Συνάντηση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με τον Ενιαίο Σύλλογο Εργαζομένων του φορέα