraki@apdkritis.gov.gr

Νικολιδάκη Ειρήνη
Τηλ.: 2810-278416
e-mail: e.nikolidaki@apdkritis.gov.gr

Χρηστάκης Στυλιανός
Τηλ.: 2810-278473
e-mail: s.xristakis@apdkritis.gov.gr

Πλέσσας Νικόλαος
Τηλ.:2810-278402
e-mail:n.plessas@apdkritis.gov.gr

Κωνσταντουλάκης Ευστράτιος
Τηλ.: 2810-371022
e-mail: e.konstantoulakis@apdkritis.gov.gr

Σπιϑάκης Ιωάννης
Τηλ.: 2810-278443


Οδηγοί (Γραφείο Κίνησης)
Τηλ.: 2810-371022
Φαξ: 2810-259616


Ξυδάκης Μιχαήλ (οδηγός)                               2810-371022
Πάντελης Κων/νος (οδηγός)                            2810-371022
Σουλτάτος Εμμανουήλ (οδηγός)                      2810-371022
Σταυρακάκης Εμμανουήλ (οδηγός)                  2810-371022
Ταβερναράκης Γεώργιος (οδηγός)                   2810-371022
Φραγκιαδάκης Δημοσϑένης (οδηγός)              2810-371022

Ανακοινώσεις

Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διαγωνισμός (κάτω των ορίων) για την ανάδειξη Αναδόχου, για την Προμήθεια υγρών καυσίμων (κίνησης - θέρμανσης) και λιπαντικών, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για τα έτη 2021 και 2022,  ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου.

Πρόσκληση για κατάθεση οικονομικής προσφοράς για υπηρεσίες Οδικής Βοήθειας των οχημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και αφορά όλους τους Νομούς της Κρήτης, με κριτήριο ανάδειξης την χαμηλότερη τιμή.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την κάλυψη της ανάγκης επισκευής και συντήρησης υπηρεσιακών οχημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για το οικονομικό έτος 2021.

Έντυπο περιγραφής ανάγκης και υποβολής αιτήματος προμήθειας αναγκών - υπηρεσιών (Ν. 4412/2016, όπως ισχύει),
για τις υπηρεσίες του νομού Ηρακλείου του Φορέα μας. 

Έντυπο περιγραφής ανάγκης και υποβολής αιτήματος προμήθειας αναγκών - υπηρεσιών (Ν. 4412/2016, όπως ισχύει),
για τις υπηρεσίες των νομών Χανίων, Ρεθύμνης και Λασιθίου του Φορέα μας.

Έγγραφα