Πρωτεύουσες καρτέλες

Χάρτης Τοπογραφικών Υποβάθρων Φοινικοδάσους Πρέβελης έτους 2009.