Πρωτεύουσες καρτέλες

Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη που έχει εκπονήσει η Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών για την κήρυξη του αιωνόβιου Κράταιγου του Αρχαιολογικού χώρου της Ζώμινθου Ψηλορείτη Δ. Ανωγείων Νομού Ρεθύμνου.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Ομάδα
Ημερομηνία Τροποποίησης
2017-05-17
Ημερομηνία Μεταδεδομένων
2016-05-20
Αναγνωριστικό
15c1e901-5d54-4829-ae5e-72fffc5e4cb1
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.apdkritis.gov.gr/
Γλώσσα μεταδεδομένων
ελληνικά
Τίτλος πόρου
Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για την κήρυξη του αιωνόβιου Κράταιγου Ζώμινθου, Ψηλορείτη Δ. Ανωγείων
Aναγνωριστικό πόρου
Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη για την κήρυξη του αιωνόβιου Κράταιγου Ζώμινθου
Σύνοψη πόρου
Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη που έχει εκπονήσει η Δ/νση Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών για την κήρυξη του αιωνόβιου Κράταιγου του Αρχαιολογικού χώρου της Ζώμινθου Ψηλορείτη Δ. Ανωγείων Νομού Ρεθύμνου.
Εντοπιστής πόρου
Γλώσσα πόρου
ελληνικά
Θεματική κατηγορία
Περιβάλλον
Keyword from INSPIRE Data themes
Προστατευόμενες τοποθεσίες
Τιμή της λέξης κλειδί
Προστατευόμενα τοπία, Διατηρητέα μνημεία της φύσης
Ημερομηνία δημιουργίας
Τρίτη, Ιανουάριος 1, 2008
Ημερομηνία δημοσίευσης
Τρίτη, Απρίλιος 24, 2012
Καταγωγή
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ηλεκτρονική διεύθυνση Οργανισμού
m.koziraki@apdkritis.gov.gr
Ρόλος του αρμόδιου μέρους
Αρμόδιος για επικοινωνία