Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα PACES - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Την Πέμπτη και Παρασκευή 12 και 13 Οκτωβρίου 2017, η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, διοργανώνει Διϋπηρεσιακή Άσκηση Πεδίου μικρής κλίμακας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου PACES. Το έργο επικεντρώνεται ιδιαίτερα στην οργάνωση και λειτουργία καταυλισμών άμεσης στέγασης, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες συντονισμού, επικοινωνίας και παροχής ιατρικής περίθαλψης. Συμμετέχουν οργανισμοί πολιτικής προστασίας, σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο σε Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα, Ιταλία και Αυστρία καθώς και άλλοι ευρωπαϊκοί φορείς εμπειρογνωμόνων.