ΦΙΛΑΝΘΡ. ΙΔΡ. ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ

Κατηγορία: 
Κατηγορία Αρχείου (Αφορά τη Δημοσιότητα): 
Προϋπολογισμός
Περιγραφή Αρχείου: 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΤΟΥ ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟΥ ΟΠΩΣ ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ.1210/30-10-17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΣ