Πρωτεύουσες καρτέλες

Αυτεπάγγελτες πράξεις χαρακτηρισμού, που έχει εκδώσει η Δ/νση Δασών Ηρακλείου σε μη δασικές εκτάσεις.

Δεδομένα και Πόροι

Επιπρόσθετες πληροφορίες

These fields are compatible with DCAT, an RDF vocabulary designed to facilitate interoperability between data catalogs published on the Web.
FieldValue
Ομάδα
Ημερομηνία Τροποποίησης
2017-09-06
Ημερομηνία Μεταδεδομένων
2015-03-19
Αναγνωριστικό
75a18a57-32e8-4867-9299-7c38e5872cc7
Χωρική / Γεωγραφική Καλυπτόμενη Περιοχή
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
Ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.apdkritis.gov.gr/
Public Access Level
Public
Γλώσσα μεταδεδομένων
ελληνικά
Τίτλος πόρου
Αυτεπάγγελτες πράξεις χαρακτηρισμού που έχει εκδώσει η Δ/νση Δασών Ηρακλείου σε μη δασικές εκτάσεις
Aναγνωριστικό πόρου
Αυτεπάγγελτες πράξεις χαρακτηρισμού Δ/νση Δασών Ηρακλείου σε μη δασικές εκτάσεις.
Σύνοψη πόρου
Αυτεπάγγελτες πράξεις χαρακτηρισμού που έχει εκδώσει η Δ/νση Δασών Ηρακλείου σε μη δασικές εκτάσεις.
Εντοπιστής πόρου
Γλώσσα πόρου
ελληνικά
Θεματική κατηγορία
Περιβάλλον
Keyword from INSPIRE Data themes
Ενδιαιτήματα και βιότοποι
Τιμή της λέξης κλειδί
Αυτεπάγγελτες πράξεις χαρακτηρισμού Δ/νση Δασών Ηρακλείου σε μη δασικές εκτάσεις
Καταγωγή
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης -Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου
Όροι για την πρόσβαση και τη χρήση
Δεν ισχύουν όροι
Περιορισμοί σχετικά με την πρόσβαση του κοινού
κανένας περιορισμός
Oνομασία του οργανισμού
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ηλεκτρονική διεύθυνση Οργανισμού
p.arvanitis@apdkritis.gov.gr
Ρόλος του αρμόδιου μέρους
Αρμόδιος για επικοινωνία