Διεύθυνση Δασών Ν. Λασιθίου

Διευθυντής: Συλιγάρδος Εμμανουήλ
Κύριες Αρμοδιότητες:

1. Τη δασική ανάπτυξη και την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων

2. Την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, τις δασικές χαρτογραφήσεις και ιδιοκτησιακά θέματα του νομού.

3. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών ασκεί επιπλέον καθήκοντα συντονιστικού χαρακτήρα καθήκοντα για την εύρυθμη λειτουργία των Δασονομείων της περιοχής δικαιοδοσίας του. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Δασονομεία για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, συντονίζει τη λειτουργία τους και οφείλει να υποβάλει Έκθεση, ανά τρίμηνο, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων σχετικά με τη λειτουργία κάθε Δασονομείου ξεχωριστά.

Τμήματα:
Στοιχεία Επικοινωνίας:

Ρ. Καπετανάκη 8, 72100 Αγ. Νικόλαος
Τηλ: 28410.21930,82489,82515
Fax: 28410.82 489
E-mail: dasilas@apdkritis.gov.gr

Ηλεκτρονική Υπηρεσία: Πράξεις χαρακτηρισμού και αποφάσεις των Επιτροπών Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων (Ε.Ε.Δ.Α.)
 

Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης μέσω Μη.Μ.Ε.Δ. για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσίας για τη ΄΄Μίσθωση χωματουργικών μηχανημάτων για την βελτίωση-συντήρηση δασικού οδικού δικτύου Νομού Λασιθίου΄΄, προϋπολογισμού 12.000 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης
ΡΔ70ΟΡ1Θ-44Υ
η υπ' αρίθ. 38/2011 απόφαση της Πρωτοβάθμιας ΕΕΔΑ Ν. Λασιθίου
24-05-2020 18:14:05    24-05-2020 18:14:05      3412
ΩΝΣΔΟΡ1Θ-Ι3Ψ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ- ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ < ΧΑΥΓΑ > ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
20-05-2020 11:41:25    20-05-2020 11:41:25      1356
Ω2ΕΓΟΡ1Θ-Θ3Κ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ - ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ < ΡΙΜΑΜΠΕΛΑ > Τ.Κ. ΨΥΧΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΑΒΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΕΛΑΣ
13-05-2020 13:57:18    13-05-2020 13:57:18      1299
9Ε8ΝΟΡ1Θ-6ΒΚ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ - ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ < ΠΙΝΑΚΑΣ > Τ.Κ. ΚΑΜΙΝΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΗΣ ΜΠΑΡΙΤΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
13-05-2020 13:52:01    13-05-2020 13:52:01      1231
6Κ0ΤΟΡ1Θ-ΤΗΒ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ - ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ < ΜΠΟΥΦΟΣ > Τ.Κ. ΜΕΣΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΥΜΑΡΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑΣ
13-05-2020 13:48:55    13-05-2020 13:48:55      1230
ΩΧΘΒΟΡ1Θ-ΗΜ9
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ - ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ <ΜΟΙΡΕΣ > Τ.Κ. ΚΑΜΙΝΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
13-05-2020 13:47:19    13-05-2020 13:47:19      1227
ΨΧΖΚΟΡ1Θ-ΡΚ7
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ - ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ <ΜΑΓΕΡΕΥΤΡΑ > Τ.Κ. ΚΑΜΙΝΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
13-05-2020 13:42:48    13-05-2020 13:42:48      1229
ΨΗΓ5ΟΡ1Θ-Δ7Ι
ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ - ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ <ΜΑΓΕΡΕΥΤΡΑ > Τ.Κ. ΚΑΜΙΝΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
13-05-2020 13:41:24    13-05-2020 13:41:24      1228
ΩΦΦΝΟΡ1Θ-9ΑΡ
ανάρτηση της υπ' αρίθ. 65/2011 απόφασης Πρωτοβάθμιας ΕΕΔΑ
13-05-2020 13:31:10    13-05-2020 13:31:10      3866
9Τ91ΟΡ1Θ-ΥΗΔ
απόφαση έγκρισης υλοτομίας κλάδευσις
05-05-2020 18:11:01    05-05-2020 18:11:01      1215