Οι αναθεωρήσεις επιτρέπουν να παρακολουθείτε τις αλλαγές μεταξύ πολλαπλών εκδόσεων του περιεχομένου και να επιστρέφετε σε παλιότερες εκδόσεις.

Πρωτεύουσες καρτέλες

Αναθεώρηση Λειτουργίες
την: Τετ, 06/09/2017 - 08:57, από: kdoulgeraki

Update to resource 'Χάρτης Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος'

τρέχουσα αναθεώρηση
την: Τετ, 08/06/2016 - 13:26, από: ptziavas

Update to resource 'Χάρτης Ευαίσθητων Περιοχών – Ενδιαιτημάτων Άγριας Πανίδας'

την: Τετ, 08/06/2016 - 13:26, από: ptziavas

Update to resource 'Χάρτης Οδικού Δικτύου'

την: Τετ, 08/06/2016 - 13:26, από: ptziavas

Update to resource 'Χάρτης Τύπων Οικοτόπων'

την: Τετ, 08/06/2016 - 13:26, από: ptziavas

Update to resource 'Χάρτης Βλάστησης'

την: Τετ, 08/06/2016 - 13:26, από: ptziavas

Update to resource 'Χάρτης Χρήσεων Γης'

την: Τετ, 08/06/2016 - 13:26, από: ptziavas

Update to resource 'Χάρτης Υδρογραφικού Δικτύου'

την: Τετ, 08/06/2016 - 13:26, από: ptziavas

Update to resource 'Γεωλογικός Χάρτης'

την: Τετ, 08/06/2016 - 13:26, από: ptziavas

Update to resource 'Χάρτης Έκθεσης Εδάφους'

την: Τετ, 08/06/2016 - 13:26, από: ptziavas

Update to resource 'Χάρτης Κλίσεων'

την: Τετ, 08/06/2016 - 13:26, από: ptziavas