Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής: Ιωάννου Αναστάσιος, Δασολόγος
Κύριες Αρμοδιότητες:

Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό και σχεδιασμό των δράσεων, καθώς και το συντονισμό και την παρακολούθηση της λειτουργίας όλων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σ’ αυτή, την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας τους και την αντιμετώπιση των
προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς τους.

Συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:

  1. τη Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, με τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
  2. τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Δασών των νομών (Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων), με τοπική αρμοδιότητα ανά νομό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
  3. τη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων, με τοπική αρμοδιότητα σε όλη την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Στοιχεία Επικοινωνίας: Δ/νση: Πλατεία Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.264 964
Fax: 2810.264 956

Ανακοινώσεις

Εκδόθηκαν οι Αποφάσεις Έγκρισης των επιλαχόντων Νέων Γεωργών για ένταξη στο Mέτρο 112 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α. 2007-2013 για το έτος 2014 και βρίσκονται στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των αντίστοιχων Περιφερειακών Ενοτήτων.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
6ΝΡΙΟΡ1Θ-Ι0Κ
Εγκριση επέμβασης για το έργο : ΄΄Υφιστάμενες εγκαταστάσεις –κατεδάφιση του κτηρίου παρατηρητηρίου τηλεσκοπίου 60εκ και ανεγερση εκ νέου ιδιου κτηρίου (ιδιας επιφάνειας με το υφιστάμενο ) με προσθήκη κατ επέκταση και συνολική τελική καλυψη 71,04 τμ καθώς και κατασκευή αιθουσας πολλαπλών χρήσεων του ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΊΟΥ΄΄ στη θέση Κορυφή Σκίνακα ΤΚ Δήμου Ανωγείων ΠΕ Ρεθύμνου επι υπαγόμενης στη δασική νομοθεσία εκτασης εμβαδού 15.040,67 τ.μ
30-07-2020 13:34:22    30-07-2020 13:34:22      1928
ΩΝ08ΟΡ1Θ-Μ7Δ
Έγκριση επέμβασης για το έργο: Υφιστάμενες εγκαταστάσεις -ανακατασκευή υφιστάμενου παρατηρητηρίου τηλεσκοπίου 60εκ με προσθήκη και κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ στη θέση Κορυφή Σκίνακα ΤΚ Δήμου Ανωγείων ΠΕ Ρεθύμνου επι υπαγόμενης στη δασική νομοθεσία έκτασης εμβαδού 15.040,67 τμ.
29-04-2020 12:18:15    29-04-2020 12:18:15      938