Σποτ για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών

Προβολή ενημερωτικών μηνυμάτων για δασικές πυρκαγιές από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις:

https://youtu.be/r-HmWs6JqUk

https://youtu.be/35sCxC9lE_8