ΚΑΡΥΔΗ Χ. & Α. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ

Κατηγορία: 
Κατηγορία Αρχείου (Αφορά τη Δημοσιότητα): 
Προϋπολογισμός 2016
Περιγραφή Αρχείου: 
ΚΑΡΥΔΗ Χ. & Α. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. 1478/4-1-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ