Πρωτεύουσες καρτέλες

Σημειακές Παρεμβάσεις - Περιοχή πρόγραμματος TERRA-DIAS

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Ομάδα
Ημερομηνία Τροποποίησης
2017-05-17
Ημερομηνία Μεταδεδομένων
2015-03-23
Αναγνωριστικό
68979089-6ca1-492d-9a45-f13803b5fb67
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Public Access Level
Public
Ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.apdkritis.gov.gr/
Γλώσσα μεταδεδομένων
ελληνικά
Τίτλος πόρου
Σημειακές Παρεμβάσεις
Aναγνωριστικό πόρου
Σημειακές Παρεμβάσεις
Σύνοψη πόρου
Σημειακές Παρεμβάσεις - Περιοχή πρόγραμματος TERRA-DIAS
Εντοπιστής πόρου
Γλώσσα πόρου
ελληνικά
Θεματική κατηγορία
Περιβάλλον
Keyword from INSPIRE Data themes
Προστατευόμενες τοποθεσίες
Τιμή της λέξης κλειδί
Σημειακές Παρεμβάσεις
Ημερομηνία αναφοράς
Κυριακή, Ιανουάριος 1, 2006
Τύπος ημερομηνίας
Ημερομηνία δημιουργίας
Ημερομηνία δημοσίευσης
Κυριακή, Ιανουάριος 1, 2006
Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης
Κυριακή, Ιανουάριος 1, 2006
Καταγωγή
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης - Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Όροι για την πρόσβαση και τη χρήση
Δεν ισχύουν όροι
Περιορισμοί σχετικά με την πρόσβαση του κοινού
κανένας περιορισμός
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ηλεκτρονική διεύθυνση Οργανισμού
k.strataridakis@apdkritis.gov.gr
Ρόλος του αρμόδιου μέρους
Αρμόδιος για επικοινωνία