ΜΕΛΙΣΣΕΙΔΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Κατηγορία: 
Κατηγορία Αρχείου (Αφορά τη Δημοσιότητα): 
Απολογισμοί - Ισολογισμοί
Περιγραφή Αρχείου: 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ Τ0 ΑΡ. 174/26-4-17 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΣ ΤΟΥ