ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ

Κατηγορία: 
Κατηγορία Αρχείου (Αφορά τη Δημοσιότητα): 
Προϋπολογισμός 2016
Περιγραφή Αρχείου: 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΤΟΥ ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.144/6-2-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ