Πρωτεύουσες καρτέλες

Χάρτης Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος Φοινικοδάσους Πρέβελης έτους 2009.