Πρωτεύουσες καρτέλες

Πίνακας Συντεταγμένων Κορυφών Ζώνης Προστασίας του αιωνόβιου Κραταιγού Ζωμίνθου Ψηλορείτη στο Δήμο Ανωγείων του Νομού Ρεθύμνης