Πρωτεύουσες καρτέλες

Πίνακας Συντεταγμένων Κορυφών Ζώνης Προστασίας Αιωνόβιου Πλατάνου Οικισμού Κρασίου Δήμου Μαλίων Νομού Ηρακλείου