ΜΕΛΙΣΣΕΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ

Κατηγορία: 
Κατηγορία Αρχείου (Αφορά τη Δημοσιότητα): 
Προϋπολογισμός 2016
Περιγραφή Αρχείου: 
2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.726/14-7-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ