Σύνολα Δεδομένων

Βρέθηκαν 131 Σύνολα Δεδομένων
Αναζήτηση

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Τεχνικές Προδιαγραφές των Υδρογεωλογικών Μελετών
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ-ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2015-2016

Διεύθυνση Υδάτων-Ημερήσιες Μετρήσεις Τηλεμετρικού Δικτύου 2015-2016
 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2016

Η Διεύθυνση Υδάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης είναι η αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης της Περιφέρειας Κρήτης από το έτος 2016 και εξής.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΥΔΡΟΦΟΡΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ_ΠΑΥΛΙΔΟΥ 2013

Κατάσταση υπογείων υδροφορέων Κρήτης Κριτσωτάκης Παυλίδου 2013.

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ

Τα χαρακτηριστικά των σημείων υδροληψίας (συντεταγμένες, τοποθεσία, κλπ) έχουν αναρτηθεί όπως αυτά έχουν δηλωθεί από τους δικαιούχους στις αρμόδιες Υπηρεσίες Υποδοχής.

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ

Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού Σταθμού "Φανερωμένης".

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΥΜΠΑΚΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού Σταθμού "Τυμπάκι Αεροδρόμιο".

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΟΞΑΡΟ

Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού Σταθμού "Δοξαρό".

ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΙΠΙΔΙΤΟΣ

Υδρολογικά Δεδομένα Υδρολογικού Σταθμού "Νιπιδιτός".